2024 liepos 16 d. antradienis, 8:31
Reklama  |  facebook

Nuo balandžio 1 d. statybos darbus statybvietėje atliekantys asmenys privalės turėti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą

2022-03-25 10:37
Nuo 2022 m. balandžio 1 d. visi statybos darbus statybvietėje atliekantys asmenys (dirbantys pagal darbo sutartį ar vykdantys savarankišką veiklą, pagal civilinę sutartį dirbantys mažosios bendrijos vadovai, taip pat komandiruoti į Lietuvos Respubliką darbuotojai) privalės turėti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą. Advokatų kontora Juodka ir partneriai – PRIMUS pateikia svarbiausius skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo teisinius aspektus bei informuoja apie galinčias kilti teisines pasekmes tuo atveju, jeigu nustatytų reikalavimų dėl skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo nebus laikomasi.
nuotrauka
Jaroslav PAVLOVSKIJ, advokatų kontoros PRIMUS vyriausiasis teisininkas


Minimos įmonės
PRIMUS Legal Advisors, advokatų kontora,

1. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo paskirtis

Šis kodas bus talpinamas „Sodros“ informacinėje sistemoje. Jo naudojimas patvirtins, kad asmuo dirba pagal darbo sutartį, yra savarankiškai dirbantis, komandiruotas į Lietuvos Respubliką arba dirba pagal civilinę sutartį, jei yra mažosios bendrijos vadovas.

2. Asmenys, kurie privalės turėti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą

Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas nuo 2022 m. balandžio 1 d. yra privalomas šiems asmenims:

  • Rangovas (fizinis asmuo);
  • Rangovo pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas;
  • Pas rangovą laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje komandiruojamas darbuotojas;
  • Rangovo naudai darbus atliekantis laikinojo įdarbinimo įmonės darbuotojas;
  • Savarankiškai dirbantis asmuo, vykdantis individualią veiklą ir atliekantis statybos darbus;
  • Savarankiškai dirbančių asmenų ar statytojo (užsakovo) (juridinio asmens), statybą vykdančio ūkio būdu ar statytojo (užsakovo) (juridinio asmens ar fizinio asmens) rangos būdu, pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas.

3. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo gavimo tvarka

Šį kodą galės gauti kiekvienas asmuo prisijungęs prie asmeninės paskyros, esančios „Sodros“ Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS) arba asmeniškai atvykęs į bet kurį „Sodros“ skyrių.

Darbdaviai šį kodą savo darbuotojams galės gauti prisijungę prie savo paskyros, esančios „Sodros“ Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje (EDAS), arba atvykę į bet kurį „Sodros“ skyrių.

4. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo tikrinimas

Šį kodą tikrins Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, policija ir statytojas arba vienas iš jo įgaliotų rangovų. Kodą bus galima patikrinti nuskaičius QR kodą mobiliuoju įrenginiu.

5. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo formos pateikimas tikrintojams

Kodas bus tikrinamas nuskaitant QR kodą mobiliuoju įrenginiu arba pateikus jį atspausdintą popieriuje.

6. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo veikimas, kai asmenys dirba keliose vietose

Šiuo atveju asmuo gaus atskirą kodą kiekvienai darbo sutarčiai ar savarankiškai veiklai, kurią jis vykdo kaip skirtingo statuso savarankiškai dirbantis asmuo.

7. Darbdavio atsakomybė

Darbdavys privalo užtikrinti, kad visi jo darbuotojai turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus, o jei kodo neįmanoma sugeneruoti - dokumentus, patvirtinančius kode užkoduotus duomenis. Darbuotojai šiuos kodus turi turėti darbo vietoje ir pateikti šiuos kodus kontrolę vykdančioms institucijoms.

8. Statytojo įsipareigojimai

Statytojas arba jo vienas įgaliotas rangovas turi užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys asmenys būtų identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankišką veiklą vykdantys asmenys bei kiti statybvietėje esantys asmenys, neatliekantys statybos darbų.

9. Reikalavimai dėl kitų asmenų

Kiti asmenys, kurie neatlieka statybos darbų, statybvietėje gali būti tik tuo atveju, jeigu jie turi statytojo (užsakovo) arba jo vieno įgalioto rangovo nustatytą identifikavimo priemonę ir jie yra užregistruoti, nurodant jų atvykimo į statybvietę pradžios, pabaigos laiką bei atvykimo priežastį.

10. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo reikalavimų nesilaikymo pasekmės

Už statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų nevykdymą Užimtumo įstatyme numatytos baudos juridiniams asmenims (užsakovui arba jo įgaliotam rangovui) nuo 2 000 iki 5 000 eurų, o už pakartotinį pažeidimą - nuo 5 000 iki 7 000 eurų.

Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą statybvietėje esantiems darbuotojams, kitiems statybvietėje esantiems asmenims nuo 50 iki 150 eurų (pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo 150 iki 250 eurų), rangovams ar statytojams (užsakovams) fiziniams asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims – nuo 500 iki 1100 eurų (pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo 1100 iki 2550 eurų) ir rangovų ar statytojų (užsakovų) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1100 iki 2550 eurų (pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo 4000 iki 6000 eurų).

Viena iš griežčiausių baudų juridiniam asmeniui bei individualia veikla užsiimančiam fiziniam asmeniui numatyta Mokesčių administravimo įstatyme. Jeigu juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui arba individualia veikla užsiimančiam asmeniui už statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimą per paskutinius vienerius metus buvo skirta 1 500 EUR ar didesnė bauda, juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo gali būti įtrauktas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, o tai reiškia, kad toks asmuo netenka teisės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, negali gauti paramos gavėjo statuso arba jis panaikinamas, toks asmuo viešai paskelbiamas nepatikimų mokesčių mokėtojų sąraše.

Rekomendacijos:
  • Statytojams bei rangovams rekomenduojama įtraukti į rangos sutartis nuostatas, nustatančias, kas turi prisiimti atsakomybę dėl statybvietėje esančių asmenų identifikavimo.
  • Statytojams rangos sutartyje rekomenduotina įgalioti rangovą tikrinti ir užtikrinti, kad tik turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą patektų į statybvietę ir statybvietėje atliktų statybos darbus.
  • Statytojams neperdavus rangovui įgaliojimų dėl asmenų statybvietėje identifikavimo, pats statytojas bus atsakingas dėl statybvietėje esančių asmenų identifikavimo. 
Statybunaujienos.ltKomentaras

nuotrauka
2024-07-15 15:57
Patrauklios investicinės aplinkos kūrimas – ilgai trunkantis procesas, kuriam reikia ir daug kantrybės bei atkaklumo, ir nemažai lankstumo bei gebėjimo reaguoti į konkurentų veiksmus. Kokių praeities sprendimų rezultatus šiandien atskleidžia į Lietuvą pritrauktos investicijos ir Europos patrauklumo ...
nuotrauka
2024-07-15 15:32
Kaip tinkamai apmokėti ar kompensuoti darbą poilsio dienomis, ar reikalingas darbuotojo sutikimas ir kitus susiję klausimiai: pagrindinius reikalavimus ir taisykles, susijusias su darbu per poilsio dieną, kad būtų užtikrinta tiek darbuotojo, tiek darbdavio teisių ir interesų apsauga, apžvelgia Valst...
nuotrauka
2024-07-12 11:14
Imti paskolą nuosavam būstui įsigyti Lietuvoje linkę tiek sutuoktiniai, tiek ir nesusituokusios poros. Kuo skiriasi nekilnojamojo turto įsigijimo su būsto paskola procesas jau susituokus, tik planuojant tai daryti ar tokių ketinimų visai neturint, atsako „Luminor" banko Mažmeninės bankininkystės vad...
nuotrauka
2024-07-10 14:02
Kad akcininkas galėtų dalyvauti valdant uždarąją akcinę bendrovę, jam reikalinga gauti ir susipažinti su bendrovės dokumentais bei informacija, kuri gali turėti reikšmės, priimant su bendrovės valdymu, plėtra, investavimu susijusius sprendimus. Kai santykiai tarp akcininkų ir bendrovės valdymo organ...
nuotrauka
2024-07-10 13:15
Nukentėjote nuo nesąžiningų konkurento veiksmų? Nepamirškite įsivertinti, ar turite teisę į žalos atlyginimą. Nors verslas neatsiejamas nuo varžymosi su konkurentais, ir kartais būna net agresyvių veiksmų, įstatymai nustato ribas, kurias peržengus nukentėjusieji turi teisę į kompensaciją, primena „T...
nuotrauka
2024-07-02 11:00
Tvarumas architektūroje yra materialios medžiagos, kurios turi tarnauti amžius. Medžiagos, kurios suirs per šimtmečius – natūraliai, kaip slenka kalnai ar toliau nyksta sugriautos šventyklos. Pastatai turi būti statomi iš užtikrinančių jų ilgaamžiškumą medžiagų, kurios su laiku irdamos neteršt...
nuotrauka
2024-07-02 11:00
Tvarumas – manau, tai tiesiog madingas žodis ir nežinau atsakymo, ką tai reiškia. Nežinau, kas šiandien architektūroje yra tvarumas. Gal tvarumas susijęs su senaisiais Europos miestais, kurie pastatyti kokybiškai ir gyvuoja jų neperstatant, neardant šimtmečiais. Šių miestų žmogus neperstatinė...
nuotrauka
2024-07-01 14:54
Tvarus pastatas ir pastatas, atitinkantis A++ energinę klasę, architekto akimis, yra susiję uždaviniai, siekiant ilgaamžio, aplinkai draugiško (ekologiško), kokybiškos architektūros objekto sukūrimo. Tvarus, draugiškas aplinkai statybos objektas apima daug kategorijų, o energinis efektyvumas yra vie...
nuotrauka
2024-07-01 14:45
Architektūra ne tai kad gali prisidėti prie tvarumo, ji tiesiog gali būti TVARI (arba ne). Čia galima išskirti kelis sluoksnius: visų pirma, tvarumas prasideda urbanistikoje. Tvarus yra tas miestas – kuris optimizuoja kasdienes keliones, gerai išplanuotas, sprendžia spūsčių problemas geru vie...
nuotrauka
2024-06-28 06:56
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad šiais metais Lietuvos Respublikoje, neįskaičiuojant eismo įvykių, jau įvyko 8 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe, iš kurių 3 – per pastarąjį mėnesį. VDI atkreipia darbdavių dėmesį, kad minėtą mirčių darbo vietose proveržį lėmė akivaizdus daugkartin...
nuotrauka
2024-06-27 12:22
Lietuvoje kasmet išduodami tūkstančiai statybas leidžiančių dokumentų, tačiau tai ne visada reiškia, kad pradėtos statybos sėkmingai bus baigtos. Pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai NT vystytojai kreipiasi į teisininkus dėl to, jog yra gautas Valstybinės teritorijų ir planavimo inspekcijos (VTPSI)...
nuotrauka
2024-06-20 12:31
Mažiau nei trečdalis smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) Lietuvoje šiemet planuoja savo plėtrą, o beveik kas antra įmonė į galimą verslo augimą dėl pastarųjų metų ekonominių iššūkių vis dar žiūri skeptiškai, rodo naujas „Luminor“ banko užsakymu atliktas tyrimas.
nuotrauka
2024-06-20 09:18
Darbo kodekso 100 straipsnis reglamentuoja sezoninio darbo sutartis. Sezoninio darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais darbais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų, dirbami ne visus metus. Jie negali būti ilgesni nei 8 mėnesiai vienas po kito einančių dvylik...
nuotrauka
2024-06-19 11:53
Nesvarbu, ar užsiimate individualia veikla, esate MB, UAB ar didžiulė verslo korporacija, fizinis ar juridinis asmuo – tarptautinių sankcijų nustatyti draudimai ir pareigos galioja ir jums. Sankcijų kontrolė privaloma visiems.
nuotrauka
2024-06-18 09:33
Vis pasirodant itin karštoms dienoms VDI atkreipia darbdavių ir darbuotojų dėmesį dėl karščio keliamo pavojaus dirbant. Vyraujant karštiems orams didėja nelaimingų atsitikimų darbe rizika, be to, atidžiau reikėtų rūpintis sveikata.
nuotrauka
2024-06-14 10:19
Kredito istorija – neatsiejama finansinio gyvenimo dalis, kuri gali nulemti, ar gausite būsto paskolą iš banko. Nors savo kredito istoriją kuriame kasdien ir, jei turime tam skirtų žinių, tai daryti gan paprasta, apie ją vis dar egzistuoja klaidingų įsitikinimų. Kokie yra trys kredito istorijos mita...
nuotrauka
2024-06-13 10:42
Nuo liepos 1 d. griežtėja bausmės už nelegaliai įdarbintus darbuotojus. Darbdaviams, su darbuotojais nesudariusiems darbo sutarties ar nepranešusiems „Sodrai“ mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki darbo pradžios apie darbuotojo priėmimą į darbą, net kelis kartus didės finansinės baudos, o nelegalia...
nuotrauka
2024-06-13 09:12
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2024 metų gegužės mėnesio reikšmė paaugo 0,1%. Bendras butų kainų lygis Lietuvos didmiesčiuose per pastaruosius 12 mėne...
nuotrauka
2024-06-12 09:01
Darbostogos užsienyje ar tik nuotolinis darbas iš namų – per koronaviruso pandemiją įsitvirtinę modeliai niekur nedingo, nors tuo ne visada džiaugiasi darbdaviai. Bet jie turėtų žinoti, kad kai kurių darbuotojų teisė į nuotolinį darbą įtvirtinta ir Darbo kodekse, pažymi advokatė, „TGS Baltic“ partne...
nuotrauka
2024-06-07 13:14
Naujausias Europos Centrinio Banko sprendimas staigmenų nepateikė – finansų rinkos ir tikėjosi ECB pinigų politikos laisvėjimo. Jau kurį laiką pinga gyventojų ir įmonių naujas skolinimasis, labiau ryškėja būsto kreditavimo atsigavimo ženklai. Gyventojų terminuotųjų indėlių apimtis auga lėtėjančiais ...

Statybunaujienos.lt » Komentaras

nuotrauka

Įmonės GERBŪVIO PROJEKTAI apyvartas augina plečiamas paslaugų paketas ir kelių projektai

Įmonė „Gerbūvio projektai“ įgyja pagreitį. Jau trečius metus sparčiai auga užsakymų portfelis, o nuo 2020 m. apyvarta kasmet auga kone dvigubai. 2023-aisiais įmonė tempo nemažino.