2023 rugsėjo 28 d. ketvirtadienis, 3:55
Reklama  |  facebook

Profesinis mokymas: verslui – daugiau galimybių tiesiogiai įsitraukti į specialistų rengimą

2022-11-09 17:19
Savarankiškesnės profesinės mokyklos, didesnis verslo atstovų įsitraukimas į būsimų specialistų ruošimą – tokie pokyčiai numatomi šalyje toliau stiprinant profesinį mokymą.
nuotrauka
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro nuotr.


Nuo ateinančių mokslo metų planuojama keisti valstybės finansuojamų vietų planavimo modelį, suteikiant profesinių mokyklų taryboms teisę spręsti, kiek mokinių priimti į atskiras profesinio mokymo programas. Tai leis sparčiau reaguoti į pokyčius darbo rinkoje, atsižvelgti į regionų poreikius, paskatins profesinių mokyklų ir darbdavių bendradarbiavimą – pastariesiems užtikrinamos platesnės galimybės prisidėti prie mokinių priėmimo planavimo.

Tokie pakeitimai numatomi Profesinio mokymo įstatyme, jiems, kaip pranešama, šiandien, lapkričio 9 d., pritarė Vyriausybė.

„Šių pokyčių reikėjo jau seniai – socialinių partnerių įtraukimas į specialistų planavimo procesą padės geriau atliepti darbo rinkos, ypač kiekvieno regiono poreikius. Iki šiol Švietimo, mokslo ir sporto ministerija priėmimą planuodavo centralizuotai, remdamasi žmogiškųjų išteklių stebėsenos duomenimis. Šiemet įvestas papildomas – profesinių mokyklų absolventų įsidarbinamumo – kriterijus, tačiau akivaizdu, kad geriausiai regiono bei būsimų specialistų poreikį, susijusį su darbo vietų plėtra, investicijomis, žino to regiono verslo, plėtros tarybų atstovai. Įstatymo pakeitimai leis padidinti profesinio mokymo įstaigų savarankiškumą. Bus kryptingai planuojamos valstybės finansuojamos vietos – profesinių mokyklų tarybos galės pačios nusistatyti, kiek mokinių priims į konkrečios švietimo srities programas“, – Vyriausybės kanceliarijos pranešime cituojama švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

Daugiau atsakomybės profesinėms mokykloms užtikrins lankstesnį priėmimą


Keičiant valstybės finansuojamų vietų planavimo ir skyrimo profesinėms mokykloms modelį, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jas tvirtins tik pagal regioną ir švietimo sritis – atsisakoma detalaus centralizuoto planavimo papildomai pagal profesinio mokymo formas, profesinio mokymo įstaigas bei kvalifikacijas. Taip buvo daroma iki šiol, kiekvienai profesinei mokyklai nustatant valstybės finansuojamų vietų skaičių konkrečioje švietimo srityje pagal konkrečias kvalifikacijas.

„Dabartiniam profesinio mokymo planavimo modeliui trūksta lankstumo, norint reaguoti į regioninius darbo rinkos poreikius. Kol kas socialiniai partneriai regionuose neturi pakankamai įtakos planuojant priėmimą į profesines mokyklas. Ribotos ir profesinių mokyklų galimybės keisti centralizuotai nustatytas priėmimo kvotas, net jei jos nepakankamai atliepia realų specialistų trūkumą. Numatomais pokyčiais vietos valdžiai regionuose ir profesinėms mokykloms suteikiama daugiau atsakomybės pačioms planuoti priėmimą“, – sako A. Kudarauskienė.

Supaprastinus profesinio mokymo planavimo modelį, Vyriausybė numatys tik bendrą valstybės finansuojamų vietų skaičių pagal švietimo sritis. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šį skaičių pagal švietimo sritis paskirstys regionams. Taip kiekviena profesinė mokykla galės pati susidaryti planą, kiek ir į kokias vykdomas programas numato priimti mokinių, atsižvelgiant į savo priėmimo pajėgumus.

Verslo įsitraukimas paskatins regionuose trūkstamų specialistų ruošimą


Padidėjęs regionų savarankiškumas leis sustiprinti darbdavių vaidmenį planuojant būsimų specialistų rengimą.

Sprendimus, kiek mokinių priimti į tam tikras profesinio mokymo programas, priims profesinių mokyklų tarybos, kuriose daugiau nei pusė narių – 5 iš 9 – atstovauja darbdaviams bei regiono plėtros taryboms. Darbdaviai galės tiesiogiai dalyvauti formuojant profesinio mokymo pasiūlą darbo rinkai, atsižvelgiant į verslo poreikius, profesinėms mokykloms teikti užsakymus dėl reikiamų specialistų parengimo.

Taip darbdaviai galės užsitikrinti, rašoma pranešime, jog profesinėse mokyklose bus ruošiami būtent trūkstamų kvalifikacijų darbuotojai. Numatoma, kad paprastesnis profesinio mokymo planavimo modelis padės gerinti ir profesinio mokymo absolventų įsidarbinamumo rodiklius, mažinti mokymąsi nutraukusių mokinių skaičių.

