2024 liepos 15 d. pirmadienis, 10:38
Reklama  |  facebook

Seimas baigė rudens sesiją: kokie sprendimai priimti

2023-12-26 12:30
Rudens sesijoje Seimas priėmė vieną svarbiausių starteginių dokumentų – patvirtino Lietuvos ateities viziją „Lietuva 2050“, kuri sustiprina valstybės pamatus ir numato kelius, kaip užtikrinti jos saugumą, kaip pasiekti visuomenės demografinį ir socialinį stabilumą, atnaujinti ekonomiką, išsaugoti gamtą, kaip tolygiai išvystyti visus Lietuvos regionus. „Lietuva 2050“ padės pertvarkyti ir valstybės valdymą – padaryti jį lankstų, įžvalgų ir įtraukų, sustiprinti pasitikėjimą tarp piliečių, valdžios ir pilietinių organizacijų.
nuotrauka
Nacionalinio muziejaus nuotr.


Biudžetas, gyventojų pajamų didinimas

Seimas patvirtino 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius. Pagrindiniai kitų metų valstybės biudžeto prioritetai – žmonių pajamų didinimas, krašto saugumo stiprinimas, išskirtinį dėmesį skiriant švietimo susitarimo ir krašto apsaugos susitarimo įgyvendinimui, ir investicijų, kurios prisideda prie aukštesnės pridėtinės vertės kūrimo, skatinimas.

Kitų metų valstybės biudžeto pajamos sieks apie 16,979 mlrd. eurų, išlaidos sudarys apie 20,613 mlrd. eurų. Lyginant su 2023 metų biudžetu, pajamos augs apie 1,43 mlrd. eurų (9,2 proc.), išlaidos – maždaug 1,6 mlrd. eurų (8,5 proc.).

Patvirtintas subalansuotas 2024 m. „Sodros“ biudžetas, kuriame beveik 78 proc. sudarys išlaidos socialinio draudimo pensijoms. Pensijų padidinimui numatoma skirti beveik 519 mln. eurų. Vidutinė senatvės pensija ūgtels maždaug 66 eurais ir pasieks 605 eurus. Turintiems būtinąjį stažą vidutinė senatvės pensija padidės 70 eurų ir sieks 644 eurus.

Seimas nusprendė nuo kitų metų neapmokestinamąjį pajamų dydį padidinti 20 proc. arba 122 eurais – nuo 625 iki 747 eurų gyventojams, uždirbantiems iki 1 vidutinio darbo užmokesčio. Tokiu būdu stiprinamos paskatos dirbti ir mažinama pajamų nelygybė.

Priimtas 2024 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymas, pagal kurį kitąmet sveikatos apsaugos sistema sulauks papildomų 400 mln. eurų, augs dėmesys šeimos gydytojams, slaugai, psichikos sveikatai, pakaks lėšų apmokėti naujas sveikatos priežiūros paslaugas, didinti gydymo įstaigų darbuotojų darbo užmokestį.

Kitų metų finansiniuose teisės aktuose nuspręsta žmonių pajamų didinimui skirti apie 1,7 mlrd. eurų.

Socialinė sauga 


Seimas sugriežtino sąlygas teisei į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją. Paramos negalės kreiptis fiziniai asmenys, išsinuomavę savo ar savo šeimos narių artimiesiems giminaičiams priklausantį gyvenamąjį būstą; švietimo įstaigoms, mokslo ir studijų institucijoms priklausantį būstą. Patikslintas ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis. Viršutinė būsto nuomos kompensacijos suma diferencijuota pagal šeimos narių skaičių.

Ekonomika

Siekiant toliau skatinti kryptingas ir produktyvias investicijas Lietuvoje ir su kino gamyba susijusių paslaugų sektorių augimą, priimtomis Pelno mokesčio įstatymo pataisomis, papildomai 5 metams, iki 2028 m. gruodžio 31 d., pratęstos terminuotos pelno mokesčio lengvatos investiciniam projektui ir filmų gamybai.

Nuo 2026 m. gegužės 1 d. a Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritorijos plotas atkuriamas iki 1996 m. buvusio dydžio – 1054 ha. Tikimasi, kad tai pagerins investicinę aplinką Kauno regione, padidins užsienio ir Lietuvos investicijų pritraukimą į Kauno LEZ teritoriją, leis sukurti naujų darbo vietų.

Seimas priėmė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisas, nustatydamas didesnę iš atsinaujinančių energijos išteklių išgaunamos energijos dalį 2030 metais. Palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis didinama nuo 50 iki 70 proc., elektros energijos – nuo 70 iki 100 proc. Įstatyme įtvirtinti pakeitimai ir naujos galimybės gaminantiems vartotojams.

Savivalda, rinkimai

Seimas paskyrė Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų datą – jie vyks 2024 m. gegužės 12 d. ir paskelbė rinkimų į Europos Parlamentą Lietuvoje datą – 2024 m. birželio 9 d.

Siekdamas užtikrinti sklandesnį rinkimų organizavimą Seimas priėmė Rinkimų kodekso pataisas, ir patikslino pasyviosios rinkimų teisės apribojimus, pareiškinių dokumentų Vyriausiajai rinkimų komisijai teikimo tvarką, taip pat balsų perskaičiavimo atvejus.

Seimas patikslino septynių Trakų rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijų ribas, sukurdamas teisines prielaidas įgyvendinti nuo kitų metų įsigaliosiančias Žemės įstatymo nuostatas dėl valstybinės žemės, esančios miestų, miestelių teritorijose, perdavimo savivaldybėms patikėjimo teise.

Transportas

Siekdamas spręsti automobilių statymo vietų trūkumo problemą kurortiniuose miestuose, Seimas pritarė, kad kurortinės savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas galėtų panaudoti transporto priemonių stovėjimo aikštelėms ir automobilių saugykloms kurortuose ir kurortinėse teritorijose įrengti.

Aplinkosauga

Seimas pritarė Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama, kad nuo 2025 m. sausio 1 d. visos plastikinių pakuočių atliekos Lietuvoje būtų perdirbamos, tuomet gamintojas nemokės aplinkos taršos mokesčio. Jei dalies pakuočių vis dėl to nepavyktų perdirbti, šį mokestį mokės tie, kurie pakuočių daugiausiai pagamina ar naudoja savo produkcijai ir neperdirba.

Nuo kitų metų pradžios aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams suteikta teisė stabdyti transporto priemones ir tikrinti jų į aplinką išmetamų teršalų atitiktį techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams. Šie pareigūnai taip pat galės atlikti į aplinką patekusių teršalų ir jų paveiktos aplinkos užterštumo matavimus.

Sugriežtinta atsakomybė už atliekų išmetimą aplinkoje – daugiau kaip du kartus padidintos baudos. Administracinė atsakomybė juridiniams asmenims grės tuo atveju, kai į aplinką bus išmetama ne daugiau kaip 15 kubinių metrų nepavojingųjų atliekų ir ne daugiau kaip 7 kubiniai metrai pavojingųjų atliekų. Viršijus šias ribas kils baudžiamoji atsakomybė. Fiziniams asmenims atsakomybę sutarta griežtinti mažinant ribinius išmetamų atliekų kiekius.

Įteisintos saugomos teritorijos privačiuose sklypuose – jų apsaugos sutartys bus pasirašomos bent 30-čiai metų, o jų savininkams bus mokamos kompensacijos už veiklos apribojimus.

Seimas pritarė Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pataisoms, sudarydamas sąlygas geriau suderinti gyventojų ir ūkio subjektų interesus nustatant sanitarinės apsaugos zonas (toliau – SAZ), užtikrinant visuomenės sveikatos saugą, neribojant žemės naudojimo ir ūkinės veiklos vykdymo galimybių nustatant SAZ, sumažindamas sąrašą ūkinių veiklų, dėl kurių turi būti nustatytos SAZ.

Pritarta teisės aktų pakeitimams, kuriais sukuriamas valstybinės žemės sklypų rezervavimo modelis, siekiant turėti išvystytų didelių valstybinės žemės sklypų (teritorijų) pasiūlą naujoms gamybos investicijoms pritraukti ir palengvinti tolesnį valstybinės žemės sklypų pasiūlos procesą.

Mėgėjų žvejybos įstatyme nustatyti didesni mėgėjų žvejybos leidimų įkainiai, patikslinti žuvų išteklių tyrimų atlikimo reikalavimai.

Tęsiama parama Ukrainai

Rudens sesijoje Seimas ėmėsi iniciatyvos dėl Ukrainos pakvietimo prisijungti prie Aljanso ir paskelbė, kad jau dabar pritaria Ukrainos, kaip narystės NATO kriterijus atitinkančios valstybės, pakvietimui prisijungti prie Aljanso ir nekelia jokių aktualių šios dienos sąlygų. Kartu kreiptasi į NATO valstybių narių parlamentus siūlant pritarti Ukrainos oficialiam prašymui prisijungti prie NATO ir paskatinti NATO valstybių narių vyriausybes remti sprendimą pakviesti Ukrainą narystei NATO aukščiausiojo lygio susitikime Vašingtone 2024 m. liepos 9–10 d., po kurio nedelsiant prasidėtų derybos dėl Ukrainos narystės Aljanse.

Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatyme įtvirtinta, kad Ukrainos atstatymui būtų skirtos lėšos, gautos sumokėjus baudas už tarptautinių sankcijų pažeidimus ir kitus nustatytus administracinius nusižengimus ir lėšos, gautos realizavus už nurodytus pažeidimus paskirtą poveikio priemonę – turto konfiskavimą.

Pagal LR Seimo pranešimą

Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2024-07-12 16:46
Seimas po pateikimo pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems Žemės įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pakeitimams, kurie leis valstybinę žemę naudoti efektyviau ir sudarys sąlygas visuomenei gauti maksimalią naudą. Šiuos pakeitimus paskatino Konstitucinio teismo sprendimas ir identifikuotas teisinio r...
nuotrauka
2024-07-12 07:55
Viena ryškiausių pastarojo meto tendencijų – atsinaujinančios energijos naudojimas namų ūkiuose. KONTESTA, bendradarbiaudama su saulės modulius į rinką tiekiančia įmone AUTONOMECO, jau antrus metus gamina automobiliams statyti skirtas stogines, terasas su saulės moduliais. Tokias stogines įmonės dem...
nuotrauka
2024-07-11 13:35
Klaipėdos uostui centrinėje miesto dalyje rengiantis statyti naują kruizinių laivų terminalą, baigtos galimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūros. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu poveikio aplinkai vertinimas šiems darbams neprivalomas. Šiuo metu vykdomos rangos darbų pirkimo procedū...
nuotrauka
2024-07-11 09:38
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) birželio 11 d. paskelbusi 4 paramos kvietimus gyventojams, norintiems įsirengti saulės elektrines arba padidinti jau turimų saulės elektrinių galią, jau sulaukė virš 13 tūkst. gyventojų paraiškų. Iš Energetikos ministerijos skirtų 40 mln. eurų, jau rezervuot...
nuotrauka
2024-07-11 08:02
Kauno technologijos universitetas (KTU) nuolat siekia gerinti architektūros studijų kokybę, investuodamas į modernią infrastruktūrą, auditorijas ir siekdamas tobulinti studentų patirtį. 2024 metais Statybos ir architektūros fakultete (SAF) buvo įrengta unikali virtualios realybės auditorija.
nuotrauka
2024-07-10 13:31
Perdegimo sindromas gali užklupti dėl pernelyg didelio darbo krūvio, užimtumo bei menko poilsio ir darbo balanso. Nors perdegimas niekaip nesusijęs su metų laikais, ekspertai įspėja, kad vasarą reikėtų būti atidesniems ir stebėti savo psichologinę sveikatą. Pasak jų, vasaros grafikas dažniausiai ku...
nuotrauka
2024-07-10 11:18
Energinis efektyvumas Lietuvos gyventojams vis dar yra svarbiausia tvaraus pastato savybė – šį aspektą kaip svarbiausią nurodo kas antras šalies gyventojas (54 proc.), rodo reprezentatyvi „Spinter tyrimai" apklausa. Tuo tarpu pastato neutralumas klimatui, bioįvairovės apsauga ar turimi tarptautiniai...
nuotrauka
2024-07-09 10:56
Paskelbtas konkursas Statybos sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) direktoriaus pareigoms užimti. Kandidatai prašymus ir dokumentus gali pateikti iki liepos 23 d.
nuotrauka
2024-07-08 15:46
Birželio 25 - liepos 5 dienomis gyventojai galėjo balsuoti už labiausiai patinkantį naują pavadinimą dviem Fabijoniškių gatvėms – Liudo Giros ir Salomėjos Nėries. Iš viso gyventojai pasiūlė 1 776 pavadinimus. Po tris pavadinimus kiekvienai gatvei balsavimui išrinko Fabijoniškių bendruomenė kartu su ...
nuotrauka
2024-07-08 09:34
Dar šiemet planuojama atnaujinti valstybinių profesinių mokymo įstaigų mokinių bendrabučius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija penkiems mokinių bendrabučiams atnaujinti iš savo asignavimų skyrė beveik 1,5 mln. eurų.
nuotrauka
2024-07-08 08:02
Plėsdama centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninio katalogo asortimentą, nacionalinė centrinė perkančioji organizacija CPO LT į jį įtraukė visoms Lietuvos savivaldybėms ir kitoms įstaigoms reikalingas paslaugas. Dar šiemet el. kataloge jos galės įsigyti būtiniausius kelių, gatvių ir vamzdynų tinklų...
nuotrauka
2024-07-05 14:27
Liepos 4 d. Aukščiausiajame Teisme išnagrinėta byla, kurioje buvo sprendžiama dėl daugiabučio namo administratoriaus atsakomybės už žalą, atsiradusią netinkamai vykdant daugiabučio namo priežiūrą, taip pat dėl draudimo teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų...
nuotrauka
2024-07-05 08:37
Šiandien Kauno technologijos universitete (KTU) prasideda antrasis priėmimo į magistrantūros studijas etapas. Pirmojo etapo metu prašymus studijuoti magistrantūroje pateikė per 800 stojančiųjų. Šiais metais daugiausiai dėmesio sulaukė informatikos mokslų, inžinerijos – elektronikos, elektros, gamybo...
nuotrauka
2024-07-05 07:59
Siekiant užtikrinti gyventojų komfortą ir gerovę, akustikos ir garso reikalavimai pastatų projektuose tampa vis svarbesni. Akustikos kokybė turi didelę reikšmę ne tik gyvenamosiose patalpose, bet ir biuruose, mokyklose, ligoninėse, kt. pastatuose. Garso izoliacija padeda sumažinti triukšmo lygį, užt...
nuotrauka
2024-07-04 14:53
Išskirtiniame Turto banko aukcione už beveik 500 tūkst. eurų parduoti gyvenamosios ir ūkinės paskirties pastatai Balsio ežero pakrantėje Vilniuje. Bendras statinių plotas sudaro 250 kv. m.
nuotrauka
2024-07-04 13:29
Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Inovacijų agentūra ir Aplinkos projektų valdymų agentūra kviečia įmones ir toliau konsultuotis dėl naujų finansavimo priemonių investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių bei švaresnės gamybos, energijos vartojimo efektyvumo technologijų diegimo pr...
nuotrauka
2024-07-04 09:20
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) nuo liepos 4 d. kviečia įmones, turinčias jau veikiančią elektrinę ar dar tik ketinančias jas vystyti, teikti paraiškas paramai gauti, įsirengiant kaupimo įrenginius. Energetikos ministerijos inicijuotam kvietimui numatyta skirti 48 mln. eurų.
nuotrauka
2024-07-03 14:50
Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos pakeitimams, kurie numato, kad rūsio patalpų pritaikymas priedangai būtų įtraukiamas į pastato atnaujinimo priemonių, finansuojamų suteikiant lengvatinį kreditą, sąrašą.
nuotrauka
2024-07-03 13:43
Prasideda kasmetinės meno rėmimo programos „Kuriu Vilnių" paraiškų teikimo etapas. Menininkai yra kviečiami iki rugsėjo 16 d. siūlyti kūrinių idėjas iš anksto parinktoms Vilniaus erdvėms papuošti.
nuotrauka
2024-07-03 09:20
Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė ir krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas antradienį lankėsi Alytuje, kur apžiūrėjo vystomą Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono infrastruktūrą – rekonstruotas kareivines ir naująsias pėstininkų kovos mašinų remonto dirbtu...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos

nuotrauka

Įmonės GERBŪVIO PROJEKTAI apyvartas augina plečiamas paslaugų paketas ir kelių projektai

Įmonė „Gerbūvio projektai“ įgyja pagreitį. Jau trečius metus sparčiai auga užsakymų portfelis, o nuo 2020 m. apyvarta kasmet auga kone dvigubai. 2023-aisiais įmonė tempo nemažino.