2024 vasario 24 d. šeštadienis, 2:18
Reklama  |  facebook

M.Pakalnis po STT išvados: „Keista, kad mus, vienintelius kovojančius su problema ir ją bent jau suvaldžiusius, užsipuolė visi“

2022-07-05 10:51
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi korupcijos rizikos analizę Vilniaus m. savivaldybės administracijos veikloje išduodant statybą leidžiančius dokumentus, nustatė korupcijos rizikos veiksnius. Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis socialiniame tinkle parašė, kad STT atliktą statybos leidimų proceso Vilniaus savivaldybėje analizę ir pateiktas rekomendacijas padėties gerinimui vertina kaip šios institucijos solidų prisidėjimą prie situacijos suvokimo ir išskaidrinimo.
nuotrauka
Mindaugas Pakalnis. Vilniaus m. sav. nuotr.


Minimos įmonės
Vilniaus m. savivaldybė,
STT (Specialiųjų tyrimų tarnyba),
NŽT (Nacionalinė žemės tarnyba, nuo 2023 m. – prie Aplinkos ministerijos),
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),

STT pozicija: pasigedo koordinavimo ir vientisumo

STT paskelbė bustačiusi, kad „statybos leidimų procesas pasižymi fragmentiškumu, jam stinga koordinavimo ir vientisumo. Vertinant statinio projektus taikomos niekur nereglamentuotos taisyklės, kurios sudaro galimybę statyti ne tai, kas buvo nurodyta dokumentuose.“

Analizės metu nustatyta, kad vertinant statinio projektus, taikomos niekur nereglamentuotos taisyklės, dėl to egzistuoja galimybė korupcijos rizikai pasireikšti. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, STT nuomone, taiko nereglamentuotą „faktinio turinio viršenybės taisyklę“, kuri sudaro galimybę nepaisyti teisės aktų reikalavimų ir projektuoti bei statyti ne tai, kas buvo nurodyta statybos dokumentuose. Pavyzdžiui, taikant šią taisyklę, svečių namai (t. y. komercinės patalpos) projektuojami kaip gyvenamieji namai, nors realiai komercinės patalpos net nebūna statomos.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai pastebi, kad statybą leidžiančio dokumento išdavimas nėra pakankamai koordinuotas ir vientisas procesas, turi nemažai žmogiškojo faktoriaus veiksnių. Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ nėra galimybės matyti viso proceso, o tarpinės jo dalys atliekamos skirtingose, nesusijusiose sistemose, tai prisideda prie statybos leidimo dokumentų išdavimo proceso fragmentiškumo, apsunkina ir prailgina jo etapus. Dėl to didėja ne tik atsitiktinių klaidų, bet piktnaudžiavimo galimybių rizika, procesas tampa nekontroliuojamas ir sunkiai atsekamas.

STT pareigūnai į „Infostatyba“ netobulumus atkreipė dėmesį dar 2021 m. pradžioje, atlikę antikorupcinį šią sistemą reglamentuojančių teisės aktų vertinimą ir pateikdami pasiūlymus valdyti ir šalinti esamas korupcijos rizikas. Tačiau didžioji dalis pasiūlymų nebuvo įgyvendinta.

Taip pat STT atlikusi analizę nustatė, kad dabartinis reglamentavimas sudaro galimybes piktnaudžiauti, nes vietoje naujos statybos gali būti pasirenkama statinio rekonstrukcija. O savivaldybės tarnautojas turi galimybę rinktis: reikalauti iš statytojo, vystytojo ar planuotojo pagrįsti statybos rūšį arba to nedaryti.

1 pav. nuotrauka iki statinio rekonstrukcijos, kurioje nėra rekonstruojamo objekto (objektas pažymėtas mėlynu tašku), 2 pav. „rekonstruojamo“ objekto vizualizacija.

„Praktikoje susiklosto situacijos, kai tas pats savivaldybės tarnautojas tikrina projektinius dokumentus statybos leidimui gauti, pritaria arba nepritaria techniniam projektui, teikia pastabas, tikrina pagal pastabas pakoreguotus dokumentus (projektus) ir išduoda statybą leidžiantį dokumentą. Šiame procese nėra vykdomos kontrolės funkcijos ar priimto sprendimo patikra“, – rašoma STT pranešime.

Savavališkos statybos įteisinimo įmoką apskaičiuoja statybą leidžiantį dokumentą išduodanti institucija pagal asmens, kuris siekia įteisinti savavališką statybą, pateiktą statinio ar jo projekto ekspertizės aktą. Antikorupciniu požiūriu praktika, kai pažeidimą padariusiam asmeniui pavedama pareiga pačiam įrodinėti savo pažeidimo dydį, yra ydinga.

STT kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, prašydama įvertinti atskirų vykdomų statybų teisėtumą ir atlikti statybos valstybinę priežiūrą. Taip pat pateikti pasiūlymai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Aplinkos ministerijai, Kultūros ministerijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, padėsiantys šalinti ar valdyti nustatytas korupcijos rizikas. Šios institucijos per 3 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Vyriausiojo Vilniaus architekto pozicija: kodėl reikėjo 10-osios taisyklės

„STT atliktą statybos leidimų proceso Vilniaus savivaldybėje analizę ir pateiktas rekomendacijas padėties gerinimui vertinu kaip šios institucijos solidų prisidėjimą prie situacijos suvokimo ir išskaidrinimo. Pateikta ne tik analizė, bet ir solidžios rekomendacijos savivaldybei, Aplinkos ministerijai ir Valstybinei teritorijų ir statybos inspekcijai situacijos gerinimui. Taip, STT pasakė, kad mūsų (Vilniaus m. savivaldybės, autor. pastaba.) 10 architektūros ir urbanistikos taisyklių nėra patvirtintos bei galėtų būti tikslesnės ir detalesnės. Taip, išties galėtų. Todėl nuolat dirbam, tikslinam ir tikslinsim toliau. Bet kai kas iš kolegų architektų ir kolegų valdininkų sako, kad jų išvis nereikia. Tai reiškia, kad projektų architektūrinių sprendinių kokybė būtų vertinama išvis be kriterijų arba išvis nevertinama, kaip buvo ilgus metus ir daug kur tebėra, deja. Ką tada būtų pasakiusi STT?“ – socialiniame tinkle parašė Vilniaus m. savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis.

STT kvestionavo dešimtą – turinio viršenybės virš biurokratinės formos – taisyklę, pagal kurią savivaldybė vertina komercinio turto, pritaikyto būstui, projektus. Tačiau kas būtų buvę, jeigu ta taisyklė nebūtų taikoma? M. Pakalnio nuomone, statytojai būtų pristatę daugybę „poilsio namų“ ir „svečių namų“, tačiau faktiškai – daugiabučių be želdynų, vaikų žaidimų aikštelių ir automobilių stovėjimo vietų, o dėl to būtų laimėję tik statytojai, nes projektų be infrastruktūros įgyvendinimas būtų ženkliai pigesnis. Pralaimėtojais būtų buvę būstus įsigiję ir aplinkinių kvartalų gyventojai, nes trūktų infrastruktūros.

„Išvis netvirtinti tokių projektų negalime – tokie visi pastatai galimi pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. Kas apsaugos nuo to, kad jie bus išparduoti atskirais turtiniais vienetais? NIEKAS. Nepaisant visų prašymų ir siūlymų, už teisėkūrą atsakingos institucijos nerado jokių galimybių, pvz., uždrausti tokių pastatų sudalinimą turtiniais vienetais ir išpardavimą, nes tai, jų teigimu, prieštarautų Konstitucijoje įtvirtintai teisei į nuosavybę“, – rašo M. Pakalnis.

Tokių pastatų statyba Lietuvoje prasidėjo apie 2004 m., o šiuo metu išparduodama daug realiai veikusių ar naujai statomų viešbučių kurortuose. Dėl pirmųjų – pvz., „Karaliaus Mindaugo apartamentų“, „Ozo parko“ projektų įvyko daugybė tyrimų ir aiškinimųsi ir visos institucijos pasakė, kaip tvirtina M. Pakalnis, kad situacijoje nesama problemų. Vilniaus savivaldybė vienintelė ėmėsi šios problemos 2016–2017 m. viešindami, o vėliau ir reikalaudami, kad būtų naudojami mažesni, gyvenamajai statybai pritaikyti teritorijos užstatymo tankumo ir intensyvumo rodikliai, bei kad kartu su tokiais objektais būtų įrengiama visa gyvenimui reikalinga infrastruktūra – želdynai, vaikų žaidimo aikštelės ir automobilių stovėjimo vietos. Ir nuo 2017 m. tos problemos mastas, kaip tvirtina architektas, ženkliai sumažėjo.

„Labai keista, kad dabar prie šių, vystytojų teigimu – „perteklinių reikalavimų“ kritikos, prisijungė ir kai kurie save viešo intereso gynėjais vadinantys asmenys. Taisyklių, o ypač turinio viršenybės virš formos panaikinimas, reikštų ženkliai didesnes tokių „svečių namų“ projektų vystymo galimybes ir nekurtų pareigos statytojui įrengti ir visą gyvenimui būtiną infrastruktūrą. Tai padarytų didžiulę žalą miestiečių gyvenimo kokybei o kartu ir viešam interesui“, – tvirtina M. Pakalnis.

Ką daro ir ką dar gali padaryti savivaldybė?

Tokias būsto-nebūsto problemas, abot M. Pakalnio, sprendžia visos šalys. Niujorko SOHO atsirado menininkams perkant senas nugyventas industrines patalpas ir ten apsigyvenant, nors tai buvo draudžiama. Tad tai nėra vien tik negatyvus procesas. Architekto žiniomis, tai sprendžiama arba draudžiant tokiuose būstuose gyventi nuolat (neleidžiama deklaruoti gyvenamosios vietos, gauti socialinių paslaugų ir panašiai), ribojant maksimalų gyvenimo terminą, (pvz., 6 mėn.), arba draudžiant skaidyti tokius pastatus turtiniais vienetais.

„Griežta draudimo nuolat gyventi politika bandoma taikyti Vokietijoje. Bet kas iš to. Kai studijų metu paklausiau savo studijų draugo, kodėl jo buto 1 aukšte lange stovi kirpėjo kėdė, jis paaiškino, kad čia kirpykla ir joje gyventi negalima. Todėl jis paliko kėdę, kad statybos policija (Vokietija ją turi), galvotų, jog čia veikia kirpykla. Man sunku net įsivaizduoti, kad policija vaikšto po neva svečių namus, viešbučius, kūrybines dirbtuves ir gaudo ten nuolat gyvenančius žmones. Draudimas skaidyti tokius pastatus atskirais turtiniais vienetais taip pat spręstų problemą ir tokius teisės aktus turi kai kurios šalys. Mano supratimu tai būtų efektyvesnis metodas valdyti situaciją, bet tik, matyt, tada prisisteigtų „fondų“, kurie valdo „svečių namus“, o tada kiekvieno fondo pajininko įnašas į fondą būtų 1 „svečių namų“ apartamentas. Ir kaip jau sakiau, daugelis teisininkų, taip pat ir valstybinių institucijų, kalba, kad tai pažeistų žmogaus teisę į nuosavybę. Tai yra, jis gali nusipirkti apartamentą viešbutyje ir jame gyventi nuolat. Daugybė tokių kompleksų yra Ispanijoje ar Dubajuje, – rašo M. Pakalnis. – Uždrausti tokius pastatus statyti išvis irgi ne išeitis, nes viešbučių, jaunimo nakvynės namų, svečių namų realiai reikia.“

Kodėl vietoj gyvenamųjų namų stato „svečių namus“? 

Kodėl vystytojai juos stato vietoj gyvenamųjų namų? 2016–2017 m. savivaldybė atliko tokių projektų analizę ir nustatė dvi priežastis. 

Pirmiausia tai noras užsidirbti daugiau, nes komerciniam turtui galimi didesni rodikliai, nereikia vaikų žaidimo aikštelių ir žymiai mažiau reikia želdinių, automobilių stovėjimo vietų. Antra priežastis – biurokratija: dažnėjo atvejai, kai Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) atsisakydavo keisti žemės naudojimo būdą iš valstybės nuomojamoje žemėje. Vienas iš viešumoje minimų atvejų buvo, kai statytojai nuėjo į NŽT ir paprašė jų sutikimo rengti nuomojamo sklypo detalųjį planą, keičiant žemės naudojimo būdą iš komercinio į gyvenamąjį, bet NŽT nesutiko. Tad gyvybiškoje miesto vietoje galėjo veikti aplinką teršianti gamykla, senas gamyklos biurų pastatas, bet niekaip nebuvo leidžiama statyti būsto.
Arba, pvz., patalpoms trūkdavo insoliacijos – visi patalpos langai atsukti į šiaurę. Arba pastatas yra prie gatvės ir prie išorės pastato sienos (ne patalpų viduje) per didelis triukšmo lygis. Tačiau žmonės vis tiek pirko patalpas nuolatiniam gyvenimui.

„Tada ir supratome, kad vienintelis būdas, jeigu jau negalime užkardyti tokių projektų iš principo, yra neleisti tokius pastatus statyti spekuliaciniais tikslais, tai yra norint pastatyti daugiau, nei statant daugiabučius, ir sutaupyti gyvenimui reikalingos infrastruktūros sąskaita. Nusprendėme, kad negalime leisti, kad tokius būstus įsigiję žmonės ir aplinkinių kvartalų gyventojai nukentėtų nuo per didelio tankumo ar infrastruktūros trūkumo. Todėl, statant tokius „svečių namus“, jeigu matydavom, kad pastatas gali būti išparduotas dalimis (pagal būstų dydį, bendros pastato infrastruktūros, būdingos viešbučiams ar svečių namams trūkumą), pradėjome reikalauti laikytis gyvenamiesiems pastatams taikomų reikalavimų – tai yra nusistatėme turinio viršenybės virš formos taisyklę, – aiškina architektas. – Sąžiningi vystytojai norėtų dirbti skaidriai, be perteklinės biurokratijos pakeisti žemės naudojimo būdą ir legaliai statyti gyvenamąjį pastatą. Grobikiški vystytojai nori, kad tos mūsų turinio viršenybės virš formos taisyklės nebūtų, ir jie galėtų toliau statyti svečių namus, pastatydami kartais dukart daugiau parduodamo ploto ir neįrengdami infrastruktūros. Mes norime skaidraus reguliavimo ir išaiškinimo, ką laikom daugiabučiu, ką svečių namais, ką viešbučiu, ką poilsio namais, ką kūrybinėm dirbtuvėm, bei suprantamo nustatymo, kokia infrastruktūra reikalinga kiekvienu atveju. Dabar mes tai vertiname pagal mūsų pačių nusistatytus principus. Dar sudėtingiau, kai planuojamas daugiafunkcis pastatas, kokių dabar dauguma. Taip pat norim tvarių galimybių toliau grąžinti į gyvenimą apleistas ir nugyventas patrauklias teritorijas centre ir apie jį. Konversija, o ne plėtra į išorę sunaikinat apie miestą esančias žalias teritorijas, yra pagrindinis bet kurio tvaraus miesto plėtros rezervas.“

Kas stebina M. Pakalnį

Vertindamas esamą situaciją, M. Pakalnis akcentuoja, kad 2021 . birželį buvo pakeistas bendrasis planas ir panaikinome galimybė statant svečių namus ir viešbučius spekuliuoti rodikliais: nepriklausomai nuo statomo pastato paskirties, užstatymo intensyvumo rodiklis yra tas pats. Įvedus mokestį už žemės naudojimo būdo keitimą, turėtų būti išspręsta problema dėl žemės naudojimo būdo keitimo, nes valstybė ir savivaldybės gaus dalį naudos iš sukurtos pridėtinės vertės, tad turėtų nebelikti argumentų, tuo spekuliuojant, neleisti keisti žemės naudojimo būdo.

Netaikant minimo taisyklės, M. Pakalnio nuomone, išliks galimybė nestatyti gyvenamam pastatui reikalingos infrastruktūros, todėl būtini pokyčiai. Pirmiausia – aiškiai nustatyti, kas yra „svečių namai“, „poilsio namai“ ir pan., ar galima juose nuolat gyventi. Dar vienas saugiklis – uždrausti juos išparduoti dalimis arba smarkiai apriboti tokią galimybę. Kol to nėra, architekto nuomone, reikia taikyti turinio viršenybės virš formos taisyklę.

„Man labai keista, kad mus, vienintelius kovojančius su šita problema ir ją bent jau suvaldžiusius, užsipuolė visi – nuo „viešo intereso gynėjų“ iki žiniasklaidos. Tuo tarpu kur realiai, daugiausia kurortuose, be jokių taisyklių po apartamentą išparduodami poilsio namai ir viešbučiai, kur vienbutis gyvenamasis namas išparduodamas po kambarį su sanitariniu mazgu 20 savininkų, niekas nei problemų, nei elgesio „be taisyklių“ nemato. Taip tiesiog žlugo daugybė kurortų Ispanijoje, kur nebeliko viešbučių, o susiformavo „antro būsto“ kompleksai, kur atvykstama kartą du per metus, o savivaldybei reikia visus metus išlaikyti tokiems pastatams reikalingą infrastruktūrą. Niekaip negaliu sutikti su argumentu, kad mes „įteisinome svečių namus“. Mes, reikalaudami juos statyti tokius pat, kaip gyvenamuosius namus, tiesiog užkirtome kelią nesąžiningai konkurencijai rinkoje. O tai jau daug kam nepatinka“, – socialiniame tinkle pasidalino sostinės vyriausiasis architektas M. Pakalnis. 

Statybunaujienos.ltSavivaldybėse

nuotrauka
2024-02-23 08:44
Panevėžys atsinaujina ir jau šį pavasarį duris atvers dar vienas ambicingas ir perspektyvus miesto traukos objektas – Stasio Eidrigevičiaus menų centras. Šio projekto rangos darbai jau užbaigti, šiuo metu vyksta vidaus įrangos, baldų, ekspozicijos detalių montavimo, įrengimo ir kt. darbai.
nuotrauka
2024-02-22 15:51
Klaipėdoje toliau ieškoma galimybių įrengti daugiau automobilių stovėjimo vietų. Pradėtas didžiulis projektas Kauno gatvės mikrorajone – įgyvendinus keturis smulkesnius projektus bus įrengtos 957 naujos parkavimo vietos.
nuotrauka
2024-02-22 11:01
Sostinės Viršuliškių g. 101 daugiabučio gaisrą tyrusi komisija jau baigė darbą ir pateikė išvadas bei rekomendacijas namo valdytojui. Pastatas šiuo metu avarinės būklės – ekspertai siūlo vidurinę nuo gaisro nukentėjusią daugiabučio dalį išardyti ir naujai atstatyti.
nuotrauka
2024-02-20 15:21
Diskutuojant apie Šeškinės kalno transformaciją, kalba dažniausiai sukasi apie centrinę komplekso ašį – Nacionalinį stadioną. Tačiau tai tik vienas iš daugelio Daugiafunkciame komplekse numatytų statinių. Kartu su šiuo objektu atsiras ir tarptautinės kategorijos lengvosios atletikos stadionas, trys ...
nuotrauka
2024-02-20 10:26
Vilniaus miesto savivaldybė, įgyvendindama „LIFE GreenMe5" projektą, dalyje Salomėjos Neries gatvės išbandys įvairias priemones sumažinti transporto keliamą triukšmo ir oro taršą. Planuojama, kad pasiteisinusios priemonės vėliau bus pritaikomos ir kitose Vilniaus gatvėse.
nuotrauka
2024-02-19 18:47
Etnografija garsėjančiame Rumšiškių miestelyje, Kaišiadorių r. savivaldybėje planuojama statyti atvirą centralizuotą muziejinių vertybių saugyklą su kompetencijų centru.
nuotrauka
2024-02-14 09:20
Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs 48 tomų baudžiamąją bylą dėl korupcijos Panevėžio rajono savivaldybėje organizuojant viešuosius pirkimus, netenkino nei nuteistojo Algio Dziko, buvusio Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto, prašymo jį išteisinti dėl piktnaud...
nuotrauka
2024-02-14 08:52
Teismas atmetė Kauno statybos bendrovės ieškinį, kuriuo prašyta pripažinti neteisėtomis konkurso sąlygas, nutraukti pirkimą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Tokį teismo sprendimą priėmė Klaipėdos apygardos teismas.
nuotrauka
2024-02-13 15:13
Ilgai laukti pokyčiai Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Pasagėlė“: prasideda šios įstaigos pastato kapitalinio remonto darbai.
nuotrauka
2024-02-13 15:04
Atliepiant Druskininkų gyventojų ir svečių poreikius turėti laivuojamą Nemuno upę visoje Druskininkų savivaldybėje, Druskininkų meras ir VVKD sukirto rankomis dėl vandens kelio (17,7 km) paruošimo, pritaikymo laivybai Nemuno upės atkarpoje ties Druskininkais.
nuotrauka
2024-02-13 10:49
Ketvirtadienį pasirašyta Palangos asmens sveikatos priežiūros centro, arba kitaip vadinamos poliklinikos, rekonstravimo darbų sutartis. Šį dokumentą savo parašais patvirtino Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė Violeta Staskonienė ir konkursą laimėjusio rangovo – UAB „Telšių meistr...
nuotrauka
2024-02-13 10:44
Jau šiais metais prasidės Panevėžio irklavimo bazės statybos darbai. Artimiausiu metu bus skelbiami viešieji pirkimai Smėlynės g. 2D valčių elingo su pagalbinėmis patalpomis rangos darbams įsigyti.
nuotrauka
2024-02-13 09:58
Vilniaus vystymo kompanija kviečia rangovus dalyvauti konkurse dėl lengvosios atletikos maniežo Žirmūnuose statybos. Naujasis sporto centras bus statomas pagal konkursą laimėjusios architektų studijos „IMPLMNT architects“ projektą. Lengvaatlečiams skirtame projekte vienu metu galėtų treniruotis apie...
nuotrauka
2024-02-12 14:34
Lietuvos automobilių kelių direkcija šiais metais didina dėmesį pasienio kelių ruožų infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai. Bendrovė pasirašė sutartį dėl kelio atnaujinimo darbų šalia Lazdijų pasienio punkto. Taip pat bus tvarkoma buvusio Lazdijų pasienio kontrolės punkto teritorija. Šiais metais ...
nuotrauka
2024-02-09 13:15
Daugelį metų pavojų pėstiesiems ir vairuotojams kėlusi keturšalė sankryža Ginkūnuose, Šiaulių rajone, dar šiemet bus rekonstruota į žiedinę. Darbai čia turėtų prasidėti jau kovo mėnesį. Sutarties vertė – 1,318 mln. eurų, darbai šioje sankryžoje turi būti atlikti per 7 mėnesius.
nuotrauka
2024-02-09 12:31
Vasario 16-ąją apdovanojimas už metų darbą Klaipėdai bus įteiktas entuziastingiems kultūros paveldo puoselėtojams – verslininkui Augustinui Jankevičiui ir paramos fondo „Augustus“ vadovui Arvydui Urbiui. Jų pastangomis buvusiame Klaipėdos dujų fabriko pastatų komplekse atgimė du išskirtiniai past...
nuotrauka
2024-02-09 09:49
Siekdama gerinti šilumos tiekimo kokybę, centralizuotai šilumą tiekianti AB „Panevėžio energija“ tęsia nuoseklią šilumos tinklų rekonstrukciją, tad šiemet planuoja atnaujinti 6,24 km įvairaus skersmens vamzdynų visame bendrovės eksploatuojamame regione. Bendra investicijų vertė sieks apie 4,2 mln. e...
nuotrauka
2024-02-09 09:43
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Almantas Stankūnas kreipėsi į Vilniaus merą Valdą Benkunską ir administracijos direktorių Adomą Bužinską, reikalaudamas informacijos apie sustabdytų statybos darbų, sutarties kainos indeksavimo ir statybos darbų pabaigimo termino nukėlimo teisėtumą.
nuotrauka
2024-02-09 09:19
Daugiafunkcio komplekso statybų projektas – itin kompleksiškas ir sudėtingas, todėl siekiant suteikti kuo daugiau aiškumo apie sostinei ir visai Lietuvai reikšmingą daugiafunkcį kompleksą, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas atsako į 10 svarbiausių klausimų apie projektą, kurio dalis yra ir naci...
nuotrauka
2024-02-08 12:41
Klaipėdos gatvėse remonto darbai aktyviai vyksta ir žiemą. Dėl temperatūros pokyčių atsirandantys asfalto pažeidimai – kasmetinė daugelio miestų ir rajonų problema. Siekiant užtikrinti eismo saugumą ir komfortą, Klaipėdoje pavasario nelaukiama ir duobės tvarkomos iškart. Kol neturima pakankamos karš...

Statybunaujienos.lt » Savivaldybėse