2024 vasario 25 d. sekmadienis, 1:12
Reklama  |  facebook

Verslo perdavimas – kaip tinkamai sudaryti testamentą?

2023-10-12 12:21
Mirus artimajam neretai kyla klausimų dėl turto dalybų. Į juos paprastai atsako testamentas – jei toks dokumentas buvo surašytas – nors ginčų pasitaiko net ir tokiais atvejais. Lietuvos teismai kasmet gauna apie 500 paveldėjimo bylų. Daugeliu atvejų teisiasi paveldėtojai, nesugebantys gražiuoju pasidalinti mirusių tėvų turto.
nuotrauka
Renata CIBULSKIENĖ, advokatų kontoros COBALT vadovaujanti teisininkė


Minimos įmonės
COBALT, advokatų profesinė bendrija,
Situacija dar labiau komplikuojasi kai turto yra daug. Pavyzdžiui, kai mirusysis buvo verslo savininkas. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai artimieji nežino, jog testamentas buvo surašytas ir net nenutuokia, kur jo ieškoti.

Notarė Jurgita Šukienė teigia, kad kiekvienas asmuo turi teisę sudaryti testamentą. Jeigu šio dokumento nėra, taikomas vadinamasis paveldėjimo pagal įstatymą principas. Tai reiškia, kad paveldėjimo klausimai sprendžiami pagal Civilinio kodekso nuostatas. Jame numatoma, kad paveldėjimo teisė automatiškai suteikiama sutuoktiniui, palikuoniams ir giminaičiams.

„Taigi, testamentą reikia sudaryti kai žmogus nori savo turtą palikti ne giminaičiams arba giminaičiams, bet ne pagal įstatyme nustatytas įpėdinių eiles. Testamentas sudaromas ir tuo atveju, jeigu palikėjas nori apsaugoti įpėdinius nuo nesutarimų dalinantis turtą. Iš tiesų testamente galima nurodyti ir kitus palikėjui svarbius dalykus. Pavyzdžiui, apriboti įpėdinio galimybes pasinaudoti palikimu nustatant turto patikėjimo teisę", – paaiškina notarė Jurgita Šukienė.

Toks ribojimas paprastai taikomas kai testatorius (testamentą sudaręs asmuo) nepasitiki įpėdinio atstovu, globėju ar rūpintoju ir paskiria įpėdiniui patikėtinį. Beje, testatorius turi teisę įpareigoti palikimo gavėją įvykdyti kokią nors prievolę vienam ar keliems asmenims. Pavyzdžiui, leisti jiems gyventi bute ar name iki gyvos galvos arba gauti dalį mirusiojo valdytos įmonės pelno.

J. Šukienė priduria, kad verslo paveldėjimo atveju, kai savininko netekimas gali sumažinti juridinio asmens turto vertę ar kitaip įmonei pakenkti, svarbu paskirti testamento vykdytoją. Tai aktualu ir tais atvejais, kai įpėdiniai yra nepilnamečiai ar dėl kitų priežasčių negali patys tvarkyti paveldimo turto.

Skolos irgi paveldimos

Renata Cibulskienė, advokatų kontoros COBALT vadovaujanti teisininkė ir šeimos teisės ekspertė, pabrėžia, kad palikimą priėmusiems asmenims pereina pareiga atsakyti ir už palikėjo prievoles bei skolas, net jei pasirašydami dokumentus paveldėtojai apie skolas nežinojo. Atvejai, kai palikuonys apie mirusiojo turimas skolas sužino tik priėmę palikimą, anot teisininkės, yra gana dažni.

„Įpėdinio atsakomybė už palikėjo skolas priklauso nuo palikimo priėmimo būdo. Asmuo, priimantis palikimą faktiniu turto valdymu arba paduodamas pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu. Jei palikimas priimamas pagal antstolio sudarytą mirusiojo turto apyrašą, kreditorių reikalavimai turi būti tenkinami tik iš paveldėto turto. Taigi, įtariant, kad palikėjas gali turėti skolų, paveldėtojas turėtų notarą informuoti, kad palikimą pageidauja priimti pagal turto apyrašą. Taip pat galima palikimo tiesiog nepriimti", – komentuoja teisininkė.

Anot jos, kai testamentas nėra sudarytas ir taikomas paveldėjimo pagal įstatymą principas, taip pat galima palikimą priimti pagal antstolio sudarytą turto apyrašą arba jo apskritai nepriimti ar atsisakyti.

„Paveldėjime galioja civilinių teisių subjektų elgesio dispozityvumo principas. Tai reiškia, kad asmenys savo teises įgyvendina savo nuožiūra, išskyrus įstatyme nustatytus ribojimus. Šis principas įgyvendinamas priimant arba atsisakant priimti palikimą. Taigi, įpėdinis visada gali išreikšti savo valią tiek priimdamas palikimą, tiek jo atsisakydamas. Palikimo atsisakymas turi tas pačias pasekmes kaip ir palikimo nepriėmimas, o pats atsisakymas įforminamas įpėdiniui paduodant pareiškimą notarui", – sako R. Cibulskienė.

Ji priduria, kad atsisakyti palikimo nebeleidžiama jeigu įpėdinis prašo išduoti jam paveldėjimo teisės liudijimą arba jau padavė notarui pareiškimą, kad palikimą priima. Be to, neleidžiama atsisakyti dalies palikimo ir priimti jo su sąlygomis ar išlygomis. Kai artimieji atsisako ar nepriima palikimo, paveldimas turtas kartu su skolomis pereina valstybei. Tačiau valstybė už palikėjo skolas atsako tik perleisto turto ribose. Tas pats galioja ir tais atvejais, kai paveldėtojų apskritai nėra.

Kai artimieji nežino apie testamentą

Visi notarų ir konsulinių pareigūnų patvirtinti testamentai paprastai saugomi notaro biure, seife, o testamento sudarymo faktas užregistruojamas Testamentų registre (nuo 2001 m. liepos 1 d.). Notaras, sužinojęs apie testatoriaus mirtį ir gavęs jo mirties liudijimą, turi paskirti testamento paskelbimo dieną ir apie ją pranešti žinomiems įpėdiniams bei kitiems suinteresuotiems asmenims. Notaras taip pat privalo imtis priemonių nustatyti jame nurodytų įpėdinių ir kitų suinteresuotų asmenų, nedalyvavusių paskelbiant testamentą, gyvenamąją vietą ir kiek įmanoma greičiau pranešti jiems apie testamento turinį.

Beje, nei artimieji, nei tretieji asmenys (įskaitant policiją, prokuratūrą ir kt. valstybinės institucijas), neturi teisės susipažinti su testamento turiniu, kol asmuo yra gyvas. Visus kitus dokumentus notaras privalo pateikti ikiteisminį tyrimą vykdančiai teisėsaugos institucijai, kai ši pareikalauja.

Paskelbimas negaliojančiu


Testamentas gali būti paskelbtas negaliojančiu, jeigu jį sudarė neveiksnus arba riboto veiksnumo asmuo, t. y., nesulaukęs 18-os arba sutrikusios psichinės būklės. Ją, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti (arba paneigti) teismo psichiatrinė ekspertizė, artimųjų ir medikų liudijimai bei kiti įrodymai. Teismas taip pat gali pripažinti testamentą negaliojančiu, jei paaiškėja, kad jis sudarytas dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar grasinimo.

„Testamento turinys, kuris prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei, yra neteisėtas. Be to, jo turinys turi būti suprantamas. Notaras neturi teisės aiškinti testamento turinį ar pasikliauti įpėdinio aiškinimu. Tokiu atveju ginčas sprendžiamas teisme. Tačiau jeigu testatoriaus valia yra aiški, testamento tekste esančios klaidos, netikslus daiktų ar asmenų įvardijimas neturi reikšmės testamento galiojimui", – sako J. Šukienė ir priduria, kad neretai sudaromi bendri sutuoktinių testamentai. Jei toks dokumentas yra sudarytas, asmeniniai sutuoktinių testamentai negalioja. 
Statybunaujienos.ltKomentaras

nuotrauka
2024-02-21 15:12
Apyvartiniai taršos leidimai (ATL) didžiajai daliai visuomenės yra terra incognita – kažkur girdėta, bet niekad nečiupinėta. Ir nekeista – iki šiol jie didžiąja dalimi buvo taikomi daliai didžiųjų įmonių kaip kovos su klimato kaita priemonė. Tačiau žaidimo taisyklės keičiasi – vos po poros metų net ...
nuotrauka
2024-02-21 08:50
Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbdaviai privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Tai reiškia, kad bet kokių darbdavio santykių su darbuotojais atvejais yra draudžiama tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabi...
nuotrauka
2024-02-20 12:03
Pirmojo būsto įsigijimas – dažnai labai maloni, bet ir varginanti patirtis. Jei būstas perkamas su paskola, tai tampa kur kas ilgesniu ir sudėtingesniu procesu. Kadangi namai – nepigus pirkinys, labai svarbu žinoti keletą taisyklių, kurių laikantis mažėja tikimybė nusipirkti ne tai, ko iš tikrųjų no...
nuotrauka
2024-02-15 12:44
Kiekvienas žmogus nuosavybės teise gali įgyti norimus daiktus: perkame butą, automobilio stovėjimo vietą ar kitą nekilnojamąjį turtą, o nuosavybės teisės forma būna nurodyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį. Tačiau nuosavybės teisė, priklausomai nuo situacijos, gali turėti tam tikrų išimčių, kuria...
nuotrauka
2024-02-09 09:43
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Almantas Stankūnas kreipėsi į Vilniaus merą Valdą Benkunską ir administracijos direktorių Adomą Bužinską, reikalaudamas informacijos apie sustabdytų statybos darbų, sutarties kainos indeksavimo ir statybos darbų pabaigimo termino nukėlimo teisėtumą.
nuotrauka
2024-02-08 19:53
Vadovaujantis Darbo kodekso 112–113 str., darbuotojas turi dirbti pagal darbo sutartyje sulygtą darbo laiko normą ir režimą. VDI atkreipia dėmesį, kad darbo laiko norma nustato, kiek valandų darbuotojas privalo dirbti per apskaitinį laikotarpį, pvz., savaitę, o darbo laiko režimas lemia, kaip šios v...
nuotrauka
2024-02-01 09:37
Darbo kodekse numatoma, kad kiekvienam darbuotojui turi būti suteiktos ne mažiau kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip 24 darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra ma...
nuotrauka
2024-01-31 09:12
Pastaruoju metu būsto įperkamumas Lietuvoje mažėjo ir viešojoje erdvėje buvo daug diskusijų bei skambių, net apokaliptinių antraščių. Tačiau, ką jis iš tiesų reiškia būsto pirkėjams, koks jis buvo anksčiau, kokius faktorius reikia vertinti ieškant sprendimo, ar būstą pirkti, informacijos nėra daug. ...
nuotrauka
2024-01-30 10:27
Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba ketvirtadienį nusprendė nekeisti nė vienos iš trijų pagrindinių palūkanų normų. Jos lieka rekordiškai didelės. Žinoma, verslo tai nedžiugina, nes prieiga prie pinigų irgi išlieka rekordiškai bloga (Lietuvoje ypač, bet nesaldu ir mūsų kaimynėms, ir vis...
nuotrauka
2024-01-25 10:57
Sausio 23 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) atstovai dar kartą susitiko su Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovybe dėl žemės įsigijimo ribojimo įstatymo. Ūkininkai jau seniai teigia, kad galiojantis įstatymas neveikia; pasak jų, verslininkai išmoko rasti landas ir taip savo rankose sukaupė žemių plotus viršij...
nuotrauka
2024-01-24 06:08
Iki šiol Lietuvoje susiklosčiusi praktika pasikeitė: nekilnojamas turtas jo pirkėjui dažnu atveju buvo parduodamas su daline apdaila, t. y. įregistravus 85 proc. statinio baigtumą. Nuo šių metų pradžios įsigaliojo nauja Statybos įstatymo redakcija, kurioje numatyta, kad sandorius dėl nekilnojamo tur...
nuotrauka
2024-01-16 09:27
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2023 metų gruodžio mėnesio reikšmė paaugo 0,5%. Bendras butų kainų lygis Lietuvos didmiesčiuose per pastaruosius 12 mėn...
nuotrauka
2024-01-10 06:45
Kiekvienais metais gyventojams teikiant metines pajamų deklaracijas yra grąžinamos žymios sumos gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Tačiau nemaža dalis gyventojų savo metines pajamų deklaracijas pateikia šių neišanalizavę ir sutinka su VMI automatiškai parengtais skaičiavimais ir tarsi dalyvauja loteri...
nuotrauka
2024-01-09 16:05
Neskausmingas JAV darbo rinkos atšalimas, sėkmė kovojant su infliacija ir lūkesčiai dėl kitų centrinio banko bazinių palūkanų normų sprendimų buvo pagrindiniai motyvai, užbaigę praėjusius metus pasaulio ekonomikoje. Tad kokio palūkanų normų sumažėjimo galime tikėtis šiemet ir ką rodo infliacijos pro...
nuotrauka
2024-01-08 09:18
2023 metus nekilnojamojo turto (NT) rinkoje galėtume pavadinti besitęsiančio neapibrėžtumo, atsargių vilčių, persiorientavimo ir alternatyvių sprendimų paieškų metais. Ryškiausia praeitų metų tema NT rinkoje – būsto įperkamumas, kuris pasiekė rekordines žemumas.
nuotrauka
2024-01-03 14:09
Po 2022 m. riedėjimo nuo kalno, 2023 m. būsto rinka pasižymėjo seniai matytu stabilumu: per 2023-iuosius Vilniuje buvo parduoti 2302 butai (2022 m. – 2252 butai), paskutinio ketvirčio rezultatai metų kontekste taip pat neišsiskyrė – buvo realizuoti 549 nauji butai (2023 m. III ketv. – 533 butai).
nuotrauka
2023-12-28 13:21
Parduotų būstų skaičius rudenį toliau mažėjo, naujos statybos būstų pardavimai, palyginti su praėjusiais metais, susitraukė labiau nei senos statybos būstų. Nors pardavimų skaičius sumažėjo, pinigų suma, išleidžiama būstui įsigyti, vis dar yra didelė dėl išaugusių kainų. O pakilus palūkanų normoms i...
nuotrauka
2023-12-28 11:59
Vadovaujantis Europos parlamento ir tarybos direktyva, valstybės narės turi užtikrinti, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. biologinės atliekos būtų atskiriamos ir perdirbamos jų susidarymo vietoje, arba surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitų tipų atliekomis.
nuotrauka
2023-12-20 10:36
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2023 metų lapkričio mėnesio reikšmė paaugo 0,1% (2023 metų spalio mėnesį buvo fiksuojamas 0,1% sumažėjimas). Bendras bu...
nuotrauka
2023-12-15 09:48
Nuo sausio 1 d. įsigalios Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nauja redakcija – Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Įstatymo pataisose reglamentuojama, kad keisis negalios vertinimo modelis, didės paslaugų ir pagalbos prieinamumas žmonėms su negalia, operatyviau bus teikiam...

Statybunaujienos.lt » Komentaras