2024 gegužės 31 d. penktadienis, 0:30
Reklama  |  facebook

Darnumo principų įgyvendinimas statybų sektoriuje: kas sunkiausia?

2024-03-06 16:52
Pastatai prisideda prie 39 % viso pasaulio CO2 emisijų ir yra įvardinami kaip didžiausi išteklių vartotojai ir teršėjai. Pasaulio Ekonomikos forumo ataskaitoje (PEFA) minima, kad šiuo metu, kiekvieną savaitę, pastatoma tiek pastatų, kad prilygtų Paryžiaus miestui ir mažiau nei 1% iš jų atliekamas CO2 pėdsako vertinimas. Tikriausiai akivaizdu, kad norint ir toliau tokiais tempais statyti, reikia imtis visų įmanomų priemonių, padarančių statybos sektorių darnesnį.
nuotrauka
Lina ŠEDUIKYTĖ, KTU Statybos ir architektūros fakulteto profesorė


Minimos įmonės
KTU Statybos ir architektūros fakultetas,
ROCKWOOL, UAB
INHUS Engineering, UAB

Deja, vis dar pastebiu, kad kai kurioms Lietuvos statybos sektoriaus įmonėms darnumo ir tvarumo klausimai atrodo tolimi ir nepasiekiami. Savo iniciatyva atliekama ne daugiau, nei reikia pagal taisykles. Todėl iki šiol džiugina, kai matau konkrečius žingsnius tvarumo link, ypač pačių įmonių iniciatyva. Perfrazuojant JAV rašytoją ir dailininką Henry Miller, darnumas nėra vieta, tai naujas požiūris į tam tikrus dalykus, kuris reikalauja suabejoti savo ilgametėmis nuostatomis ir būti pasirengusiems žengti naujus žingsnius.

Pakeisti savo nuostatas ir į darnumą statybos sektoriuje pažiūrėti kitu kampu vasario 2 d. pakvietėme įmones į KTU Statybos ir architektūros fakultete vykusius mokymus „Darnumas statybos sektoriuje“. Juose dalyviai turėjo galimybę praplėsti savo žinias apie darnumo principų įgyvendinimą statybos sektoriuje, pasidalinti patirtimi ir kylančiais klausimais.

Po šių kursų liko jausmas, kad nemažai verslo atstovų neramina su tvarumu ateinančios naujos veiklos, nauji reikalavimai, kurie atrodo nerealūs ir neįgyvendinami. Tai ir pastatų gyvavimo ciklo vertinimas, aplinkosauginių produktų deklaracijų kūrimas, žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimas, išmanių sistemų ir naujų technologijų taikymas. Bet ar tikrai jie yra neįgyvendinami?

Vertybės, žinios ir leidimas sau augti

Jaučiamės darniai su aplinka ir savimi, kai gyvename ir dirbame pagal savo vertybes, kurios neprieštarauja tvarumo principams. Pirmą žingsnį daugelis jau žengė. Nemažai įmonių jau yra pasirengusios tiek savo strategijas, tiek ir vertybių sąrašus, kuriuose minimi ir tvarumo klausimai. Jose nurodomi tikslai ne tik siekiantys CO2 mažinimą. Tvarumas galimas tada, kai mūsų veikla apima aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus. Sprendžiant aplinkosaugos ir ekonominius klausimus, svarbu nepamiršti žmonių ir bendruomenių gerovės.

Išsigryninus vertybes ir tikslus, svarbu aiškiai suvokti ir įsivardinti, kokių žinių mums trūksta? Kokias naujas kompetencijas turime įgyti? Tik taip eisime savo norimo tikslo link.

Ilgą laiką dirbdami ir susigyvendami su savo profesiniu vaidmeniu, mes dažniausiai remiamės turimomis žiniomis, saugome savo idėjas ir sunkiau įsileidžiame naujoves, nebent atsiranda išorinis stimulas.

Prieš kelis metus, Lietuvos statybos įmonės, kurios norėjo savo darbus tęsti vakarų Europoje ir ypatingai Skandinavijos šalyse turėjo prisiderinti prie šių šalių reikalavimų: pasiruošti statybinių medžiagų/gaminių aplinkosaugines produktų deklaracijas (APD), atlikti projektų gyvavimo ciklo vertinimą ir pan. Susitelkusios į naujas rinkas ir jų reikalavimus, jos sugebėjo atrasti išteklių tam pasiruošti.

Jau tikrai aišku, kad Lietuva taip pat nebus išimtis ir mūsų įmonės turės siekti Žaliojo kurso tikslų, dekorbanizacijos ir tvarumo. Suprasdamos tai, daugelis jų norėdamos išlikti konkurencingos, keliasi klausimus ir įgyvendina veiklas susijusias su tvarumu.

Tačiau jaučiame kylantį nerimą, kaip tiek informacijos aprėpti? Nuo ko pradėti? Ar iš vis įmanoma? Jei tai įmanoma vakarų šalims, kodėl turėtų būti neįmanoma Lietuvai?

