2024 birželio 18 d. antradienis, 6:19
Reklama  |  facebook

Statybos sektoriaus rodikliai pastaruosius dvejus metus judėjo žemyn

2023-01-14 06:55
Kasmet viešiesiems pirkimams išleidžiamos lėšos Europos Sąjungoje (toliau – ES) sudaro apie 16 proc. ES Bendrojo vidaus produkto (BVP), statybos darbų vertė ES sudaro apie 6,1 proc. BVP ir apima apie 7,3 proc. dirbančių asmenų.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),

Lietuvoje viešųjų pirkimų vertė kasmet sudaro apie 6 mlrd. Eur, o tai yra apie 12 proc. šalies BVP, rašoma Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) pranešime. Statybos sektoriuje vykstantiems viešiesiems pirkimams kasmet išleidžiamų lėšų suma svyruoja nuo 40 iki 50 proc. visų šalyje viešiesiems pirkimams išleidžiamų lėšų, tai sukuria apie 4,7 proc. šalies BVP.

Pastarųjų metų įvykiai – COVID-19 pandemija, šiuo metu vykstantis karas Ukrainoje – paveikė visas mūsų gyvenimo sritis, taip pat ir statybos sektorių. Ženkliai išaugus žaliavų kainoms, pabrango statybos, o pirkimų vykdytojai susidūrė su viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių keitimo problemomis. Šis reiškinys labai neigiamai paveikė statybos sektorių. Statybos sektoriaus viešųjų pirkimų dalis, skaičiuojant nuo šalies BVP, 2019–2021 m. mažėjo: 2019 m. sudarė 5,6 proc., 2020 m. – 4,8 proc., 2021 m. – 3,8 proc.

Statybos sektorius – viena iš sričių, kurioje išleidžiama daugiausia valstybės viešųjų finansų, todėl čia būtinas skaidrus, racionalus ir tvarus lėšų naudojimas. Tai – viena iš 2022 m. prioritetinių sričių, į kurią VPT orientavo savo veiklą. Apžvalgoje rasite ne tik pagrindines statybos sektoriaus pirkimų tendencijas, bet ir apžvelgiamą Tarnybos 2022 m. veiklą, susijusią su metodine pagalba vykdant statybos sektoriaus pirkimus, taip pat prevencinę statybos darbų pirkimų peržiūrą.

Apžvalgoje analizuojami 2019–2021 m. laikotarpiu vykdyti pirkimai, o kai kurie rodikliai apskaičiuoti ir 2022 m. VPT pristato pirkimų statybos sektoriuje apžvalgą „Statybos sektoriaus viešieji pirkimai 2019-2021 m.“

Pirkimų apimtys

Bendra šalyje statybos darbams įsigyti išleidžiamų lėšų suma didėja. 2019–2021 m. laikotarpiu šalyje atliktų darbų vertė to meto kainomis išaugo nuo 3,4 iki 3,8 mlrd. Eur ir per metus sudarė vidutiniškai apie 3,5 mlrd. Eur; 2017–2018 m. – vidutiniškai 2,8 mlrd. Eur. Šalyje statybos darbams išleidžiamų lėšų didėjimą lėmė dideli statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai. Remiantis Lietuvos statistikos departamento informacija, 2019 m. rugsėjį, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, statybos sąnaudų elementų kainos paaugo 4 proc., atitinkamai 2020 m., palyginti su 2019 m., – 0,3 proc., 2021 m., palyginti su 2020 m., – 8,6 proc., o 2022 m., palyginti su 2021 m., – 20 proc.

2019–2021 m. laikotarpiu viešųjų pirkimų statybos darbams įsigyti sudarytų sutarčių vertės dalis sumažėjo nuo 50,9 iki 37,6 proc. ir per metus siekė vidutiniškai 2,4 mlrd. Eur.

Statybos darbų viešųjų pirkimų vertė 2014–2022 m.

Papildomas finansavimas

Finansų ministerijos duomenimis, Lietuvai 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu iš viso skirta 7 034 mln. eurų ES fondų lėšų. Siekdama padėti valstybėms narėms mažinti COVID-19 pandemijos padarinius, Europos Komisija skyrė papildomas REACT-EU finansavimo lėšas. Lietuvai 2021–2022 m. papildomai skirta 324 mln. eurų ES lėšų.

Šiuo metu ES fondų lėšomis vykdoma daugiau kaip 7 mlrd. eurų vertės projektų (sudaro 102 proc. viso laikotarpio lėšų). Šiuo metu investuota (išmokėta projektų vykdytojams) daugiau kaip 5,7 mlrd. eurų (82 proc.) ES fondų lėšų.

Pastaruoju metu fiksuojamas padidėjęs neįvykstančių pirkimų skaičius. Tai nemažai susiję su ryškiu kainų padidėjimu, ypač statybos sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. yra paskutiniai metai projektams užbaigti, ir įvertinus galimybes spėti užbaigti darbus iki metų pabaigos, dalyje projektų pirkimai nutraukiami ar nebebus skelbiami.

2022 m. rugpjūtį patvirtinta 2021–2027 m. finansinio laikotarpio investicijų programa. Lietuvai skirta 6 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Šiuo metu aktyviai vyksta investicijų planavimo ir reikiamų dokumentų rengimo procesai. Pirmųjų projektų, pirkimų ir investicijų tikimasi jau 2023 m.

Didžiausios vertės statybos darbų viešieji pirkimai 2019–2021 m.:

• „Objekto ruožo Vilnius–Klaipėda („Draugystės“ st.) elektrifikavimas – rangos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 361216), kurį 2019 m. įvykdė AB „Lietuvos geležinkeliai“, sudarytos sutarties vertė siekė beveik 440 mln. Eur;
• „Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorinės sienos II etapo įrengimo darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 567171), kurį 2021 m. įvykdė UAB „EPSO-G“, sudarytų sutarčių vertė sudarė 109 mln. Eur;
• per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą dinaminės pirkimų sistemos (toliau – DPS) pagrindu vykdytas pirkimas „Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (pirkimo Nr. 189223), 2019 m. sudarytų sutarčių vertė siekė 69,2 mln. Eur.

Didžiausios vertės kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbų pirkimai 2019–2021 m.:

• per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą DPS pagrindu vykdytas pirkimas „Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) rangos darbai be projektavimo paslaugų“ (pirkimo Nr. 483588), 2020–2021 m. sudarytų
sutarčių vertė sudarė 113,4 mln. Eur.;
• per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą DPS pagrindu vykdytas pirkimas „Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (pirkimo Nr. 442303), 2019–
2021 m. sudarytų sutarčių vertė sudarė 78,3 mln. Eur.

Pirkimų vykdytojai

2021 m. reikšmingai išaugo statybos sektoriuje pirkimus vykdžiusių pirkimų vykdytojų skaičius – palyginti su 2019 m., apie 32 proc., o su 2020 m. – apie 24 proc.. 2020–2021 m. savarankiškai statybos sektoriuje pirkimus vykdančių pirkimų vykdytojų skaičius didėjo nuo 298 iki 315, o per CPO pirkimus vykdančių pirkimų vykdytojų skaičius – nuo 115 iki 186. Tai ypač prisidėjo prie bendro pirkimų vykdytojų skaičiaus augimo.

Pavyzdžiui, per Kauno miesto savivaldybės administracijos CPO statybos darbus įsigijusių pirkimų vykdytojų padaugėjo nuo 35 iki 43, per VšĮ CPO LT – nuo 72 iki 84. 2021 m. per AB „Kauno energijos“ CPO statybos darbų pirkimus pradėjo vykdyti 73 pirkimų vykdytojai, jie įsigijo elektros jėgainių statybos darbus. Pagal sudarytų sutarčių vertę per CPO daugiausia buvo įsigyjama kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbų – 62,4 proc. visų per CPO 2019–2021 m. statybos sektoriuje sudarytų sutarčių vertės.

Analizuojant statybos sektoriaus viešųjų pirkimų vertės pasiskirstymą pagal pirkimų vykdytojus, matyti, kad 20-ties didžiausių pagal sudarytų sutarčių vertę pirkimų vykdytojų statybos darbams išleistų lėšų dalis per pastaruosius penkerius metus svyravo nuo 65 iki 80 proc. visų statybos sektoriuje sudarytų sutarčių vertės, likusiems vidutiniškai 377 pirkimų vykdytojams per metus atiteko nuo 35 iki 20 proc. statybos darbams išleistų lėšų.

Didžiausi pirkimų vykdytojai statybos sektoriuje 2019–2021 m. laikotarpiu:

· AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 13,2 proc.;
· Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos – 11,2 proc.;
· AB „Lietuvos geležinkeliai“ – 10,6 proc. visų per laikotarpį sudarytų sutarčių vertės.

