2018 spalio 24 d. trečiadienis, 2:53
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Jonas Gricius: taisyklės ir instrukcijos – ne tuščias formalumas, o laiko, praktikos ir skaudaus patyrimo patikrinti reikalavimai

2017-05-12 08:00
Prieš pusmetį Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) pradėjo vadovauti Jonas Gricius. Su naujai paskirtu Lietuvos Respublikos vyriausiuoju valstybiniu darbo inspektoriumi kalbamės apie jo darbo gaires, aktualijas ir darbo kultūrą.
nuotrauka
LR vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius. VDI nuotr.


Minimos įmonės
Darbo inspekcija,

Kiekvienas vadovas ateina su savo vizija. Kokie Jūsų siekiai, vadovaujant institucijai, kurios dėmesio centre – saugus darbas?

Nemažai minčių ir įžvalgų brendo palengva, nes Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) dirbu jau daugiau nei 10 metų, ėjau įvairaus lygio pareigas. Tad įstaigos darbą gerai žinau iš vidaus. Tačiau anksčiau mano veikla daugiau buvo susitelkusi į darbo teisės klausimus.

Daug teko dirbti diegiant „vieno langelio“ principą. VDI sukurta konsultavimo telefonu tarnyba, kurios darbas nuolat tobulinamas, o paslaugos kokybės gerėjimą patvirtina labai sumažėjęs neatsakytų skambučių skaičius. Siekiama užtikrinti, kad besikreipiantys asmenys telefonu iš karto gautų reikiamą informaciją.

Ne vienerius metus dirbau įtvirtinant naująjį darbo ginčų komisijų modelį. Dabar galime pasidžiaugti, kad ketverių metų darbo ginčų komisijų prie VDI teritorinių skyrių veiklos praktika rodo, jog šių komisijų steigimas pasiteisino, ir numatyti socialiniai tikslai yra pasiekiami. Per visą veiklos laikotarpį darbo ginčų komisijoms buvo pateikta ir išnagrinėta per 20200 prašymų, kuriuose dauguma išdėstytų reikalavimų buvo patenkinti.

Dabartinės mano pareigos išplėtė atsakomybę už visos institucijos – nuo vadovaujančių specialistų iki žemutinės grandies – veiklą, atsirado tiesioginės atskaitomybės pareiga Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, prie kurios yra mūsų įstaiga. Tenka atidžiai analizuoti esamą padėtį, apmąstyti, tartis, įsiklausyti į siūlymus ir jų pagrindu daryti sprendimus, kurie gali būti svarbūs ne tik VDI, jos veiklai, efektyvumui, bet ir konkrečiam darbuotojui, įmonei, įvairių darbine veikla susijusių santykių grandinei, galų gale – visuomenės požiūriui į VDI veiklą.

Galiu užtikrintai pabrėžti, kad tarp prioritetinių VDI siekių yra nelaimingų atsitikimų darbe prevencija, kuri vykdoma pačiomis įvairiausiomis formomis, apimant kuo platesnius visuomenės sluoksnius. Tai ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, susitikimai su jais, prevenciniai laiškai darbdaviams dėl nelaimių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe tyrimų analizė, išvadų, rekomendacijų rengimas. Tiesioginiai kontaktai vietose – inspektorių konsultavimai darbdavio prašymu įmonėje, patarimai, tikrinimai. Galiu patikinti, kad piktybiškais pažeidimų, akivaizdžios grėsmės gyvybei darbe atvejais yra laikomasi pozicijos dėl adekvačių priemonių – taikomos griežtos įstatymų numatytos sankcijos, daromas nuolatinis spaudimas, kad būtų laikomasi saugaus darbo reikalavimų.

Darbų sauga arba saugus darbas dažnai suvokiamas tik kaip tam tikrų instrukcijų laikymasis. Bet greičiausiai saugus darbas yra labai glaudžiai susijęs su darbo kultūra?

Jei jau prakalbote apie instrukcijas, dera prisiminti patyrusių darbų saugos specialistų posakį: „Kiekviena darbų saugos taisyklė yra parašyta žuvusiųjų darbe krauju“. Taigi, reglamentai, taisyklės, instrukcijos ir pan. nėra tuščias formalumas, o laiko, praktikos ir skaudaus patyrimo patikrinti reikalavimai. Taigi, visai netinka apie juos kalbėti kaip apie kažkieno iš šalies primestą prievolę, kažkieno užgaidą.

Tačiau instrukcijos, taisyklės yra tik maža ledkalnio dalis. Džiaugiamės, kad pažangiausiose įmonėse įsigali ir pažangi saugaus darbo kultūros filosofija: viskas priklauso nuo aukščiausio lygio įmonės vadovų požiūrio į savo darbuotojų sveikatą ir gyvybę, nuo jų įgyvendinamos politikos šioje srityje. Tai jie privalo organizuoti, kad darbo vietose būtų vertinama profesinė rizika, grėsmės darbuotojų gyvybei, jie turi organizuoti, kad būtų kuriama visa sistema, kuri apimtų ir prevencijos priemones šioms grėsmėms išvengti, ir darbuotojų informavimą, ir saugaus darbo įgūdžių ugdymą ir atitinkamų reikalavimų vykdymo kontrolę. Kartu ši sistema turi skatinti (ir vadovų dėmesiu, ir psichologiškai, ir materialiai) dirbti saugiai, kad darbuotojai įprastų patys pastebėti pavojus savo darbo vietose ir apie juos praneštų tiesioginiams vadovams, t. y. darbuotojai turi būti aktyviai įtraukiami dalyvauti kuriant saugaus darbo aplinką, kad justų atsakomybę už savo veiksmus. Juk darbuotojo suvokimas, kokios skaudžios gali būti saugaus darbo reikalavimų nepaisymo pasekmės kiekvienoje darbo vietoje (bet kokioje!), dažnai gali būti lemiamas, kad neįvyktų nelaimė.

Toks požiūris vyrauja ne visose įmonėse. Tačiau turime apie tai aiškinti kuo dažniau ir visiems, turime bendromis pastangomis tokį požiūrį diegti. Juk kalbame apie žmogaus netektį. Šita statistika nematuojama skaičiais. Ji matuojama konkrečių žmonių skausmu!

Statybų sektorius – vienas iš pavojingiausių, tad kokie numatomi bendri projektai, susitarimai su Lietuvos statybininkų asociacija (LSA)?

Statyba – išskirtinė sritis. Džiaugiamės, kad nelaimių šioje veikloje pastaraisiais metais mažėja, tačiau vis dėlto jų dažnumas čia yra didžiausias iš visų ūkinės veiklos sektorių. 100 tūkst. statybų sektoriaus darbuotojų tenka 8,7 proc. didesnė tikimybė, kad įvyks mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe; 30 kartų yra didesnė sunkaus sužalojimo tikimybė.

Dažniausiai nelaimės statybvietėse įvyksta dėl kritimų iš aukščio. Tokius nelaimingus įvykius lemia pažeidimai, kai statybvietėse neaptveriamos arba netinkamai aptveriamos pavojingos zonos, kuriose yra rizika darbuotojams nukristi (angos sienose, grindyse, laiptų aikštelės, liftų šachtos, iškasos), kai darbo vietose neužtikrinama darbuotojų, dirbančių aukštyje, sauga. Pavojingos dar dažnai naudojamos savadarbės paaukštinimo priemonės, kurių konstrukcija neatitinka saugų darbą užtikrinančių reikalavimų. Darbuotojų gyvybes atima nuošliaužos atliekant kasimo darbus, nes nesutvirtinami šlaitai.

Tokiame fone bendradarbiavimas su LSA yra ypač naudingas. Tai aktyviai, dalykiškai veikianti, iniciatyvi organizacija, puikus partneris. Bendradarbiavimo susitarimą VDI ir LSA pasirašė prieš dvejus metus: įsipareigojome kartu siekti gerinti darbuotojų darbo sąlygas, vykdyti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją bei skatinti statybos sektoriaus organizacijas pasirašyti kolektyvines sutartis. Neseniai buvome susitikę su LSA vadovu Daliumi Gedvilu, aptarėme, kaip sparčiau realizuoti iniciatyvą keisti viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą. Manom, kad lėšas, numatytas darbuotojų saugai ir sveikatai, reikia eliminuoti iš konkursų sąlygų darbų sąmatoje ir jas fiksuoti atskira eilute. Juk, vykstant viešiesiems pirkimams, mažinamos visos įmanomos išlaidos, ir tai dažnai vyksta darbuotojų saugos ir sveikatos sąskaita. Darbuotojų saugą ir sveikatą vertinti remiantis mažiausios kainos principu yra neteisinga. Maloniai nustebino LSA aktyvumas ir iniciatyvumas sprendžiant šią problemą.

Atkreipėme dėmesį ir į tokį, galima sakyti, skaudulį, kai statybininkai dirba pagal verslo liudijimus, o iš tokių statybininkų praktiškai dažnai sudaromos ir brigados. Taip darbų sauga tampa visai nekontroliuojama. O juk darbai vykdomi potencialiai pavojingoje aplinkoje – darbai aukštyje, darbai iškasose ir panašiai. Aptarėme ir atitinkamoms įstaigoms siūlymus siaurinti sąrašą statybos darbų, kurie gali būti atliekami pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, atsižvelgiant į darbų technologinį sudėtingumą bei galimų pasekmių rizikingumą.

Tokie VDI ir LSA darbiniai susitikimai turėtų tapti nuolatiniais. Esame pasirengę bendradarbiauti visomis įmanomomis formomis – ar tai būtų mokymai, parodos, konsultacijos, ar kitos bendros iniciatyvos.

Tranšėja Šiauliuose. VDI nuotr.

Neseniai paskelbta apie naujas VDI priemones, kurių viena iš paskutinių – e. inspektavimas.

Mūsų darbe nepamirštama ir „klasika“: sezoniškai atgyjant statyboms, kovą ir balandį, kaip ir kiekvienais metais, surengėme intensyvius statybviečių tikrinimus. Esame dėkingi policijai už tarnybinį bendradarbiavimą; bendri VDI pareigūnų ir policininkų tikrinimai yra tikrai veiksmingi. Šį pavasarį kartu taip pat surengėme tokią akciją neblaivumo ir nelegalaus darbo statybose prevencijai.

Šiemet įprastus ūkio subjektų priežiūros būdus papildo dar vienas ūkio subjektų priežiūros būdas – e. inspektavimas. Vėlgi – pradėjome nuo statybos įmonių, kurios pagal tam tikrą klausimyną turi pateikti informaciją apie darbuotojų saugos būklę savo statybvietėse (statybos objektuose). Informacija pateikiama įmonės atsakingam darbuotojui tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS), esančios VDI svetainėje.

E. inspektavimas leidžia informaciją apie darbų saugą teikti ir gauti operatyviau. Beje, taikydami e. inspektavimą, taip pat siekiame mažinti fizinių patikrinimų naštą įmonėms.

Kita vertus, e. inspektavimą vertiname ir kaip mūsų – priežiūros institucijos ir ūkio subjektų –bendradarbiavimo būdą, pagrįstą tarpusavio pasitikėjimu. Ši priemonė yra paskata darbdaviui pačiam sąžiningai ir kritiškai įvertinti darbuotojo saugumą ir laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, o svarbiausia – tai turi stiprinti nelaimingų atsitikimų prevenciją.

Beje, minima EPDS sistema elektroniniu būdu leidžia darbdaviams teikti VDI privalomą informaciją (pranešimus apie statybos pradžią, įdarbintą vaiką, komandiruojamą asmenį, apie su asbestu susijusią veiklą), prašymus dėl pažymos apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę išdavimo (pageidaujant dalyvauti viešuosiuose pirkimuose) ir kt.

Optimizuodami ūkio subjektų priežiūros būdus ir principus, planuojame ir toliau kelti VDI administracines paslaugas į e. erdvę; sumažinti neplaninių patikrinimų skaičių, organizuoti ūkio subjektų patikrinimus taip, kad patikrinimo metu būtų kompleksiškai vertinami visi klausimai, ypač anksčiau pateiktų VDI nurodymų ir rekomendacijų įgyvendinimas, taip pat planuojame plėtoti VDI e. dokumentų valdymo bei keitimosi e. informacija procesų apimtį, formas ir būdus.

Ką daryti, kad saugus darbas būtų susijęs ne su baime, „kad pamatys ir nubaus“, o su vidinėmis nuostatomis, darbo kultūra, tiesiog – normaliu elgesiu?

Atsakymas iš esmės ir slypi klausime. Atsakingas požiūris į žmogaus gyvybę turi tapti vidine nuostata bei iš to kylančiu atitinkamu elgesiu. Ir darbuotojui, ir darbdaviui tai yra vienintelė išeitis ir galimybė išvengti nelaimingų atsitikimų darbe. Žmogui reikėtų kuo daugiau išsilavinimo ir žinių, kad į save ir kitą pažvelgtų kitaip – rūpestingai, atidžiai, saugodamas save ir savo bendradarbį. Rengiant specialistus, tokio požiūrio trūksta ir aukštosioms mokykloms.

Mūsų visų užduotis – rūpintis, kad nuo mažų dienų žmogus girdėtų ir suprastų, jog kiekvienas elgesys turi atitinkamas pasekmes, už kurias reikia atsakyti. Visi turi mokytis suvokti neatsargumo kainą: nukrisi, susižeisi, sužalosi kitą, įskaudinsi savo motiną ar tėvą... Tas, kuris galvoja apie pasekmes, nepuola po važiuojančia mašina, nekiša rankos į besisukantį mechanizmą, nelipa ant sulūžusio stalo. Atsakomybės suvokimas turi neišvengiamas, toks kaip oras, kaip vanduo. Mūsų siekius aiškinti paprastais, elementariais pavyzdžiais yra svarbu ir reikšminga. Todėl viena iš mūsų veiklos krypčių – darbo inspektorių mokyklose vedamos pamokos, kuriose inspektoriai susitinka su moksleiviais ir kalbasi apie darbų saugą, atsakomybę darbe. Norime, kad jaunimas išgirstų ir suprastų, jog saugoti savo sveikatą darbe, savo socialines garantijas yra labai svarbu. Tikime, kad dirbame su karta, kuri sugebės socialiai atsakingai gyventi. 

VDI nuotr. 

Statybunaujienos.ltRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Asmenybės

nuotrauka
2018-10-16 11:48
Niekas nepasiginčys su tuo, kad taisyklingas ir apgalvotas sportas – sveikatos šaltinis. Tačiau sportas naudingas ne vien tik fiziniais aspektais. „Sportas kartu stiprina asmenybės charakterį, lavina analitinio mąstymo, vadovavimo, planavimo, tikslo siekimo gebėjimus. Taip pat stiprinama disciplina,...
nuotrauka
2018-10-03 10:20
Inžinerijos specialistų trūkumas, noras lygiuotis į pažangų užsienį ir lenktynės su technologiniu progresu – tai ne tik šiuolaikinių Lietuvos universitetų galvosūkiai. Lietuvos tarpukario visuomenė taip pat sprendė nepatogius aukštųjų mokyklų tinklo klausimus, piktinosi darbo rinkos poreikių neatiti...
nuotrauka
2018-02-16 08:00
Stepono Kairio (1879–1964), Vasario 16-osios signataro, pavardė šiomis dienomis minima ne kartą: įžymus valstybininkas, socialdemokratijos ideologas, Nepriklausomos Lietuvos kūrėjas, publicistas ir redaktorius. Bet dažnai pamirštama, kad S. Kairys buvo ne mažiau nusipelnęs pedagogas, inžinierius ir ...
nuotrauka
2018-02-08 14:06
Sostinėje prasidėjo Valstybės atkūrimo 100-mečio renginių programa – šiandien Tado Kosciuškos gatvės skvere atidengtas paminklas didiesiems tautiškumo skatintojams – broliams Petrui, Jonui ir Antanui Vileišiams. Paminklą atidengė Jono Vileišio dukra Rita Vileišytė Bagdonas, proanūkis Gediminas Tursa...
nuotrauka
2017-12-20 10:38,      papildyta 2017-12-20 14:50, Papildyta nuotraukomis
Vakar buvo oficialiai pristatyta bendrovės „Montuotojas“ generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko Alfonso Jaro knyga „Įmonės valdymas. Dėl ko verta ginčytis, o dėl ko būtina susitarti“.
nuotrauka
2017-11-06 12:41,      papildyta 2017-11-06 15:10, papildyta nuotraukomis
Jau atspausdinta Alfonso Jaro knyga „Įmonės valdymas. Dėl ko verta ginčytis, o dėl ko būtina susitarti“.
nuotrauka
2017-09-15 08:43
Bendrovės „Kortas“ generalinė direktorė Žaneta Overlingienė apdovanota Lietuvos statybininko garbės ženklu. Ženklu, kuris jai įteiktas Statybininkų dienos šventės metu, apdovanojami statybų sektoriaus atstovai už ilgametį atsakingą darbą ir svarų indėlį plėtojant statybos verslą.
nuotrauka
2017-05-05 07:00
Vaidas Baltuška prieš 4-erius metus įsidarbino pirmuoju inžinieriumi-konstruktoriumi bendrovėje „Layher Baltic“, kuri Lietuvoje atstovauja pastolių gamintojui „Layher“. Per tuos darbo metus jis sukaupė didžiulę patirtį, tad dabar jo pastebėjimai suprantami ne visiems: neįsigilinusiems į klausimo esm...
nuotrauka
2017-04-29 08:25,      papildyta 2017-05-02 00:00, Papildyta nuotraukomis
Atsakomybių, įsipareigojimų galima imti tik tiek, kiek paneši. Jonas Varkalys, buvęs ilgametis bendrovės „Plungės Jonis“ generalinis direktorius, valdybos pirmininkas, dabar – LR Seimo narys, gerai žino, kas vieną dieną gali nutikti, pamynus šią tiesą. Verslą į politiką iškeitęs vyras išmoko tokių g...
nuotrauka
2017-02-08 13:59
Stasys Pakarklis, jo vardu pavadintos individualios įmonės savininkas ir Lietuvos statybos industrijos asociacijos prezidiumo narys, 2016 m. pelnė „Profesijos riterio“ apdovanojimą. Sėkmingą šeimos verslą plėtojantis šiaulietis save vadina tiesiog gelžbetonininku.
nuotrauka
2016-12-30 09:39
Nekilnojamojo turto paslaugų bendrovė „Centro kubas“ veiklą pradėjo 1993 metais. Jos teikiamų paslaugų spektras apima visas NT rūšis ir sritis. Nepasiduodama šios įnoringos rinkos bangavimams, ne visada skaidriai konkurencijai, rimtoms krizėms, įmonė ne tik išlaiko lyderio pozicijas, bet ir auga. Pa...
nuotrauka
2016-10-14 07:00
Romualdas Tarasevičius (79 m.) – iš tų žmonių, apie kurių gyvenimą vertėtų rašyti ne straipsnį, o knygą. Jis ne tik vadovavo garsiajam respublikiniam „Prammontažo“ trestui, stačiusiam ne vieną respublikinės reikšmės objektą, bet, keičiantis santvarkoms bei kenčiant Sovietų Sąjungos Lietuvai įvestą e...
nuotrauka
2016-10-07 07:00
Mano darbo veikla neatsiejama nuo Pramoninės statybos projektavimo instituto Vilniaus filialo bei Valstybinio projektavimo instituto „Lietuvos statybų projektas“ istorijos. 28-erius metus teko „diriguoti“ gausiam „projektuotojų ansambliui“, dirbti statybos projektavimo vadybos ir teisėkūros srityse,...
nuotrauka
2016-09-30 07:00
Nuolatinis statybinių medžiagų ir įrengimų trūkumas; kitų sovietinių respublikų neįsisavintų išteklių perėmimas; statybos vykdymas pagal „šventąsias“ ciklogramas; apsukrūs mainai tarp įmonių ir kantrūs vaikščiojimai valdžios koridoriais, – pasiklausius buvusio Klaipėdos namų statybos kombinato gener...
nuotrauka
2016-09-23 07:00
„Kokiu keliu dabar turėtų žengti Lietuva, manau, negalėtų pasakyti niekas, – sako bendrovės „Montuotojas“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas, Lietuvos statybininkų asociacijos viceprezidentas Alfonsas Jaras. – Bet žinau, kokiu keliu žengti negalima.“
nuotrauka
2016-09-16 08:00
Vytautas Šniukšta savęs vadovu nevadina. Jis netgi juokauja, kad pats nelabai žino, kaip būtų geriausia įvardinti dabartines savo pareigas. Buvęs įmonės „Yglė“, kurią nelyginant savo vaiką augino net dvidešimt metų, vadovas, jai žlugus, iš statybų pasaulio nepasitraukė. Kiek atslūgus kartėliui dėl „...
nuotrauka
2016-09-09 08:00
„Kokybė, kaip pagrindinis kriterijus, nuo pat įmonės įkūrimo pradžios buvo pagrindinė verslo filosofija, o didžiausi mūsų motyvatoriai – klientai“, – sako Šarūnas Magelinskas, vienos iš didžiausių langų gamybos bendrovės Baltijos šalyse „MEGRAME“ vadovas. Prieš beveik 25 metus veiklą pradėjusi bendr...
nuotrauka
2016-09-02 06:20
„Mano gyvenime viskas vyksta ciklais, o pokyčiai – kas dešimtmetį su nedidelėmis paklaidomis“, – spalvingą savo biografiją dar pokalbio pradžioje apibendrina verslininkas, buvęs parlamentaras Gintautas Babravičius. Prieš beveik keturias dešimtis metų karjerą jis pradėjo Vilniaus namų statybos kombin...
nuotrauka
2016-08-26 08:16
Studentai, plušantys statybų aikštelėje, dėstytojai, kovojantys dėl laboratorinės įrangos, karinių bunkerių sprogdinimai ir paskaitos, vykusios apleistų fortų pastatuose – tai ilgametį Kauno politechnikos instituto (dabar – KTU) Statybinių medžiagų katedros vedėją Juozą Deltuvą aplankę prisiminimai,...
nuotrauka
2016-08-19 09:13,      papildyta 2016-08-19 11:06, nuotraukų galerija
Vakar, rugpjūčio 18 d., statybų ir susijusiam sektoriui buvo pristatyta knyga „Lietuvos statyba. Asmenybės". Renginys, sutraukęs gausų būrį statybų vyrų ir moterų, vyko Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, Saulėtekyje.

Statybunaujienos.lt » Asmenybės

nuotrauka

Vonioje – tik „RAVAK“!

RAVAK – čekų įmonė, įkurta 1991 metais, – yra viena iš didžiausių vonios kambario įrangos gamintojų Centrinėje ir Rytų Europoje. UAB „Ravak Baltic“ – įmonė, kuri RAVAK prekės ženklui Lietuvo...
nuotrauka

Ką daryti, kai negalima laukti? Neoporas

UAB „Kauno šilas“ – pirmasis Lietuvos polistireninio putplasčio gamintojas. Bendrovė nebijo naujovių ir inovacijų – kartu su kompanija „Basf“ pirmoji Lietuvoje pirkėjams pasiūlė ir „Neoporą“...
nuotrauka

6 dalykai, padedantys pagerinti statybos projektų finansų kontrolę ir palaikyti juos „sveikus“

Statybos sektoriaus statistika rodo, kad nemažai statybos projektų įgyvendinama viršijant biudžetą. Tai paplitęs „negalavimas“. „Bauwise“ internetinės finansų kontrolės sistemos naudotojai y...