2024 liepos 25 d. ketvirtadienis, 10:41
Reklama  |  facebook

Lietuvos verslo laukia neišvengiami tvarumo pokyčiai: kaip pasiruošti ir išvengti klaidų

2024-06-18 08:06
Iki liepos 1-osios Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva (CSRD) turėtų būti perkelta į Lietuvos nacionalinius teisės aktus. Pirmosios įmonės, t. y. tos pačios, kurioms buvo taikomi ir ankstesnės Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvos (NFRD) reikalavimai, jau 2025-aisiais už finansinius 2024 m. turės atskleisti tvarumo informaciją pagal naujus tvarumo reikalavimus. O nuo 2026-ųjų tvarumo informaciją privalės atskleisti ir didelės įmonės.
nuotrauka
LAVA iliustr.


Minimos įmonės
Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA),
Aplinkos apsaugos institutas, VŠĮ
Skaičiuojama, kad pokyčiai palies apie 250 Lietuvos įmonių. Gegužę Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA) savo nariams organizavo mokymus, per kuriuos apie visa tai plačiai papasakojo LAVA valdybos narė, VšĮ Aplinkos apsaugos instituto vykdomoji direktorė Nino Inasaridze.

Vyriausybė dar balandį pritarė Finansų ministerijos parengtiems 16 įstatymų projektams, perkeliantiems CSRD direktyvos nuostatas, tad jau dabar žinoma, kas keisis, kaip tam pasiruošti ir išvengti klaidų. N. Inasaridze pastebi, kad reikėtų nedelsti ir pokyčiams ruoštis jau dabar. Iki tvarumo ataskaitos rengimo įmonės turės atlikti nemažai namų darbų, tikėtina, kad tam prireiks ir papildomų resursų bei kompetencijų tvarumo srityje, rašoma LAVA pranešime.

Tad kas keičiasi?

Bendri standartai. Atsiranda bendri Europos tvarumo atskaitomybės standartai (ETAS), pagal kuriuos įmonės, patenkančios į CSRD direktyvos taikymo apimtį, privalės atskleisti savo tvarumo informaciją.

Vadovybės ataskaitos dalis.
Su tvarumu susijusi informacija pateikiama įmonės vadovybės ataskaitoje. Anksčiau įmonės tvarumo informaciją atskleisdavo atskirai rengiamose tvarumo ataskaitose.

Dvejopas (dvigubas) reikšmingumas. Įmonės ataskaitose turi teikti informaciją remdamosi dvejopo (dvigubo) reikšmingumo (angl. double materiality) modeliu. Tai reiškia, kad turi būti analizuojama ne tik kokį poveikį aplinkai ir visuomenei daro įmonės veikla, bet ir kokias rizikas bei galimybes įmonei gali sukelti tvarumo iššūkiai (pvz., klimato kaita).

Elektroninis formatas.
Vadovybės ataskaitą, kurioje atskleista ir tvarumo informacija, reikės pateikti elektroniniu XHTML formatu pagal Europos Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/815 (ESEF reglamentas). Kiekybinę ir kokybinę tvarumo informaciją reikės žymėti pagal Europos EFRAG tvarumo taksonomiją.

Tvarumo atskaitomybės užtikrinimas.
Vadovybės ataskaitoje pateikta tvarumo informacija turės būti patikrinama ir pateikiama tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvada. Reikalavimas taikomas toms įmonėms, kurios privalės atskleisti tvarumo informaciją pagal CSRD. Tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugas galės suteikti tiek auditoriai, audito įmonės, tiek ne auditoriai (nepriklausomi tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų tiekėjai).

ES taksonomija.
Įmonės privalės atskleisti apyvartos, kapitalo išlaidų ir veiklos išlaidų rodiklius pagal Taksonomijos reglamento 8 str. reikalavimus.
VšĮ Aplinkos apsaugos instituto vykdomoji direktorė Nino InasaridzeVšĮ Aplinkos apsaugos instituto
vykdomoji direktorė
Nino Inasaridze.
 

Nino Inasaridze atkreipia dėmesį, kad įmonės, nepatenkančios į CRSD direktyvos taikymo apimtį ir nusprendusios savanoriškai atskleisti veiklos tvarumo informaciją, tai galės atlikti pagal joms skirtą Europos EFRAG parengtą bei supaprastintą tvarumo atskaitomybės standartą (Voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs, VSME). Šis standartas parengtas taip, kad padėtų įmonėms atskleisti tvarumo informaciją, kurios reikalauja ir verslo partneriai (bankai, investuotojai, klientai ir kt.), ir palengvintų dalyvavimą pereinant prie tvarios ekonomikos.

Svarbu paminėti, kad savanoriškai atskleidžiant tvarumo informaciją, ES taksonomijos, elektroninio formato reikalavimai netaikomi ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimas nėra privalomas, bet įmonės, norinčios, kad būtų užtikrintas jų patikimumas, gali kreiptis savanoriškai.

Kokie žingsniai dėl privalomos tvarumo ataskaitos galimi jau dabar?
  1. Pasitikrinkite, ar jūsų įmonė patenka į CSRD direktyvos taikymo sritį. Jeigu taip, nuo kurių metų ir kokiu lygiu.
  2. Susipažinkite su CSRD ir ESRS reikalavimais.
  3. Įtraukite tvarumo temą į strateginius susirinkimus ir vadovų darbotvarkę.
  4. Įvertinkite, ar pakanka turimų specialistų ir jų kompetencijų, ar reikia daugiau žinių, žmogiškųjų išteklių, kviestinės pagalbos.
  5. Atlikite dvejopo reikšmingumo vertinimą (angl. materiality assessment) ir nustatykite, kurios tvarumo sritys gali būti įmonei reikšmingos per poveikio, rizikų ir galimybių aspektus. Nepamirškite į šį procesą įtraukti suinteresuotųjų šalių.
  6. Atlikite veiklos vertinimą ir objektyviai įsivertinkite, ką jau dabar darote teisingai, kokių tvarumo priemonių turite, nors gal iki šiol nė nemanėte, kad tai gali būti tvarumo dalis. Taip pat reikia įsivertinti, ko pagal CSRD reikalavimus įmonėje trūksta.
  7. Paruoškite trūkstamas tvarumo politikas, tvarkas, procedūras ir integruokite tvarumą į organizacijos strategiją.
  8. Pasiruoškite rinkti duomenis ir atskleisti tvarumo informaciją.
  9. Paskirkite asmenis ar padalinius, atsakingus už visų su tvarumu susijusių procesų įgyvendinimą.

Kokios klaidos daromos dažniausiai?

Informacija pateikiama netiksliai, atrodo nepatikima ir neaiški. Jei kurių nors duomenų trūksta, turi būti įvardytos priežastys (pvz., organizacija dar jų neskaičiuoja, nerenka; numatomas laikotarpis, per kurį organizacija turės reikiamus duomenis).

Nepalyginama. Informacija turėtų būti pateikta taip, kad ją būtų galima palyginti su ankstesnių metų ir susieti su ateities informacija. Taip pat turėtų būti paaiškinami pokyčiai nuo praėjusių metų, jei buvo pakeisti skaičiavimo būdai, metodai, atnaujinti dvejopo reikšmingumo rezultatai ir kt. informacija.

Perteklius. Ataskaitoje daug „gražaus“ teksto, bet neatskleisti būtini atskleisti ESG rodikliai ir kokybinė ESG informacija. Gali būti ir priešingai – prirašoma per daug ir per sudėtingai.

ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) skaičiavimo klaidos.
Įmonės pasirenka nepatikimas, neaiškias skaičiavimo sistemas ar nekompetentingą skaičiavimo paslaugos tiekėją. Kuro deginimo, elektros energijos apskaičiavimui dažnai naudojami ne Lietuvai būdingi emisijų faktoriai. Nesuvienodinami matavimo vienetai tarp įmonės duomenų ir pasirinkto emisijų faktoriaus. Nepateikiama pagrindinė informacija apie ŠESD skaičiavimo metodiką, pagrindinius skaičiavimo principus. Tos pačios ŠESD emisijos priskaičiuojamos skirtingoms 3 apimties kategorijoms, t. y. neišvengiama dvejopo ŠESD emisijų skaičiavimo (angl. double counting).

Žaliasis smegenų plovimas. Ataskaitoje yra apgaulingų teiginių apie įmonės politiką ir veiklą, produktai nurodomi kaip draugiški aplinkai, CO2 neutralūs, nors nieko bendra su tuo neturi. Pavyzdžiui, gaminys pristatomas kaip COneutralus, nors jį gaminant poveikis nėra mažinamas ir gamintojas tiesiog naudoja COkompensavimo mechanizmą.

Apibendrindama N. Inasaridze teigia, kad, atsirandant vis daugiau reguliacijos mechanizmų, net ir didžiausiems skeptikams turėtų būti akivaizdu, jog tvarumas nėra laikina mada. Tvarumo traukinys vis labiau įsibėgėja, o nauji reikalavimai galutinai patvirtina, kad tvarumas versle – būtinybė ir ateitis. Be to, tvarumo pokyčiai gali tapti ne tik naujais verslo iššūkiais, bet ir galimybėmis. 
Statybunaujienos.lt
Žymės  TvarumasŽaliasis kursas

nuotrauka
2024-07-23 10:17
Siekdama didinti šalies konkurencingumą bei skatinti pramonės sektoriaus persiorientavimą į žiedinę ekonomiką, Inovacijų agentūra ragina verslus pasinaudoti Europos skaitmeninių inovacijų centrų (ESIC) paslaugomis. Centrai įmonėms ir organizacijoms siūlo konsultacijas ir pagalbą šiose srityse: testa...
nuotrauka
2024-07-16 09:14
Europos Komisija (EK) patvirtino Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 122 mln. eurų vertės pagalbos priemonę, kuri bus skiriama įmonei „Achema“. Šis finansavimas atveria galimybes diegti inovatyvią technologiją, leisiančią sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tuo tikslu trąšų gamybos p...
nuotrauka
2024-07-16 07:23
Tvarumo tema šiuolaikinėje visuomenėje įgauna vis didesnę reikšmę. Pastebima, kad dėmesys aplinkosaugai vis dažniau skiriamas įsirenginėjant būstą: gyventojai ieško interjero sprendimų, kurie galėtų sumažinti poveikį aplinkai, todėl populiarėja produktai, pagaminti iš biologinės kilmės atliekų ir pe...
nuotrauka
2024-07-15 12:48
Nuo šiandien, liepos 15 d., įsigalioja birželį Seimo patvirtinto Klimato kaitos valdymo įstatymo naujos redakcijos dauguma nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos ir įgyvendinamos naujai priimtų Europos Sąjungos „Fit for 55“ teisėkūros paketo teisės aktų nuostatos.
nuotrauka
2024-07-12 11:36
Klaipėdoje toliau gerinama infrastruktūra pėstiesiems ir dviratininkams. Darbai neseniai baigti Šilutės plente, ties bendrovės „Klaipėdos energija“ teritorija, taip pat – Dubysos gatvėje. Šilutės plente įrengta daugiau nei pusė kilometro naujų takų, Dubysos gatvėje – daugiau nei 300 metrų. Abiejuose...
nuotrauka
2024-07-04 13:29
Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Inovacijų agentūra ir Aplinkos projektų valdymų agentūra kviečia įmones ir toliau konsultuotis dėl naujų finansavimo priemonių investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių bei švaresnės gamybos, energijos vartojimo efektyvumo technologijų diegimo pr...
nuotrauka
2024-07-04 09:36
Iki liepos 1 d. Lietuvos verslo įmonės buvo kviečiamos teikti paraiškas įgyvendinti klimato kaitos švelninimo projektus besivystančiose šalyse, diegiant atsinaujinančius energijos išteklius ir perduodant gerąją Lietuvos patirtį. Per tris mėnesius Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) sulaukė 10 ...
nuotrauka
2024-07-02 14:33
Turto banko su partneriais sėkmingai įgyvendintas policijos pastato projektas Vilniuje pelnė prestižinį BREEAM In-Use „Excellent“ įvertinimą. Šį pavasarį Karoliniškių mikrorajone, Sietyno g. 24, duris atvėręs naujasis statinys – vienas iš energiškai efektyviausių valstybės pastatų. Rangos darbus obj...
nuotrauka
2024-06-25 09:18
Per beveik du dešimtmečius šalyje renovuota kur kas mažiau daugiabučių nei tikėtasi. Kaip nurodyta Lietuvos renovacijos žemėlapyje, atnaujinta tik 12,4 proc. visų renovuotinų daugiabučių visoje Lietuvoje. Daugiabučių renovacijos administravimo įmonės vadovas Vytenis Navagreckas teigia, kad pristatan...
nuotrauka
2024-06-19 10:35
Europos Parlamentas šį balandį priėmė direktyvą, kuria įsipareigojama palaipsniui mažinti pastatų sektoriuje suvartojamos energijos ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Nuo 2028 m. valstybei priklausantys, o nuo 2030 m. – visi nauji pastatai turės būti netaršūs, nuo 2050-ųjų – klimat...
nuotrauka
2024-06-17 10:40
Šiuo metu statomame naujajame Vilniaus oro uosto išvykimo terminale – baigti saulės energijos modulių montavimo darbai. Saulės moduliai dengia 5 tūkst. kv. metrų plotą ant pastato stogo ir ateityje patenkins apie trečdalį viso naujojo išvykimo terminalo elektros poreikio.
nuotrauka
2024-06-14 10:42
„Ruukki Construction“, priklausanti SSAB, pasirašė sutartį su kelionių bendrove „Experience Pyhä Oy“ dėl „Ruukki® Classic LowCarbon“ stogo dangos, pagamintos iš SSAB „Fossil-free™“ plieno, tiekimo investicinės bendrovės ekologinių atostogų vilų projektui Pyhätunturi, Suomijos Laplandijoje. Ateityje ...
nuotrauka
2024-06-13 08:21
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) birželio 11 d. paskelbusi 4 paramos kvietimus gyventojams, norintiems įsirengti saulės elektrines arba padidinti jau turimų saulės elektrinių galią, jau sulaukė arti 11 tūkst. gyventojų paraiškų. Toks kiekis gaminančių vartotojų generuos kiek daugiau nei 90 ...
nuotrauka
2024-06-12 13:42
Prekybos ir pramogų centras „Ozas“ laikydamasis aplinkosauginių įsipareigojimų žengė dar vieną žingsnį didesnio tvarumo link ir ant savo pastato stogo įsirengė 480 kW galios saulės elektrinę. Planuojama, kad ji sugeneruos beveik dešimtadalį pastate sunaudojamos elektros energijos. Be to, ant prekybo...
nuotrauka
2024-06-06 09:30
„Vilniaus duona" pradėjo įgyvendinti šilumogrąžos sistemos projektą Panevėžio kepykloje. Duonos gamybos metu susidaranti energija, anksčiau leidžiama per kaminus vėjais, virs nauda: šildys karštą vandenį ir patalpas. Taip bus taupoma šilumos reikmėms skirta energija ir mažinama CO2 emisija. Į projek...
nuotrauka
2024-06-05 11:05
Pasvalio rajone veikianti bioetanolio ir biodujų gamintoja „Kurana“ įrengs gamyklą, kurioje iš maisto ar pašarų tiekimo grandinėje netinkamų naudoti pramoninių atliekų, pavyzdžiui, krakmolo suspensijos atliekų bei maisto atliekų, bus gaminamas antros kartos bioetanolis. Gamykla turėtų pradėti veikti...
nuotrauka
2024-06-04 08:51
Šiandien visame pasaulyje tvarumo klausimai tampa neatsiejama modernaus verslo dalimi. Dėl augančio vartotojų sąmoningumo ir tarptautinių teisinių reikalavimų, įmonės vis dažniau įdiegia tvarumo strategijas – Lietuvoje ši tendencija taip pat įgauna pagreitį.
nuotrauka
2024-06-03 09:33
Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) duotas oficialus startas biodyzelino gamintojos UAB „Mestilla“ 60 mln. Eur investicijai į naują modernią rapsų perdirbimo gamyklą ir pažangių biodegalų technologiją esamos gamyklos teritorijoje. Iki 2025 m. pabaigos įgyvendinus šiuos projektus, „Mestilla...
nuotrauka
2024-05-28 10:22
Europos Sąjunga didina kovos su klimato kaita apsukas. Dar 2023 m. priimta nauja Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (ENEF) versija gerokai išplečia šios taikymo ribas, taip pat kelia ambicingesnius tikslus dėl energetinių išteklių nešvaistymo. Įgyvendinti reikalavimus lieka ne tiek ir daug la...
nuotrauka
2024-05-24 16:57
Ketvirtadienį Vilniuje INVEGOS iniciatyva surengta konferencija „Daugiabučių namų modernizavimo fondo ateitis". Joje, be kitų šios srities ekspertų, dalyvavo ir Europos Komisijos atstovas Andreas von Busch, pabrėžęs, kad iki 2030 m. bus siekiama padvigubinti pastatų renovacijos apimtis, ženklias inv...

Statybunaujienos.lt » Žaliasis kursas