2024 gegužės 29 d. trečiadienis, 12:46
Reklama  |  facebook

Verslo tvarumo tikslai: kaip „neužsidirbti“ baudos už konkurencijos teisės pažeidimus?

2024-04-30 16:04
Žaliuoju kursu siekiama pertvarkyti Europos Sąjungą (ES) į modernią, efektyviai išteklius naudojančią ir konkurencingą ekonomiką, kurioje iki 2050 m. nebeliks grynojo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Reikšmingas vaidmuo šioje tvarumo transformacijoje tenka verslams, ypač dideliems, kurie jau dabar privalo arba artimiausiu metu privalės atskleisti informaciją apie tvarumą savo finansinėse ataskaitose ir interneto svetainėse bei imtis priemonių valdyti tvarumo rizikas savo tiekimo grandinėse. Tačiau, įgyvendinant įvairias su tvarumu susijusias iniciatyvas, itin svarbu įvertinti, ar geri norai nebus kvalifikuoti kaip konkurencijos teisės pažeidimas, galintis grėsti solidžiomis baudomis. Šia tema komentuoja teisės firmos „Sorainen“ partneris dr. Daivis Švirinas ir ekspertė Vitalija Impolevičienė.
nuotrauka
Freepik nuotr.


Minimos įmonės
Sorainen, advokatų kontora,
Reikalavimai dėl tvarumo rizikų valdymo tiekimo grandinėje

Iki šių metų liepos į ES valstybių, įskaitant Lietuvą, teisės aktus turės būti perkelta direktyva dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Vadovaujantis šios direktyvos reikalavimais, didelės įmonės ir įmonių grupės (turinčios daugiau kaip 25 mln. eurų turto, didesnę kaip 50 mln. eurų apyvartą, 250 ir daugiau darbuotojų: pakanka atitikti bent du kriterijus iš trijų) privalės finansinėse ataskaitose bei interneto svetainėse skelbti informaciją, skirtą suprasti, kokį poveikį įmonė daro tvarumui, ir kaip įvairios su tvarumu susijusios rizikos gali paveikti įmonę. Reikalavimai taip pat taikomi kai kurioms finansų sektoriaus įmonėms bei daugeliui įmonių, kurių akcijomis prekiaujama biržoje.

Vienas iš atskleidžiamos informacijos elementų – neigiamas poveikis tvarumui, susijęs su įmonės veikla ir jos vertės grandine, bei veiksmai, kurių imtasi tokiam poveikiui nustatyti ir stebėti. CSRD detalizuojantys Europos tvarumo atskaitomybės standartai (angl. European Sustainability Reporting Standards, ESRS) nustato, kad įmonė turi atskleisti savo verslo modelio ir vertės grandinės aprašymą, įskaitant pagrindinių verslo subjektų (pvz., pagrindinių tiekėjų) ir jų ryšio su įmone aprašymą.

Vitalija Impolevičienė.
„Sorainen“ nuotr.
 

„Atlikus vadinamąjį dvejopo reikšmingumo vertinimą ir nustačius, kad poveikis tvarumui yra reikšmingas, reikia atskleisti, kaip įmonė reagavo arba planuoja reaguoti į tą poveikį, pvz. ar padarė strategijos ar verslo modelio pakeitimus, kokių veiksmų ėmėsi ar imsis, siekdama spręsti reikšmingo poveikio tvarumui klausimus arba pasinaudoti konkrečiomis reikšmingomis galimybėmis“, – dėsto pranešime cituojama  teisės firmos „Sorainen“ ekspertė Vitalija Impolevičienė.

Pasak jos, ES taip pat yra svarstomas pasiūlymas dėl įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo direktyvos (angl. Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CS3D). CS3D projektas apibrėžia, kad vertės grandinė – tai su įmonės prekių gamyba arba paslaugų teikimu susijusi veikla, apimanti produkto ar paslaugos kūrimą ir produkto naudojimą, taip pat susijusi gamintojų grandies ir vartotojų grandies veikla. Įmonės, kurioms bus taikomi CS3D reikalavimai, turės nustatyti faktinį arba galimą neigiamą poveikį žmogaus teisėms ir aplinkai savo veikloje ir vertės grandinėse, bei imtis priemonių neigiamam poveikiui užkirsti kelią arba jį sušvelninti. Planuojama, kad CS3D bus taikoma nuo 2027 metų.

