2024 gegužės 20 d. pirmadienis, 21:42
Reklama  |  facebook

Apdirbamajai gamybai patiriant sunkumų, Lietuvos BVP sumenko

2023-05-02 10:31
Šiuos metus Lietuvos ekonomika pradėjo būdama techninėje recesijoje. Prarastas dalies apdirbamosios gamybos veiklų kainų konkurencingumas, mažėjusi užsienio paklausa ir griežtinama pinigų politika lėmė, kad antrą ketvirtį iš eilės šalies ekonomikos aktyvumas sumenko. Vis dėlto darbo rinka rodo atsparumą. Išankstiniais duomenimis, pirmąjį ketvirtį dirbančiųjų skaičius Lietuvoje nenustojo didėti, o atlyginimų augimas reikšmingiau nesulėtėjo. Tokia padėtis darbo rinkoje leidžia tikėtis, kad ekonomikos nuosmukis ilgai netruks.
nuotrauka
Darius IMBRASAS, Lietuvos bankas


Minimos įmonės
Lietuvos bankas,
Prarastas dalies apdirbamosios gamybos veiklų kainų konkurencingumas, mažėjusi užsienio paklausa ir griežtinama pinigų politika lėmė sumenkusį šalies ekonomikos aktyvumą 2023 m. pirmąjį ketvirtį. Valstybės duomenų agentūros skelbiamo išankstinio įverčio duomenimis, 2023 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, ekonomika sumenko 3,0 proc., o palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu – 3,6 proc. Didžiausią įtaką tokiai ekonomikos raidai turėjo apdirbamoji gamyba, prekyba, transportas ir saugojimas, nekilnojamojo turto (NT) operacijų veikla.

Dėl aukštų energijos kainų prarastas dalies apdirbamosios gamybos veiklų kainų konkurencingumas ir mažėjusi užsienio paklausa lėmė apdirbamosios gamybos pardavimų krytį. 2023 m. pirmąjį ketvirtį apdirbamosios gamybos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, pardavimai, apskaičiuoti palyginamosiomis kainomis ir įvertinus sezoninių veiksnių poveikį, per ketvirtį sumenko 2,8, o palyginti su prieš metus buvusiu lygiu, – 14,2 proc. Didžiausią poveikį tokiai apdirbamosios gamybos raidai darė mažėję chemijos, taip pat medienos ir baldų pramonės šakų pardavimai. Chemijos pramonės pardavimų krytį labiausiai veikė itin didelės energijos kainos ir pasaulyje atslūgstanti COVID-19 pandemija, o medienos ir baldų pramonės – itin aukštos energijos kainos, įvestos sankcijos šalims agresorėms ir vartotojų vangumas įsigyti didesnės vertės ilgalaikio vartojimo prekių. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos (ES) vartotojai tinkamumą šiuo metu įsigyti didesnius pirkinius vertina bene blogiausiai nuo duomenų skelbimo pradžios 1985 m. Nors energijos kainos šiuo metu yra reikšmingai sumažėjusios, o įmonės artimiausiais mėnesiais tikisi nuosaikaus gaminamos produkcijos augimo, veiklos padėtis tebėra įtempta. Remiantis Europos Komisijos atliekamo verslo tendencijų tyrimo rezultatais, šiuo metu turimų gamybos pajėgumų panaudojimas yra mažiausias nuo 2011 m. pradžios, įmonės gaminamos produkcijos paklausą vertina blogiausiai nuo 2010 m., o turimų pagamintos produkcijos atsargų lygis didesnis buvo tik 2009 m. Tiesa, šioms nepalankioms tendencijoms atsparumą teberodo mašinų ir įrangos gamybos bei autopramonės įmonės.

Aukšta infliacija ir tebegriežtinama pinigų politika mažino namų ūkių norą vartoti ir varžė mažmeninės prekybos atsigavimą. Šių metų pirmąjį ketvirtį mažmeninės prekybos apyvarta, apskaičiuota palyginamosiomis kainomis ir įvertinus sezoninių veiksnių poveikį, buvo 1,8 proc. mažesnė nei ankstesnį ketvirtį ir 2,3 proc. – nei prieš metus. Mažėjo visų didžiausių prekių grupių, iš jų labiausiai degalų ir nebūtinųjų ilgalaikio vartojimo prekių, pardavimai. Namų ūkių vangumą įsigyti didesnius pirkinius labiausiai veikė brangęs skolinimasis ir nežinomybė dėl to, kokiame lygyje ilgainiui nusistovės palūkanos. Pavyzdžiui, dėl brangusių paskolų reikšmingai sumažėjo NT rinkos aktyvumas, kuris veikė tiek baldų, tiek kitų stambesnių namų apyvokos daiktų paklausą. Toks namų ūkių elgesys nėra sietinas su reikšmingai pablogėjusia namų ūkių finansine padėtimi. Naujausi vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai rodo, kad namų ūkių finansinė padėtis šiuo metu yra geresnė, nei buvo prieš prasidedant COVID-19 pandemijai, ir namų ūkiai tikisi, kad per šiuos metus ji dar pagerės. Apskritai, šių metų balandžio mėn. namų ūkių nuotaikos buvo geriausios nuo 2021 m. pabaigos. Tai, visų pirma, reikėtų sieti su darbo rinkos atsparumu – remiantis Sodros duomenimis, šių metų pirmąjį ketvirtį dirbančiųjų skaičius Lietuvoje nenustojo didėti, o atlyginimų augimas reikšmingiau nesulėtėjo.

Paslaugų sektoriaus raida vis dar yra netolygi. Remiantis sausio–vasario mėn. duomenimis, apskaičiuotais palyginamosiomis kainomis ir įvertinus sezoninių veiksnių poveikį, augo apgyvendinimo ir maitinimo (buvo 5,8 % didesnė nei vidutiniškai 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį), informacijos ir ryšių (2,0 %) bei administracinių ir aptarnavimo paslaugų (1,5 %) veiklų pardavimų apimtis. Lietuvoje veikiantiems bankams pradėjus skelbti itin gerus šių metų pirmojo ketvirčio rezultatus, tikėtina, kad reikšmingiau padidės finansų ir draudimo paslaugų sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė. Kartu dėl lėčiau augusios euro zonos ekonomikos ir įvesto ES mobilumo paketo mažėjo transporto ir saugojimo paslaugų veiklos pardavimai, o griežtinama pinigų politika reikšmingai sumažino ir NT operacijų veiklos pardavimus. Šių metų pirmąjį ketvirtį dirbančiųjų skaičius didėjo daugelyje paslaugų sektorių, net ir dalyje tų, kurie susidūrė su pardavimų apimties mažėjimu, pavyzdžiui, transporto ir saugojimo veikloje. Tai galima sieti su vis dar dideliu darbuotojų poreikiu – balandžio mėn. itin didelė paslaugų sektoriaus įmonių dalis ir toliau nurodė darbuotojų trūkumą kaip veiksnį, ribojantį jų veiklą. Tai rodo gana teigiamą šio sektoriaus įmonių požiūrį dėl tolesnės jų raidos.

Statybos sektoriaus darbų apimtis auga. Po pusantrų metų trukusios itin vangios plėtros 2022 m. paskutinį ketvirtį statybos sektoriaus pridėtinės vertės ketvirtinis augimas paspartėjo ir buvo artimas ilgalaikiam vidurkiui. Paskelbti šių metų sausio–vasario mėn. atliktų darbų rodikliai leidžia tikėtis tolesnio statybos sektoriaus aktyvumo augimo. Šiuo laikotarpiu labiausiai didėja inžinerinių statinių statybos, kurių nemaža dalis įprastai yra finansuojama ES paramos fondų lėšomis. Būtent šiais metais numatomas beveik dvigubai didesnis ES paramos fondų lėšų panaudojimas leidžia tikėtis palankios šio statybos segmento raidos šiais metais. Praėjusių metų antrąjį pusmetį taip pat beveik padvigubėjo pradėtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų, ypač pramoninės paskirties ir sandėliavimo, apimtis, tai artimiausiais ketvirčiais darys teigiamą įtaką ir negyvenamosios paskirties statybos segmentui. Teigiamos tendencijos šiuose statybos segmentuose turėtų nusverti neigiamą mažėjančios gyvenamosios paskirties statybos apimties poveikį, jį ir toliau nepalankiai veiks griežtinama pinigų politika.

Nors 2023 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos ekonomikos aktyvumo raida buvo silpnesnė, nei numatyta, tikimasi palankesnės ekonomikos raidos antrąjį pusmetį. Tai visų pirma sietina su darbo rinkos atsparumu. Vertinant išankstiniais duomenimis, darbo rinkos padėtis yra geresnė, nei tikėtasi, – žemesnis, nei laukta, nedarbo lygis, palankesnė dirbančiųjų skaičiaus raida ir darbo užmokesčio augimas. Toks darbo rinkos atsparumas kartu su reikšmingai sulėtėjusiu kainų augimu leidžia tikėtis didesnės vidaus paklausos, ypač namų ūkių vartojimo atsigavimo antrąjį pusmetį. O pastarųjų mėnesių infliacijos raida leidžia tikėtis, kad birželio mėn. darbo užmokesčio augimas jau turėtų viršyti infliaciją, o gyventojų perkamoji galia turėtų pradėti didėti. Taip pat visus šiuos metus namų ūkių perkamąją galią didins ir su 2023 m. valstybės biudžetu priimti sprendimai, kurie didina namų ūkių pajamas ir apribojo energijos išlaidų augimą. 
Statybunaujienos.lt
Žymės  Pramonė, BVPKomentaras

nuotrauka
2024-05-17 06:14
Po artimojo mirties žmonės paveldi ne tik mirusiojo kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, bet ir finansinius įsipareigojimus, įskaitant ir būsto paskolas. Ką reikėtų žinoti susidūrus su tokia situacija, pataria „Luminor" banko Mažmeninės bankininkystės vadovas Edvinas Jurevičius.
nuotrauka
2024-05-14 13:21
Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis peri...
nuotrauka
2024-05-14 09:50
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (toliau – LRATCA) kreipėsi į Seimo Aplinkos apsaugos komitetą dėl nepaaiškinamų kogeneracinių jėgainių veiksmų, kai vienašališkai yra mažinami priimtų energetinę vertę turinčių atliekų kiekiai iš regioninių atliekų tvarkymo centrų (toliau – RATC...
nuotrauka
2024-05-10 07:44
Pastaruoju metu net būsto rinkos apžvalgos pradedamos nuo karo grėsmės aspekto, lyg ta grėsmė būtų atsiradusi ką tik ir tapusi neišvengiama. Strateginės komunikacijos, psichologinių operacijų ir kovos su propaganda ekspertai vienbalsiai sako: šis naratyvas šiuo metu naudingas tik vienai pusei. Iš ve...
nuotrauka
2024-05-08 13:37
Artėjant vasarai, jūsų prašo pavaduoti kolegas? Darbo kodekso 144 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse. Taigi ...
nuotrauka
2024-05-06 09:24
Nors tyčinio bankroto bylose daugiausia dėmesio skiriama įmonės vykdytos veiklos ir sandorių vertinimui, advokatų profesinės bendrijos LAWCORPUS VENSLAUSKAS teisininkas Vilius Vismantas įsitikinęs, kad labai svarbu nepamiršti ir vadovo vaidmens.
nuotrauka
2024-04-30 16:15
Visiems būsto paskolos gavėjams tenka spręsti tą patį klausimą – rinktis anuitetinį (kintamą) ar linijinį (fiksuotą) mokėjimo grafiką. Apie abiejų variantų privalumus ir trūkumus pasakoja „Luminor" banko Mažmeninės bankininkystės vadovas Edvinas Jurevičius.
nuotrauka
2024-04-30 16:13
Pirkdami būstą su paskola ar kreditu, dažniausiai, turime sudaryti ir hipotekos sutartį, tai yra įkeisti turtą kaip užstatą. Kas yra ta hipoteka, kam ji reikalinga ir ko jokiu būdu nerekomenduojama daryti – net ir susidūrus su sunkumais mokant įmokas, pasakoja kūrybiškų NT projektų ir vietokūros kom...
nuotrauka
2024-04-29 10:05
Pirmasis šių metų ketvirtis komercinio nekilnojamo turto (NT) įmonėms – sunkiai prognozuojamas. Rinkoje vyravusi nežinomybė dėl kainos pokyčių turėjo tiesioginės įtakos ir komercinio NT sandoriams, kurie vyko vangiai, sako Mindaugas Liaudanskas, SBA grupės investicijų valdymo bendrovės „Capitalica A...
nuotrauka
2024-04-26 09:55
Praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kai nekilnojamasis turtas priklauso keliems savininkams. Neretai tarp bendraturčių kyla įtampos ir ginčai, kaip tą turtą valdyti ir juo naudotis. Pasak advokatų profesinės bendrijos AVOCAD vyresniojo teisininko, advokato Eimanto Čepo, įprastas tokios situacijos sp...
nuotrauka
2024-04-25 10:36
Mintis nuosavame sklype pasistatyti savus namus – itin patraukli, tačiau neturint pakankamai santaupų tą padaryti ne visada paprasta. Kokius kriterijus turi atitikti būsimasis tokios paskolos gavėjas ir kokios yra ne visiems žinomos šio kredito subtilybės, pasakoja „Luminor" banko Mažmeninės bankini...
nuotrauka
2024-04-24 08:08
„Šildymo sezonas nutrauktas per anksti“, konstatuoja Algimantas, pro savo virtuvės langą žvelgdamas į šlapią sniegą, dengiantį daugiabučio kiemą. „Šalta“, priduria Algimantas, žvelgdamas į vidaus termometrą, kuris rodo 16 laipsnių Celsijaus.
nuotrauka
2024-04-22 14:23
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2024 metų kovo mėnesio reikšmė paaugo 0,2%. Bendras butų kainų lygis Lietuvos didmiesčiuose per pastaruosius 12 mėnesių...
nuotrauka
2024-04-19 12:39
Ar galima nustatyti išbandymo terminą darbuotojui, perkėlus jį į kitas pareigas? O sudarius susitarimą dėl papildomo darbo? Šie ir kiti klausimai apie išbandymo laikotarpį dažnai kyla daugeliui darbuotojų. Taigi ką reikia žinoti apie šį – išbandymo – terminą ir kokios darbuotojo teisės?
nuotrauka
2024-04-19 09:47
Šiais metais ne viena šventinė diena „išpuola" viduryje savaitės. Gegužės 1-ąją minima Tarptautinė darbo diena šiemet bus trečiadienį, ir tai prasčiausias variantas tiems, kurie stengiasi nepraleisti nė vienos progos susikurti ilgesnį atokvėpį. Galimybių pratęsti savaitgalius turi ir darbdavys, ir d...
nuotrauka
2024-04-16 14:42
Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais. Apie jos sudarymą bei darbuotojo priėmimą į darbą nustatyta tvarka privaloma pranešti „Sodrai“ mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios...
nuotrauka
2024-04-12 13:29
Visuomenėje verda diskusijos dėl gyventojų atsakomybės už jiems priklausančius statinius bei dėl to, ką daryti su senos statybos daugiabučiais pastatais. Svarstoma apie nedidelės dalies daugiabučių namų, kurie yra avarinės būklės, griovimą. Kas lauktų šio nekilnojamojo turto (NT) savininkų bei kaip ...
nuotrauka
2024-04-10 13:14
VDI primena, kad pagal Darbo kodekso 30 straipsnio 3 dalį darbdavys privalo imtis visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų padėti asmenims, kurie patyrė smurtą ar priekabiavimą. Viena iš darbdaviui numatytų pareigų – organizuoti darbuotojams mokymus api...
nuotrauka
2024-04-09 17:01
Vis dažniau kalbant apie tai, kad Seimas turėtų leisti iš viešųjų pirkimų šalinti Lietuvos ir užsienio tiekėjus, kurie yra įtraukti į Rusijos karo rėmėjų sąrašą ar yra su jais susijęs, į paviršių iškyla įmonių reputacijos klausimas. Viešojoje erdvėje neretai pasigirsta informacija ir apie ne laiku, ...
nuotrauka
2024-04-05 09:31
Po stabilumu pasižymėjusių 2023 metų, 2024 metus naujo būsto rinka pradėjo gerokai aktyviau: per 2024 metų I ketvirtį Vilniuje buvo parduoti 707 butai ir tai yra 23 proc. daugiau pardavimų nei pernai metų ketvirčio vidurkis (576 butai). Beveik ketvirtadaliu ūgtelėjęs pirkėjų aktyvumas labiausiai buv...

Statybunaujienos.lt » Komentaras