2020 gegužės 31 d. sekmadienis, 14:24
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Jonas Gricius: taisyklės ir instrukcijos – ne tuščias formalumas, o laiko, praktikos ir skaudaus patyrimo patikrinti reikalavimai

2017-05-12 08:00
Prieš pusmetį Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) pradėjo vadovauti Jonas Gricius. Su naujai paskirtu Lietuvos Respublikos vyriausiuoju valstybiniu darbo inspektoriumi kalbamės apie jo darbo gaires, aktualijas ir darbo kultūrą.
nuotrauka
LR vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius. VDI nuotr.


Minimos įmonės
VDI (Valstybinė darbo inspekcija),

Kiekvienas vadovas ateina su savo vizija. Kokie Jūsų siekiai, vadovaujant institucijai, kurios dėmesio centre – saugus darbas?

Nemažai minčių ir įžvalgų brendo palengva, nes Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) dirbu jau daugiau nei 10 metų, ėjau įvairaus lygio pareigas. Tad įstaigos darbą gerai žinau iš vidaus. Tačiau anksčiau mano veikla daugiau buvo susitelkusi į darbo teisės klausimus.

Daug teko dirbti diegiant „vieno langelio“ principą. VDI sukurta konsultavimo telefonu tarnyba, kurios darbas nuolat tobulinamas, o paslaugos kokybės gerėjimą patvirtina labai sumažėjęs neatsakytų skambučių skaičius. Siekiama užtikrinti, kad besikreipiantys asmenys telefonu iš karto gautų reikiamą informaciją.

Ne vienerius metus dirbau įtvirtinant naująjį darbo ginčų komisijų modelį. Dabar galime pasidžiaugti, kad ketverių metų darbo ginčų komisijų prie VDI teritorinių skyrių veiklos praktika rodo, jog šių komisijų steigimas pasiteisino, ir numatyti socialiniai tikslai yra pasiekiami. Per visą veiklos laikotarpį darbo ginčų komisijoms buvo pateikta ir išnagrinėta per 20200 prašymų, kuriuose dauguma išdėstytų reikalavimų buvo patenkinti.

Dabartinės mano pareigos išplėtė atsakomybę už visos institucijos – nuo vadovaujančių specialistų iki žemutinės grandies – veiklą, atsirado tiesioginės atskaitomybės pareiga Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, prie kurios yra mūsų įstaiga. Tenka atidžiai analizuoti esamą padėtį, apmąstyti, tartis, įsiklausyti į siūlymus ir jų pagrindu daryti sprendimus, kurie gali būti svarbūs ne tik VDI, jos veiklai, efektyvumui, bet ir konkrečiam darbuotojui, įmonei, įvairių darbine veikla susijusių santykių grandinei, galų gale – visuomenės požiūriui į VDI veiklą.

Galiu užtikrintai pabrėžti, kad tarp prioritetinių VDI siekių yra nelaimingų atsitikimų darbe prevencija, kuri vykdoma pačiomis įvairiausiomis formomis, apimant kuo platesnius visuomenės sluoksnius. Tai ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, susitikimai su jais, prevenciniai laiškai darbdaviams dėl nelaimių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe tyrimų analizė, išvadų, rekomendacijų rengimas. Tiesioginiai kontaktai vietose – inspektorių konsultavimai darbdavio prašymu įmonėje, patarimai, tikrinimai. Galiu patikinti, kad piktybiškais pažeidimų, akivaizdžios grėsmės gyvybei darbe atvejais yra laikomasi pozicijos dėl adekvačių priemonių – taikomos griežtos įstatymų numatytos sankcijos, daromas nuolatinis spaudimas, kad būtų laikomasi saugaus darbo reikalavimų.

Darbų sauga arba saugus darbas dažnai suvokiamas tik kaip tam tikrų instrukcijų laikymasis. Bet greičiausiai saugus darbas yra labai glaudžiai susijęs su darbo kultūra?

Jei jau prakalbote apie instrukcijas, dera prisiminti patyrusių darbų saugos specialistų posakį: „Kiekviena darbų saugos taisyklė yra parašyta žuvusiųjų darbe krauju“. Taigi, reglamentai, taisyklės, instrukcijos ir pan. nėra tuščias formalumas, o laiko, praktikos ir skaudaus patyrimo patikrinti reikalavimai. Taigi, visai netinka apie juos kalbėti kaip apie kažkieno iš šalies primestą prievolę, kažkieno užgaidą.

Tačiau instrukcijos, taisyklės yra tik maža ledkalnio dalis. Džiaugiamės, kad pažangiausiose įmonėse įsigali ir pažangi saugaus darbo kultūros filosofija: viskas priklauso nuo aukščiausio lygio įmonės vadovų požiūrio į savo darbuotojų sveikatą ir gyvybę, nuo jų įgyvendinamos politikos šioje srityje. Tai jie privalo organizuoti, kad darbo vietose būtų vertinama profesinė rizika, grėsmės darbuotojų gyvybei, jie turi organizuoti, kad būtų kuriama visa sistema, kuri apimtų ir prevencijos priemones šioms grėsmėms išvengti, ir darbuotojų informavimą, ir saugaus darbo įgūdžių ugdymą ir atitinkamų reikalavimų vykdymo kontrolę. Kartu ši sistema turi skatinti (ir vadovų dėmesiu, ir psichologiškai, ir materialiai) dirbti saugiai, kad darbuotojai įprastų patys pastebėti pavojus savo darbo vietose ir apie juos praneštų tiesioginiams vadovams, t. y. darbuotojai turi būti aktyviai įtraukiami dalyvauti kuriant saugaus darbo aplinką, kad justų atsakomybę už savo veiksmus. Juk darbuotojo suvokimas, kokios skaudžios gali būti saugaus darbo reikalavimų nepaisymo pasekmės kiekvienoje darbo vietoje (bet kokioje!), dažnai gali būti lemiamas, kad neįvyktų nelaimė.

Toks požiūris vyrauja ne visose įmonėse. Tačiau turime apie tai aiškinti kuo dažniau ir visiems, turime bendromis pastangomis tokį požiūrį diegti. Juk kalbame apie žmogaus netektį. Šita statistika nematuojama skaičiais. Ji matuojama konkrečių žmonių skausmu!

Statybų sektorius – vienas iš pavojingiausių, tad kokie numatomi bendri projektai, susitarimai su Lietuvos statybininkų asociacija (LSA)?

Statyba – išskirtinė sritis. Džiaugiamės, kad nelaimių šioje veikloje pastaraisiais metais mažėja, tačiau vis dėlto jų dažnumas čia yra didžiausias iš visų ūkinės veiklos sektorių. 100 tūkst. statybų sektoriaus darbuotojų tenka 8,7 proc. didesnė tikimybė, kad įvyks mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe; 30 kartų yra didesnė sunkaus sužalojimo tikimybė.

Dažniausiai nelaimės statybvietėse įvyksta dėl kritimų iš aukščio. Tokius nelaimingus įvykius lemia pažeidimai, kai statybvietėse neaptveriamos arba netinkamai aptveriamos pavojingos zonos, kuriose yra rizika darbuotojams nukristi (angos sienose, grindyse, laiptų aikštelės, liftų šachtos, iškasos), kai darbo vietose neužtikrinama darbuotojų, dirbančių aukštyje, sauga. Pavojingos dar dažnai naudojamos savadarbės paaukštinimo priemonės, kurių konstrukcija neatitinka saugų darbą užtikrinančių reikalavimų. Darbuotojų gyvybes atima nuošliaužos atliekant kasimo darbus, nes nesutvirtinami šlaitai.

Tokiame fone bendradarbiavimas su LSA yra ypač naudingas. Tai aktyviai, dalykiškai veikianti, iniciatyvi organizacija, puikus partneris. Bendradarbiavimo susitarimą VDI ir LSA pasirašė prieš dvejus metus: įsipareigojome kartu siekti gerinti darbuotojų darbo sąlygas, vykdyti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją bei skatinti statybos sektoriaus organizacijas pasirašyti kolektyvines sutartis. Neseniai buvome susitikę su LSA vadovu Daliumi Gedvilu, aptarėme, kaip sparčiau realizuoti iniciatyvą keisti viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą. Manom, kad lėšas, numatytas darbuotojų saugai ir sveikatai, reikia eliminuoti iš konkursų sąlygų darbų sąmatoje ir jas fiksuoti atskira eilute. Juk, vykstant viešiesiems pirkimams, mažinamos visos įmanomos išlaidos, ir tai dažnai vyksta darbuotojų saugos ir sveikatos sąskaita. Darbuotojų saugą ir sveikatą vertinti remiantis mažiausios kainos principu yra neteisinga. Maloniai nustebino LSA aktyvumas ir iniciatyvumas sprendžiant šią problemą.

Atkreipėme dėmesį ir į tokį, galima sakyti, skaudulį, kai statybininkai dirba pagal verslo liudijimus, o iš tokių statybininkų praktiškai dažnai sudaromos ir brigados. Taip darbų sauga tampa visai nekontroliuojama. O juk darbai vykdomi potencialiai pavojingoje aplinkoje – darbai aukštyje, darbai iškasose ir panašiai. Aptarėme ir atitinkamoms įstaigoms siūlymus siaurinti sąrašą statybos darbų, kurie gali būti atliekami pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, atsižvelgiant į darbų technologinį sudėtingumą bei galimų pasekmių rizikingumą.

Tokie VDI ir LSA darbiniai susitikimai turėtų tapti nuolatiniais. Esame pasirengę bendradarbiauti visomis įmanomomis formomis – ar tai būtų mokymai, parodos, konsultacijos, ar kitos bendros iniciatyvos.

Tranšėja Šiauliuose. VDI nuotr.

Neseniai paskelbta apie naujas VDI priemones, kurių viena iš paskutinių – e. inspektavimas.

Mūsų darbe nepamirštama ir „klasika“: sezoniškai atgyjant statyboms, kovą ir balandį, kaip ir kiekvienais metais, surengėme intensyvius statybviečių tikrinimus. Esame dėkingi policijai už tarnybinį bendradarbiavimą; bendri VDI pareigūnų ir policininkų tikrinimai yra tikrai veiksmingi. Šį pavasarį kartu taip pat surengėme tokią akciją neblaivumo ir nelegalaus darbo statybose prevencijai.

Šiemet įprastus ūkio subjektų priežiūros būdus papildo dar vienas ūkio subjektų priežiūros būdas – e. inspektavimas. Vėlgi – pradėjome nuo statybos įmonių, kurios pagal tam tikrą klausimyną turi pateikti informaciją apie darbuotojų saugos būklę savo statybvietėse (statybos objektuose). Informacija pateikiama įmonės atsakingam darbuotojui tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS), esančios VDI svetainėje.

E. inspektavimas leidžia informaciją apie darbų saugą teikti ir gauti operatyviau. Beje, taikydami e. inspektavimą, taip pat siekiame mažinti fizinių patikrinimų naštą įmonėms.

Kita vertus, e. inspektavimą vertiname ir kaip mūsų – priežiūros institucijos ir ūkio subjektų –bendradarbiavimo būdą, pagrįstą tarpusavio pasitikėjimu. Ši priemonė yra paskata darbdaviui pačiam sąžiningai ir kritiškai įvertinti darbuotojo saugumą ir laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, o svarbiausia – tai turi stiprinti nelaimingų atsitikimų prevenciją.

Beje, minima EPDS sistema elektroniniu būdu leidžia darbdaviams teikti VDI privalomą informaciją (pranešimus apie statybos pradžią, įdarbintą vaiką, komandiruojamą asmenį, apie su asbestu susijusią veiklą), prašymus dėl pažymos apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę išdavimo (pageidaujant dalyvauti viešuosiuose pirkimuose) ir kt.

Optimizuodami ūkio subjektų priežiūros būdus ir principus, planuojame ir toliau kelti VDI administracines paslaugas į e. erdvę; sumažinti neplaninių patikrinimų skaičių, organizuoti ūkio subjektų patikrinimus taip, kad patikrinimo metu būtų kompleksiškai vertinami visi klausimai, ypač anksčiau pateiktų VDI nurodymų ir rekomendacijų įgyvendinimas, taip pat planuojame plėtoti VDI e. dokumentų valdymo bei keitimosi e. informacija procesų apimtį, formas ir būdus.

Ką daryti, kad saugus darbas būtų susijęs ne su baime, „kad pamatys ir nubaus“, o su vidinėmis nuostatomis, darbo kultūra, tiesiog – normaliu elgesiu?

Atsakymas iš esmės ir slypi klausime. Atsakingas požiūris į žmogaus gyvybę turi tapti vidine nuostata bei iš to kylančiu atitinkamu elgesiu. Ir darbuotojui, ir darbdaviui tai yra vienintelė išeitis ir galimybė išvengti nelaimingų atsitikimų darbe. Žmogui reikėtų kuo daugiau išsilavinimo ir žinių, kad į save ir kitą pažvelgtų kitaip – rūpestingai, atidžiai, saugodamas save ir savo bendradarbį. Rengiant specialistus, tokio požiūrio trūksta ir aukštosioms mokykloms.

Mūsų visų užduotis – rūpintis, kad nuo mažų dienų žmogus girdėtų ir suprastų, jog kiekvienas elgesys turi atitinkamas pasekmes, už kurias reikia atsakyti. Visi turi mokytis suvokti neatsargumo kainą: nukrisi, susižeisi, sužalosi kitą, įskaudinsi savo motiną ar tėvą... Tas, kuris galvoja apie pasekmes, nepuola po važiuojančia mašina, nekiša rankos į besisukantį mechanizmą, nelipa ant sulūžusio stalo. Atsakomybės suvokimas turi neišvengiamas, toks kaip oras, kaip vanduo. Mūsų siekius aiškinti paprastais, elementariais pavyzdžiais yra svarbu ir reikšminga. Todėl viena iš mūsų veiklos krypčių – darbo inspektorių mokyklose vedamos pamokos, kuriose inspektoriai susitinka su moksleiviais ir kalbasi apie darbų saugą, atsakomybę darbe. Norime, kad jaunimas išgirstų ir suprastų, jog saugoti savo sveikatą darbe, savo socialines garantijas yra labai svarbu. Tikime, kad dirbame su karta, kuri sugebės socialiai atsakingai gyventi. 

VDI nuotr. 

Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Asmenybės

nuotrauka
2020-03-04 12:25
„Reikia atkakliai siekti tikslo, ieškoti būdų įgyvendinti idėją, kuria tiki ir nebijoti“, – sėkmingo verslo paslaptimis dalijasi teisės, buhalterijos, verslo, mokesčių konsultacijų paslaugų įmonės „Justicija“ vadovas Vaidas Šalaševičius. Be darbo savo įmonėje jis įsteigė ne vieną verslininkus vienij...
nuotrauka
2019-12-26 08:57
Saulius Bekampis nuolat segi Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) ženkliuką. Jį įsisegė gerokai anksčiau, negu baigiantis 2019 m. tapo LSIS prezidentu. „Segėdamas šį ženkliuką, išreiškiu didžiulę pagarbą savo profesijai – esu statybos inžinierius, tokiu laikau save ir iš prigimties. O ženkli...
nuotrauka
2019-11-13 13:27
Lapkritį aplinkosaugos veteranui, Aplinkos ministerijos įsteigtos VšĮ „Grunto valymo technologijos“ direktoriui Rapolui Liužinui sukanka 80 metų. Jį pažįsta dauguma aplinkosaugininkų bendruomenės narių. Vieniems jis buvo mokytojas, globėjas, kitiems – vadovas, bendramintis ir bendražygis.
nuotrauka
2019-11-05 10:16
Dienraščio „Verslo žinios“ jau devintus metus rengiamuose Verslo lyderių apdovanojimuose Jaunojo Metų CEO titulą pelnė Kauno technologijos universiteto (KTU) alumnas Mantas Makulavičius, granito ir dolomito skalda prekiaujančios UAB „Milsa“ vadovas. Jo įsitikinimu, dabar yra Lietuvos aukso amžius, k...
nuotrauka
2019-10-21 15:46
Buvusiam ilgamečiam Palangos miesto vyriausiajam architektui Leonui Laimučiui Mardosui spalio 19 d. suėjo 90.
nuotrauka
2019-07-22 11:11
Iš Madrido kilęs 27 metų ispanas Villalon Fornes Ignacio bene trečdalį savo gyvenimo jau spėjo praleisti Lietuvoje. Ir laiką čia leidžia ne veltui – šiuo metu jis siekia daktaro laipsnio Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultete (KTU SAF). Vaikinas ieško būdų, kaip išgauti...
nuotrauka
2019-05-21 12:16
Kiekvieną darbo rytą ji kopėtėlėmis kyla į 30 m aukštį. Ne tam, kad nuolat gėrėtųsi sostinės Antakalnio panorama. Violeta Janovič jau 11 metų dirba bokštinio krano operatore.
nuotrauka
2019-04-08 11:13
„50 metų – tiek reikia, kad atsirastų istorinė perspektyva ir galėtumėme pastatus nagrinėti istorišku požiūriu“, – įsitikinęs Kauno technologijos universiteto (KTU) Statybos ir architektūros fakulteto (SAF) dėstytojas, architektūrologas Vaidas Petrulis. Su aktyviu Kauno modernizmo stiliaus puoselėto...
nuotrauka
2019-03-19 11:30
Grupė Kauno technologijos universiteto (KTU) chemikų drauge su Berlyno „Helmholtz-Zentrum“ mokslinių tyrimų instituto fizikais pasiūlė naują požiūrį į perovskitinius saulės elementus. Mokslininkų pasiūlyta nauja sluoksnių formavimo technologija šiuose saulės elementuose gali ne tik sumažinti jų gamy...
nuotrauka
2019-02-05 10:29
Kiekvienas pastatas prasideda nuo minties architekto galvoje, kurią reikia perteikti ir kitiems. Šiuolaikinės technologijos siūlo tai daryti skaitmenizuotai, tačiau norintys būti architektais privalo išlaikyti ir piešimo ranka stojamąjį egzaminą. Kodėl piešimas ranka nepraranda savo aktualumo?
nuotrauka
2019-01-24 10:09
„Tai sudėtinga, bet iš principo fantastinė profesija. Tai pastovus kūrybinis gyvenimas: tu visą laiką gyveni iliuzijose ir tas iliuzijas perduodi žmonėms“, – taip apie savo pasirinktą karjeros kelią architektūroje kalba garsus Kauno paveldo specialistas Gintaras Prikockis. Daugiausiai dėl paveldo ob...
nuotrauka
2019-01-18 10:48
2017 metais Kauno technologijos universitete (KTU) disertaciją apgynusią Gintarę Kručaitę, drauge ir dar devynis 2017-aisiais geriausiomis pripažintų disertacijų autorius, šią savaitę apdovanojo Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jaunoji mokslininkė ne tik susintetino elektroaktyvias medžiagas, kurios p...
nuotrauka
2019-01-14 17:02
Penki dešimtmečiai – tiek Lietuvos mokslo padangėje skaičiuoja Kauno technologijos universiteto (KTU) profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras Rymantas Jonas Kažys, savo gyvenimą susiejęs su ultragarso tyrinėjimais. Mokslininko įdirbis – daugiau kaip 100 išradimų. Kai kurie jų patentu...
nuotrauka
2018-12-03 11:24
Šeštadienį, gruodžio 1 d., LSA Garbės prezidentui, nusipelniusiam Lietuvos inžinieriui Adakrui Šeštakauskui suėjo 80 metų. Jo kolegoms tai yra žmogus, kuris per du dešimtmečius (1993–2013 m.) „Lietuvos statybininkų asociacijos vaidmenį iškėlė į valstybinį lygmenį“.
nuotrauka
2018-10-24 09:48
Benas Berkmonas, nustebinęs artimųjų ratą, į aukštesniąją mokyklą pasuko po 9 klasių. Nors buvo daug įvairių nuomonių, tačiau šiandien vyras džiaugiasi baigęs ją, vėliau aukštąjį mokslą, pats dėsto ir yra vienos iš didžiausių Lietuvos kelių projektavimo įmonių Lietuvos ir Švedijos regiono vadovas. K...
nuotrauka
2018-10-16 11:48
Niekas nepasiginčys su tuo, kad taisyklingas ir apgalvotas sportas – sveikatos šaltinis. Tačiau sportas naudingas ne vien tik fiziniais aspektais. „Sportas kartu stiprina asmenybės charakterį, lavina analitinio mąstymo, vadovavimo, planavimo, tikslo siekimo gebėjimus. Taip pat stiprinama disciplina,...
nuotrauka
2018-10-03 10:20
Inžinerijos specialistų trūkumas, noras lygiuotis į pažangų užsienį ir lenktynės su technologiniu progresu – tai ne tik šiuolaikinių Lietuvos universitetų galvosūkiai. Lietuvos tarpukario visuomenė taip pat sprendė nepatogius aukštųjų mokyklų tinklo klausimus, piktinosi darbo rinkos poreikių neatiti...
nuotrauka
2018-07-28 10:39
Liepos 27 dieną mirė architektas Algimantas Nasvytis.
nuotrauka
2018-02-16 08:00
Stepono Kairio (1879–1964), Vasario 16-osios signataro, pavardė šiomis dienomis minima ne kartą: įžymus valstybininkas, socialdemokratijos ideologas, Nepriklausomos Lietuvos kūrėjas, publicistas ir redaktorius. Bet dažnai pamirštama, kad S. Kairys buvo ne mažiau nusipelnęs pedagogas, inžinierius ir ...
nuotrauka
2018-02-08 14:06
Sostinėje prasidėjo Valstybės atkūrimo 100-mečio renginių programa – šiandien Tado Kosciuškos gatvės skvere atidengtas paminklas didiesiems tautiškumo skatintojams – broliams Petrui, Jonui ir Antanui Vileišiams. Paminklą atidengė Jono Vileišio dukra Rita Vileišytė Bagdonas, proanūkis Gediminas Tursa...

Statybunaujienos.lt » Asmenybės

nuotrauka

„Išjungti“ žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pastaruoju metu tam tikrais daiktais išmokome naudotis „be rankų“. Durų rankeną įmanoma nuspausti alkūne taip pat lengvai kaip ir įjungti šviesą, o pirkinių krepšelį prekybos centre – suimti...