Ar nepažeisite konkurencijos teisės?

Natūralu, jog didelės įmonės, besiruošdamos tvarumo informacijos atskleidimui ir siekdamos prisidėti prie žaliosios transformacijos, jau dabar imasi įvairių aktyvių veiksmų, vienas iš jų – tvarumo bei socialinės atsakomybės reikalavimų nustatymas verslo partneriams (pavyzdžiui, medžiagų, prekių, paslaugų tiekėjams).

„Ir nors siekis edukuoti bei žaliojo kurso link nukreipti verslo partnerius yra sveikintinas, reikėtų nepamiršti su kvalifikuotais konkurencijos teisės specialistais pasitarti, ar tam tikri veiksmai nebus laikomi piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Vienas iš tipinių piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi pavyzdžių – sutarties sudarymas, kai kitai sutarties šaliai primetami papildomi įsipareigojimai, kurie pagal komercinį pobūdį ar paskirtį nėra tiesiogiai susiję su sutarties objektu. Be to, konkurenciją pažeisti gali ir susitarimai sudaromi tarp tam tikro sektoriaus įmonių, net jei jie sudaromi siekiant aukštesnių tvarumo standartų. Tai vadinamieji konkuruojančių įmonių (horizontalieji) bendradarbiavimo susitarimai, kurie priklausomai nuo situacijos gali būti leidžiami ir prisidėti prie praktinės patirties telkimo, produktų kokybės gerinimo ir jų įvairovės didinimo, greitesnio naujovių diegimo, tačiau kita vertus – gali pažeisti konkurenciją“, – svarsto  pranešime pacituotas D. Švirinas.

SorainenDr. Daivis Švirinas.
„Sorainen“ nuotr.
 
 
Jis pabrėžia, kad ES komunikate „Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio taikymo horizontaliesiems bendradarbiavimo susitarimams gairės“ pateikiami tokios rūšies susitarimų vertinimo principai. Šiose gairėse atskiras skirsnis skirtas tvarumo susitarimų vertinimui. Be to, prieš įgyvendinant įvairias su tvarumo skatinimu susijusias praktikas, reikia atsižvelgti į ir specifinius tam tikroms verslo sritims taikomus teisės aktus, pavyzdžiui, tam tikrus veiksmus tiekėjų atžvilgiu draudžia Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas.

Už konkurencijos teisės pažeidimus gresia bauda iki 10 proc. bendrųjų metinių pasaulinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais, taip pat individuali atsakomybė bendrovės vadovui – draudimas nuo 3 iki 5 metų eiti vadovaujančias pareigas bei bauda iki 14 481 EUR; be to, įmonė gali būti iki 3 metų diskvalifikuota iš viešųjų pirkimų. Reikia paminėti ir žalą reputacijai.

CS3D projekte pabrėžiama, jog įmonės turi imtis veiksmų, siekiant užkirsti kelią galimam neigiamam poveikiui tvarumui, tačiau visais atvejais privalu laikytis ES konkurencijos teisės nuostatų. „Su tvarumu susijęs reguliavimas yra naujas, kol kas nėra daug rinkos ar juolab teismų praktikos, susijusios su tvarumo reikalavimų įgyvendinimu. Todėl kol kas nėra apibrėžtumo, koks bus tvarumo reguliavimo santykis su kitomis ES teisės saugomomis vertybėmis, kaip antai, siekiu užtikrinti konkurenciją. Todėl įmonėms, įgyvendinančioms įvairias tvarumo praktikas, itin svarbu įsivertinti savo veiksmų atitiktį konkurencijos teisės reikalavimams“, – priduria „Sorainen“ ekspertė V. Impolevičienė. 
Statybunaujienos.ltŽaliasis kursas

nuotrauka
2024-05-28 10:22
Europos Sąjunga didina kovos su klimato kaita apsukas. Dar 2023 m. priimta nauja Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (ENEF) versija gerokai išplečia šios taikymo ribas, taip pat kelia ambicingesnius tikslus dėl energetinių išteklių nešvaistymo. Įgyvendinti reikalavimus lieka ne tiek ir daug la...
nuotrauka
2024-05-24 16:57
Ketvirtadienį Vilniuje INVEGOS iniciatyva surengta konferencija „Daugiabučių namų modernizavimo fondo ateitis". Joje, be kitų šios srities ekspertų, dalyvavo ir Europos Komisijos atstovas Andreas von Busch, pabrėžęs, kad iki 2030 m. bus siekiama padvigubinti pastatų renovacijos apimtis, ženklias inv...
nuotrauka
2024-05-22 17:09
Šiandien šalia Panevėžio aplinkkelio, ties Bliūdžių kaimu, oficialiai paskelbta didžiausio Baltijos šalyse elektromobilių parko statybų pradžia – įkasta laiko kapsulė. Projektą vystys elektromobilių įkrovimo stotelių operatorė UAB „Eldrive“.
nuotrauka
2024-05-22 09:17
Statybų sektorius vaidina svarbų vaidmenį darydamas įtaką klimato kaitai, nes jis sudaro didelę pasaulinės energijos naudojimo ir išmetamo anglies dioksido (CO2) dalį. Apytiksliai net 39 proc. pasaulinio išmetamo CO2 kiekio tenka statybos pramonei. Pasak Kauno technologijos universiteto Aplinkos inž...
nuotrauka
2024-05-20 10:51
Ekonomikos ir inovacijų ministerija investuoja į Lietuvoje veikiančių verslo paslaugų centrų modernizavimą. Skelbiamas 2,4 mln. eurų kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus verslo paslaugų centrams, norintiems automatizuoti savo veiklos procesus.
nuotrauka
2024-05-20 09:54
Civiliams, kariuomenei bei teisėsaugai šovinius gaminanti valstybės valdoma įmonė Giraitės ginkluotės gamykla (GGG) praėjusių metų pardavimo pajamas augino 47 proc. – iki 22,4 mln. Eur, grynąjį pelną – 45 proc. ir uždirbo beveik 3,4 mln. Eur. Nepamirštas ir tvarumas: gamykloje ruošiamasi netrukus įr...
nuotrauka
2024-05-17 06:14
Aplinkos ministerija kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia derinti Medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijų nustatymo ir priskyrimo šalutiniams produktams tvarkos aprašą. Jame siūloma šalutiniams produktams priskirti visose ūkio šakose, ne tik apdirbam...
nuotrauka
2024-05-09 07:20
Įmonė „Ukmergės gelžbetonis“ jau trečius metus gamina pilkąjį polistireninį putplastį BIOPORĄ. Šios termoizoliacinės medžiagos gamybai naudojamos ne iškastinės, o iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos žaliavos, t. y. nafta keičiama biodujomis, gautomis iš maisto atliekų.
nuotrauka
2024-05-08 09:13
Turto bankas Šiauliuose atidarė atnaujintą pastatų komplekso Vilniaus g. 265 korpusą. Po atliktų darbų 910 kv. m pastatas tapo draugiškesnis darbuotojams ir aplinkai. Projekto vertė beveik 1,2 mln. eurų. Šiuolaikiškuose biuruose įsikūrė Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (Šiaulių AV...
nuotrauka
2024-05-02 14:47
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) informuoja apie patvirtintą finansavimą rangos darbams pirmiesiems 3 daugiabučiams Lietuvoje, kurie bus renovuojami pasitelkus skydinę (modulinę) technologiją. Visi trys daugiabučiai namai – vienas Utenoje i...
nuotrauka
2024-04-30 12:15
„OmnispowerEurope“ drauge su partneriais sukūrė unikalią bateriją, galinčią dirbti ir aukštoje, ir žemoje temperatūroje bei užtikrinti didžiausią įrenginio našumą. Ji ne tik dirba 24x7 režimu, kad maksimaliai sumažintų sąnaudas ir generuotų didžiausias vertes, bet ir yra besimokanti baterija. Ji nuo...
nuotrauka
2024-04-29 07:41
Iki šiol daug emocijų ir diskusijų kėlęs pastatas pačiame Vilniaus centre, Konstitucijos pr. 13, greitu metu bus renovuotas. Šiemet ekspertai ir gyventojai sutarė dėl naujo projekto –1989 metais statytas daugiabutis po atnaujinimo pasieks A energinę klasę.
nuotrauka
2024-04-26 16:47
Tarptautinėje statybų verslo parodoje „RESTA 2024" buvo diskutuojama ir apie tai, ar duomenys apie pastato techninę eksploataciją yra svarbūs ir ar jie padidina pastato vertę.
nuotrauka
2024-04-26 09:33
Startuoliai ir inovatyvūs verslai gali reikšmingai prisidėti sprendžiant aktualius viešojo sektoriaus iššūkius Europoje. Balandžio 24 d. Vilniuje vykusiame projekto „GovTech4All“ „DemoDay“ renginyje 6 Europos miestų savivaldybių atstovai pristatė savo specifinius su energiniu efektyvumu ir klimato k...
nuotrauka
2024-04-23 08:03
Minint tarptautinę Motinos Žemės dieną, Turto bankas pristatė kasmetinę tvarumo ataskaitą. Kompleksiškai taikytos priemonės 2023 metais Turto bankui leido sumažinti suvartojamos energijos kiekį net 13 proc., o valdomo nekilnojamojo turto portfeliui CO2 emisiją – 12 proc. (t. y. 7,5 kg CO2 / m2), ly...
nuotrauka
2024-04-22 09:49
Šiandien, balandžio 22 d., startuoja kvietimas Lietuvos verslui ir įstaigoms teikti paraiškas paramai investicijoms į žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų sukūrimą gauti. Energetikos ministerijos inicijuotam kvietimui numatyta skirti virš 23 mln. eurų. Tikimasi, kad šios investicijos Lietuvoje leis s...
nuotrauka
2024-04-17 14:26
Vilniaus paukštyno akcininkai patvirtino investicijų į poveikio aplinkai mažinimą planą. Šiam planui įgyvendinti įmonė skirs 852 tūkst. eurų. Skaičiuojama, kad įgyvendinus numatytas priemones Vilniaus rajone, Rudaminoje, veikiančiuose bendrovės objektuose kvapų sklaida gali mažėti 40 proc.
nuotrauka
2024-04-17 09:35
Turto bankas paskelbė pastato Vilniuje, Gedimino pr. 38, rangos ir projektavimo darbų viešąjį pirkimą. Pastatą ketinama iš esmės atnaujinti per dvejus su puse metų. Projekto įgyvendinimui jau gauta beveik 10 mln. eurų Aplinkos projektų valdymo agentūros parama.
nuotrauka
2024-04-11 10:29
„Orientuokimės į tai, kad mūsų vaikai neprisimintų tokio reiškinio kaip sąvartynas. Į Europos Sąjungą prieš 20 metų Lietuva įstojo prižiūrėdama šalyje 850 sąvartynų, šiuo metu yra tik 11 jų, o ateityje jų turėtų iš viso nebelikti“, – teigė pranešime cituojamas aplinkos ministras Simonas Gentvilas tr...
nuotrauka
2024-04-11 10:09
2023 m. vasarį Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) pradėtos gerai žinomos pasaulyje dviračių gamintojos „Pon.Bike" gamyklos statybos pasiekė finišo tiesiąją. Beveik 40 tūkst. kv. metrų ploto pastatą per vienerius metus užbaigė tvarios miestų plėtros ir statybų bendrovė „YIT Lietuva".

Statybunaujienos.lt » Žaliasis kursas