2023 kovo 27 d. pirmadienis, 17:28
Reklama  |  facebook

Statybos sektoriaus rodikliai pastaruosius dvejus metus judėjo žemyn

2023-01-14 06:55
Kasmet viešiesiems pirkimams išleidžiamos lėšos Europos Sąjungoje (toliau – ES) sudaro apie 16 proc. ES Bendrojo vidaus produkto (BVP), statybos darbų vertė ES sudaro apie 6,1 proc. BVP ir apima apie 7,3 proc. dirbančių asmenų.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),

Lietuvoje viešųjų pirkimų vertė kasmet sudaro apie 6 mlrd. Eur, o tai yra apie 12 proc. šalies BVP, rašoma Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) pranešime. Statybos sektoriuje vykstantiems viešiesiems pirkimams kasmet išleidžiamų lėšų suma svyruoja nuo 40 iki 50 proc. visų šalyje viešiesiems pirkimams išleidžiamų lėšų, tai sukuria apie 4,7 proc. šalies BVP.

Pastarųjų metų įvykiai – COVID-19 pandemija, šiuo metu vykstantis karas Ukrainoje – paveikė visas mūsų gyvenimo sritis, taip pat ir statybos sektorių. Ženkliai išaugus žaliavų kainoms, pabrango statybos, o pirkimų vykdytojai susidūrė su viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių keitimo problemomis. Šis reiškinys labai neigiamai paveikė statybos sektorių. Statybos sektoriaus viešųjų pirkimų dalis, skaičiuojant nuo šalies BVP, 2019–2021 m. mažėjo: 2019 m. sudarė 5,6 proc., 2020 m. – 4,8 proc., 2021 m. – 3,8 proc.

Statybos sektorius – viena iš sričių, kurioje išleidžiama daugiausia valstybės viešųjų finansų, todėl čia būtinas skaidrus, racionalus ir tvarus lėšų naudojimas. Tai – viena iš 2022 m. prioritetinių sričių, į kurią VPT orientavo savo veiklą. Apžvalgoje rasite ne tik pagrindines statybos sektoriaus pirkimų tendencijas, bet ir apžvelgiamą Tarnybos 2022 m. veiklą, susijusią su metodine pagalba vykdant statybos sektoriaus pirkimus, taip pat prevencinę statybos darbų pirkimų peržiūrą.

Apžvalgoje analizuojami 2019–2021 m. laikotarpiu vykdyti pirkimai, o kai kurie rodikliai apskaičiuoti ir 2022 m. VPT pristato pirkimų statybos sektoriuje apžvalgą „Statybos sektoriaus viešieji pirkimai 2019-2021 m.“

Pirkimų apimtys

Bendra šalyje statybos darbams įsigyti išleidžiamų lėšų suma didėja. 2019–2021 m. laikotarpiu šalyje atliktų darbų vertė to meto kainomis išaugo nuo 3,4 iki 3,8 mlrd. Eur ir per metus sudarė vidutiniškai apie 3,5 mlrd. Eur; 2017–2018 m. – vidutiniškai 2,8 mlrd. Eur. Šalyje statybos darbams išleidžiamų lėšų didėjimą lėmė dideli statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai. Remiantis Lietuvos statistikos departamento informacija, 2019 m. rugsėjį, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, statybos sąnaudų elementų kainos paaugo 4 proc., atitinkamai 2020 m., palyginti su 2019 m., – 0,3 proc., 2021 m., palyginti su 2020 m., – 8,6 proc., o 2022 m., palyginti su 2021 m., – 20 proc.

2019–2021 m. laikotarpiu viešųjų pirkimų statybos darbams įsigyti sudarytų sutarčių vertės dalis sumažėjo nuo 50,9 iki 37,6 proc. ir per metus siekė vidutiniškai 2,4 mlrd. Eur.

Statybos darbų viešųjų pirkimų vertė 2014–2022 m.

Papildomas finansavimas

Finansų ministerijos duomenimis, Lietuvai 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu iš viso skirta 7 034 mln. eurų ES fondų lėšų. Siekdama padėti valstybėms narėms mažinti COVID-19 pandemijos padarinius, Europos Komisija skyrė papildomas REACT-EU finansavimo lėšas. Lietuvai 2021–2022 m. papildomai skirta 324 mln. eurų ES lėšų.

Šiuo metu ES fondų lėšomis vykdoma daugiau kaip 7 mlrd. eurų vertės projektų (sudaro 102 proc. viso laikotarpio lėšų). Šiuo metu investuota (išmokėta projektų vykdytojams) daugiau kaip 5,7 mlrd. eurų (82 proc.) ES fondų lėšų.

Pastaruoju metu fiksuojamas padidėjęs neįvykstančių pirkimų skaičius. Tai nemažai susiję su ryškiu kainų padidėjimu, ypač statybos sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. yra paskutiniai metai projektams užbaigti, ir įvertinus galimybes spėti užbaigti darbus iki metų pabaigos, dalyje projektų pirkimai nutraukiami ar nebebus skelbiami.

2022 m. rugpjūtį patvirtinta 2021–2027 m. finansinio laikotarpio investicijų programa. Lietuvai skirta 6 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Šiuo metu aktyviai vyksta investicijų planavimo ir reikiamų dokumentų rengimo procesai. Pirmųjų projektų, pirkimų ir investicijų tikimasi jau 2023 m.

Didžiausios vertės statybos darbų viešieji pirkimai 2019–2021 m.:

• „Objekto ruožo Vilnius–Klaipėda („Draugystės“ st.) elektrifikavimas – rangos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 361216), kurį 2019 m. įvykdė AB „Lietuvos geležinkeliai“, sudarytos sutarties vertė siekė beveik 440 mln. Eur;
• „Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorinės sienos II etapo įrengimo darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 567171), kurį 2021 m. įvykdė UAB „EPSO-G“, sudarytų sutarčių vertė sudarė 109 mln. Eur;
• per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą dinaminės pirkimų sistemos (toliau – DPS) pagrindu vykdytas pirkimas „Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (pirkimo Nr. 189223), 2019 m. sudarytų sutarčių vertė siekė 69,2 mln. Eur.

Didžiausios vertės kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbų pirkimai 2019–2021 m.:

• per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą DPS pagrindu vykdytas pirkimas „Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) rangos darbai be projektavimo paslaugų“ (pirkimo Nr. 483588), 2020–2021 m. sudarytų
sutarčių vertė sudarė 113,4 mln. Eur.;
• per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą DPS pagrindu vykdytas pirkimas „Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (pirkimo Nr. 442303), 2019–
2021 m. sudarytų sutarčių vertė sudarė 78,3 mln. Eur.

Pirkimų vykdytojai

2021 m. reikšmingai išaugo statybos sektoriuje pirkimus vykdžiusių pirkimų vykdytojų skaičius – palyginti su 2019 m., apie 32 proc., o su 2020 m. – apie 24 proc.. 2020–2021 m. savarankiškai statybos sektoriuje pirkimus vykdančių pirkimų vykdytojų skaičius didėjo nuo 298 iki 315, o per CPO pirkimus vykdančių pirkimų vykdytojų skaičius – nuo 115 iki 186. Tai ypač prisidėjo prie bendro pirkimų vykdytojų skaičiaus augimo.

Pavyzdžiui, per Kauno miesto savivaldybės administracijos CPO statybos darbus įsigijusių pirkimų vykdytojų padaugėjo nuo 35 iki 43, per VšĮ CPO LT – nuo 72 iki 84. 2021 m. per AB „Kauno energijos“ CPO statybos darbų pirkimus pradėjo vykdyti 73 pirkimų vykdytojai, jie įsigijo elektros jėgainių statybos darbus. Pagal sudarytų sutarčių vertę per CPO daugiausia buvo įsigyjama kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbų – 62,4 proc. visų per CPO 2019–2021 m. statybos sektoriuje sudarytų sutarčių vertės.

Analizuojant statybos sektoriaus viešųjų pirkimų vertės pasiskirstymą pagal pirkimų vykdytojus, matyti, kad 20-ties didžiausių pagal sudarytų sutarčių vertę pirkimų vykdytojų statybos darbams išleistų lėšų dalis per pastaruosius penkerius metus svyravo nuo 65 iki 80 proc. visų statybos sektoriuje sudarytų sutarčių vertės, likusiems vidutiniškai 377 pirkimų vykdytojams per metus atiteko nuo 35 iki 20 proc. statybos darbams išleistų lėšų.

Didžiausi pirkimų vykdytojai statybos sektoriuje 2019–2021 m. laikotarpiu:

· AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 13,2 proc.;
· Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos – 11,2 proc.;
· AB „Lietuvos geležinkeliai“ – 10,6 proc. visų per laikotarpį sudarytų sutarčių vertės.

2019–2021 m. 20 didžiausių pirkimų vykdytojų statybos sektoriuje sudarytų sutarčių vertės dalis sumažėjo nuo 80,8 iki 68 proc., 10 didžiausių pirkimų vykdytojų sutarčių vertės dalis sumažėjo nuo 73,5 iki 59,7 proc.

Rangovai

Statybos sektoriuje 2014–2021 m. laikotarpiu kasmet sutartys buvo sudaromos vidutiniškai su 700 rangovų. Nors, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, statybos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų skaičius 2021 m., palyginti su 2020 m., išaugo 11 proc., bendras statybos sektoriaus viešuosiuose pirkimuose laimėjusių rangovų skaičius mažėjo apie 6 proc.

Analizuojant statybos sektoriuje laimėjusių rangovų skaičiaus pokytį pagal jų tipus, 2019–2021 m. laikotarpiu pavienių laimėjusių rangovų skaičius 2020 m. augo (2021 m. išliko beveik nepakitęs), o, žvelgiant į statybos darbų konkursus laimėjusių rangovų – ūkio subjektų grupių skaičių, matoma mažėjimo tendencija – 2021 m., palyginti su 2019 m., tokių rangovų sumažėjo kone perpus. Tokį pokytį nuo 2018 m. galimai lėmė Konkurencijos tarybos 2017 m. nutarimas, kuriuo statybos bendrovėms buvo skirtos baudos už pateiktus bendrus pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose, taip ribojant konkurenciją.

Šaltinis – Viešųjų pirkimų tarnyba

Statybunaujienos.lt
Aktualijos

nuotrauka
2023-03-27 10:50
Jau aštuntus metus iš eilės „Skaitmeninė statyba“ tęsia tradiciją ir rengia kasmetinį konkursą „Lietuvos BIM projektai“, skirtą išrinkti geriausią šalies įmonių praktiką, taikant statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijas ir metodologiją, o taip pat kviečia ir į viešą konkurso dalyvių pro...
nuotrauka
2023-03-27 09:42
Energinio naudingumo sertifikavimas yra paslauga, kurią atlikus išduodamas sertifikatas – dokumentas, kuriame ne tik formali informacija, bet ir vertę keliantys statinio ypatumai.
nuotrauka
2023-03-24 13:49
Nors situacija, rodos, gerėja, tačiau nelaimingų atsitikimų darbe, pastebi Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas, rodikliai vis dar prasti.
nuotrauka
2023-03-23 10:52
Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) už pažeidimus trims fiziniams asmenims kovo mėnesį pritaikė drausmines nuobaudas bei apribojo pastatų energinio naudingumo sertifikavimo (PENS) eksperto kvalifikacijos atestatų galiojimus.
nuotrauka
2023-03-23 09:11
Profesinio mokymo įstaigos kartu su darbdaviais kviečiami dalyvauti projekte „Pameistrystė – nauja galimybė man!“ ir teikti paraiškas gauti finansavimą pameistrystei skatinti. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis, jam numatoma skirti virš 19 mln. eurų.
nuotrauka
2023-03-23 07:49
Sodininkų bendrijose prasideda aktyvusis metas: užmiesčio teritorijose esantys sodai vėl atgyja ir prisipildo besidarbuojančių žmonių. Prasidedant naujam sodininkystės sezonui, svarbu aptarti ne tik ūkio, bet ir teisės klausimus apie sodų bendrijas. Paanalizuokime, naudinga ar nenaudinga būti sodini...
nuotrauka
2023-03-23 07:45
Balandžio 28 d. apie infrastruktūros skaitmenizaciją ir jos tarptautinius gerosios praktikos pavyzdžius, Vilniaus metro idėją ir reikalingus pokyčius šalies infrastruktūros vystyme bus diskutuojama jau 12-us metus iš eilės vykstančiame didžiausiame skaitmeninės statybos tematikos renginyje Lietuvoje...
nuotrauka
2023-03-22 17:19
Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius ir Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas Mindaugas Sinkevičius pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo numatoma telkti abiejų organizacijų pastangas, atstovaujant savo narių interesams energetikos, valst...
nuotrauka
2023-03-22 11:58
2022 m. Lietuvos sutelktinio finansavimo rinka sparčiai augo nepaisant geopolitinės krizės, finansų rinkos svyravimų ir reguliacinių pokyčių. Reikšmingai padidėjo ir finansuojamų projektų skaičius, ir suteikiamas finansavimas, tačiau ir pradelsti mokėjimai.
nuotrauka
2023-03-22 06:13
Keturi asmenys įtariami sukčiaujant apgaule įgiję daugiau nei 640 tūkst. eurų iš Užimtumo tarnybos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros. Asmenys, pasitelkę savo pačių įkurtus juridinius asmenis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, galimai klastojo dokumentus ir vykdė fiktyvių sandorių grandines, siekdami...
nuotrauka
2023-03-22 06:03
Šiandiena, kovo 22 d., vyks Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame Aplinkos ministerijos atstovai pristatys parengtus pasiūlymus dėl LR statybos įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų tobulinimo.
nuotrauka
2023-03-21 05:33
Sprendžiant pastatų statybos ir naudojimo ne pagal paskirtį problemą, aplinkos ministro sudaryta darbo grupė suformavo teisinio reglamentavimo pakeitimų pasiūlymus, kurie kovo 22 d. bus pristatomi Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje. Siūloma patikslinti statinio paskirčių sąrašą, priskyrimo jo...
nuotrauka
2023-03-21 05:20
Europos investicijų bankas (EIB) patvirtino Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau ­– APVA) pateiktą prašymą skirti 58 mln. eurų investicijų iš Modernizavimo fondo. Šios lėšos bus skirtos daugiabučių atnaujinimo projektams.
nuotrauka
2023-03-20 10:00
Darbuotojų saugos ir sveikatos padėtis Lietuvos statybvietėse reikalauja realių pokyčių: daugelyje įmonių reikalingas dėmesys ir apmokymai vis dar yra tik formalumas, siekiant atitikti minimalius reikalavimus.
nuotrauka
2023-03-18 10:05
Susisiekimo ministerija ir AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) siekia paskatinti Lenkijos kelių tiesimo įmones dalyvauti įgyvendinant stambius Lietuvos transporto infrastruktūros projektus ir kviečia dalyvauti rangos darbų viešųjų pirkimų konkursuose.
nuotrauka
2023-03-17 11:50
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atlikusi mokslo paskirties pastato Mokslininkų g., Vilniuje avarijos tyrimą ir nustačiusi, kad statinio griūtis įvyko dėl statybos dalyvių kaltės, kreipėsi į Statybos sektoriaus vystymo agentūrą (...
nuotrauka
2023-03-17 11:43
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) kreipėsi į viešąją įstaigą Statybos sektoriaus vystymą agentūrą (SSVA), prašydama įvertinti neteisėtai ypatingojo statinio – daugiabučio gyvenamojo namo Krivūlės g. 9, esančio kultūros paveldo ter...
nuotrauka
2023-03-17 11:06
Užimtumo tarnybos finansuojamos mokymosi priemonės praėjusiais metais tapo itin populiarios. 2022-aisias paramos mokymuisi priemonėse dalyvavo 2,3 karto daugiau klientų nei užpernai. Ypatingai didelį dėmesį parodė užimti darbo rinkos dalyviai, norėję keisti kvalifikaciją ar įgyti kompetenciją.
nuotrauka
2023-03-17 09:24
2023 m. sausį šalyje atlikta statybos darbų už 265,9 mln. EUR to meto kainomis, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 1,5 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2022 m. gruodį (nepašalinus – 40,7 proc. mažiau).
nuotrauka
2023-03-16 15:52
Turto bankas baigė būtiniausius Sporto rūmų konservavimo darbus – suremontuota nesandari stogo danga, apskardinti parapetai, demontuotos nenaudojamos ant stogo esančios konstrukcijos, demontuotos nesaugios pakabinamų lubų plokštės, suremontuoti betoninių fasadų trūkiai ir ištrupėjimai, pastatas užsa...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos