2023 kovo 23 d. ketvirtadienis, 6:43
Reklama  |  facebook

Tvarumo transformacijos versle: lietuviai dar dairosi, o suomiai rodo pavyzdį

2023-02-13 13:36
Europos Tarybos ir Parlamento sprendimu, įmonių, kurios, turės teikti tvarumo ataskaitas, netrukus padaugės bene penkis kartus. Per pusmetį turėtume sulaukti ataskaitoms teikiamų reikalavimų, o per 1,5 metų direktyva bus perkelta į šalių narių nacionalinę teisę. Tai reiškia, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atliekų perdirbimo, priklausomybės nuo iškastinių išteklių ir kiti klausimai Lietuvos ir visos ES įmonėms taps dar aktualesni. Kol šalyje vietiniai verslai dar suka galvą, kaip reikės siekti tvaresnio gamybos ir įmonių valdymo procesų, pasauliniai prekių ženklai gali parodyti gerųjų pavyzdžių.
nuotrauka
S. Erdmannas. „Outokumpu“ nuotr.


Minimos įmonės
Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA),
Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) direktorė Audronė Alijošiutė-Paulauskienė pastebi, kad tvarumą verslas supranta įvairiai. Dažnas tai sieja su ilgaamžiškumu, išlikimu.

„Tam tikra prasme galima sutikti, nes ilgalaikę vertę turi tik tas verslas, kuris sugebės veikti be neigiamo poveikio aplinkai ir žmonėms. Tvarumu laikyčiau gebėjimą uždirbti pelną darant kiek įmanoma mažesnį poveikį socialinei ir gamtinei aplinkai, atsižvelgiant į poveikius visoje tiekimo grandinėje. Tvarumas – tai kompromisas, kai bandoma ieškoti sprendimų. Ateities verslas turėtų dairytis į gamtines sistemas ir integruoti vertybinius aspektus į visą verslo strategiją“, – cituojama A.Alijošiutė-Paulauskienė.

LAVA vadovė svarsto apie tai, kad visgi tvaraus verslo mūsų ekonominėje sistemoje nėra.

„Poveikį aplinkai darome visi – ir kaip verslas, ir kaip vartotojai. Lietuvoje įmonės kaip ir visame pasaulyje ima pripažinti, kad tvarumo siekti būtina ir ieško būdų, kaip tai padaryti. Verslo įmonės domisi, vis dažniau rengia tvarumo ataskaitas, kurios yra svarbios poveikių identifikavimui. Didžiausias motyvatorius šiandien – tai teisinės aplinkos pokyčiai. Informacijos apie poveikius, savo tvarumo strategijų ir rodiklių atskleidimas laipsniškai tampa privalomas visoms įmonėms, tad įmonės ruošiasi. Ar tikrai vyksta tvarumo transformacijos versle, ar pergalvojami veikimo būdai – pamatysime ateityje“, – sako A. Alijošiutė-Paulauskienė.

Sunkiosios pramonės atstovai rodo pavyzdį


Vienas iš sudėtingiausių gamybos procesų tvarumo kontekste – nerūdijančio plieno gamyba.

Nerūdijantį plieną galima laikyti šiuolaikinės visuomenės pagrindu, mat jis naudojamas kone visur kasdieniame gyvenime: ne tik pastatų ir infrastruktūros statybai, bet ir gaminant automobilius, skalbimo mašinas, chirurginius peilius ar paprasčiausius šaukštus.

Tačiau, kaip ir daugelis pramonės šakų, plieno pramonė susiduria su dideliu iššūkiu tapti tvaresne. Šiuo metu visa plieno gamyba visame pasaulyje išskiria apie 7 proc. viso išmetamo CO2 kiekio, o kiekviena pagaminta tona vidutiniškai susijusi su maždaug 1,85 tonomis išmetamo CO2.

„Outokumpu“ nuotr. 

Be išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, gaminant plieną susidaro atliekų, teršiamas oras ir prisidedama prie nuolatinės iškastinių žaliavų priklausomybės. Didėjant šios medžiagos paklausai, didės ir jos poveikis aplinkai – nebent pramonė sugebėtų sukurti ir pritaikyti tvaresnius metodus.

Pasak vieno iš didžiausių plieno gamintojo pasaulyje – „Outokumpu“ – vyriausiojo technologijų vadovo ir grupės tvarumo vadovo Stefan Erdmanno, susirūpinimas aplinkosauga yra vienas iš dviejų pagrindinių veiksnių, lemiančių nerūdijančio plieno gamintojų tendenciją siekti tvarumo.

Antrasis veiksnys, sako S. Erdmannas, yra ekonominė būtinybė. Tvaresnių produktų paklausa auga, o verslo vadovai privalo priimti sprendimus, kurie prisidėtų ne tik prie jų įmonių pelningumo, bet ir ilgaamžiškumo. Klientus, darbuotojus ir investuotojus vis labiau traukia įmonės, kuriose taikomi tvarūs sprendimai. Taip pat ir vyriausybės bei reguliavimo institucijos vis dažniau jų reikalauja.

Trumpai tariant, nerūdijančio plieno gamintojai, tokie kaip „Outokumpu“, turi imtis veiksmų jau šiandien, kad užtikrintų savo verslo, darbuotojų ir planetos ateitį. Pagrindinis jų tikslas šiuo atžvilgiu turėtų būti anglies dioksido išmetimo mažinimas, kuris gali vykti remiantis tarpusavyje susijusiais veiksniais, tokiais kaip žiediškumas, technologijos ir bendradarbiavimas.

Taip pat gyvybiškai svarbu suprasti skirtumus tarp anglies ir nerūdijančio plieno, kurie dažnai laikomi 1:1 alternatyvomis. Nerūdijantis plienas dėl savo unikalių savybių, pavyzdžiui, ilgaamžiškumo, paprastos priežiūros ir atsparumo korozijai, yra ne tik tvirčiausias, bet ir ekonomiškai tvariausias pasirinkimas.

Žiediškumas ir technologija

Tvarumo kontekste terminas „žiediškumas“ apibūdina sistemas, kuriose ištekliai pakartotinai naudojami tam pačiam ar panašiam tikslui, taip maksimaliai padidinant jų vertę ir sumažinant atliekų susidarymą. Nerūdijančiojo plieno gamyboje aukštą žiediškumo lygį galima pasiekti naudojant perdirbtas žaliavas – tai padaryti lengviau dėl to, kad nerūdijantįjį plieną galima perdirbti neribotą kiekį kartų neprarandant kokybės.

Pavyzdžiui, „Outokumpu“ nerūdijantį plieną dažniausiai gamina naudodama daugiau kaip 90 proc. perdirbtų medžiagų. Tačiau pasaulinis vidurkis yra tik apie 44 proc., todėl perdirbimas turi didžiulį potencialą padaryti didelį poveikį pramonei.

Dar viena galimybė nerūdijančio plieno gamyboje įdiegti didesnį žiediškumą yra biokuras, kurį natūraliai sekvestruoja dirvožemis, medžiai ir kiti augalai. Biokuras yra atsinaujinantys ištekliai, juo galima prekiauti kaip atliekomis ir likučiais, pavyzdžiui, iš medienos ir popieriaus fabrikų. Šiuo metu didžioji dalis tiesioginių išmetamųjų teršalų, susidarančių gaminant nerūdijantįjį plieną, susidaro dėl anglies kiekio mūsų žaliavose ir kuro naudojimo, taip pat dėl koksavimo naudojant ferochromą – vieną iš pagrindinių nerūdijančiojo plieno žaliavų. Tačiau iškastinį koksą galima pakeisti biokoksu, kuris gali gerokai sumažinti išmetamų teršalų kiekį.

„Dėmesio sutelkimas į visą žiediškumą ne tik padeda mums sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, – sako S. Erdmannas, – bet ir suteikia mūsų klientams galimybę daryti pažangą siekiant savo tvarumo tikslų.“

Technologijos yra dalis to, kas daro žiediškumą įmanomą, tačiau jos taip pat atlieka svarbesnį vaidmenį dekarbonizacijos procese. Pavyzdžiui, gamybos procesuose galima panaudoti dirbtinio intelekto taikomąsias programas, kurios, pasitelkus duomenų mokslą, padeda priimti žmogiškuosius sprendimus, pašalina žmogiškųjų klaidų poveikį ir dėl to gerokai padidina efektyvumą bei sumažina atliekų kiekį. Dar svarbiau yra tai, kad technologijos leidžia rinkti ir analizuoti duomenis apie išmetamųjų teršalų kiekį, o tai padeda didinti informuotumą, skatina tvarių produktų paklausą ir suteikia pagrindą visos pramonės lyginamiesiems rodikliams.

Besikuriančios ekosistemos ir drąsūs užmojai

Siekdami išnaudoti technologijų ir žiediškumo teikiamą potencialą, nerūdijančio plieno gamintojai turės užmegzti novatoriškas partnerystes, taip kurdami naujas daugiašales ekosistemas. S. Erdmannas pabrėžia, kad be partnerystės praktiškai neįmanoma įgyvendinti strategijų, kurios apima tokius dalykus kaip biokokso diegimas ar papildomų nerūdijančio plieno atliekų utilizavimas. Kadangi pramonėje vis dažniau naudojami pažangiausi procesai ir medžiagos, partnerystė reikalinga siekiant užpildyti žinių spragas ir išardyti kompetencijos spragas.

„Atvirai kalbant, mes patys neturime visų reikiamų žinių apie tokius dalykus kaip biokoksas, biokuras ir panašiai“, – sako S. Erdmannas. „Be to, labai naudinga bendradarbiauti ne tik su didelėmis institucijomis, kurios turi išteklių, tarkime, „Microsoft“ ar MIT, bet ir su mažomis įmonėmis, pasižyminčiomis dideliu veržlumu ir verslumo vizija.“

Užmezgant tokias partnerystes, organizacijos lygmeniu reikia ir nuolankumo, ir drąsos. „Inovacijų pajėgumai, – priduria S. Erdmannas, – nekrenta iš medžių.“ Priešingai, reikia sunkaus darbo, ilgalaikės vizijos ir noro pradėti naujas strategijas, net jei dėl to trumpuoju laikotarpiu sumažėja marža.

„Mums tenka didžiulis vaidmuo žengti drąsius žingsnius siekiant nerūdijančiojo plieno gamybos su kuo mažesniu anglies pėdsaku“, – pastebi ir Lietuvoje veikiančios plieno pramonės gigantės atstovas.

Naujo identiteto puoselėjimas

Nerūdijančiojo plieno pramonė ilgą laiką buvo laimingai paprasta: įsigyti žaliavų, gaminti plieną ir parduoti jį klientams. Tačiau šiandienos pasauliniai iššūkiai ragina gamintojus priimti naujus tapatumus ir reikšmingai prisidėti prie besiplečiančios tvarių ir žiedinių sprendimų ekonomikos.

„Mūsų darbas nebėra tik gaminti plieną, – teigia S. Erdmann. – Mūsų darbas – panaudoti visus savo gebėjimus ir išteklius, kad galėtume geriau tarnauti visiems ir kurti geresnę ateitį mūsų įmonei ir mūsų planetai.“

Nerūdijančio plieno įmonės, kurios šiandien atsižvelgia į anglies dioksido išmetimo mažinimo poreikį, bus atsparesnės ir geriau pasirengusios ateičiai, kai anglies dioksido neutralumo poreikį pakeis anglies dioksido neigiamo poveikio poreikis arba kai į pirmą vietą iškils kiti darnaus vystymosi tikslai, pavyzdžiui, biologinės įvairovės skatinimas ar skurdo panaikinimas.

„Dekarbonizuoti nerūdijančiojo plieno pramonę įmanoma, o „Outokumpu“ yra pasiryžusi būti tvaraus nerūdijančiojo plieno pirmūnė. Plieno įmonės turi atlikti didžiulį vaidmenį sprendžiant klimato kaitos problemą, imantis ryžtingų žingsnių siekiant plieno gamybos su kuo mažesniu anglies pėdsaku. Vėl ir vėl naudodami medžiagas galime sukurti pasaulį, kuris galėtų gyvuoti amžinai. Mūsų planetai nereikia naujų daiktų – jai pirmiausia reikia pakartotinai naudojamų ir ilgaamžių daiktų“, – įsitikinęs S. Erdmannas. 
Statybunaujienos.lt
Žalia statyba, tvarumas

nuotrauka
2023-03-14 16:42
Žmonės dažnai klysta galvodami, kad tvarus gali būti tik naujas būstas arba kad tokio būsto įrengimas išskirtinai brangus. Tvaraus būsto architektė Guoda Bardauskaitė dalijasi, kad daug investicijų reikalauja ne tvarumas, o mūsų komforto poreikiai.
nuotrauka
2022-12-29 10:27
Vilniuje plėtojamas verslo parkas „Business Garden Vilnius“ – žaliausias šių metų objektas visoje Europoje. Šiemet šis verslo centras gavo daugiausiai tarptautinės pastatų vertinimo sistemos LEED sertifikato balų Europoje ir užsitikrino aukščiausią – „Platinum“ – įvertinimą.
nuotrauka
2022-12-05 05:21
Aplinkos ministerija parengė Vyriausybės nutarimo „Dėl medienos ir kitų organinių statybos medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose“ projektą, kuris sudaro sąlygas plėtoti medinę statybą Lietuvoje ir pasiekti, kad 2024 m. mediena bei organinės medžiago...
nuotrauka
2022-10-18 09:50
Verslo centrų rinką papildantys nauji pastatai meta rimtą iššūkį seniems biurams. Skiriasi ne tik verslo centrų išvaizda, bet ir eksploataciniai parametrai, nuomininkams siūlomos laisvalaikio ar bendradarbiavimo erdvės.
nuotrauka
2022-10-07 07:24
Bendras Lietuvos liaudies buities muziejuje esančių 154 pastatų stogų plotas prilygsta maždaug 30 futbolo aikščių. „Tomaldras“ – tai įmonė, kuri, atnaujindama muziejaus pastatų stogus, nendrėmis, skiedromis, čerpėmis ir skarda padengė apie 8 tūkst. kv. m plotą.
nuotrauka
2022-09-29 11:36
Su klimato kaita augant tvaresnės statybos poreikiui, stiprėja paklausa mediniams daugiabučiams. Kol Lietuvoje aukštesnę nei 4 aukštų medinę statybą riboja teisės aktai, mūsų šalies ekspertai pavydžiai žiūri į Skandinavijos šalyse augančius medinius dangoraižius. Tačiau Švedijos medinių namų plėtoto...
nuotrauka
2022-06-17 10:41
Kovojant su klimato kaita ir ieškant tvaresnių statybos sprendimų, Vakarų šalyse statoma vis daugiau medinių daugiaaukščių gyvenamųjų namų. Dėl savo architektūros ir dizaino sprendimų šie pastatai kasmet susižeria aibę prestižinių apdovanojimų.
nuotrauka
2022-06-06 10:41
Pasaulyje populiarėjančios tvarumo idėjos neapleidžia ir Lietuvos. Ši tema veržiasi ir į nekilnojamojo turto rinką, kuomet namų ieškantys pirkėjai apsvarsto ir poveikį aplinkai statant jų nusižiūrėtą būstą.
nuotrauka
2022-01-28 09:17
Žaliuojantys parkai ne tik ant žemės, bet ir danguje – taip dažnai vadinama žaliųjų stogų, augalais apsivijusių fasadų tendencija pamažu skinasi kelią ir Lietuvoje. Jų funkcionalumą ir augantį lietuvių susidomėjimą aptaria Kauno mokslo ir technologijų parko inovacijų bendruomenės narių „Saulės grąža...
nuotrauka
2022-01-26 10:45
Sostinėje vystomas „Business Garden Vilnius“ verslo parkas tarptautiniu mastu įvertintas už įdiegtus tvarumo sprendimus. Surinkęs 95 tarptautinės pastatų vertinimo sistemos LEED sertifikato balus, verslo centras gavo aukščiausią – „Platinum“ įvertinimą. Visame pasaulyje yra vos 30, o Europoje – 10 p...
nuotrauka
2022-01-14 07:04
„Økern Portal“ biurų pastatas Osle tapo išskirtiniu projektu Norvegijoje ne tiek dėl savo didumo, kiek dėl tvarumo ir neįprasto dizaino. Šio pastato, pelniusio aukštą įvertinimą Norvegijoje ir apdovanoto „Lietuvos metų gaminio 2021“ aukso medaliu, statyboje dalyvavo įmonė „Staticus“.
nuotrauka
2021-12-17 10:45
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas sveikina Europos Komisijos paskelbtą pirmąjį Taksonomijos reglamento deleguotąjį aktą, kuriuo gyventojai ir įmonės galės aiškiai įsivertinti, kas yra tikroji žalioji investicija, o kas tik – „žaliasis smegenų plovimas“.
nuotrauka
2021-12-10 12:11
„Žalieji pastatai“ vis labiau įsitvirtina komercinio nekilnojamojo turto (NT) rinkoje. Šiuo metu Lietuvoje yra 126 tarptautiniais tvarumo sertifikatais įvertinti ar vertinami pastatai, iš kurių vien šiemet pagal BREEAM, LEED, WELL, LPTVS ar „Fitwel“ standartus buvo įvertinti 88.
nuotrauka
2021-10-29 07:39
Statybos pramonė ir visas sektorius stipriai veikia mus supančią aplinką, nes jo poreikiams sunaudojama net 40% viso pasaulio energijos ir generuojama net 30% visų atliekų. Norint daryti įtaką ir keisti, būtina imtis veiksmų, kurie užtikrintų ilgalaikius pokyčius, o ne vienadienius sprendimus.
nuotrauka
2021-10-18 07:08
Augantis vartotojų ir statytojų sąmoningumas ir vis griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai skatina gamintojus pasiūlyti rinkai vis daugiau ekologiškų medžiagų, kad statyba būtų tvari. Viena higieniškiausių ir aplinkai draugiškiausių žaliavų – mediena. Tačiau nors statyba iš medienos sparčiai po...
nuotrauka
2021-10-11 07:12
Gaminant betoną, išmetama apie 7–8 proc. viso į aplinką patenkančio CO2 kiekio. Todėl statybos pramonė intensyviai ieško technologijų, kurios leistų statyti švariau, „žaliau“. Viena tokių – armavimo plienu keitimas polipropileno fibra. Pandeminis laikotarpis šią tendenciją dar labiau aktualizavo: tr...
nuotrauka
2021-09-17 13:30
NT plėtros bendrovė „Sirin Development“ užbaigė Kauno logistikos centro antrąjį statybų etapą. Martinavos kaime, Kauno rajone, greta automagistralės Vilnius-Kaunas, atidaryta 16 tūkst. kv. m ploto sandėlių su administracinėmis patalpomis.
nuotrauka
2021-09-16 10:00
Rugsėjo pradžioje rekonstrukcijai uždarytame Palangos oro uoste bus atnaujintas ne tik kilimo ir tūpimo takas, peronas ir riedėjimo takas – rekonstrukcijos metu diegiami tvarūs inžineriniai sprendimai, dėl kurių visi procesai taps draugiškesni aplinkai.
nuotrauka
2021-09-02 09:05
Jau kurį laiką pasaulyje yra diskutuojama ir ieškoma sprendimų, mažinančių taršą ir triukšmą statybvietėse – siekiama saugoti žmones ir aplinką.
nuotrauka
2021-08-31 08:20
Norint išsaugoti planetą ateities kartoms, svarbu visose žmonių veiklos srityse siekti tvarumo. Viena iš šių sričių – statyba ir NT projektų vystymas. Europos Komisijos duomenimis, pastatai suvartoja maždaug 40 proc. visos pagaminamos energijos ir lemia daugiau nei trečdalį visos šiltnamio dujų emis...

Statybunaujienos.lt » Žalia statyba, tvarumas