2021 balandžio 14 d. trečiadienis, 21:03
Reklama  |  facebook

Viešieji pirkimai. Kada turi būti išviešinti subtiekėjai ar subrangovai

2018-01-31 14:20
Skandalai dėl viešųjų pirkimų mūsų šalyje kyla nuolat. Ne visi nuskamba taip plačiai, kaip perkant šaukštus kariuomenei arba sulaukia tokio visuomenės susidomėjimo kaip dabar ietis viešai sukryžiavus televizininkams bei politikams. Tačiau visiems verslams pravartu tiksliai žinoti, ką išties savo pasiūlyme iš anksto privalo išviešinti tiekėjas, kad vėliau nekiltų ginčų dėl skaidrumo bei teisėtumo.
nuotrauka
Dviračių takas Elektrėnuose.„ Eurovia Lietuva“ nuotr. (portalo Statybunaujienos.lt archyvo nuotr.)


Minimos įmonės
Eurovia Lietuva, AB
Kauno tiltai, AB
Kamesta, UAB

„Norėčiau remtis konkrečiu pavyzdžiu, kurį nagrinėjo dviejų instancijų teismai, tačiau galutinį ir kitokį nei ankstesnį sprendimą neseniai priėmė Lietuvos Aukščiausiasis teismas. Taip išspręstas AB „Kauno tiltai“ bei UAB „Kamesta“ ginčas. Abi organizacijos dalyvavo trijuose identiškuose viešojo pirkimo konkursuose dėl kelių asfaltavimo darbų. UAB „Kamesta“ pasiūlymo vertinimo teisėtumas iš esmės priklausė nuo to, ar ji privalėjo iš anksto išviešinti savo ir kito subjekto, kuris tiekė asfalto tiesimui reikalingą medžiagą, teisinius santykius“, - cituojama išplatintame pranešime teisininkė Giedrė Kačinskienė.

„Kamesta“ pasiūlė mažiausią kainą, tačiau perkančiajai organizacijai iškilo papildomų klausimų dėl laimėtojos kvalifikacijos. Paprašyta patikslinti, ar atitinka pirkime nurodytą tiekėjų kvalifikaciją, mat karštojo asfalto gamykloje turi būti įdiegta sertifikuota vidinės gamybos kontrolės sistema.

UAB „Kamesta“ prašomą informaciją patvirtino pirmuose dviejuose pirkimuose, pateikdama ketinimo protokolus asfaltą pirkti iš reikiamą kvalifikaciją atitinkančios AB „Eurovia Lietuva“, todėl ir buvo pripažinta konkursų laimėtoja.

Teisinis pagrindas

LR Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta, kad tiekėjai, kurie ketina pasitelkti subtiekėjus ar subrangovus viešo pirkimo sutarčiai vykdyti, teikdami pasiūlymus privalo juos išviešinti. Kitaip pasiūlymas turėtų būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų.

Jei, vykdant pirkimo sutartį, paaiškėtų, kad tiekėjas remiasi pasiūlyme neišviešintų subrangovų ar subtiekėjų pajėgumais, tai galėtų būti laikoma viešojo pirkimo sutarties pažeidimu.

Tačiau ne visada yra aišku, kas yra laikomas subtiekėju, kurį būtina išviešinti teikiant pasiūlymą. Tiekėjai, dalyvaudami viešajame pirkime dėl statybos darbų atlikimo, naudojasi daugelio kitų ūkio subjektų teikiamomis prekėmis bei paslaugomis: nuomoja patalpas, perka statybines medžiagas ir kt.

„Kaip matyti iš Viešųjų pirkimų įstatymo bei susijusių teisės aktų, tiekėjui yra numatyta aiški pareiga teikiant pasiūlymus išviešinti subtiekėjus ar subrangovus. Pareiga išviešinti ir trečiuosius asmenis labai aiškiai išreikšta nėra. Tačiau visai nesenai Lietuvos Aukščiausias teismas, spręsdamas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo pareigą išviešinti subjektus, kurių pajėgumais jis grindžia savo atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, aiškinimo ir taikymo, pasisakė, jog tam tikrais atvejais tiekėjai privalo išviešinti ne tik subtiekėjus ar subrangovus, bet ir kitus trečiuosius asmenis“, - atkreipia dėmesį teisininkė Giedrė Kačinskienė.

Teisminis ginčas

Konkursą pralaimėjusi AB „Kauno tiltai“ kreipėsi į teismą ir reikalavo pripažinti pirkimo rezultatus neteisėtais, esą tarp ūkio subjektų UAB „Kamesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“ susiklostė subrangos teisiniai santykiai.

AB „Kauno tiltai“ teigimu, UAB „Kamesta“ statybinių medžiagų pardavėjas šiuo atveju turėjo būti laikomas subtiekėju ir privalėjo būti išviešintas pasiūlymo pateikimo metu, kadangi UAB „Kamesta“ rėmėsi jo pajėgumais.

UAB „Kamesta“ nurodė, kad pirkimo objektas – darbai, o ne prekės, todėl asfalto, kaip ir bet kurios kitos statybų medžiagos ar įrangos, tiekimas pirkimo dalyviui nesuponuoja išvados, jog tarp tokių subjektų susiklosto subrangos teisiniai santykiai.

Pirmos ir antros instancijos teismai iš esmės sprendė, kad šiuo atveju AB „Eurovia Lietuva“ nėra laikoma UAB „Kamesta“ subtiekėju. Asfalto mišiniai, naudojami minėtiems darbams atlikti, nėra pirkimo objektas ar sudedamoji jo dalis, todėl jų pardavėjas AB „Eurovia Lietuva“ nėra laikomas subtiekėju ar subrangovu. Tokiu atveju jo išviešinti iš anksto tiekėjas neprivalėjo.

Lietuvos Aukščiausiasis teismas išsprendė šį klausimą kitaip ir nagrinėdamas šią situaciją suformulavo tokią taisyklę: jeigu perkančioji organizacija viešojo pirkimo sąlygose iškelia atitinkamą kvalifikacijos reikalavimą, kurio atitikčiai įrodyti tiekėjas pasitelkia trečiąjį asmenį, toks jų tarpusavio ryšys kokiu nors būdu turi būti iš anksto išviešintas pasiūlyme, nepriklausomai nuo to, kad šis trečiasis asmuo viešojo pirkimo sutartiniuose santykiuose veikia ne kaip subrangovas.

Kitaip tariant, tiekėjas privalo išviešinti ne tik subtiekėjus, tačiau ir visus trečiuosius asmenis, kurių kvalifikacijos reikalavimais remiamasi.

Susiformavo praktika

„Teismas papildomai nurodė, kad ši teisės aiškinimo taisyklė turi būti aktuali ir taikoma visais atvejais: tiek tada, kai tiekėjai pasiūlymuose turi iš karto pateikti jų kvalifikaciją patvirtinančius (įrodančius) dokumentus, tiek tada, kai, kaip ir nagrinėjamu atveju, pasiūlyme jiems pakanka pateikti pajėgumų atitikties deklaraciją, o kvalifikacijos duomenis pateikia laimėtoju pripažintas tiekėjas“, - akcentuoja teisininkė Giedrė Kačinskienė.

Atkreipiamas dėmesys, kad ši taisyklė pasiūlyme išviešinti trečiuosius asmenis - neapima absoliučiai visų trečiųjų asmenų, kaip antai patalpų nuomotojo, kitų statybinių medžiagų tiekėjų. Apima tik tuos trečiuosius asmenis, kurių turima kvalifikacija tiekėjas grindžia savo atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams.

„Nagrinėjamu atveju pirkimo sąlygose buvo keliamas reikalavimas statybinėms medžiagoms - karštojo asfalto gamykloje turėjo būti įdiegta sertifikuota vidinės gamybos kontrolės sistema, todėl perkant statybines medžiagas iš kito subjekto – jis tokiu atveju turi būti išviešintas teikiant pasiūlymą“, - reziumuoja G. Kačinskienė ir mano, kad po šios taisyklės įvedimo ir jos paisant turėtų sumažėti teisinių ginčų jau įvykus viešųjų pirkimų konkursams.

Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, bylų, susijusių su viešaisiais pirkimais, išnagrinėjimo rezultatų analizė pirmos instancijos teismuose parodė, kad iš 320 išnagrinėtų bylų, tik 148 ieškiniai buvo atmesti, vadinasi, daugiau negu pusė pateiktų ieškinių ginčuose dėl viešųjų pirkimų buvo patenkinti visiškai arba iš dalies.

Statybunaujienos.lt
Aktualijos

nuotrauka
2021-04-14 14:45
Neretai praktikoje pasitaiko situacijų, kuomet užsakovai, jau faktiškai naudodamiesi rangovo atliktų darbų rezultatu, dėl kokių nors formalių priežasčių atsisako priimti rangovo atliktus statybos rangos darbus. Esant tokioms aplinkybėms rangovas įgyja teisę vienašališkai perduoti darbus užsakovui.
nuotrauka
2021-04-14 10:33
2021 m. vasarį šalyje atlikta statybos darbų už 166,1 mln. EUR to meto kainomis, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 4,2 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei sausį (nepašalinus – 2,4 proc.), praneš Statistikos departamentas.
nuotrauka
2021-04-14 08:47
Registrų centras – be jau įprastų elektroninių paslaugų, tokių kaip e. varžytynės, e. aukcionai, e. įgaliojimai, e. parašas ar e. pristatymas, – nuo šiol sudaro galimybę elektroniniu būdu organizuoti ir nuomos konkursus. Tikimasi, kad nuomos konkursų organizavimas elektroninėje erdvėje padės užtikri...
nuotrauka
2021-04-13 13:09
Komfortas paprastai suprantamas kaip sąlygų visuma, teikianti buitinių patogumų. Tačiau šias sąlygas, ypač kalbant apie akustinį komfortą, kaip pastebi UAB „Ramsta“ direktorius Kęstutis Jonutis, visi supranta skirtingai.
nuotrauka
2021-04-13 11:02
Artimiausiu metu vidaus reikalų sistemos pareigūnams – ugniagesiams gelbėtojams, policininkams ir kitiems – bus pagerintos gydymo ir reabilitacijos sąlygos. Valstybės turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas, įgyvendinantis Vidaus reikalų ministerijos Reabilitacijos c...
nuotrauka
2021-04-13 09:03
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutine ir neskundžiama nutartimi paliko galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo buvo tenkintas Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės Lauros Paulikienės, ginančios viešąjį interesą, pareiškimas užkertant kelią neteisėt...
nuotrauka
2021-04-12 17:25
Šalia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų iškils didžiausia Baltijos šalyse infekcinių ligų ligoninė. Kauno klinikų užsakymu infekcinių ligų ligoninės projektą įgyvendins projektavimo paslaugų konkursą laimėjusi UAB „Maspro“. Pastato statybos darbų vertė gali siekti apie 2...
nuotrauka
2021-04-12 13:34
Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ) paskelbė du svarbius biokurą naudojančių įrenginių statybos projekto viešuosius pirkimus. Paskelbtais konkursais ieškoma biokurą naudojančios jėgainės dalies statybos valdytojo bei statybos darbų rangovo.
nuotrauka
2021-04-12 11:53
Būstą ar kitą savo nekilnojamo turto objektą parduoti nutarę žmonės susiduria su klausimu: pardavinėti pačiam ar kreiptis į profesionalą? Dažnas, pasirinkęs būstą parduoti savo jėgomis, tikisi tai atlikti greitai, be vargo ir sutaupyti mokestį, kurį už paslaugas sumokėtų brokeriui.
nuotrauka
2021-04-12 11:23
Registrų centras šiuo metu intensyviai įgyvendina archyvo centralizavimo ir skaitmenizavimo projektą. Įvertinus fizinių Registrų centro naudojamų archyvo patalpų būklę, paaiškėjo, kad kai kurios patalpos nebeatitinka griežtų bylų saugojimo reikalavimų, todėl dar šiais metais dalis archyvų bus sukonc...
nuotrauka
2021-04-09 13:44
Lietuvos verslo organizacijos – Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija – kreipėsi į Finansų ministeriją, ragindamos dar šiais metais keisti įmonių pelno mokestį, pereinant prie paskirstytojo pelno apmokestinimo (i...
nuotrauka
2021-04-09 07:40
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyrius paskelbė sprendimą civilinėje byloje pagal ieškovės Akmenės rajono savivaldybės administracijos ieškinį dėl rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų (preliminariųjų nuostolių), rekonstruojant Naujosios Akmenės miesto centrinę aikštę, atlyginimo priteisimo...
nuotrauka
2021-04-07 13:36
Bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija" tęsia praėjusį rudenį paskelbtą viešąjį pirkimą kairiajai Neries krantinės pusei sutvarkyti. Atnaujinti dėl tiekėjo ieškinio sustabdytas pirkimo procedūras leido palankus Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas.
nuotrauka
2021-04-07 11:39
Seimas po Vyriausybės išvadų ketina svarstyti Žemės įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo numatoma įvesti naują mokestį už nekilnojamojo turto projektų plėtrą valstybinėje žemėje. Įstatymas buvo nemažai aptarinėtas žiniasklaidoje, bruzda verslas, tačiau visuomenė šioje istorijoje lyg ir neturi jokio v...
nuotrauka
2021-04-02 08:43
Seimas po pateikimo pritarė tęstinio profesinio mokymo įstatymo pataisoms ir atidavė projektą tolimesniems svarstymams. Pataisos leistų 25-erių ir vyresniems asmenims, iki tol neįgijusiems profesinės kvalifikacijos, dalyvauti trumpesnės trukmės Užimtumo tarnybos organizuojamose tęstinio profesinio m...
nuotrauka
2021-04-01 16:58
Ketvirtadienį, balandžio 1 d., įsigalioję aplinkos ministro įsakymai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams suteikia daugiau galimybių priimant sprendimus. Nuo šiol gyventojai galės naudotis papildomu balsavimo kanalu – biuletenį pildyti ir pateikti elektroninio ryšio priemonėmis, pavyzdž...
nuotrauka
2021-04-01 13:40
Kovo 31 d. Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija svarstė parlamentinės kontrolės klausimą „Dėl institucijų veiksmų galimai stabdant vėjo jėgainių plėtros projektus“. Minėtą parlamentinės kontrolės klausimą įtraukti į darbotvarkę paskatino gauti raštai iš Lietuvos verslo konfederacijos (LVF) ...
nuotrauka
2021-04-01 11:12,      papildyta 2021-04-01 13:07, Papildyta „Rapsoilos“ komentaru
Kovo 31-osios rytą Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai kartu su aplinkosaugos specialistais ir ugniagesiais-gelbėtojais atliko kratą Mažeikių rajono uždarojoje akcinėje bendrovėje „Rapsoila“, kurios veikla – pagrindinio ekologiškai švarių degalų komponento – iš rapsų išga...
nuotrauka
2021-03-31 11:49
Aplinkos ministerija atnaujino Lietuvoje veikiančių įmonių, kurioms 2021-2025 m. planuojama paskirstyti nemokamus apyvartinius taršos leidimus, sąrašą. Jis sudarytas įvertinus Europos Komisijos patikslintus taršos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis tikslus 2021–2030 m.
nuotrauka
2021-03-31 11:37
„Skaitmeninė statyba“ kartu su Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) tęsią tradiciją ir organizuoja kasmetinį konkursą „Lietuvos BIM projektai”, skirtą išrinkti geriausią Lietuvos įmonių praktiką, naudojant statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijas ir metodologiją.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos