2024 gegužės 23 d. ketvirtadienis, 0:50
Reklama  |  facebook

Naujos viešųjų pirkimų sąlygos: kovai su priešiškomis valstybėmis skirti trys Vyriausybės sąrašai

2022-04-05 14:46
Reaguodama į Rusijos karo veiksmus Ukrainoje Europa pakankamai vieningai nusprendė taikyti sankcijas ir nutraukti verslo ryšius su agresore bei jos sąjungininke Baltarusija. Lietuva šiame kontekste taip pat pasisakė aiškiai ir nuosekliai: laukia ribojimai. Vienas jų – skubos tvarka priimti ir jau įsigalioję viešųjų pirkimų įstatymų pakeitimai. Iš jų reikėtų išskirti tris Vyriausybės sudaromus sąrašus.
nuotrauka
Paulius MURAUSKAS, teisės firmos „Sorainen“ teisininkas


Minimos įmonės
Sorainen, advokatų kontora,
Suteikiama galimybė nutraukti sutartis

Pirmajame sąraše įvardijamos Lietuvai priešiškos valstybės ir teritorijos: Rusija, Baltarusija, Rusijos aneksuotas Krymas, Padniestrės bei Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. Pats sąrašas šalyje taikomas mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju arba su šiomis situacijomis susijusiu atskiru Vyriausybės sprendimu. Kitaip sakant, Lietuvai priešiškų valstybių sąrašas bus taikomas ribotą laiko tarpą. Kita vertus, Vyriausybei priėmus sprendimą dėl sąrašo taikymo, juo galės vadovautis praktiškai visos perkančiosios organizacijos didesnės vertės pirkimuose. Bus galima ne tik atmesti teikiamą pasiūlymą dar tebevykdomame pirkime, bet ir peržiūrėti ar net nutraukti jau anksčiau pasirašytas sutartis. Tai aktualu ir šiandien, kadangi nepaprastoji padėtis Lietuvoje yra įvesta bent jau iki balandžio 20 dienos.

Įvertinti, kaip konkretus tiekėjas ar jo siūlomas produktas susijęs su bent viena iš Lietuvai priešiškų valstybių, galima keliais būdais. Visų pirma, reikia atsižvelgti, kur registruotas tiekėjas, jo partnerių siūlomų prekių gamintojai ir juos kontroliuojantys juridiniai asmenys. Analogiškai reikėtų įvertinti ir su tuo susijusių fizinių asmenų nuolatinę gyvenamąją vietą ir pilietybę bei prekių, įskaitant jų sudedamąsias dalis, kilmės šalis. Tiesa, konkretaus tiekėjo ar sutarties keliamas pavojus nacionalinio saugumo interesams gali būti pripažintas atskiru Vyriausybės sprendimu ar perkančiajai organizacijai pasikonsultavus su kompetentingomis valstybės institucijomis.

Ribojimai galios ir Kinijos tiekėjams bei prekėms


Antrajame sąraše apibrėžtos Lietuvai priešiškos valstybės, kurias Vyriausybė tvirtina atsižvelgdama į ilgalaikes Nacionalinio saugumo strategijoje nurodytas grėsmes. Kartu su anksčiau įvardintomis valstybėmis ir teritorijomis čia minima ir Kinija (išskyrus Taivaną). O pats sąrašas skirtas su Lietuvos saugumo interesais susijusioms perkančiosioms organizacijoms: veikiančioms gynybos srityje ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbiuose ūkio sektoriuose (energetikos; transporto; informacinių technologijų ir telekomunikacijų, kitų aukštųjų technologijų; finansų ir kredito; karinės įrangos), valdančioms ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą ir įrašytoms į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą.

Šios perkančiosios organizacijos įstatymu yra įpareigojamos reikalauti pašalinti asmenį iš pirkimo procedūrų, jei jis turi sąsajų su sąraše nurodytomis priešiškomis valstybėmis. Tiesa, pašalinimas galimas tik esant atskiram Vyriausybės sprendimui dėl konkretaus pirkimo dalyvio. Toks sprendimas priimamas vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos išvada. Visgi, esant faktinėms įrodytoms sąsajoms, išskyrus išimtinius atvejus Vyriausybės sprendimas turėtų būti nuspėjamas – įstatymas nurodo, kad sąsajos su nurodytomis valstybėmis ir teritorijomis reiškia, jog vertinami subjektai (nuolat gyvenantys sąraše nurodytose valstybėse ar turintys jų pilietybę pirkimo dalyviai, jų pasitelkti partneriai, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys ar juos kontroliuojantys asmenys) „nelaikomi patikimais“.

Trečiasis sąrašas apima konkrečias prekes ir paslaugas, kurias minėtos su nacionaliniu saugumu susijusios organizacijos perka. Šiuo metu sąrašą sudaro 77 atskiri pirkimo objektai, tarp kurių – kompiuterinė, radijo, telekomunikacijų įranga, mobilieji telefonai, vaizdo stebėjimo prekės, nuotolinio valdymo įrenginiai, dispečerinės sistemos, navigacijos, traukinių stebėjimo įranga, programinės įrangos kūrimo, interneto tiekimo prekės ir kitos paslaugos. Visų šių prekių ir paslaugų įsigijimas ribojimas atsižvelgiant į galimas technologines rizikas. Kitaip sakant, jei nurodytas prekes ar paslaugas siūlo priešiškose valstybėse registruoti, gyvenantys ar turintys pilietybę subjektai, jei priežiūros ar palaikymo paslaugos vykdomos iš nurodytų teritorijų, tokie pasiūlymai turi būti atmetami. Vėlgi, perkančiosios organizacijos atmesti konkretaus dalyvio pasiūlymą galės esant atitinkamam Vyriausybės sprendimui.

Gali padaugėti ginčų

Įvertinus šias naujoves, galima teigti, kad valstybė realizuoja deklaruotą interesą atsisakyti įsigijimų iš Rusijos ir Baltarusijos. Itin svarbu, kad pakeitimai nukreipti ne tik į ateitį, tačiau leidžia peržiūrėti ir jau sudarytas bei šiuo metu vykdomas viešųjų pirkimų sutartis. Tai turėtų nulemti itin reikšmingus pokyčius energetikos, transporto ir informacinių technologijų sektoriuose, nes įmonėms teks ieškoti naujų tiekėjų, gamintojų ir resursų, neturinčių sąsajų su įvardintomis Lietuvai priešiškomis valstybėmis ir teritorijomis.

Tikėtina, kad pirmieji mėnesiai po šių įstatyminių pakeitimų bus įtempti. Viešųjų pirkimų dalyviams teks įsivertinti savo partnerių ir gamintojų, turinčių sąsajų su Lietuvai priešiškomis įvardintomis valstybėmis, galimą neigiamą įtaką dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose. Tiekėjams teks suklusti ir pasirengti aktyviai komunikacijai su perkančiosiomis organizacijomis, teikti dokumentaciją ir įrodymus apie verslo partnerius. Negana to, dėl karo Ukrainoje ir sankcijų Rusijai bei Baltarusijai reikšmingai pasikeitusių tiekimo grandinių iš Rytų Europos bei neigiamai paveiktos rangos darbams reikalingų medžiagų ir resursų savikainos, į perkančiąsias organizacijas su prašymu peržiūrėti sutartyse numatytus įkainius kreipiasi ir jokių sąsajų su priešiškomis Lietuvai valstybėmis neturinčios įmonės. Tuo metu perkančiosioms organizacijoms reikės atidžiai patikslinti planuojamų pirkimų sąlygas ir jas taikyti, peržiūrėti turimų sutarčių teisėtumą ir proaktyviai reikalauti tiekėjų pateikti reikiamą informaciją apie jų vykdymą.

Papildomi pagrindai atmesti pasiūlymus ir nutraukti sutartis galimai padidins ir viešųjų pirkimų ikiteisminių ir teisminių ginčų skaičių. Paprastai su nacionaliniu saugumu susijusias aplinkybes teismai vertina itin rimtai, todėl tiekėjai privalės ne tik pagrįsti perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti pasiūlymą ar nutraukti sutartį neteisėtumą, bet ir įrodyti teismui, kad jokių grėsmių nacionaliniam saugumui iš tikrųjų nėra. Nusistovėjus įstatymo nuostatų taikymo praktikai, teisinio neapibrėžtumo liks vis mažiau, o siekiamų tikslų įgyvendinimui itin svarbiu taps vieningas ir valstybės centrinių institucijų perkančiųjų organizacijų atžvilgiu koordinuojamas įgyvendinimo standartas. 
Statybunaujienos.ltKomentaras

nuotrauka
2024-05-21 14:08
Darbo ginčų komisija (DGK) nagrinėja iš esmės visus darbo ginčus dėl teisės: tiek individualius, tiek kolektyvinius. Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė informuoja, kad DGK dažniausiai nagrinėjami ginčai yra individualūs, t. y. nesutarimai tarp darbuotojo ir d...
nuotrauka
2024-05-17 06:14
Po artimojo mirties žmonės paveldi ne tik mirusiojo kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, bet ir finansinius įsipareigojimus, įskaitant ir būsto paskolas. Ką reikėtų žinoti susidūrus su tokia situacija, pataria „Luminor" banko Mažmeninės bankininkystės vadovas Edvinas Jurevičius.
nuotrauka
2024-05-14 13:21
Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis peri...
nuotrauka
2024-05-14 09:50
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (toliau – LRATCA) kreipėsi į Seimo Aplinkos apsaugos komitetą dėl nepaaiškinamų kogeneracinių jėgainių veiksmų, kai vienašališkai yra mažinami priimtų energetinę vertę turinčių atliekų kiekiai iš regioninių atliekų tvarkymo centrų (toliau – RATC...
nuotrauka
2024-05-10 07:44
Pastaruoju metu net būsto rinkos apžvalgos pradedamos nuo karo grėsmės aspekto, lyg ta grėsmė būtų atsiradusi ką tik ir tapusi neišvengiama. Strateginės komunikacijos, psichologinių operacijų ir kovos su propaganda ekspertai vienbalsiai sako: šis naratyvas šiuo metu naudingas tik vienai pusei. Iš ve...
nuotrauka
2024-05-08 13:37
Artėjant vasarai, jūsų prašo pavaduoti kolegas? Darbo kodekso 144 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse. Taigi ...
nuotrauka
2024-05-06 09:24
Nors tyčinio bankroto bylose daugiausia dėmesio skiriama įmonės vykdytos veiklos ir sandorių vertinimui, advokatų profesinės bendrijos LAWCORPUS VENSLAUSKAS teisininkas Vilius Vismantas įsitikinęs, kad labai svarbu nepamiršti ir vadovo vaidmens.
nuotrauka
2024-04-30 16:15
Visiems būsto paskolos gavėjams tenka spręsti tą patį klausimą – rinktis anuitetinį (kintamą) ar linijinį (fiksuotą) mokėjimo grafiką. Apie abiejų variantų privalumus ir trūkumus pasakoja „Luminor" banko Mažmeninės bankininkystės vadovas Edvinas Jurevičius.
nuotrauka
2024-04-30 16:13
Pirkdami būstą su paskola ar kreditu, dažniausiai, turime sudaryti ir hipotekos sutartį, tai yra įkeisti turtą kaip užstatą. Kas yra ta hipoteka, kam ji reikalinga ir ko jokiu būdu nerekomenduojama daryti – net ir susidūrus su sunkumais mokant įmokas, pasakoja kūrybiškų NT projektų ir vietokūros kom...
nuotrauka
2024-04-29 10:05
Pirmasis šių metų ketvirtis komercinio nekilnojamo turto (NT) įmonėms – sunkiai prognozuojamas. Rinkoje vyravusi nežinomybė dėl kainos pokyčių turėjo tiesioginės įtakos ir komercinio NT sandoriams, kurie vyko vangiai, sako Mindaugas Liaudanskas, SBA grupės investicijų valdymo bendrovės „Capitalica A...
nuotrauka
2024-04-26 09:55
Praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kai nekilnojamasis turtas priklauso keliems savininkams. Neretai tarp bendraturčių kyla įtampos ir ginčai, kaip tą turtą valdyti ir juo naudotis. Pasak advokatų profesinės bendrijos AVOCAD vyresniojo teisininko, advokato Eimanto Čepo, įprastas tokios situacijos sp...
nuotrauka
2024-04-25 10:36
Mintis nuosavame sklype pasistatyti savus namus – itin patraukli, tačiau neturint pakankamai santaupų tą padaryti ne visada paprasta. Kokius kriterijus turi atitikti būsimasis tokios paskolos gavėjas ir kokios yra ne visiems žinomos šio kredito subtilybės, pasakoja „Luminor" banko Mažmeninės bankini...
nuotrauka
2024-04-24 08:08
„Šildymo sezonas nutrauktas per anksti“, konstatuoja Algimantas, pro savo virtuvės langą žvelgdamas į šlapią sniegą, dengiantį daugiabučio kiemą. „Šalta“, priduria Algimantas, žvelgdamas į vidaus termometrą, kuris rodo 16 laipsnių Celsijaus.
nuotrauka
2024-04-22 14:23
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2024 metų kovo mėnesio reikšmė paaugo 0,2%. Bendras butų kainų lygis Lietuvos didmiesčiuose per pastaruosius 12 mėnesių...
nuotrauka
2024-04-19 12:39
Ar galima nustatyti išbandymo terminą darbuotojui, perkėlus jį į kitas pareigas? O sudarius susitarimą dėl papildomo darbo? Šie ir kiti klausimai apie išbandymo laikotarpį dažnai kyla daugeliui darbuotojų. Taigi ką reikia žinoti apie šį – išbandymo – terminą ir kokios darbuotojo teisės?
nuotrauka
2024-04-19 09:47
Šiais metais ne viena šventinė diena „išpuola" viduryje savaitės. Gegužės 1-ąją minima Tarptautinė darbo diena šiemet bus trečiadienį, ir tai prasčiausias variantas tiems, kurie stengiasi nepraleisti nė vienos progos susikurti ilgesnį atokvėpį. Galimybių pratęsti savaitgalius turi ir darbdavys, ir d...
nuotrauka
2024-04-16 14:42
Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais. Apie jos sudarymą bei darbuotojo priėmimą į darbą nustatyta tvarka privaloma pranešti „Sodrai“ mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios...
nuotrauka
2024-04-12 13:29
Visuomenėje verda diskusijos dėl gyventojų atsakomybės už jiems priklausančius statinius bei dėl to, ką daryti su senos statybos daugiabučiais pastatais. Svarstoma apie nedidelės dalies daugiabučių namų, kurie yra avarinės būklės, griovimą. Kas lauktų šio nekilnojamojo turto (NT) savininkų bei kaip ...
nuotrauka
2024-04-10 13:14
VDI primena, kad pagal Darbo kodekso 30 straipsnio 3 dalį darbdavys privalo imtis visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų padėti asmenims, kurie patyrė smurtą ar priekabiavimą. Viena iš darbdaviui numatytų pareigų – organizuoti darbuotojams mokymus api...
nuotrauka
2024-04-09 17:01
Vis dažniau kalbant apie tai, kad Seimas turėtų leisti iš viešųjų pirkimų šalinti Lietuvos ir užsienio tiekėjus, kurie yra įtraukti į Rusijos karo rėmėjų sąrašą ar yra su jais susijęs, į paviršių iškyla įmonių reputacijos klausimas. Viešojoje erdvėje neretai pasigirsta informacija ir apie ne laiku, ...

Statybunaujienos.lt » Komentaras