2024 gegužės 24 d. penktadienis, 3:34
Reklama  |  facebook

Teismas panaikino Vilniaus miesto savivaldybės Žalos dėl pažeistų ir žuvusių želdinių apskaičiavimo metodiką

2023-05-31 11:18
Gegužės 24 dieną nuskambėjo žinia, kad Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (toliau – LVAT) (t. y. aukščiausia Lietuvos Administracinių Teismų sistemos instancija, kurios sprendimų nebegalima skųsti) priėmė sprendimą Administracinėje byloje Nr. eA-778-662/2023 tarp Vilniaus m. savivaldybės ir vieno žinomo lietuviško kapitalo NT vystytojo dėl prieš daugiau nei metus įvykusio medžio sunaikinimo.
nuotrauka
Robertas JUODKA, advokatas, visuomenininkas, verslo advokatų kontoros PRIMUS Legal Advisors vadovaujantis partneris


Minimos įmonės
Vilniaus m. savivaldybė,
PRIMUS Legal Advisors, advokatų kontora,

LVAT nusprendė ir patvirtino ankstesnį pirmos instancijos teismo sprendimą, kad senokai aistras kėlusi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 30-2871/20 patvirtinta Turtinės žalos dėl pažeistų ir žuvusių želdinių apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) yra neteisėta ir negaliojanti. Teismas konstatavo, kad Metodika buvo savivaldybės priimta a) viršijant kompetenciją, ir b) prieštarauja tiek Viešojo Administravimo įstatymui, Aplinkos Apsaugos įstatymui tiek ir Želdynų įstatymams.

Ši Metodika jau buvo sukėlusi nemažai aistrų nekilnojamojo turto pasaulyje ir dažnai privačiuose pokalbiuose buvo įvardijama kaip vienas blogųjų viešojo sektoriaus „savivaldžiavimo“, „subjektyvumo“ ir „valdžios rodymo“ Vilniuje pavyzdžių. Taigi apskritai LVAT sprendimas profesionalų bendruomenėje buvo priimtas pozityviai.

LVAT savo sprendimu patvirtino, kad teismui išanalizavus Vietos savivaldos, Aplinkos apsaugos ir Želdynų įstatymus buvo pagrįstai nustatyta, kad loginė ir sisteminė teisės aktų analizė suponuoja išvadą, kad Metodika yra norminis teisės aktas, o tokias metodikas, susijusias su želdinių atkuriamosios vertės ir aplinkai padarytos žalos apskaičiavimu turi tvirtinti Aplinkos ministerija (o ne vietos savivaldybė); kad savivaldybės institucijų kompetencija žalos, padarytos dėl pažeistų ar žuvusių želdinių, apskaičiavimo srityje expressis verbis nėra nustatyta, ji taip pat savivaldybės institucijoms nėra deleguota Vyriausybės, todėl nagrinėjamu atveju Vilniaus m. savivaldybė, patvirtindama Metodiką, kurioje nustatomas žalos apskaičiavimo mechanizmas ir formulė, veikė viršydama jai priskirtą kompetenciją.

Teismas taip pat išaiškino, kad Viešojoje teisėje galioja teisėtumo ir teisinio apibrėžtumo principai, kurie viešojo administravimo subjektą inter alia (be kita ko) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių įpareigoja veikti tik įstatymo jam suteiktų įgaliojimų ribose, o veikimas viršijant kompetencijos ribas yra negalimas. Nagrinėjamu atveju įstatymuose nesant įtvirtintos galimybės (teisės, pareigos ar funkcijos) priimti ir patvirtinti Turtinės žalos dėl pažeistų ir žuvusių želdinių apskaičiavimo metodiką, Vilniaus m. savivaldybė veikė neteisėtai, t. y. ultra vires (viršydama įgaliojimus).

Atrodytų, kad nagrinėjamas LVAT sprendimas yra tik vienas iš daugelio sprendimų administracinėse bylose, kurios dažniausiai nesusilaukia nei didelio dėmesio nei atgarsio, tačiau šį kartą viskas buvo šiek tiek kitaip. Mat dvi dienas iki minėto LVAT sprendimo priėmimo Vilniuje nuvilnijo daug atgarsių visuomenėje sukėlusi žinia, kad mieste, Ceikinių gatvėje, neva neteisėtai buvo nukirstas dar vienas medis.

Visuomenės ir savivaldybės reakcija į tai (deja, kaip visada) nieko nenustebino: a) visuomenė reikalavo „kraujo“ ir menamą pažeidėją be teismo ir nedelsiant ragino viešai viduramžišku būdu „ketvirčiuoti“ arba bent jau („moderniai ir humaniškai“) „nulinčiuoti“ Rotušės aikštėje, o b) „valdžios“ t. y. savivaldybės atstovai lenktyniaudami tarpusavyje skubėjo kuo greičiau viešai pasisakyti kokių žiaurių bausmių ir priemonių imsis, kaip „kels baudžiamąsias bylas“, „uždės milžiniškas baudas“, „stabdys visus leidimus“ ir panašiai viešai baus (t. y. moderniomis „teisinėmis“ priemonėmis „ketvirčiuos“) pažeidėjus Rotušės aikštėje dideliam minios džiaugsmui ir pasitenkinimui.... Kažkur girdėta? Taip? Ar tik neprimena dabar taip populiarios pasaulyje atšaukimo arba angl. cancel kultūros?

Už pažeidimus sankcija, žinoma, turi būti. Ji turi būti neišvengiama, adekvati, o svarbiausia TEISĖTA ir paskirta laikantis galiojančių įstatymų. Deja, taip įvyksta ne visada, o garsiai, greitai ir grėsmingai padaryti vieši pareiškimai ir grasinimai dažnai baigiasi niekuo, nes nepaisant jų grėsmingumo, emocijos, skubotumo jie yra... a) teisiškai nepagrįsti ir... b) neįgyvendinami.

Tas pats scenarijus (deja) pasikartojo ir šį kartą. Kaip minėjome, jau KITĄ DIENĄ po viešo paskelbimo apie savivaldybės skirtą „žiaurią baudą“ NT vystytojui, paaiškėjo, kad Vilniaus m. Savivaldybės teisės aktas, kurio pagrindu apskaičiuota ir paskirta minėta bauda, tai yra ta pati aukščiau minėta Metodika, yra – NETEISĖTA IR NEGALIOJANTI.

Taigi, Lietuvos Vyriausiajam Administraciniam Teismui (LVAT) nusprendus, kad Savivaldybės Metodika, kurios pagrindu NT vystytojui buvo paskirta bauda yra neteisėta ir negali būti taikoma, neteisėta ir neįgyvendinama tampa ir Vilniaus m. Savivaldybės vystytojui „viešai“ paskirta 141 tūkst. EUR bauda.

Istorija, visada sukasi ratu..., o šis LVAT sprendimas visgi gali turėti ilgalaikių teigiamų pasekmių Lietuvos teisinės sistemos teisėtumui, tikrumui ir prognozuojamumui pasiekti.

P.S. Gal galų gale tiek visuomenei tiek ir valdymo sektoriui (nepagrįstai dažnai vadinamam neigiamą atspalvį turinčiu žodžiu „valdžia“) reikėtų išmokti pamoką, iš pradžių a) sustoti, b) išsamiau išnagrinėti ir suprasti kas įvyko, c) teisingai ir objektyviai įsivertinti situaciją, d) realiai išanalizuoti teisines, faktines ir kitas galimybes, e) pasikonsultuoti su specialistais, f) išleisti garą (nusiraminti) ir f) priimti PAGRĮSTUS, ĮGYENDINAMUS IR TEISĖTUS sprendimus ir f) tik tada viešai komunikuoti? Kitoks elgesys tik diskredituoja mūsų valstybę, visą valdymo sistemą ir mus pačius savo akyse, nes visada labai liūdna suprasti disbalansą tarp įsivaizduojamų (jau menamai pasiektų) lūkesčių ir realių galimybių. Tautos išmintis byloja: „Paskubėsi – tik žmones prajuokinsi“. Tad gal baikime skubėti ir pradėkime gi PAGALIAU elgtis racionaliai?

Tekstas yra asmeninė, daugiamete profesine verslo advokato patirtimi pagrįsta autoriaus nuomonė.

Autorius Robertas Juodka yra advokatas, visuomenininkas,
verslo advokatų kontoros PRIMUS Legal Advisors vadovaujantis partneris (užsienio rinkoms)
Statybunaujienos.ltKomentaras

nuotrauka
2024-05-23 13:40
Vis dar sklando mitas, kad bankai yra linkę neišduoti būsto paskolų vyresniems asmenims. Vis dėlto, griežta amžiaus riba neegzistuoja ir viskas priklauso nuo asmens pajamų tvarumo, skolinimosi istorijos ir kitų faktorių. Ką dar reikėtų žinoti apie būsto paskolos ėmimą vyresniame amžiuje, pasakoja „L...
nuotrauka
2024-05-23 10:01
2024 m. padėtas pagrindas ilgai lauktam architektūros ir urbanistikos kokybės proveržiui Lietuvoje. Sukurti įrankiai savivaldybėms, regioninėms architektų taryboms, architektams ir projektuotojams, kurie suteikia daugiau aiškumo, skaidrumo verslui, įtvirtina gyventojų ir bendruomenių lūkesčius.
nuotrauka
2024-05-21 14:08
Darbo ginčų komisija (DGK) nagrinėja iš esmės visus darbo ginčus dėl teisės: tiek individualius, tiek kolektyvinius. Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė informuoja, kad DGK dažniausiai nagrinėjami ginčai yra individualūs, t. y. nesutarimai tarp darbuotojo ir d...
nuotrauka
2024-05-17 06:14
Po artimojo mirties žmonės paveldi ne tik mirusiojo kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, bet ir finansinius įsipareigojimus, įskaitant ir būsto paskolas. Ką reikėtų žinoti susidūrus su tokia situacija, pataria „Luminor" banko Mažmeninės bankininkystės vadovas Edvinas Jurevičius.
nuotrauka
2024-05-14 13:21
Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis peri...
nuotrauka
2024-05-14 09:50
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (toliau – LRATCA) kreipėsi į Seimo Aplinkos apsaugos komitetą dėl nepaaiškinamų kogeneracinių jėgainių veiksmų, kai vienašališkai yra mažinami priimtų energetinę vertę turinčių atliekų kiekiai iš regioninių atliekų tvarkymo centrų (toliau – RATC...
nuotrauka
2024-05-10 07:44
Pastaruoju metu net būsto rinkos apžvalgos pradedamos nuo karo grėsmės aspekto, lyg ta grėsmė būtų atsiradusi ką tik ir tapusi neišvengiama. Strateginės komunikacijos, psichologinių operacijų ir kovos su propaganda ekspertai vienbalsiai sako: šis naratyvas šiuo metu naudingas tik vienai pusei. Iš ve...
nuotrauka
2024-05-08 13:37
Artėjant vasarai, jūsų prašo pavaduoti kolegas? Darbo kodekso 144 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse. Taigi ...
nuotrauka
2024-05-06 09:24
Nors tyčinio bankroto bylose daugiausia dėmesio skiriama įmonės vykdytos veiklos ir sandorių vertinimui, advokatų profesinės bendrijos LAWCORPUS VENSLAUSKAS teisininkas Vilius Vismantas įsitikinęs, kad labai svarbu nepamiršti ir vadovo vaidmens.
nuotrauka
2024-04-30 16:15
Visiems būsto paskolos gavėjams tenka spręsti tą patį klausimą – rinktis anuitetinį (kintamą) ar linijinį (fiksuotą) mokėjimo grafiką. Apie abiejų variantų privalumus ir trūkumus pasakoja „Luminor" banko Mažmeninės bankininkystės vadovas Edvinas Jurevičius.
nuotrauka
2024-04-30 16:13
Pirkdami būstą su paskola ar kreditu, dažniausiai, turime sudaryti ir hipotekos sutartį, tai yra įkeisti turtą kaip užstatą. Kas yra ta hipoteka, kam ji reikalinga ir ko jokiu būdu nerekomenduojama daryti – net ir susidūrus su sunkumais mokant įmokas, pasakoja kūrybiškų NT projektų ir vietokūros kom...
nuotrauka
2024-04-29 10:05
Pirmasis šių metų ketvirtis komercinio nekilnojamo turto (NT) įmonėms – sunkiai prognozuojamas. Rinkoje vyravusi nežinomybė dėl kainos pokyčių turėjo tiesioginės įtakos ir komercinio NT sandoriams, kurie vyko vangiai, sako Mindaugas Liaudanskas, SBA grupės investicijų valdymo bendrovės „Capitalica A...
nuotrauka
2024-04-26 09:55
Praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kai nekilnojamasis turtas priklauso keliems savininkams. Neretai tarp bendraturčių kyla įtampos ir ginčai, kaip tą turtą valdyti ir juo naudotis. Pasak advokatų profesinės bendrijos AVOCAD vyresniojo teisininko, advokato Eimanto Čepo, įprastas tokios situacijos sp...
nuotrauka
2024-04-25 10:36
Mintis nuosavame sklype pasistatyti savus namus – itin patraukli, tačiau neturint pakankamai santaupų tą padaryti ne visada paprasta. Kokius kriterijus turi atitikti būsimasis tokios paskolos gavėjas ir kokios yra ne visiems žinomos šio kredito subtilybės, pasakoja „Luminor" banko Mažmeninės bankini...
nuotrauka
2024-04-24 08:08
„Šildymo sezonas nutrauktas per anksti“, konstatuoja Algimantas, pro savo virtuvės langą žvelgdamas į šlapią sniegą, dengiantį daugiabučio kiemą. „Šalta“, priduria Algimantas, žvelgdamas į vidaus termometrą, kuris rodo 16 laipsnių Celsijaus.
nuotrauka
2024-04-22 14:23
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2024 metų kovo mėnesio reikšmė paaugo 0,2%. Bendras butų kainų lygis Lietuvos didmiesčiuose per pastaruosius 12 mėnesių...
nuotrauka
2024-04-19 12:39
Ar galima nustatyti išbandymo terminą darbuotojui, perkėlus jį į kitas pareigas? O sudarius susitarimą dėl papildomo darbo? Šie ir kiti klausimai apie išbandymo laikotarpį dažnai kyla daugeliui darbuotojų. Taigi ką reikia žinoti apie šį – išbandymo – terminą ir kokios darbuotojo teisės?
nuotrauka
2024-04-19 09:47
Šiais metais ne viena šventinė diena „išpuola" viduryje savaitės. Gegužės 1-ąją minima Tarptautinė darbo diena šiemet bus trečiadienį, ir tai prasčiausias variantas tiems, kurie stengiasi nepraleisti nė vienos progos susikurti ilgesnį atokvėpį. Galimybių pratęsti savaitgalius turi ir darbdavys, ir d...
nuotrauka
2024-04-16 14:42
Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais. Apie jos sudarymą bei darbuotojo priėmimą į darbą nustatyta tvarka privaloma pranešti „Sodrai“ mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios...
nuotrauka
2024-04-12 13:29
Visuomenėje verda diskusijos dėl gyventojų atsakomybės už jiems priklausančius statinius bei dėl to, ką daryti su senos statybos daugiabučiais pastatais. Svarstoma apie nedidelės dalies daugiabučių namų, kurie yra avarinės būklės, griovimą. Kas lauktų šio nekilnojamojo turto (NT) savininkų bei kaip ...

Statybunaujienos.lt » Komentaras