Tikimasi, kad šie pokyčiai padės pasiekti norimą rodiklį: iki 2025 m. užtikrinti, kad 80 proc. 20–34 metų asmenų, prieš 1–3 metus gavusių profesinio mokymo diplomą kartu su viduriniu išsilavinimu arba po to, kai įgijo vidurinį išsilavinimą, įsidarbintų. Šiuo metu tokių asmenų Lietuvoje yra apie 70 proc.

Taip bus stiprinamos ir pačios profesinės mokyklos, rengiamos darbo rinkai aktualesnės profesinio mokymo programos.

Nuosekliai stiprinamas profesinis mokymas


Lietuvoje profesinio mokymo kokybiniai pokyčiai įgyvendinami nuosekliai.

Dar šiemet sustiprintas profesinių mokyklų tinklas – dalis mažesnių profesinių mokyklų prijungtos prie didesniųjų, turinčių geresnę praktinio mokymo infrastruktūrą. Toks prijungimas leidžia profesinėms mokykloms, susiduriančioms su mažėjančiais mokinių srautais, neužsidaryti – tapusios didesnių profesinio mokymo įstaigų padaliniais, jos gali išsaugoti savo veiklos tęstinumą, toliau priimti norinčiuosius mokytis regionuose ir taip išlaikyti profesinio mokymo prieinamumą visiems.

Skatinamas darbdavių įsitraukimas į profesinį mokymą, plečiamas profesinių mokyklų dalininkų ratas. Stiprinama profesinių mokyklų vadyba – šiuo metu vyksta atrankos į profesinio mokymo įstaigų Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje tarybas, į kurias kandidatuoti gali įvairių verslo šakų atstovus vienijančios asociacijos.

Stiprinama pameistrystė – besimokantiesiems profesijos sudaromos palankesnės sąlygos praktinių įgūdžių įgyti įmonėse ir už mokymąsi gauti atlyginimą. Daugiau darbdavių bus kviečiami bendradarbiauti su profesinėmis mokyklomis ir jų mokiniams siūlyti galimybę mokytis pameistrystės forma. Tam dar šių metų pabaigoje numatoma skirti 20 mln. eurų paramą verslui, taip skatinant į įmones priimti mokytis profesinių mokyklų mokinius.

2023 m. pradžioje planuojamos investicijos į profesinio mokymo programų atnaujinimą, jas labiau siejant su žaliųjų technologijų ir inovacijų plėtra. Skatinant plėtoti žaliąsias ir skaitmenines kompetencijas, profesijos mokytojams ir meistrams numatoma užtikrinti geresnes sąlygas tobulinti kvalifikaciją.

Taip pat šiemet Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje suburta ekspertų komanda – Nacionalinės profesinio mokymo pažangos platformos darbo grupė. Ji sudaryta iš profesinio mokymo įstaigų, profesinių sąjungų, verslo asociacijų, darbdavių, ministerijų ir kitų profesinio mokymo politika suinteresuotų šalių. Darbo grupė teikia siūlymus dėl profesinio mokymo programų, profesijos mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo, kompetencijų vertinimo, pameistrystės populiarinimo. 
Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2023-09-27 12:48
Valstybės duomenų agentūra praneša, kad šių metų rugpjūtį statybos sąnaudų elementų kainos, palyginti su liepa, sumažėjo 0,3 procento, bet nuo pernai vasaros jos iš viso paaugo 2,9 proc.
nuotrauka
2023-09-27 12:18
Pernai Lietuvoje įvyko daugiau kaip 130 tūkst. nekilnojamojo turto (NT) sandorių, o turto įsigijimams su paskola prireikė profesionaliai įvertinti, kokia objektyvi įsigyjamo turto vertė. „Spinter tyrimų" atliktos apklausos duomenimis, už tai, kad turtą vertintų tik kvalifikuoti specialistai, pasisak...
nuotrauka
2023-09-27 11:17
Nuo rugsėjo 23 d. įsigaliojo Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų pakeitimai, atveriantys galimybes statyti aukštesnius nei 5 aukštų visuomeninius pastatus, naudojant iš medienos ir organinių medžiagų pagamintus statybos produktus. Iki šiol maksimalus tokių pastatų aukštis negalėjo viršyti 5 auk...
nuotrauka
2023-09-27 08:01
Aplinkos ministerija parengė statybos techninio reglamento „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” pataisas dėl modernizuojamų pastatų energinės klasės nuostatų pakeitimo, kurias priėmus pastatų renovacija bus efektyvesnė.
nuotrauka
2023-09-26 12:09
Šildymo sezono metu kiekvienais metais padaugėja patalpose kylančių gaisrų, kurie pridaro didelių nuostolių. Kaip pažymi pranešime cituojamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus viršininkas Aurimas Gudžiauskas, dažniausia gais...
nuotrauka
2023-09-26 11:17
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno ligoninėje artimiausiu metu bus pradėti Skubiosios pagalbos bei Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių modernizavimo darbai. Pokyčiai, kurie bus įgyvendinti iki 2024 m. pabaigos, leis užtikrinti paslaugų teikimą didesniems pacientų srautams i...
nuotrauka
2023-09-26 11:05
Panevėžyje sparčiai vykdomi miesto autobusų stoties statybos darbai. Jau įrengti lauko vandentiekio, vidaus lietaus nuotekų bei drenažo, vidaus vandentiekio tinklai, sumontuotos stoties pastato denginį laikysiančios metalinės kolonos, išbetonuota požeminės stovėjimo aikštelės perdanga, keleivių lau...
nuotrauka
2023-09-26 08:36
Užsienio kapitalo įmonė LAYHER BALTIC jau 11 metų dalyvauja Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA), kuriai šiemet suėjo 30 metų, veikloje. Įmonės vadovas Viktoras Voroncovas sako, kad tapusi įtakinga, LSA turi žengti dar toliau – jungti kuo daugiau statybininkų: ne tik statybos ir susijusias įmones...
nuotrauka
2023-09-25 16:39
Rugsėjo 22d. Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione Alytuje atidarytos rekonstruotos kareivinės. Kareivinių rekonstrukcijai buvo skirta 2,7 mln. eurų, darbus atliko UAB „Statrama“. Rekonstruotose kareivinėse galės tarnauti ir gyventi apie 200 karių.
nuotrauka
2023-09-25 16:27
Elektromobilių įkrovimo tinklo vystytoja „Eleport“ gavo 13,8 mln. eurų finansavimą viešosios europinio TEN-T kelių tinklo įkrovimo infrastruktūros plėtrai. Įgyvendindama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) finansuojamą projektą Estijos įmonė šalia svarbiausių transporto arterijų Bal...
nuotrauka
2023-09-25 15:29
Aplinkos ministerijoje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertai pristatė studiją „Statybos priežiūros sistemos Lietuvoje efektyvumo didinimas“ ir rekomendacijas Lietuvai, kaip spręsti statybos priežiūros sistemos iššūkius.
nuotrauka
2023-09-25 09:45
Seminaro „Lietuvos melioracijos dabartis ir perspektyvos“ metu aptarta opiausia sektoriaus aktualija – kompleksinė šalies melioracijos sistemos rekonstrukcija bei galimi finansiniai instrumentai šių didžiulės aprėpties darbų finansavimui. Renginio metu atkreiptas dėmesys, kad procesui pajudėjus iš...
nuotrauka
2023-09-22 12:59
Diskusijose apie kvalifikuotų darbuotojų stoką bei jų pritraukimo galimybes vis dažniau atsigręžiama į emigracijoje gyvenančius ir į Lietuvą sugrįžti svajojančius mūsų piliečius. Juolab, kad grįžtančių į gimtinę ar rimtai ketinančių tai daryti skaičiai kasmet auga. Emigrantų, ypač kvalifikuotų darbu...
nuotrauka
2023-09-22 11:41
Generalinė prokuratūra praneša, kad jos Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašoma atlaisvinti valstybinę žemę Vilniuje, Valakampiuose.
nuotrauka
2023-09-22 11:30
Nekilnojamojo turto vystymo bendrovė „Homa Group“ keičia 2021 m. įsigyto viešbučio „Simple Plus“ pastato koncepciją ir pavadinimą. Šiuo metu Ševčenkos g. 21, Vilniaus Naujamiesčio rajone, atliekami paprastojo remonto darbai.
nuotrauka
2023-09-22 08:26
Vilniuje vyko konferencija „Vandenilis Lietuvoje: energetika ir transportas“, kurioje aptartos vandenilio plėtros perspektyvos ir galimybės taikyti šalies energetikos ir transporto sektoriuose. Energetikos ministras Dainius Kreivys tarptautinėje konferencijoje pristatė vandenilio plėtros Lietuvoje v...
nuotrauka
2023-09-21 13:03
Neigiamą įtaką darbo kokybei ir rezultatams daro ne tik vadovų profesionalumo stygius, blogi santykiai su kolegomis ar didelis darbo krūvis. Ekspertų nuomone, labai svarbu išvengti ir nuobodžiavimo darbe, dar kitaip vadinamo darboduliu. Nuobodulys ir dinamikos trūkumas gali lemti motyvacijos stoką, ...
nuotrauka
2023-09-21 11:28
Skaičiuojama, kad per trejus metus Šiaulių ir aplinkiniuose regionuose trūks daugiau nei 4 tūkst. IT ir inžinerijos srities specialistų. Šios tendencijos kelia nerimą ne tik aukštojo mokslo įstaigoms, bet ir regione veikiančiam verslui, susirūpinusiam ateities darbo rinkos potencialu. Situaciją geri...
nuotrauka
2023-09-21 11:13
Nuvilnijus informacijos bangai, kad sostinės gyventojai, gaunantys kompensacijas už šildymą ir balsuojantys prieš renovaciją, valstybės paramos nebegaus, patikslinama, kokių priemonių artimiausiu metu bus imtasi.
nuotrauka
2023-09-21 07:33
Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtai Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (LRBP) sprendinių įgyvendinimo programai iki 2030 m. Programoje numatyti konkretūs veiksmai ir nurodomos priemonės, kaip kiekvienas sprendinys bus įgyvendintas, būtini parengti teritorijų planavimo dok...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos