2024 vasario 29 d. ketvirtadienis, 11:23
Reklama  |  facebook

Statybos sektoriaus rodikliai pastaruosius dvejus metus judėjo žemyn

2023-01-14 06:55
Kasmet viešiesiems pirkimams išleidžiamos lėšos Europos Sąjungoje (toliau – ES) sudaro apie 16 proc. ES Bendrojo vidaus produkto (BVP), statybos darbų vertė ES sudaro apie 6,1 proc. BVP ir apima apie 7,3 proc. dirbančių asmenų.
nuotrauka
Portalo Statybunaujienos.lt nuotr.


Minimos įmonės
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),

Lietuvoje viešųjų pirkimų vertė kasmet sudaro apie 6 mlrd. Eur, o tai yra apie 12 proc. šalies BVP, rašoma Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) pranešime. Statybos sektoriuje vykstantiems viešiesiems pirkimams kasmet išleidžiamų lėšų suma svyruoja nuo 40 iki 50 proc. visų šalyje viešiesiems pirkimams išleidžiamų lėšų, tai sukuria apie 4,7 proc. šalies BVP.

Pastarųjų metų įvykiai – COVID-19 pandemija, šiuo metu vykstantis karas Ukrainoje – paveikė visas mūsų gyvenimo sritis, taip pat ir statybos sektorių. Ženkliai išaugus žaliavų kainoms, pabrango statybos, o pirkimų vykdytojai susidūrė su viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių keitimo problemomis. Šis reiškinys labai neigiamai paveikė statybos sektorių. Statybos sektoriaus viešųjų pirkimų dalis, skaičiuojant nuo šalies BVP, 2019–2021 m. mažėjo: 2019 m. sudarė 5,6 proc., 2020 m. – 4,8 proc., 2021 m. – 3,8 proc.

Statybos sektorius – viena iš sričių, kurioje išleidžiama daugiausia valstybės viešųjų finansų, todėl čia būtinas skaidrus, racionalus ir tvarus lėšų naudojimas. Tai – viena iš 2022 m. prioritetinių sričių, į kurią VPT orientavo savo veiklą. Apžvalgoje rasite ne tik pagrindines statybos sektoriaus pirkimų tendencijas, bet ir apžvelgiamą Tarnybos 2022 m. veiklą, susijusią su metodine pagalba vykdant statybos sektoriaus pirkimus, taip pat prevencinę statybos darbų pirkimų peržiūrą.

Apžvalgoje analizuojami 2019–2021 m. laikotarpiu vykdyti pirkimai, o kai kurie rodikliai apskaičiuoti ir 2022 m. VPT pristato pirkimų statybos sektoriuje apžvalgą „Statybos sektoriaus viešieji pirkimai 2019-2021 m.“

Pirkimų apimtys

Bendra šalyje statybos darbams įsigyti išleidžiamų lėšų suma didėja. 2019–2021 m. laikotarpiu šalyje atliktų darbų vertė to meto kainomis išaugo nuo 3,4 iki 3,8 mlrd. Eur ir per metus sudarė vidutiniškai apie 3,5 mlrd. Eur; 2017–2018 m. – vidutiniškai 2,8 mlrd. Eur. Šalyje statybos darbams išleidžiamų lėšų didėjimą lėmė dideli statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai. Remiantis Lietuvos statistikos departamento informacija, 2019 m. rugsėjį, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, statybos sąnaudų elementų kainos paaugo 4 proc., atitinkamai 2020 m., palyginti su 2019 m., – 0,3 proc., 2021 m., palyginti su 2020 m., – 8,6 proc., o 2022 m., palyginti su 2021 m., – 20 proc.

2019–2021 m. laikotarpiu viešųjų pirkimų statybos darbams įsigyti sudarytų sutarčių vertės dalis sumažėjo nuo 50,9 iki 37,6 proc. ir per metus siekė vidutiniškai 2,4 mlrd. Eur.

Statybos darbų viešųjų pirkimų vertė 2014–2022 m.

Papildomas finansavimas

Finansų ministerijos duomenimis, Lietuvai 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu iš viso skirta 7 034 mln. eurų ES fondų lėšų. Siekdama padėti valstybėms narėms mažinti COVID-19 pandemijos padarinius, Europos Komisija skyrė papildomas REACT-EU finansavimo lėšas. Lietuvai 2021–2022 m. papildomai skirta 324 mln. eurų ES lėšų.

Šiuo metu ES fondų lėšomis vykdoma daugiau kaip 7 mlrd. eurų vertės projektų (sudaro 102 proc. viso laikotarpio lėšų). Šiuo metu investuota (išmokėta projektų vykdytojams) daugiau kaip 5,7 mlrd. eurų (82 proc.) ES fondų lėšų.

Pastaruoju metu fiksuojamas padidėjęs neįvykstančių pirkimų skaičius. Tai nemažai susiję su ryškiu kainų padidėjimu, ypač statybos sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. yra paskutiniai metai projektams užbaigti, ir įvertinus galimybes spėti užbaigti darbus iki metų pabaigos, dalyje projektų pirkimai nutraukiami ar nebebus skelbiami.

2022 m. rugpjūtį patvirtinta 2021–2027 m. finansinio laikotarpio investicijų programa. Lietuvai skirta 6 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Šiuo metu aktyviai vyksta investicijų planavimo ir reikiamų dokumentų rengimo procesai. Pirmųjų projektų, pirkimų ir investicijų tikimasi jau 2023 m.

Didžiausios vertės statybos darbų viešieji pirkimai 2019–2021 m.:

• „Objekto ruožo Vilnius–Klaipėda („Draugystės“ st.) elektrifikavimas – rangos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 361216), kurį 2019 m. įvykdė AB „Lietuvos geležinkeliai“, sudarytos sutarties vertė siekė beveik 440 mln. Eur;
• „Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorinės sienos II etapo įrengimo darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 567171), kurį 2021 m. įvykdė UAB „EPSO-G“, sudarytų sutarčių vertė sudarė 109 mln. Eur;
• per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą dinaminės pirkimų sistemos (toliau – DPS) pagrindu vykdytas pirkimas „Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (pirkimo Nr. 189223), 2019 m. sudarytų sutarčių vertė siekė 69,2 mln. Eur.

Didžiausios vertės kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbų pirkimai 2019–2021 m.:

• per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą DPS pagrindu vykdytas pirkimas „Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) rangos darbai be projektavimo paslaugų“ (pirkimo Nr. 483588), 2020–2021 m. sudarytų
sutarčių vertė sudarė 113,4 mln. Eur.;
• per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą DPS pagrindu vykdytas pirkimas „Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (pirkimo Nr. 442303), 2019–
2021 m. sudarytų sutarčių vertė sudarė 78,3 mln. Eur.

Pirkimų vykdytojai

2021 m. reikšmingai išaugo statybos sektoriuje pirkimus vykdžiusių pirkimų vykdytojų skaičius – palyginti su 2019 m., apie 32 proc., o su 2020 m. – apie 24 proc.. 2020–2021 m. savarankiškai statybos sektoriuje pirkimus vykdančių pirkimų vykdytojų skaičius didėjo nuo 298 iki 315, o per CPO pirkimus vykdančių pirkimų vykdytojų skaičius – nuo 115 iki 186. Tai ypač prisidėjo prie bendro pirkimų vykdytojų skaičiaus augimo.

Pavyzdžiui, per Kauno miesto savivaldybės administracijos CPO statybos darbus įsigijusių pirkimų vykdytojų padaugėjo nuo 35 iki 43, per VšĮ CPO LT – nuo 72 iki 84. 2021 m. per AB „Kauno energijos“ CPO statybos darbų pirkimus pradėjo vykdyti 73 pirkimų vykdytojai, jie įsigijo elektros jėgainių statybos darbus. Pagal sudarytų sutarčių vertę per CPO daugiausia buvo įsigyjama kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbų – 62,4 proc. visų per CPO 2019–2021 m. statybos sektoriuje sudarytų sutarčių vertės.

Analizuojant statybos sektoriaus viešųjų pirkimų vertės pasiskirstymą pagal pirkimų vykdytojus, matyti, kad 20-ties didžiausių pagal sudarytų sutarčių vertę pirkimų vykdytojų statybos darbams išleistų lėšų dalis per pastaruosius penkerius metus svyravo nuo 65 iki 80 proc. visų statybos sektoriuje sudarytų sutarčių vertės, likusiems vidutiniškai 377 pirkimų vykdytojams per metus atiteko nuo 35 iki 20 proc. statybos darbams išleistų lėšų.

Didžiausi pirkimų vykdytojai statybos sektoriuje 2019–2021 m. laikotarpiu:

· AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 13,2 proc.;
· Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos – 11,2 proc.;
· AB „Lietuvos geležinkeliai“ – 10,6 proc. visų per laikotarpį sudarytų sutarčių vertės.

2019–2021 m. 20 didžiausių pirkimų vykdytojų statybos sektoriuje sudarytų sutarčių vertės dalis sumažėjo nuo 80,8 iki 68 proc., 10 didžiausių pirkimų vykdytojų sutarčių vertės dalis sumažėjo nuo 73,5 iki 59,7 proc.

Rangovai

Statybos sektoriuje 2014–2021 m. laikotarpiu kasmet sutartys buvo sudaromos vidutiniškai su 700 rangovų. Nors, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, statybos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų skaičius 2021 m., palyginti su 2020 m., išaugo 11 proc., bendras statybos sektoriaus viešuosiuose pirkimuose laimėjusių rangovų skaičius mažėjo apie 6 proc.

Analizuojant statybos sektoriuje laimėjusių rangovų skaičiaus pokytį pagal jų tipus, 2019–2021 m. laikotarpiu pavienių laimėjusių rangovų skaičius 2020 m. augo (2021 m. išliko beveik nepakitęs), o, žvelgiant į statybos darbų konkursus laimėjusių rangovų – ūkio subjektų grupių skaičių, matoma mažėjimo tendencija – 2021 m., palyginti su 2019 m., tokių rangovų sumažėjo kone perpus. Tokį pokytį nuo 2018 m. galimai lėmė Konkurencijos tarybos 2017 m. nutarimas, kuriuo statybos bendrovėms buvo skirtos baudos už pateiktus bendrus pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose, taip ribojant konkurenciją.

Šaltinis – Viešųjų pirkimų tarnyba

Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2024-02-29 09:59
Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Daugiafunkcio komplekso projekto pakeitimus ir pritarė siūlomam kainos indeksavimui bei papildomų darbų įsigijimui. Taip pat pritarta siūlymui sutrumpinti mokėjimo grafiką, siekiant sumažinti skolinimosi palūkanų dydį.
nuotrauka
2024-02-29 09:39
Alytaus apylinkės prokuratūra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašo panaikinti apeliacinės instancijos nutartį, kuria Alytaus vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas buvo išteisintas dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų klastojimo, ir bylą grąžinti apeliacinės instancijos teismui nag...
nuotrauka
2024-02-29 09:29
„Workland", pilnai aptarnaujamų biurų ir bendradarbystės erdvių operatorius Baltijos šalyse ir Suomijoje, plečia savo tinklą regione ir Vilniuje atidarys dar vieną centrą – „Workland Flow". Artimiausiuose įmonės planuose – ir po naują centrą Rygoje bei Taline, kurie padidins „Workland" portfelį daug...
nuotrauka
2024-02-28 17:27
Lietuvos apeliacinis teismas pakeitė apygardos teismo nuosprendį – nenustatė, kad buvęs Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Vilius Šiliauskas pripažįsta savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi, ir už kyšininkavimą jam paskyrė 5 metų laisvės atėmimo bausmę, kurią, atsižvelgęs į prokuroro ...
nuotrauka
2024-02-28 17:17
Pirmoji dainykla duris vilniečiams atvers pavasarį. Vilniaus miesto savivaldybės Taryba pritarė antrosios dainyklos patalpų nuomos konkursui. Daugiau kaip 7 metams bus išnuomotos daugiau nei 400 kv. m. paviljonas, esantis Pylimo gatvėje.
nuotrauka
2024-02-28 15:51
Prieš dvejus metus Vilniuje buvo pradėtas kurti virtualus miesto judumo žemėlapis, kuris padės dar tiksliau stebėti miesto pulsą ir atlikus duomenų analizes, spręsti miesto infrastruktūros problemas. Visomis sistemos galimybėmis Vilniaus miesto planuotojai ir viešojo transporto administratoriai prad...
nuotrauka
2024-02-28 12:31
Didžiausia Lietuvoje pramonės atliekų tvarkymo bendrovė „Žalvaris“, priklausanti žiedinės ekonomikos įmonių grupei „GreenGroup“, paskelbė pasirašiusi medžio granulių gamintojos UAB „Granulita“ įsigijimo sutartį. Sulaukus Konkurencijos tarybos leidimo, sandorį ketinama užbaigti šių metų antrojo ketvi...
nuotrauka
2024-02-28 09:55
AB Vidaus vandens kelių direkcija (VVKD) numato įsigyti elektrinį laivą-stūmiką, kuris būtų vienas iš numatomų įsigyti šešių elektrinių laivų-stūmikų, įgyvendinant 75 mln. Eur vertės projektą. Turint elektrinį laivyną būtų sukurta nulinės emisijos vidaus vandenų transporto grandinė tarp Kauno ir Kla...
nuotrauka
2024-02-27 09:13
Jeigu netoli namų pasigendate gerų kelių, pramogų vietų ar kitų patogumų – esate ne vieni. Naujausia „Luminor“ banko užsakymu atlikta apklausa rodo, kad net pusė Lietuvos gyventojų ne iki galo patenkinti savo gyvenamosiomis apylinkėmis. Vis dėlto, rečiau besikraustantys žmonės apie savo gyvenvietes ...
nuotrauka
2024-02-27 09:07
Nuo šių metų valstybinė žemė miestuose ir miesteliuose patikėjimo teise perduota valdyti savivaldybėms. Joms patikėta teisė sudaryti valstybinės žemės nuomos, panaudos sandorius, priimti administracinius sprendimus, susijusius su patikėjimo teisės įgyvendinimu. Šių naujų valstybinės žemės patikėtini...
nuotrauka
2024-02-27 08:30
Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) struktūrinė pertvarka ir sustiprinta vidaus procesų kontrolė leido atskleisti įžūlų nusikaltimą klastojant nuosavybės teisių atkūrimo dokumentus. Pirminiais duomenimis nustatyta, kad dalyvaujant buvusiems NŽT darbuotojams buvo suklastoti nuosavybės teisių atkūrimo d...
nuotrauka
2024-02-26 14:13
Vis didėjant būsto paskolų palūkanų normoms, JAV ir ES kyla susirūpinimas dėl galimo būsto rinkos žlugimo. Yra rinkos ekspertų, kurie mano, kad toks scenarijus iš tiesų įmanomas.
nuotrauka
2024-02-26 12:46
Vasario 23 dieną, antrųjų Rusijos karo prieš Ukrainą metinių išvakarėse, Europos, Ukrainos ir pasaulio architektūros ir urbanistikos profesionalams buvo pristatyta naujai steigiama Naujojo Europos Bauhauso (NEB) laboratorija „Viešoji infrastruktūra Ukrainai“. Tai pirmoji lietuviškos organizacijos in...
nuotrauka
2024-02-26 11:42
KTU laboratorijų centrui „M-Lab“ sparčiai žengiant į priekį, prie jo įveiklinimo prisideda „Continental“ įmonė. 2023 m. gruodžio mėnesį pasirašyta bendradariavimo sutartis tarp universiteto ir bendrovės. Remiantis ja, KTU įsigytą naujausią mokslinių tyrimų infrastruktūrą papildė „Continental“ gamykl...
nuotrauka
2024-02-26 11:30
Siekiant kokybiško laisvalaikio ir daugiau erdvių vaikams ir jaunimui, Klaipėdos miesto savivaldybės planuose – kasmet kompleksiškai sutvarkyti pasirinktą viešąją erdvę ir įrengti kelias vaikų žaidimo aikšteles.
nuotrauka
2024-02-26 09:15
Pastaruosius kelis metus Lietuvoje stebėjome sparčiai besitraukiantį būsto rinkos aktyvumą, kuris jau atsiliepia ir naujo būsto plėtros apimtims. Pastaruoju metu su didžiausiais iššūkiais susidūrė šalies didmiesčiuose daugiabučius plėtojančios įmonės, kurios 2022–2023 metais fiksavo itin kuklius but...
nuotrauka
2024-02-26 07:07
Nors dauguma Vilniaus gyventojų jau susipažino su nauja maisto atliekų rūšiavimo tvarka, dalis įmonių vis dar nežino, kad oranžinių maišelių rulonėlį ir specialų kibirėlį gali atsiimti ir verslai. Anot specialistų, metų pradžioje įsigalioję pokyčiai aktualūs toms įmonėms, kurių veikloje susidaro bui...
nuotrauka
2024-02-26 07:03
Pasirašyta projektavimo sutartis dėl Kirdiejų rūmų komplekso (pagrindinio pastato, oficinos, vežiminės, kiemo ir tvoros) sutvarkymo bei įveiklinimo. Būtent čia įsikurs Vilniaus miesto muziejus, kuris šiuo metu laikinai veikia Vokiečių gatvėje.
nuotrauka
2024-02-26 06:48
Mirtinos nelaimės darbe tęsiasi. Praėjusią savaitę, kaip pranešė VDI, užfiksuota informacija apie du mirtinus įvykius darbe. Šįkart abi nelaimės įvyko atliekant krovimo darbus.
nuotrauka
2024-02-23 10:13
„Paraiškos užpildymo greitis bus esminis faktorius teikiant prašymą paramai saulės elektrinės įrengimui gauti. Pavyks sparčiausiems“, – sako Vaidas Brazinskas, vienos bendrovės atstovas.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos