2024 liepos 25 d. ketvirtadienis, 8:57
Reklama  |  facebook

Patvirtinti poįstatyminiai aktai dėl statinių paskirčių apibrėžties ir reguliavimo

2024-06-18 09:41
Aplinkos ministras patvirtino 4 teisės aktus, susijusius su statinių ir patalpų paskirčių reguliavimu. Juose patikslintas statinių paskirčių sąrašas, priskyrimo joms kriterijai, peržiūrėti normatyviniai reikalavimai ir jų įgyvendinimo sąlygos teritorijų planavimo, statinių projektavimo, jų statybos ir naudojimo priežiūros etapuose.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt arch. nuotr.


Šiais pakeitimais sprendžiamos problemos, kai projektuojant ir statant kitokios paskirties pastatus, nei nurodyta projekte ir teritorijų planavimo dokumentuose, kyla neigiamos pasekmės visuomenei. Savivaldybių suplanuota infrastruktūra neatitinka gyventojų poreikių, neužtikrinamas jų informavimas ir teisėti lūkesčiai, nesukuriama sveikatai palanki gyvenamoji aplinka, žmonės įsigyja „negyvenamus“ butus, rekreacinės teritorijos naudojamos ne bendruomenės, o kelių asmenų poreikiams.

Paskirčių klasifikavimas. Patikslintas statinių ir atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų paskirčių sąrašas, kad jis sutaptų su žemės naudojimo būdų turiniu, kuris naudojamas teritorijų planavimo dokumentuose. Tai leis jau pirminiame teritorijų planavimo etape „užkoduoti“ jų paskirtį. Mažinant administracinę naštą, panaikinta prievolė rengti projektą ir gauti statybos leidimą, kai keičiama tik pastato ar patalpos paskirtis, bet nekeičiama paskirties grupės – t. y. kai veikla pastate ar patalpoje keičiama į pagal savo pobūdį ar specifiką panašią veiklą. Savivaldybės taip pat įgyja pareigą prižiūrėti, ar pastatai naudojami pagal paskirtį, atitinkančią savivaldybės bendrajame plane numatytą leistiną teritorijos naudojimo būdą.

Turtinių vienetų reglamentavimas. Statinių paskirčių klasifikavime įvestas turtinių vienetų – atskirais nekilojamojo turto kadastro objektais pastate galimų suformuoti patalpų – apribojimas tam tikros paskirties statiniuose: vienbučiuose gyvenamuosiuose namuose, atskiroms socialinėms grupėms skirtuose gyvenamuosiuose pastatuose, viešai rekreacijai skirtuose poilsio pastatuose. Pastatuose, kur tai nėra draudžiama, bet praktikoje susiduriama su piktnaudžiavimu, patalpoms nustatyti tam tikri tipologiniai reikalavimai, užkertantys kelią tęsti blogąją praktiką, pvz. viešbučių virtimą „butais“. Pagalbinio ūkio pastatams nustatyta sąlyga juos formuoti ir registruoti tik kaip vieną statinį, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais (patalpomis) jie negalės būti skaidomi.

Išskirti mišrūs ir vienos paskirties pastatai. Siekiant tarpusavyje suderinti pastatų paskirtis ir teritorijai ar žemės sklypui nustatytus galimus žemės naudojimo būdus, kurių gali būti ne vienas, išskiriami mišrūs ir vienos paskirties pastatai. Nustatytas juose galimas įvairių paskirčių patalpų santykis, papildytos infrastruktūros poreikio normos ir techniniai reikalavimai projektuojant mišrius pastatus, taip pat sąlygos mišrių pastatų statybos galimybei: patalpų paskirtys pastate galės būti tik tokios, kurios neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentuose nustatytiems galimiems žemės naudojimo būdams. Taip siekiama užkirsti kelią įsisenėjusiai praktikai, kai teritorijų planavimo metu suplanuota žemės sklypų naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas yra tik formalumas, nes realiai pastatų paskirtis tampa visai kitokia nei suplanuota.

Patikslinta blokuotų pastatų sąvoka. Nustatyta, kad blokuoti pastatai turi turėti visus elementus, būtinus kiekvieno iš jų, kaip savarankiško pastato funkcionavimui, ir jo naudojimui skirtą žemės sklypą ar sklypo dalį. Taip tikimasi išvengti atvejų, kai blokuoti pastatai virsta horizontaliais daugiabučiais, kuriuose kiekvienas butas, nors ir vadinamas pastatu, bet yra betarpiškai priklausomas nuo kito, tiek bendrų konstrukcijų, tiek neišspręstos infrastuktūros ir valdymo prasme.

Rekreacinių pastatų paskirtys. Atskirti viešai ir privačiai rekreacijai naudojami pastatai bei nustatyta, kad asmeninei rekreacijai skirti pastatai gali būti statomi rekreacinio naudojimo būdo žemės sklypuose tik tokiu atveju, jei jų statybos galimybė numatyta teritorijų planavimo dokumentuose, kitu atveju šiose teritorijose gali būti statomi tik viešai rekreacijai skirti pastatai. Teritorijų planavimo metu aiškiai atskyrus privačiai ir viešai rekreacijai skirtas teritorijas išvengsime situacijų, kai vaizdingiausios, didžiausius rekreacinius resursus bei ekosistemines paslaugas galinčios suteikti rekreacinės teritorijos tampa privačiomis, visuomenei neprieinamomis.

Patikslinti gyvenamųjų pastatų projektavimo techniniai normatyvai ir infrastruktūros reikalavimai. Jie sudaro sąlygas jau susiformavusio užstatymo teritorijose taikyti išimtis naujų gyvenamųjų pastatų atsiradimui ar esamų rekonstravimui panaudojant greta esančią infrastruktūrą, kai žemės sklype jos įrengimas neįmanomas, numatytos išlygos norminiams reikalavimams. Taip pat sudaryta galimybė daugiabučiams gyvenamiesiems pastatams reikalingą infrastruktūrą planuoti ir projektuoti bendrą – kvartalinę, netaikyti šiuo metu galiojančio reikalavimo keliems greta esantiems pastatams būtiną infrastruktūrą numatyti atskirą kiekviename žemės sklype. Tikimasi, kad tai paspartins, palengvins teritorijų konversijas, leis išsaugoti ir tvariai naudoti susiformavusias urbanistines struktūras, o naujose teritorijose – kurti kokybišką infrastruktūrą.

Patikslintas minimalus privalomas automobilių stovėjimo vietų skaičius. Atsižvelgiant į naują statinių paskirčių reglamentavimą, patikslintas minimalus reikalaujamas automobilių stovėjimo vietų skaičius, kurį savivaldybės gali padidinti arba sumažinti atsižvelgiant į konkrečios teritorijos ypatumus. Nustatyta, kad automobilių stovėjimo vietų patalpa pastate negali būti formuojama ir registruojama kaip atskiras Nekilnojamojo turto kadastro objektas, jeigu šią patalpą numatyta naudoti ir kaip priedangą, šios patalpos priskiriamos butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančioms patalpoms.

Priedangų įrengimas. Taip pat, įvertinus šiandienines saugumo grėsmes, sudaryta galimybė įsirengti požemines priedangas žemės sklypuose – didžiojoje daugumoje žemės naudojimo paskirčių ir būdų.

Teisės aktai dėl priedangų įrengimo, minimalaus privalomo automobilių stovėjimo vietų skaičiaus, rekreacinių pastatų paskirčių, blokuotų pastatų, mišrių ir vienos paskirties pastatų išskyrimo, dėl turtinių vienetų reglamentavimo ir paskirčių klasifikavimo įsigalios š. m. lapkričio 1 d. kartu su Statybos įstatymo pataisomis.

Patikslinti gyvenamųjų pastatų projektavimo techniniai normatyvai ir infrastruktūros reikalavimai jau yra įsigalioję.

Teisinio reglamentavimo pakeitimų pasiūlymus suformavo aplinkos ministro sudaryta darbo grupė. Rengiant šiuos pakeitimus darbo grupė atsižvelgė į Specialiųjų tyrimų tarnybos, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto ir kitų institucijų pateiktas pastabas ir pasiūlymus, užsienio valstybių praktiką. Darbo grupė gilinosi į Lietuvoje kylančias problemas, kai svečių namai, viešbučiai, vienbučiai gyvenamieji namai virsta daugiabučiais gyvenamaisiais pastatais, kūrybinės dirbtuvės – butais, ūkio pastatai – gyvenamaisiais namais. Planuojami pokyčiai buvo pristatyti Seimo Aplinkos apsaugos komitete, apie juos diskutuota atviruose susitikimuose su socialiniais partneriais.

Su Statybos techninio reglamento „Statinių klasifikavimas“ pataisomis galima susipažinti čia.

Su Statybos techninio reglamento „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ pataisomis galima susipažinti čia.

Su Statybos techninio reglamento „Gyvenamieji pastatai“ pataisomis galima susipažinti čia.

Su Žemės naudojimo būdų turinio aprašu galima susipažinti čia
Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2024-07-24 17:05
Nors kelis pastaruosius dešimtmečius nauji liftai senuose daugiabučiuose buvo labiau išimtis, nei taisyklė, šiemet situacija pasikeitė iš esmės. Daugiabučių namų prižiūrėtojai nepamena tokių metų, kad naujų liftų paklausa būtų taip smarkiai išaugusi ir viliasi, kad jei panašūs tempai išliks ateityje...
nuotrauka
2024-07-24 15:52
Bučos ir Borodiankos savivaldybėms Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) perdavė 5 kompiuterinės įrangos komplektus, skirtus šių miestų architektūros ir teritorijų planavimo skyriams. Įranga perduota įgyvendinant Lietuvos ir Taivanio finansuojamą projektą “3D miestų planavimo įrankis Ukrainos ...
nuotrauka
2024-07-24 15:24
Senus, neefektyvius šilumos punktus turinčių daugiabučių atstovai jau kviečiami teikti paraiškas paramai gauti ir atnaujinti savo daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas. Taip vadinama „mažoji renovacija“, galinti reikšmingai sumažinti išlaidas už šildymą, itin laukiama daugiabuči...
nuotrauka
2024-07-23 15:54
LR Vyriausybės kanceliarija ir Latvijos investicijų ir plėtros agentūra paskelbė 3 geriausius Baltijos paviljono tarptautinėje parodoje „Expo 2025 Osaka“ dizaino idėjos projektus. Pirmoji vieta skirta interaktyviai instaliacijai „Mes esame viena“ (We are One), akcentuojančiai gamtos, žmonių ir tech...
nuotrauka
2024-07-23 10:17
Siekdama didinti šalies konkurencingumą bei skatinti pramonės sektoriaus persiorientavimą į žiedinę ekonomiką, Inovacijų agentūra ragina verslus pasinaudoti Europos skaitmeninių inovacijų centrų (ESIC) paslaugomis. Centrai įmonėms ir organizacijoms siūlo konsultacijas ir pagalbą šiose srityse: testa...
nuotrauka
2024-07-22 11:37
Namų jaukumą galima kurti ne tik gražiais interjero dizaino sprendimais. Tai tik viena dalis – likusioji yra techniniai sprendimai, leidžiantys namų šeimininkams kontroliuoti apšvietimą bei patalpų klimatą. Optimalios temperatūros palaikymas yra aktualus ištisus metus, tačiau tai reikalauja nemažų e...
nuotrauka
2024-07-22 10:28
Rugsėjo 6 d. Lietuvos statybininkų bendruomenė rinksis Vilniuje, kur tradiciškai švęs savo profesinę šventę - Statybininkų dieną: renginio dalyvių lauks šventinis renginys, statybininkų apdovanojimai, koncertas ir tradicinė sportinė Olimpiada.
nuotrauka
2024-07-22 09:43
Šiauliuose oficialiai atidarytas naujai pastatytas karinis miestelis, skirtas Kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono kariams ir KASP Prisikėlimo apygardos 6-ajai rinktinei. Karinio miestelio Šiauliuose plotas yra 7,8 ha, jame įrengtos dar didesnės kareivinės ir štabas nei vasario mėnesį atidaryt...
nuotrauka
2024-07-20 10:33
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą, kurioje sprendė dėl tiekėjo pasiūlymo atitikties viešojo pirkimo konkurso sąlygose iškeltam kvalifikacijos reikalavimui (techniniam ir profesiniam pajėgumui) būti atlikus statybos darbų savo jėgomis ir tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktų kval...
nuotrauka
2024-07-19 13:49
Abipus sostinės Konstitucijos prospekto išsidėstę aukštybiniai pastatai sudaro vadinamąją „Architektūrinę kalvą" – tai vienas iš skiriamųjų šiuolaikinio Vilniaus bruožų. Tam, kad ši centrinė miesto teritorija vystytųsi darniai, buvo atnaujintos jos formavimo gairės.
nuotrauka
2024-07-18 15:34
Aplinkos ministerija nuo rugsėjo mėnesio pradeda mokymų ciklą, kurio metu bus pristatyti naujausi teisinio reglamentavimo pokyčiai, apimantys statinių projektavimą, statiniams keliamus reikalavimus, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, naujoves erdvinių duomenų ir kadastro, žemės ir sa...
nuotrauka
2024-07-18 14:25
Šių metų liepos pradžioje VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) sudarė 32,4 mln. eurų rangos sutartį su „Westinghouse Electric Sweden AB“ (vedantysis partneris) ir „Westinghouse Electric Spain, S.A.U“ dėl abejose atominės elektrinės energijos blokuose esančių technologinių įrenginių – garo ...
nuotrauka
2024-07-18 10:17
Vis dažnesnė vasaros kasdienybė Lietuvoje: alinantys karščiai, šešėlių paieškos ir vakare kylanti šiluma nuo asfalto bei pastatų. Pastebima, kad miestuose formuojasi karščio salos, kuriose aukštesnė temperatūra ne tik laikosi, bet ir išlieka ilgiau nei priemiesčiuose ar mažiau užstatytose vietovėse.
nuotrauka
2024-07-18 08:52
Paskelbtas paraiškų priėmimas Metų statybos inžinieriaus nominacijai. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (LSIS) teigia jau sulaukusi pirmųjų konkurso dalyvių.
nuotrauka
2024-07-17 14:39
Vyriausybės posėdyje pritarta Aplinkos ministerijos parengtam nutarimo projektui skirti didesnę paramą namų renovacijai nukentėjusiems per Sausio 13-osios įvykius ir jų artimiesiems.
nuotrauka
2024-07-16 12:50
Aplinkos ministerija primena individualių nuotekų valymo įrenginių savininkams, kad nuo 2030 m. pradžios nuotekose, išleidžiamose iš šių įrenginių, turės būti valomas fosforas ir azotas. Tokia tvarka nebus taikoma rezervuaro tipo individualiems nuotekų tvarkymo įrenginiams, nes jie neišleidžia nuote...
nuotrauka
2024-07-16 12:35
Daugiausiai šalyje investuojančios nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „Darnu Group“ inicijuotų trijų architektūros konkursų, skirtų pirmiesiems dviem naujojo rajono „Launagiai“ Vilniaus pietinėje dalyje etapams, laimėtojai jau aiškūs: pirmosios vietos skirtos architektų studijoms „Aketuri archite...
nuotrauka
2024-07-16 09:30
Vasarą, kai karščiai pasiekia piką, oro kondicionieriai tampa nepakeičiamais pagalbininkais, užtikrinančiais komfortą ir gaivą namuose. Vis dėlto, jų naudojimas reikalauja priežiūros, kuri ne tik padeda išvengti gedimų, bet ir užtikrina švarų orą patalpose, sumažindama alergijų bei kvėpavimo takų li...
nuotrauka
2024-07-15 12:48
Nuo šiandien, liepos 15 d., įsigalioja birželį Seimo patvirtinto Klimato kaitos valdymo įstatymo naujos redakcijos dauguma nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos ir įgyvendinamos naujai priimtų Europos Sąjungos „Fit for 55“ teisėkūros paketo teisės aktų nuostatos.
nuotrauka
2024-07-12 16:46
Seimas po pateikimo pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems Žemės įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pakeitimams, kurie leis valstybinę žemę naudoti efektyviau ir sudarys sąlygas visuomenei gauti maksimalią naudą. Šiuos pakeitimus paskatino Konstitucinio teismo sprendimas ir identifikuotas teisinio r...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos