2023 rugsėjo 27 d. trečiadienis, 1:30
Reklama  |  facebook

Apdirbamajai gamybai patiriant sunkumų, Lietuvos BVP sumenko

2023-05-02 10:31
Šiuos metus Lietuvos ekonomika pradėjo būdama techninėje recesijoje. Prarastas dalies apdirbamosios gamybos veiklų kainų konkurencingumas, mažėjusi užsienio paklausa ir griežtinama pinigų politika lėmė, kad antrą ketvirtį iš eilės šalies ekonomikos aktyvumas sumenko. Vis dėlto darbo rinka rodo atsparumą. Išankstiniais duomenimis, pirmąjį ketvirtį dirbančiųjų skaičius Lietuvoje nenustojo didėti, o atlyginimų augimas reikšmingiau nesulėtėjo. Tokia padėtis darbo rinkoje leidžia tikėtis, kad ekonomikos nuosmukis ilgai netruks.
nuotrauka
Darius IMBRASAS, Lietuvos bankas


Minimos įmonės
Lietuvos bankas,
Prarastas dalies apdirbamosios gamybos veiklų kainų konkurencingumas, mažėjusi užsienio paklausa ir griežtinama pinigų politika lėmė sumenkusį šalies ekonomikos aktyvumą 2023 m. pirmąjį ketvirtį. Valstybės duomenų agentūros skelbiamo išankstinio įverčio duomenimis, 2023 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, ekonomika sumenko 3,0 proc., o palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu – 3,6 proc. Didžiausią įtaką tokiai ekonomikos raidai turėjo apdirbamoji gamyba, prekyba, transportas ir saugojimas, nekilnojamojo turto (NT) operacijų veikla.

Dėl aukštų energijos kainų prarastas dalies apdirbamosios gamybos veiklų kainų konkurencingumas ir mažėjusi užsienio paklausa lėmė apdirbamosios gamybos pardavimų krytį. 2023 m. pirmąjį ketvirtį apdirbamosios gamybos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, pardavimai, apskaičiuoti palyginamosiomis kainomis ir įvertinus sezoninių veiksnių poveikį, per ketvirtį sumenko 2,8, o palyginti su prieš metus buvusiu lygiu, – 14,2 proc. Didžiausią poveikį tokiai apdirbamosios gamybos raidai darė mažėję chemijos, taip pat medienos ir baldų pramonės šakų pardavimai. Chemijos pramonės pardavimų krytį labiausiai veikė itin didelės energijos kainos ir pasaulyje atslūgstanti COVID-19 pandemija, o medienos ir baldų pramonės – itin aukštos energijos kainos, įvestos sankcijos šalims agresorėms ir vartotojų vangumas įsigyti didesnės vertės ilgalaikio vartojimo prekių. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos (ES) vartotojai tinkamumą šiuo metu įsigyti didesnius pirkinius vertina bene blogiausiai nuo duomenų skelbimo pradžios 1985 m. Nors energijos kainos šiuo metu yra reikšmingai sumažėjusios, o įmonės artimiausiais mėnesiais tikisi nuosaikaus gaminamos produkcijos augimo, veiklos padėtis tebėra įtempta. Remiantis Europos Komisijos atliekamo verslo tendencijų tyrimo rezultatais, šiuo metu turimų gamybos pajėgumų panaudojimas yra mažiausias nuo 2011 m. pradžios, įmonės gaminamos produkcijos paklausą vertina blogiausiai nuo 2010 m., o turimų pagamintos produkcijos atsargų lygis didesnis buvo tik 2009 m. Tiesa, šioms nepalankioms tendencijoms atsparumą teberodo mašinų ir įrangos gamybos bei autopramonės įmonės.

Aukšta infliacija ir tebegriežtinama pinigų politika mažino namų ūkių norą vartoti ir varžė mažmeninės prekybos atsigavimą. Šių metų pirmąjį ketvirtį mažmeninės prekybos apyvarta, apskaičiuota palyginamosiomis kainomis ir įvertinus sezoninių veiksnių poveikį, buvo 1,8 proc. mažesnė nei ankstesnį ketvirtį ir 2,3 proc. – nei prieš metus. Mažėjo visų didžiausių prekių grupių, iš jų labiausiai degalų ir nebūtinųjų ilgalaikio vartojimo prekių, pardavimai. Namų ūkių vangumą įsigyti didesnius pirkinius labiausiai veikė brangęs skolinimasis ir nežinomybė dėl to, kokiame lygyje ilgainiui nusistovės palūkanos. Pavyzdžiui, dėl brangusių paskolų reikšmingai sumažėjo NT rinkos aktyvumas, kuris veikė tiek baldų, tiek kitų stambesnių namų apyvokos daiktų paklausą. Toks namų ūkių elgesys nėra sietinas su reikšmingai pablogėjusia namų ūkių finansine padėtimi. Naujausi vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai rodo, kad namų ūkių finansinė padėtis šiuo metu yra geresnė, nei buvo prieš prasidedant COVID-19 pandemijai, ir namų ūkiai tikisi, kad per šiuos metus ji dar pagerės. Apskritai, šių metų balandžio mėn. namų ūkių nuotaikos buvo geriausios nuo 2021 m. pabaigos. Tai, visų pirma, reikėtų sieti su darbo rinkos atsparumu – remiantis Sodros duomenimis, šių metų pirmąjį ketvirtį dirbančiųjų skaičius Lietuvoje nenustojo didėti, o atlyginimų augimas reikšmingiau nesulėtėjo.

Paslaugų sektoriaus raida vis dar yra netolygi. Remiantis sausio–vasario mėn. duomenimis, apskaičiuotais palyginamosiomis kainomis ir įvertinus sezoninių veiksnių poveikį, augo apgyvendinimo ir maitinimo (buvo 5,8 % didesnė nei vidutiniškai 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį), informacijos ir ryšių (2,0 %) bei administracinių ir aptarnavimo paslaugų (1,5 %) veiklų pardavimų apimtis. Lietuvoje veikiantiems bankams pradėjus skelbti itin gerus šių metų pirmojo ketvirčio rezultatus, tikėtina, kad reikšmingiau padidės finansų ir draudimo paslaugų sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė. Kartu dėl lėčiau augusios euro zonos ekonomikos ir įvesto ES mobilumo paketo mažėjo transporto ir saugojimo paslaugų veiklos pardavimai, o griežtinama pinigų politika reikšmingai sumažino ir NT operacijų veiklos pardavimus. Šių metų pirmąjį ketvirtį dirbančiųjų skaičius didėjo daugelyje paslaugų sektorių, net ir dalyje tų, kurie susidūrė su pardavimų apimties mažėjimu, pavyzdžiui, transporto ir saugojimo veikloje. Tai galima sieti su vis dar dideliu darbuotojų poreikiu – balandžio mėn. itin didelė paslaugų sektoriaus įmonių dalis ir toliau nurodė darbuotojų trūkumą kaip veiksnį, ribojantį jų veiklą. Tai rodo gana teigiamą šio sektoriaus įmonių požiūrį dėl tolesnės jų raidos.

Statybos sektoriaus darbų apimtis auga. Po pusantrų metų trukusios itin vangios plėtros 2022 m. paskutinį ketvirtį statybos sektoriaus pridėtinės vertės ketvirtinis augimas paspartėjo ir buvo artimas ilgalaikiam vidurkiui. Paskelbti šių metų sausio–vasario mėn. atliktų darbų rodikliai leidžia tikėtis tolesnio statybos sektoriaus aktyvumo augimo. Šiuo laikotarpiu labiausiai didėja inžinerinių statinių statybos, kurių nemaža dalis įprastai yra finansuojama ES paramos fondų lėšomis. Būtent šiais metais numatomas beveik dvigubai didesnis ES paramos fondų lėšų panaudojimas leidžia tikėtis palankios šio statybos segmento raidos šiais metais. Praėjusių metų antrąjį pusmetį taip pat beveik padvigubėjo pradėtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų, ypač pramoninės paskirties ir sandėliavimo, apimtis, tai artimiausiais ketvirčiais darys teigiamą įtaką ir negyvenamosios paskirties statybos segmentui. Teigiamos tendencijos šiuose statybos segmentuose turėtų nusverti neigiamą mažėjančios gyvenamosios paskirties statybos apimties poveikį, jį ir toliau nepalankiai veiks griežtinama pinigų politika.

Nors 2023 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos ekonomikos aktyvumo raida buvo silpnesnė, nei numatyta, tikimasi palankesnės ekonomikos raidos antrąjį pusmetį. Tai visų pirma sietina su darbo rinkos atsparumu. Vertinant išankstiniais duomenimis, darbo rinkos padėtis yra geresnė, nei tikėtasi, – žemesnis, nei laukta, nedarbo lygis, palankesnė dirbančiųjų skaičiaus raida ir darbo užmokesčio augimas. Toks darbo rinkos atsparumas kartu su reikšmingai sulėtėjusiu kainų augimu leidžia tikėtis didesnės vidaus paklausos, ypač namų ūkių vartojimo atsigavimo antrąjį pusmetį. O pastarųjų mėnesių infliacijos raida leidžia tikėtis, kad birželio mėn. darbo užmokesčio augimas jau turėtų viršyti infliaciją, o gyventojų perkamoji galia turėtų pradėti didėti. Taip pat visus šiuos metus namų ūkių perkamąją galią didins ir su 2023 m. valstybės biudžetu priimti sprendimai, kurie didina namų ūkių pajamas ir apribojo energijos išlaidų augimą. 
Statybunaujienos.lt
Žymės  Pramonė, BVPKomentaras

nuotrauka
2023-09-26 11:58
Lietuvoje išduodamų paskolų kiekis būstui, vartojimui ir kitiems tikslams toliau pamažu auga, rodo Lietuvos banko duomenys. Visgi skaičiuojama, kad didėjant paskolų poreikiui daugėja ir įsiskolinusių lietuvių. Anot „Vivus Finance" vyr. teisininkės Aurelijos Meiliūnaitės, šiemet pirmąją paskolos įmok...
nuotrauka
2023-09-19 14:23
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatyta, kad kiekvienoje įmonėje turi būti paskiriamas vienas arba daugiau, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių ir įmonės veiklos rizikingumą, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, atitinkantis teisės aktais nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, k...
nuotrauka
2023-09-01 09:41
Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Realco“ duomenimis, rugpjūtį Vilniaus pirminėje NT rinkoje parduoti 218 būstų ir fiksuoti 28 sutarčių nutraukimai. Rugpjūtį būstų parduota 31 proc. daugiau, palyginti su liepa, kuomet parduoti 166 būstai, ir 74 proc. daugiau nei praėjusių metų rugpjūtį, ka...
nuotrauka
2023-08-31 13:17
Investicija į nekilnojamąjį turtą yra gyventojų įvardijama kaip viena patraukliausių, be to, yra nesudėtingai valdoma. Tačiau niekas nėra apsaugotas nuo nuostolių, susijusių su būstu. Praėjusiais metais buvo atlyginta daugiau nei 22 mln. eurų būsto nuostoliams padengti, rodo „Lietuvos draudimo“ duom...
nuotrauka
2023-08-30 09:42
Kai iš darbo vienu metu atleidžiami keli darbuotojai, neretai iškyla klausimas, ar tai neturi būti traktuojama kaip grupės darbuotojų atleidimas. Darbo teisės ekspertai sako, kad keleto darbuotojų atleidimas grupiniu atleidimu tampa, kai atitinka tris kriterijus: darbo sutartys nutraukiamos remianti...
nuotrauka
2023-08-29 10:26
Tikriausiai kiekvienas esame matę produktų pakuočių, ant kurių puikuojasi specialūs ekologiškumą ir tvarumą patvirtinantys ženklai. Visgi, Europos komisija skelbia, kad net 53 proc. ant Europos sąjungos šalyse parduodamų produktų pakuočių ir jų reklamose skelbiamų ekologiškumo teiginių yra susiję su...
nuotrauka
2023-08-28 09:56
Jaunesnio amžiaus žmonės, besidomintys galimybe gauti paskolą nekilnojamam turtui, dažniausiai klausinėja apie paskolos išdavimo procedūrą, taip pat teiraujasi, ar galėtų gauti bendrą paskolą, jei su partneriu nėra susituokę, bei kokio dydžio pradinį įnašą reikėtų sukaupti. Tokie klausimai dominavo ...
nuotrauka
2023-08-23 08:53
Visą gyvenimą svajojote apie savo nuosavus namus ir šalia namo žaliuojančia veją. Svajonę įgyvendinote, bet vieną dieną sužinote, kad Jūsų namus už kompensaciją valstybė nori paimti visuomeniniams poreikiams. Kokiais atvejais taip gali nutikti? Kokias teises turite ir ką daryti? Apie tai plačiau pas...
nuotrauka
2023-08-23 07:11
Dalis pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų svarsto apie galimybes ir toliau likti darbovietėje, tačiau neretai kyla klausimų, ar ir toliau bus taikomos tokios pat garantijos ir ar likusieji dirbti pensinio amžiaus darbuotojai vėliau nepraras galimybės nutraukti darbo sutartį ir gauti išeitinę išmo...
nuotrauka
2023-08-22 10:04
Užuot statę nuosavą namą ar pirkę naują nekilnojamąjį turtą, dažnai žmonės susidomi galimybe atnaujinti senesnį nekilnojamąjį turtą, kuris vieniems tampa antruoju būstu atostogoms, kitiems – nuolatiniais namais. Neretai būsimiems tokių namų savininkams iššūkių kelia renovacijos suplanavimas, kurio g...
nuotrauka
2023-08-16 13:20
Šią vasarą Europos Komisija (EK) priėmė Europos informacijos apie tvarumą teikimo standartus (ESRS), skirtus visoms įmonėms, kurioms taikoma Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva. Šie nauji standartai apima visus aplinkos, socialinius ir valdymo klausimus – įskaitant klimato kaitą, biol...
nuotrauka
2023-08-16 09:08
Vis dažniau mūsų šalies gyventojai gyvenamosiomis patalpomis naudojasi nuomos, o ne nuosavybės teisės pagrindais. Nuomininkai neretai susiduria su įvairiais sunkumais, kurie jiems trukdo tinkamai vykdyti nuomos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Iškeldinimas iš nuomojamos patalpos yra kraštutinė ...
nuotrauka
2023-08-11 06:51
Augančios kainos ir palūkanos neramina daugelį – visos pagrindinės bazinės palūkanų normos liepos pabaigoje padidintos jau vienuoliktą kartą nuo 2022 m. kovo mėn. prasidėjusio kėlimo. JAV Federalinė rezervų sistema (FRS) pakėlė palūkanų normų intervalą iki 5,25–5,5 proc., Europos Centrinis Bankas (E...
nuotrauka
2023-08-09 09:33
Ką tik naujai susiremontavote butą. Būtų labai nesmagu, jei dabar kaimynai iš viršaus užpiltų naujai nudažytas lubas ir sienas. Vis dėlto, nuo tokių situacijų nelabai apsisaugosite. Teismai užversti ginčais dėl daugiabučiuose namuose vykstančių apliejimų. Dažna priežastis – kiauri radiatoriai butuos...
nuotrauka
2023-08-08 09:59
Didėjančios palūkanos ir neapibrėžtumas ekonomikoje pristabdė Lietuvos būsto rinką, tačiau naujų butų ir namų įsigijimo apimčių mažėjimas primena švelnų sklendimą, o ne skaudų kritimą. „Luminor“ banko klientai per pirmąjį pusmetį paėmė beveik tiek pat būsto paskolų, kaip ir pernai per tą patį laikot...
nuotrauka
2023-08-07 09:56
Štai ir pajudėjo garsioji mokesčių reforma. Prasidėjo pirmieji svarstymai ir klausymai komitetuose. Ir jie daug ką pasakė apie šios reformos rengėjus ir stūmėjus.
nuotrauka
2023-08-01 07:29
Architektų ir statybininkų bendradarbiavimas yra labai svarbus. Egzistuoja klasikinė istorinė taisyklė, kad bet kurį projektą laiko trys banginiai: statytojas (užsakovas) – architektas (projektuotojas) – statybininkas (rangovas). Jeigu šis optimaliai dirbantis trikampis nesusiformuoja, gero rezultat...
nuotrauka
2023-07-31 07:51
Architektūrinei idėjai įgyvendinti architekto ir statybininkų sąveika itin svarbi. Ji ryškiausiai tampa matoma realizuotame projekte. Jei iš pradžių architektas savo kūrinį derina su visuomene, savivaldybėmis, klientu, kitomis institucijomis, tai realizuojant – lieka klientas, architektas ir statybi...
nuotrauka
2023-07-28 07:53
Įgyvendinant statybos darbus, dažnai statybos rangovo sėkmė priklauso nuo architekto ir projektuotojų padarytų sprendimų bei tiksliai, kokybiškai paruoštų darbo brėžinių. Turbūt reikia išskirti kaip atskiras veiklas: architektūrinę veiklą ir projektavimo-konstravimo veiklą.
nuotrauka
2023-07-27 07:48
Architektas, projektuodamas savo idėją, turi įvertinti, kiek ją technologiškai realu įgyvendinti. Todėl dažnai, dar rengiant idėją konkursiniam projektui, konsultuojamasi su konstruktoriais, statybininkais – siekiama pasitiksinti, ar tai įmanoma, ar leidžia technologijos, ar tai racionalu ekonomiška...

Statybunaujienos.lt » Komentaras