2024 kovo 1 d. penktadienis, 5:36
Reklama  |  facebook

Nuo balandžio 1 d. statybos darbus statybvietėje atliekantys asmenys privalės turėti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą

2022-03-25 10:37
Nuo 2022 m. balandžio 1 d. visi statybos darbus statybvietėje atliekantys asmenys (dirbantys pagal darbo sutartį ar vykdantys savarankišką veiklą, pagal civilinę sutartį dirbantys mažosios bendrijos vadovai, taip pat komandiruoti į Lietuvos Respubliką darbuotojai) privalės turėti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą. Advokatų kontora Juodka ir partneriai – PRIMUS pateikia svarbiausius skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo teisinius aspektus bei informuoja apie galinčias kilti teisines pasekmes tuo atveju, jeigu nustatytų reikalavimų dėl skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo nebus laikomasi.
nuotrauka
Jaroslav PAVLOVSKIJ, advokatų kontoros PRIMUS vyriausiasis teisininkas


Minimos įmonės
PRIMUS Legal Advisors, advokatų kontora,

1. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo paskirtis

Šis kodas bus talpinamas „Sodros“ informacinėje sistemoje. Jo naudojimas patvirtins, kad asmuo dirba pagal darbo sutartį, yra savarankiškai dirbantis, komandiruotas į Lietuvos Respubliką arba dirba pagal civilinę sutartį, jei yra mažosios bendrijos vadovas.

2. Asmenys, kurie privalės turėti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą

Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas nuo 2022 m. balandžio 1 d. yra privalomas šiems asmenims:

  • Rangovas (fizinis asmuo);
  • Rangovo pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas;
  • Pas rangovą laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje komandiruojamas darbuotojas;
  • Rangovo naudai darbus atliekantis laikinojo įdarbinimo įmonės darbuotojas;
  • Savarankiškai dirbantis asmuo, vykdantis individualią veiklą ir atliekantis statybos darbus;
  • Savarankiškai dirbančių asmenų ar statytojo (užsakovo) (juridinio asmens), statybą vykdančio ūkio būdu ar statytojo (užsakovo) (juridinio asmens ar fizinio asmens) rangos būdu, pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas.

3. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo gavimo tvarka

Šį kodą galės gauti kiekvienas asmuo prisijungęs prie asmeninės paskyros, esančios „Sodros“ Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS) arba asmeniškai atvykęs į bet kurį „Sodros“ skyrių.

Darbdaviai šį kodą savo darbuotojams galės gauti prisijungę prie savo paskyros, esančios „Sodros“ Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje (EDAS), arba atvykę į bet kurį „Sodros“ skyrių.

4. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo tikrinimas

Šį kodą tikrins Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, policija ir statytojas arba vienas iš jo įgaliotų rangovų. Kodą bus galima patikrinti nuskaičius QR kodą mobiliuoju įrenginiu.

5. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo formos pateikimas tikrintojams

Kodas bus tikrinamas nuskaitant QR kodą mobiliuoju įrenginiu arba pateikus jį atspausdintą popieriuje.

6. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo veikimas, kai asmenys dirba keliose vietose

Šiuo atveju asmuo gaus atskirą kodą kiekvienai darbo sutarčiai ar savarankiškai veiklai, kurią jis vykdo kaip skirtingo statuso savarankiškai dirbantis asmuo.

7. Darbdavio atsakomybė

Darbdavys privalo užtikrinti, kad visi jo darbuotojai turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus, o jei kodo neįmanoma sugeneruoti - dokumentus, patvirtinančius kode užkoduotus duomenis. Darbuotojai šiuos kodus turi turėti darbo vietoje ir pateikti šiuos kodus kontrolę vykdančioms institucijoms.

8. Statytojo įsipareigojimai

Statytojas arba jo vienas įgaliotas rangovas turi užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys asmenys būtų identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankišką veiklą vykdantys asmenys bei kiti statybvietėje esantys asmenys, neatliekantys statybos darbų.

9. Reikalavimai dėl kitų asmenų

Kiti asmenys, kurie neatlieka statybos darbų, statybvietėje gali būti tik tuo atveju, jeigu jie turi statytojo (užsakovo) arba jo vieno įgalioto rangovo nustatytą identifikavimo priemonę ir jie yra užregistruoti, nurodant jų atvykimo į statybvietę pradžios, pabaigos laiką bei atvykimo priežastį.

10. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo reikalavimų nesilaikymo pasekmės

Už statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų nevykdymą Užimtumo įstatyme numatytos baudos juridiniams asmenims (užsakovui arba jo įgaliotam rangovui) nuo 2 000 iki 5 000 eurų, o už pakartotinį pažeidimą - nuo 5 000 iki 7 000 eurų.

Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą statybvietėje esantiems darbuotojams, kitiems statybvietėje esantiems asmenims nuo 50 iki 150 eurų (pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo 150 iki 250 eurų), rangovams ar statytojams (užsakovams) fiziniams asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims – nuo 500 iki 1100 eurų (pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo 1100 iki 2550 eurų) ir rangovų ar statytojų (užsakovų) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1100 iki 2550 eurų (pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo 4000 iki 6000 eurų).

Viena iš griežčiausių baudų juridiniam asmeniui bei individualia veikla užsiimančiam fiziniam asmeniui numatyta Mokesčių administravimo įstatyme. Jeigu juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui arba individualia veikla užsiimančiam asmeniui už statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimą per paskutinius vienerius metus buvo skirta 1 500 EUR ar didesnė bauda, juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo gali būti įtrauktas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, o tai reiškia, kad toks asmuo netenka teisės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, negali gauti paramos gavėjo statuso arba jis panaikinamas, toks asmuo viešai paskelbiamas nepatikimų mokesčių mokėtojų sąraše.

Rekomendacijos:
  • Statytojams bei rangovams rekomenduojama įtraukti į rangos sutartis nuostatas, nustatančias, kas turi prisiimti atsakomybę dėl statybvietėje esančių asmenų identifikavimo.
  • Statytojams rangos sutartyje rekomenduotina įgalioti rangovą tikrinti ir užtikrinti, kad tik turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą patektų į statybvietę ir statybvietėje atliktų statybos darbus.
  • Statytojams neperdavus rangovui įgaliojimų dėl asmenų statybvietėje identifikavimo, pats statytojas bus atsakingas dėl statybvietėje esančių asmenų identifikavimo. 
Statybunaujienos.ltKomentaras

nuotrauka
2024-02-26 09:27
Darbo kodekso 56 str. numato baigtinį sąrašą svarbių priežasčių, kada darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, o įspėti darbdavį tokiu atveju darbuotojui privalu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Nurodomos keturios pagrindinės priežastys.
nuotrauka
2024-02-21 15:12
Apyvartiniai taršos leidimai (ATL) didžiajai daliai visuomenės yra terra incognita – kažkur girdėta, bet niekad nečiupinėta. Ir nekeista – iki šiol jie didžiąja dalimi buvo taikomi daliai didžiųjų įmonių kaip kovos su klimato kaita priemonė. Tačiau žaidimo taisyklės keičiasi – vos po poros metų net ...
nuotrauka
2024-02-21 08:50
Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbdaviai privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Tai reiškia, kad bet kokių darbdavio santykių su darbuotojais atvejais yra draudžiama tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabi...
nuotrauka
2024-02-20 12:03
Pirmojo būsto įsigijimas – dažnai labai maloni, bet ir varginanti patirtis. Jei būstas perkamas su paskola, tai tampa kur kas ilgesniu ir sudėtingesniu procesu. Kadangi namai – nepigus pirkinys, labai svarbu žinoti keletą taisyklių, kurių laikantis mažėja tikimybė nusipirkti ne tai, ko iš tikrųjų no...
nuotrauka
2024-02-15 12:44
Kiekvienas žmogus nuosavybės teise gali įgyti norimus daiktus: perkame butą, automobilio stovėjimo vietą ar kitą nekilnojamąjį turtą, o nuosavybės teisės forma būna nurodyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį. Tačiau nuosavybės teisė, priklausomai nuo situacijos, gali turėti tam tikrų išimčių, kuria...
nuotrauka
2024-02-09 09:43
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Almantas Stankūnas kreipėsi į Vilniaus merą Valdą Benkunską ir administracijos direktorių Adomą Bužinską, reikalaudamas informacijos apie sustabdytų statybos darbų, sutarties kainos indeksavimo ir statybos darbų pabaigimo termino nukėlimo teisėtumą.
nuotrauka
2024-02-08 19:53
Vadovaujantis Darbo kodekso 112–113 str., darbuotojas turi dirbti pagal darbo sutartyje sulygtą darbo laiko normą ir režimą. VDI atkreipia dėmesį, kad darbo laiko norma nustato, kiek valandų darbuotojas privalo dirbti per apskaitinį laikotarpį, pvz., savaitę, o darbo laiko režimas lemia, kaip šios v...
nuotrauka
2024-02-01 09:37
Darbo kodekse numatoma, kad kiekvienam darbuotojui turi būti suteiktos ne mažiau kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip 24 darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra ma...
nuotrauka
2024-01-31 09:12
Pastaruoju metu būsto įperkamumas Lietuvoje mažėjo ir viešojoje erdvėje buvo daug diskusijų bei skambių, net apokaliptinių antraščių. Tačiau, ką jis iš tiesų reiškia būsto pirkėjams, koks jis buvo anksčiau, kokius faktorius reikia vertinti ieškant sprendimo, ar būstą pirkti, informacijos nėra daug. ...
nuotrauka
2024-01-30 10:27
Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba ketvirtadienį nusprendė nekeisti nė vienos iš trijų pagrindinių palūkanų normų. Jos lieka rekordiškai didelės. Žinoma, verslo tai nedžiugina, nes prieiga prie pinigų irgi išlieka rekordiškai bloga (Lietuvoje ypač, bet nesaldu ir mūsų kaimynėms, ir vis...
nuotrauka
2024-01-25 10:57
Sausio 23 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) atstovai dar kartą susitiko su Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovybe dėl žemės įsigijimo ribojimo įstatymo. Ūkininkai jau seniai teigia, kad galiojantis įstatymas neveikia; pasak jų, verslininkai išmoko rasti landas ir taip savo rankose sukaupė žemių plotus viršij...
nuotrauka
2024-01-24 06:08
Iki šiol Lietuvoje susiklosčiusi praktika pasikeitė: nekilnojamas turtas jo pirkėjui dažnu atveju buvo parduodamas su daline apdaila, t. y. įregistravus 85 proc. statinio baigtumą. Nuo šių metų pradžios įsigaliojo nauja Statybos įstatymo redakcija, kurioje numatyta, kad sandorius dėl nekilnojamo tur...
nuotrauka
2024-01-16 09:27
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2023 metų gruodžio mėnesio reikšmė paaugo 0,5%. Bendras butų kainų lygis Lietuvos didmiesčiuose per pastaruosius 12 mėn...
nuotrauka
2024-01-10 06:45
Kiekvienais metais gyventojams teikiant metines pajamų deklaracijas yra grąžinamos žymios sumos gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Tačiau nemaža dalis gyventojų savo metines pajamų deklaracijas pateikia šių neišanalizavę ir sutinka su VMI automatiškai parengtais skaičiavimais ir tarsi dalyvauja loteri...
nuotrauka
2024-01-09 16:05
Neskausmingas JAV darbo rinkos atšalimas, sėkmė kovojant su infliacija ir lūkesčiai dėl kitų centrinio banko bazinių palūkanų normų sprendimų buvo pagrindiniai motyvai, užbaigę praėjusius metus pasaulio ekonomikoje. Tad kokio palūkanų normų sumažėjimo galime tikėtis šiemet ir ką rodo infliacijos pro...
nuotrauka
2024-01-08 09:18
2023 metus nekilnojamojo turto (NT) rinkoje galėtume pavadinti besitęsiančio neapibrėžtumo, atsargių vilčių, persiorientavimo ir alternatyvių sprendimų paieškų metais. Ryškiausia praeitų metų tema NT rinkoje – būsto įperkamumas, kuris pasiekė rekordines žemumas.
nuotrauka
2024-01-03 14:09
Po 2022 m. riedėjimo nuo kalno, 2023 m. būsto rinka pasižymėjo seniai matytu stabilumu: per 2023-iuosius Vilniuje buvo parduoti 2302 butai (2022 m. – 2252 butai), paskutinio ketvirčio rezultatai metų kontekste taip pat neišsiskyrė – buvo realizuoti 549 nauji butai (2023 m. III ketv. – 533 butai).
nuotrauka
2023-12-28 13:21
Parduotų būstų skaičius rudenį toliau mažėjo, naujos statybos būstų pardavimai, palyginti su praėjusiais metais, susitraukė labiau nei senos statybos būstų. Nors pardavimų skaičius sumažėjo, pinigų suma, išleidžiama būstui įsigyti, vis dar yra didelė dėl išaugusių kainų. O pakilus palūkanų normoms i...
nuotrauka
2023-12-28 11:59
Vadovaujantis Europos parlamento ir tarybos direktyva, valstybės narės turi užtikrinti, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. biologinės atliekos būtų atskiriamos ir perdirbamos jų susidarymo vietoje, arba surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitų tipų atliekomis.
nuotrauka
2023-12-20 10:36
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2023 metų lapkričio mėnesio reikšmė paaugo 0,1% (2023 metų spalio mėnesį buvo fiksuojamas 0,1% sumažėjimas). Bendras bu...

Statybunaujienos.lt » Komentaras