Per vedamus mokymus, įmonės ROCKWOOL technikos vadovas Andrius Buska, priminė pastatų energinio sertifikavimo pradžią Lietuvoje. Kiek tada buvo nuogąstavimų dėl informacijos surinkimo, skaičiavimo metodikų naudojimo ir panašiai. Buvo jaučiamas pasipriešinimas, tačiau dabar tai jau tapo norma.

Neišvengiamai ir tvarumas taps norma statybos sektoriaus dalyviams, tik reikia priimti naujas žinias, galimybes – tiesiog leisti sau augti.

Bendradarbiavimas ir dalinimasis patirtimi

Tai nuo ko pradėti? Jau minėtoje PEFA teigiama, jog turime daugiau dalintis informacija ir duomenimis, daugiau bendradarbiauti ir skaidriai dirbti, kad galėtume pasiekti dekarbonizacijos, kurios pasaulis iš mūsų reikalauja per ateinančius kelis dešimtmečius.

Daug klausimų kelia gyvavimo ciklo vertinimas, aplinkosauginės produktų deklaracijos, jų skaičiavimų metodikos. Šiuos darbus gali atlikti tiek įmonių darbuotojai, tiek ir konsultacinės kompanijos.

Kolega, KTU docentas, dr. Arūnas Aleksandras Navickas primena, kad jau šiai dienai gyvavimo ciklo vertinimo metodikos yra pateiktos standartuose, bet jų taikymas reikalauja žinių ir laiko. Įmonės turi investuoti į savo darbuotojų tobulėjimą, skirti laiko surinkti duomenis ir juos apdoroti.

Tam pritarė ir Darius Vaitkevičius, INHUS Engineering kokybės ir tvarumo vadovas. Pasak jo, įmonei didžiausias iššūkis buvo surinkti energijos sąnaudų, medžiagų ir kitus duomenis reikalingus APD kūrimui.

Tvarumas visuose žingsniuose

Norint įgyvendinti darnumą, turime apie tai galvoti visuose žingsniuose. Skatinti vietinių žaliavų ir medžiagų naudojimą, žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą, vertinti pastatus pagal BREEAM, LEED ar kitas žaliųjų pastatų sistemas.

Įgyvendinant tvarumo klausimus ir atliekant pastato gyvavimo ciklo vertinimą labai padeda skaitmenizacija, ilgalaikės naudos matymas, sąmoningumas ir bendradarbiavimas.

Įmonės, kurios pradėjo ar pradeda įgyvendinti tvarumo aspektus yra konkurencingesnės tiek Lietuvos, tiek ir užsienio rinkose. Jei visi galvosime ne tik kaip pigiau, bet ir tvariau kurti mūsų užstatytą aplinką ir įdėsime asmeninių pastangų, gyvensime draugiškesnėje aplinkoje bei paliksime sveikesnį pasaulį ateities kartoms. 
Statybunaujienos.ltKomentaras

nuotrauka
2024-05-30 14:02
Daugeliui valstybinių vandens telkinių pakrančių naujakurių kyla klausimų, kaip laikinus statinius įrengti teisingai. Mat neturintys reikalingų dokumentų gali gauti baudą, siekiančią beveik 600 eurų, sako Tomas Steponavičius, advokatų kontoros COBALT asocijuotas teisininkas. Jis atskleidžia, ką būti...
nuotrauka
2024-05-29 15:14
Darbo kodekse nustatyta, kad darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu arba elektroniniu būdu privalo darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę.
nuotrauka
2024-05-23 13:40
Vis dar sklando mitas, kad bankai yra linkę neišduoti būsto paskolų vyresniems asmenims. Vis dėlto, griežta amžiaus riba neegzistuoja ir viskas priklauso nuo asmens pajamų tvarumo, skolinimosi istorijos ir kitų faktorių. Ką dar reikėtų žinoti apie būsto paskolos ėmimą vyresniame amžiuje, pasakoja „L...
nuotrauka
2024-05-21 14:08
Darbo ginčų komisija (DGK) nagrinėja iš esmės visus darbo ginčus dėl teisės: tiek individualius, tiek kolektyvinius. Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė informuoja, kad DGK dažniausiai nagrinėjami ginčai yra individualūs, t. y. nesutarimai tarp darbuotojo ir d...
nuotrauka
2024-05-17 06:14
Po artimojo mirties žmonės paveldi ne tik mirusiojo kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, bet ir finansinius įsipareigojimus, įskaitant ir būsto paskolas. Ką reikėtų žinoti susidūrus su tokia situacija, pataria „Luminor" banko Mažmeninės bankininkystės vadovas Edvinas Jurevičius.
nuotrauka
2024-05-14 13:21
Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis peri...
nuotrauka
2024-05-14 09:50
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (toliau – LRATCA) kreipėsi į Seimo Aplinkos apsaugos komitetą dėl nepaaiškinamų kogeneracinių jėgainių veiksmų, kai vienašališkai yra mažinami priimtų energetinę vertę turinčių atliekų kiekiai iš regioninių atliekų tvarkymo centrų (toliau – RATC...
nuotrauka
2024-05-10 07:44
Pastaruoju metu net būsto rinkos apžvalgos pradedamos nuo karo grėsmės aspekto, lyg ta grėsmė būtų atsiradusi ką tik ir tapusi neišvengiama. Strateginės komunikacijos, psichologinių operacijų ir kovos su propaganda ekspertai vienbalsiai sako: šis naratyvas šiuo metu naudingas tik vienai pusei. Iš ve...
nuotrauka
2024-05-08 13:37
Artėjant vasarai, jūsų prašo pavaduoti kolegas? Darbo kodekso 144 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse. Taigi ...
nuotrauka
2024-05-06 09:24
Nors tyčinio bankroto bylose daugiausia dėmesio skiriama įmonės vykdytos veiklos ir sandorių vertinimui, advokatų profesinės bendrijos LAWCORPUS VENSLAUSKAS teisininkas Vilius Vismantas įsitikinęs, kad labai svarbu nepamiršti ir vadovo vaidmens.
nuotrauka
2024-04-30 16:15
Visiems būsto paskolos gavėjams tenka spręsti tą patį klausimą – rinktis anuitetinį (kintamą) ar linijinį (fiksuotą) mokėjimo grafiką. Apie abiejų variantų privalumus ir trūkumus pasakoja „Luminor" banko Mažmeninės bankininkystės vadovas Edvinas Jurevičius.
nuotrauka
2024-04-30 16:13
Pirkdami būstą su paskola ar kreditu, dažniausiai, turime sudaryti ir hipotekos sutartį, tai yra įkeisti turtą kaip užstatą. Kas yra ta hipoteka, kam ji reikalinga ir ko jokiu būdu nerekomenduojama daryti – net ir susidūrus su sunkumais mokant įmokas, pasakoja kūrybiškų NT projektų ir vietokūros kom...
nuotrauka
2024-04-29 10:05
Pirmasis šių metų ketvirtis komercinio nekilnojamo turto (NT) įmonėms – sunkiai prognozuojamas. Rinkoje vyravusi nežinomybė dėl kainos pokyčių turėjo tiesioginės įtakos ir komercinio NT sandoriams, kurie vyko vangiai, sako Mindaugas Liaudanskas, SBA grupės investicijų valdymo bendrovės „Capitalica A...
nuotrauka
2024-04-26 09:55
Praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kai nekilnojamasis turtas priklauso keliems savininkams. Neretai tarp bendraturčių kyla įtampos ir ginčai, kaip tą turtą valdyti ir juo naudotis. Pasak advokatų profesinės bendrijos AVOCAD vyresniojo teisininko, advokato Eimanto Čepo, įprastas tokios situacijos sp...
nuotrauka
2024-04-25 10:36
Mintis nuosavame sklype pasistatyti savus namus – itin patraukli, tačiau neturint pakankamai santaupų tą padaryti ne visada paprasta. Kokius kriterijus turi atitikti būsimasis tokios paskolos gavėjas ir kokios yra ne visiems žinomos šio kredito subtilybės, pasakoja „Luminor" banko Mažmeninės bankini...
nuotrauka
2024-04-24 08:08
„Šildymo sezonas nutrauktas per anksti“, konstatuoja Algimantas, pro savo virtuvės langą žvelgdamas į šlapią sniegą, dengiantį daugiabučio kiemą. „Šalta“, priduria Algimantas, žvelgdamas į vidaus termometrą, kuris rodo 16 laipsnių Celsijaus.
nuotrauka
2024-04-22 14:23
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2024 metų kovo mėnesio reikšmė paaugo 0,2%. Bendras butų kainų lygis Lietuvos didmiesčiuose per pastaruosius 12 mėnesių...
nuotrauka
2024-04-19 12:39
Ar galima nustatyti išbandymo terminą darbuotojui, perkėlus jį į kitas pareigas? O sudarius susitarimą dėl papildomo darbo? Šie ir kiti klausimai apie išbandymo laikotarpį dažnai kyla daugeliui darbuotojų. Taigi ką reikia žinoti apie šį – išbandymo – terminą ir kokios darbuotojo teisės?
nuotrauka
2024-04-19 09:47
Šiais metais ne viena šventinė diena „išpuola" viduryje savaitės. Gegužės 1-ąją minima Tarptautinė darbo diena šiemet bus trečiadienį, ir tai prasčiausias variantas tiems, kurie stengiasi nepraleisti nė vienos progos susikurti ilgesnį atokvėpį. Galimybių pratęsti savaitgalius turi ir darbdavys, ir d...
nuotrauka
2024-04-16 14:42
Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais. Apie jos sudarymą bei darbuotojo priėmimą į darbą nustatyta tvarka privaloma pranešti „Sodrai“ mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios...

Statybunaujienos.lt » Komentaras