2019–2021 m. 20 didžiausių pirkimų vykdytojų statybos sektoriuje sudarytų sutarčių vertės dalis sumažėjo nuo 80,8 iki 68 proc., 10 didžiausių pirkimų vykdytojų sutarčių vertės dalis sumažėjo nuo 73,5 iki 59,7 proc.

Rangovai

Statybos sektoriuje 2014–2021 m. laikotarpiu kasmet sutartys buvo sudaromos vidutiniškai su 700 rangovų. Nors, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, statybos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų skaičius 2021 m., palyginti su 2020 m., išaugo 11 proc., bendras statybos sektoriaus viešuosiuose pirkimuose laimėjusių rangovų skaičius mažėjo apie 6 proc.

Analizuojant statybos sektoriuje laimėjusių rangovų skaičiaus pokytį pagal jų tipus, 2019–2021 m. laikotarpiu pavienių laimėjusių rangovų skaičius 2020 m. augo (2021 m. išliko beveik nepakitęs), o, žvelgiant į statybos darbų konkursus laimėjusių rangovų – ūkio subjektų grupių skaičių, matoma mažėjimo tendencija – 2021 m., palyginti su 2019 m., tokių rangovų sumažėjo kone perpus. Tokį pokytį nuo 2018 m. galimai lėmė Konkurencijos tarybos 2017 m. nutarimas, kuriuo statybos bendrovėms buvo skirtos baudos už pateiktus bendrus pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose, taip ribojant konkurenciją.

Šaltinis – Viešųjų pirkimų tarnyba

Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2024-06-17 14:34
Kauno apygardos teismas paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo kaltu dėl turto pasisavinimo ir iššvaistymo, apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo pripažintas anksčiau už analogiškas nusikalstamas veikas nė karto neteistas kaunietis. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po bankroto administratoriaus k...
nuotrauka
2024-06-17 13:37
Nespėjusiems pasinaudoti parama, atsisakant SND balionų daugiabučiuose namuose, geros žinios. Pakeitus teisės aktus, atnaujintas paraiškų priėmimas – daugiabučių namų atstovai kviečiami teikti paraiškas iki birželio 28 d.
nuotrauka
2024-06-17 13:35
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja apie atvertą naują rizikos kriterijų VMI kliento profilyje. Verslas nuo šiandien gali matyti, ar įmonė deklaruoja nuostolius.
nuotrauka
2024-06-17 13:16
Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) informuoja apie LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) pakeitimus. Atkreiptinas dėmesys, kad VPĮ pakeitimai įsigalios, kai įstatymą...
nuotrauka
2024-06-17 11:50
Vilniuje, Zigmantiškių gatvėje, šalia Lentvario, „Maxima LT“ atidarė vieną moderniausių logistikos centrų Baltijos šalyse. Logistikos centras aptarnaus visą „Maximos“ prekybos tinklą – arti pustrečio šimto parduotuvių.
nuotrauka
2024-06-17 10:03
Vilniaus Jeruzalės rajone esantis sklypas ties Braškių ir Maumedžių gatvių sankryža taps naujo vaikų darželio erdve – skelbiamas atviras jo architektūrinio projekto konkursas.
nuotrauka
2024-06-14 12:18
Paskelbti prekybos ir laisvalaikio centro „Panorama“ kviestinio architektūrinio projekto konkurso nugalėtojai, žadantys dideles šalia prekybos centro esančios teritorijos transformacijas. Konkursui savo projektus pateikė penki architektų biurai iš Lietuvos bei užsienio šalių, o geriausiais išrinkti ...
nuotrauka
2024-06-14 10:40
Turto bankas baigė derybas ir pasirašė projektavimo sutartį su „Studija Archispektras“, laimėjusia tarptautinį A. Goštauto kvartalo architektūrinį-urbanistinį konkursą. Projektas „Demokratijos uostas“ apima senų kvartalo pastatų atnaujinimą, naują statybą ir aplinkos sutvarkymą. Sutarties vertė siek...
nuotrauka
2024-06-14 10:29
Klaipėdos gyvenamųjų namų kvartaluose – vis daugiau laisvalaikio erdvių. Pernai nauja poilsio ir laisvalaikio zona buvo įrengta Giruliuose, o šiemet panašūs darbai jau startuoja Paupių gyvenamajame rajone. Čia, panašiai kaip ir Giruliuose, bus įrengta daugiafunkcė sporto aikštelė, kurioje bus galima...
nuotrauka
2024-06-14 10:24
Daugiabučių renovacijos projektus administruojanti Vilniaus miesto savivaldybės įstaiga „Atnaujinkime miestą" kartu su „Vakarų medienos grupės" technologais sostinės gyventojams pristatė naujieną Lietuvoje – skydinę renovaciją.
nuotrauka
2024-06-13 15:41
Praėjusiais metais Europos Sąjungoje (ES) pristatyta įmonių Tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (angl. CSRD) netrukus įsigalios ir Lietuvoje, ją perkeliant į šalies nacionalinę teisę iki šių metų liepos – pakeitimai jau aktyviai svarstomi Seime. Įsigaliojus direktyvos nuostatoms, verslas bus įpareig...
nuotrauka
2024-06-13 13:30
Seimas pritarė Finansų ministerijos ir Lietuvos banko siūlymams, įpareigojantiems kredito įstaigas užtikrinti kiekvienam nekilnojamojo turto (NT) paskolos gavėjui realią galimybę pasirinkti palūkanų rūšį. Pasak finansų ministrės Gintarės Skaistės, šis įsigaliojęs sprendimas suteiks realią naudą neki...
nuotrauka
2024-06-13 10:55
Nuo š. m. sausio pradėjusioje veikti Aplinkos ministerijos sukurtoje Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje (NTIS) jau yra užsiregistravę daugiau nei 1 tūkst. vartotojų: apie 550 organizacijų atstovų ir panašus skaičius privačių asmenų, turinčių individualius nuotekų tvarkymo įrenginius.
nuotrauka
2024-06-13 10:42
Nuo liepos 1 d. griežtėja bausmės už nelegaliai įdarbintus darbuotojus. Darbdaviams, su darbuotojais nesudariusiems darbo sutarties ar nepranešusiems „Sodrai“ mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki darbo pradžios apie darbuotojo priėmimą į darbą, net kelis kartus didės finansinės baudos, o nelegalia...
nuotrauka
2024-06-13 09:22
Siekiant apsaugoti elektros energetikos sistemą nuo išorinių grėsmių bei užtikrinti jos patikimą veikimą ir darbo veikimą nenumatytais atvejais, Energetikos ministerija siūlo uždrausti Kinijos gamintojų valdymo sistemų, naudojančių programinę įrangą ar debesijos paslaugas, naudojimą didesnių nei 100...
nuotrauka
2024-06-13 09:21
Trys fiziniai ir vienas juridinis asmuo sulaukė kaltinimų dėl 16 nusikalstamų veikų, tarp kurių – galimas sukčiavimas stambiu mastu, lėšų pasisavinimas, apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas, didelės vertės svetimo turto iššvaistymas, mokesčių vengimas teikiant neteisingus duomenis apie pajamas...
nuotrauka
2024-06-13 09:08
Lietuvos sostinė, palyginti su kitais miestais, išsiskiria keliais specifiniais bruožais. Vilnius traukia įvairių sričių kvalifikuotus darbuotojus, čia yra daugiausiai dirbančių užsieniečių. Taip pat – didžiausias šalyje dirbančių gyventojų mobilumas. Ambicingiems kvalifikuotiems specialistams karje...
nuotrauka
2024-06-13 08:21
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) birželio 11 d. paskelbusi 4 paramos kvietimus gyventojams, norintiems įsirengti saulės elektrines arba padidinti jau turimų saulės elektrinių galią, jau sulaukė arti 11 tūkst. gyventojų paraiškų. Toks kiekis gaminančių vartotojų generuos kiek daugiau nei 90 ...
nuotrauka
2024-06-12 15:43
Klaipėdos senamiestyje apleistų teritorijų liks mažiau – sklype šalia Klaipėdos parodų rūmų, Tomo g. 2A, 2B, 6, iškart po vasaros sezono numatoma pradėti statybos darbus. Prieš kiek daugiau nei du mėnesius savivaldybė išdavė statybos leidimą šioje vietoje statyti viešbutį su komercinėmis patalpomis....
nuotrauka
2024-06-12 13:42
Prekybos ir pramogų centras „Ozas“ laikydamasis aplinkosauginių įsipareigojimų žengė dar vieną žingsnį didesnio tvarumo link ir ant savo pastato stogo įsirengė 480 kW galios saulės elektrinę. Planuojama, kad ji sugeneruos beveik dešimtadalį pastate sunaudojamos elektros energijos. Be to, ant prekybo...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos