2023 birželio 9 d. penktadienis, 7:14
Reklama  |  facebook

Išgryninti reikiami Statybos įstatymo pakeitimai, mažinant korupcijos riziką, bus kuriamas Statybos kodeksas Video

2022-08-23 16:07
Aplinkos ministerija siūlys keisti rekonstrukcijos sąvoką, nustatant, kad rekonstruojant daugiau nei pusę pastato būtų taikomi tokie patys reikalavimai, kaip naujos statybos pastatui. Vengiant interesų konflikto ir didinant statybos proceso skaidrumą bus tobulinama informacinė sistema „Infostatyba“. Numatoma sukurti virtualią statinio statybos kortelę, kurioje sukaupta informacija apie statinį bus matoma viešai– taip bus atverta vieša prieiga prie statybos leidimų sistemos.
nuotrauka
Simonas Gentvilas. Aplinkos ministerijos nuotr.


Minimos įmonės
STT (Specialiųjų tyrimų tarnyba),
LSA (Lietuvos savivaldybių asociacija),
Vilniaus m. savivaldybė,
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),

Šiuos pokyčius, mažinančius korupcijos riziką ir didinančius teisinį aiškumą statybos srityje, spaudos konferencijoje visuomenei pristatė aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Plečia paslaugų pasiūlą

Pasiūlymus, kaip tobulinti Statybos ir Architektūros įstatymus, parengė Aplinkos ministerijos suburta darbo grupė, atsižvelgusi į Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvadas dėl statybos užbaigimo procedūros, surašant deklaraciją, reglamentuojančių teisės aktų ir korupcijos rizikos analizės Vilniaus miesto savivaldybėje, išduodant statybą leidžiančius dokumentus.

Darbo grupėje dirbo Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, projektuotojų, architektų, nekilnojamojo turto vystytojų asociacijų atstovai. Diskusijose ir svarstymuose dalyvavo STT pareigūnai.

Statybos užbaigimo srityje, kaip praneša Aplinkos ministerija, siūloma didinti deklaracijas apie statinio statybos užbaigimą ar pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinančių subjektų skaičių (įtraukiant statinio (dalies) projekto ekspertizės rangovus), taip išplečiant paslaugų pasiūlą.

Šiuo metu deklaracijas apie statybos užbaigimą pavesta tvirtinti statinio (dalies) ekspertizės rangovams. Rengiamame Statybos įstatymo pakeitimo projekte numatoma, kad šias paslaugas galėtų tvirtinti ir statinio projekto (dalies) ekspertizės rangovai.

Siūloma atsisakyti Statybos įstatyme numatyto reikalavimo statinio (dalies) ekspertizės rangovui tvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, keičiant statinių ar jų dalies paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami.

Teisės aktuose numatoma nustatyti, kad statinio (dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (dalies) ekspertizės vadovas, tikrinantis statytojo pateiktus dokumentus, turi nusišalinti nuo šio darbo tais atvejais, jei jis yra susijęs glaudžiais giminystės ryšiais su statytoju.

Deklaruos ir neigiamas išvadas

Statybos ekspertams bus nustatyta prievolė deklaruoti informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir neigiamas išvadas, kada netvirtinama statytojo deklaracija. Tai suteiks kitiems ekspertams aiškią statytojo veiksmų priešistorę. Bus kuriama virtuali statinio statybos kortelė, t.y. visa informacija apie statinį, jo projektų pakeitimus, bus matoma viešai vienoje vietoje.

Taip mažinama korupcijos pasireiškimo rizika, kai statytojas gavęs neigiamą statinio (projekto) ekspertizės išvadą kreipiasi į kitą statinio (projekto) ekspertizės rangovą dėl to paties projekto ar deklaracijos vertinimo. Darbo grupė pritarė, kad procesas būtų skaidresnis, jei kitas ekspertizės vadovas matytų pirmojo eksperto pateiktas išvadas ir pasiūlė talpinti vienoje sistemoje visas ekspertų išvadas.

Taip pat pradedamas rengti Statybos kodeksas. Jame bus nustatytos aiškios ir nuoseklios statinių statybos, projektavimo bei naudojimo taisyklės, atsisakant perteklinio, dubliuojančio, kazuistinio teisinio reguliavimo. Kodeksas apjungs visus statybą reguliuojančius įstatymus, visos nuostatos bus detaliai nuosekliai peržiūrėtos. Tam iš ministerijų ir kitų įstaigų bei socialinių partnerių, nevyriausybinių organizacijų ir akademinės bendruomenės atstovų sudaryta didelė darbo grupė, kuri rengs ir viešus klausymus, visi galės sekti procesą.

Keis rekonstrukcijos sąvoką, didins baudas

Nelaukiant Statybos kodekso šį rudenį Aplinkos ministerija Statybos įstatyme siūlys keisti rekonstrukcijos sąvoką. „Nustatysime, kad rekonstruojant daugiau nei pusę pastato, rekonstruotojui būtų taikomi tokie patys reikalavimai kaip naujos statybos pastatui, kad išvengtume grėsmės, kaip pasitaiko šiuo metu, kad rekonstravimas būna įvardintas, kaip nauja statyba, tik su mažesniais reikalavimais ir taip sumažinamos investicijos į pastatą aplinkos ir statinio naudotojų sąskaita“, – cituojamas aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

„Taip pat didinsime baudas už savavališkas statybas, priklausomai nuo statinio kategorijos. Bus pateikti statinių paskirtį reikalavimų pakeitimai, detaliau sureglamentuojant patalpų sudėtį, pagal funkcijas“, – pabrėžė Simonas Gentvilas.

Įvertinus korupcijos rizikos analizę Vilniaus miesto savivaldybėje statybą leidžiančių dokumentų išdavimo srityje siūloma Statybos kodekse sistemiškai peržiūrėti statinių projektavimo etapų eiliškumą. Dabartinis reguliavimas ilgina statybą leidžiančio dokumento išdavimo procesą.

Be to, bus siūloma Statybos įstatyme įtvirtinti visas prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, statant bet kokios paskirties statinį, suteikti tik per viešą informacinę sistemą „Infostatyba“, taip suvienodinant dokumentų išdavimo praktiką visose savivaldybėse.

Siekiant didesnio skaidrumo ir efektyvumo paraiškas dėl projektinių pasiūlymų, prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento nagrinėjimo atsakingiems savivaldybės administracijos padaliniams numatoma formuoti sukuriant atitinkamus informacinių sistemų funkcionalumus ar tobulinant esamas sistemas ir sistemiškai jas skaitmeninant. Tam planuojama modifikuoti informacinę sistemą „Infostatyba“

Numatoma keisti Architektūros įstatyme nustatytus architektūros kriterijus – juos detalizuoti, įvedant aiškesnius kriterijų parametrus ir praktinį taikymą, prieš tai įvertinus tiriamojo mokslinio darbo, atlikto Aplinkos ministerijos užsakymu, rezultatus. Kartu planuojama numatyti galimybę savivaldybėms šių kriterijų pagrindu parengti ir patvirtinti papildomus reikalavimus pagal konkretaus miesto specifiką, užtikrinant, kad šie reikalavimai būtų parengti ir aptarti su suinteresuotomis šalimis bei patvirtinti savivaldos lygmens teisės aktu. 
Statybunaujienos.lt

Bus kuriamas Statybos kodeksas. Aplinkos ministerijos spaudos konferencija
Aktualijos

nuotrauka
2023-06-09 06:46
Seimas pritarė Statybos įstatymo pakeitimams, kuriais atsisakoma techninės būklės pažymų išdavimo elektros energijos gamybos įrenginiams (saulės elektrinėms) nebe iki 30 kW galios, bet iki 100 kW įrengtosios galios (užteks rangovo deklaracijos, kaip nustatyta šiuo metu iki 30 kW galios elektrinėms),...
nuotrauka
2023-06-09 06:38
AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) birželio 7 dieną pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA). Ši sutartis suteikia galimybę vystyti glaudesnį bendradarbiavimą ir leidžia efektyviau plėtoti modernius technologinius sprendimus, skatinančius tvarumą ir...
nuotrauka
2023-06-09 06:27
AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai 5,151 km tilto rekonstrukcija artėja į pabaigą. Eismą tiltu planuojama paleisti birželio pabaigoje, t.y. anksčiau nei numatyta sutartyje. Pėstiesiems per Nevėžį susisiekima...
nuotrauka
2023-06-07 16:35
Vyriausybė trečiadienį pritarė Aplinkos ministerijos parengtam Saugomų teritorijų įstatymo ir jį lydinčių Aplinkos apsaugos, Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, Laukinių augalų ir grybų rūšių, Laukinės gyvūnijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Augalų nacionalinių genetinių išteklių, Ter...
nuotrauka
2023-06-07 14:28
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas patvirtino papildytus želdinių, kuriuos savivaldybės gali skelbti saugotinais, kriterijus. Išplėtus kriterijų sąrašą miestų ir miestelių savivaldos institucijos turės galimybę apsaugoti daugiau vertingų medžių ir krūmų, nepasikartos atvejai, kai juos dėl komercin...
nuotrauka
2023-06-07 13:44
Privataus kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ už 11 mln. eurų įsigijo 50 proc. UAB „Vėjo galia“ akcijų.
nuotrauka
2023-06-07 13:36
Darbo rinkos aktyvumą skatina šiltajam metų sezonui įprastas darbuotojų poreikio ir dirbančiųjų skaičiaus augimas. Per gegužę dirbančiųjų skaičius šalyje ūgtelėjo 8,4 tūkst. ir birželio 1 d. siekė 1,46 mln.
nuotrauka
2023-06-07 09:10
Kvalifikuotam darbui reikalingų inžinierių bei technologų paklausa tokia didelė, kad dabar jie gali rinktis ne tik darbdavius, bet ir gyvenimo būdą – didmiesčio judesį arba mažo miesto ramybę. Ne veltui šios specialybės aktyviai rekomenduojamos ir šiuo metu mokyklas baigiantiems abiturientams. Darbo...
nuotrauka
2023-06-07 06:42
Seimas po svarstymo pritarė Administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, kuriomis siūloma griežčiau bausti už viešosios rimties trikdymą.
nuotrauka
2023-06-06 10:03
Darbo kodekso 44 str. numato darbdavio pareigą pranešti darbuotojui apie darbo sąlygas. Be to, iki darbo pradžios darbdavys privalo pateikti darbuotojui informaciją apie darbo funkcijos apibūdinimą ar aprašą arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimą ir, jeigu nustatyta...
nuotrauka
2023-06-05 13:07
Vilniaus apygardos teismas kaltu dėl piktnaudžiavimo pripažino buvusį Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Teisės departamento direktorių Tautvydą Jakutį. Teismas jam skyrė galutinę 24 479 eurų baudą. Dar penki asmenys nuteisti už prekybą poveikiu. Jie turės sumokėti teismo skirtas baudas nuo 11 29...
nuotrauka
2023-06-05 06:41
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas gegužę atmetė UAB „Zarasų projektas“ apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo panaikintas Vilniaus savivaldybės administracijos išduoto statybos leidimo (SLD) statyti daugiabutį gyvenamąjį namą, atra...
nuotrauka
2023-06-05 06:22
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) gauto skundo dėl galimai neteisėtai pastatytos tvoros su atramine sienele pagrindu atliko faktinių duomenų patikrinimą Šiauliuose, Ginkūnų g. Patikrinimo metu išaiškinta ir daugiau šiurkščių pažei...
nuotrauka
2023-06-04 14:40
Vienoje seniausių Vilniaus senamiesčio gatvių už 1,071 mln. eurų parduodamos patalpos istoriniame Vaistinės name. Tai vienas pirmųjų Šv. Jono gatvėje atsiradusių mūrinių pastatų, išsaugojęs bėgančių laikmečių pėdsakus nuo pat ankstyvosios gotikos iki šių dienų.
nuotrauka
2023-06-04 12:13
Nekilnojamojo turto ekspertai sutaria, kad esminę įtaką pardavimams daro išaugusi 6 mėnesių EURIBOR palūkanų norma – šiuo metu ji siekia 3,78 proc., kai praėjusį mėnesį buvo 3,622 proc.
nuotrauka
2023-06-03 07:29
Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį interesą, priėmė nutarimą, kuriuo įpareigojo Trakų rajono savivaldybės administraciją pašalinti pažeidimus Trakuose, Akmenos ežero pakrantėje esančioje valstybės žemėje, kurie nustatyti vienai įmonei leidus pastatyti terasas ir įrengti dvi...
nuotrauka
2023-06-02 11:37
Kauno oro uostas žengia svarbų strateginį žingsnį – skelbiami tarptautiniai rangovų atrankos viešieji pirkimai keleivių terminalo ir šiaurinio perono plėtros projektams. Šių metų duomenys rodo, kad keleivių srautai Kauno oro uoste yra rekordiniai ir lenkia ankstesnes prognozes. Jei ši tendencija išl...
nuotrauka
2023-06-01 14:35
Vakar, gegužės 31 d. pasibaigus kvietimui daugiabučiams atnaujinti, buvo gauta arti 500 paraiškų. Preliminariais skaičiavimais bendra investicijų suma siekia apie 440 mln. eurų.
nuotrauka
2023-06-01 12:01
Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) informuoja apie nuo birželio 1 d. koreguojamus dalies teikiamų paslaugų įkainius. Jie keičiami įvertinus pastarųjų metų pokyčius statybos sektoriuje ir išaugusias sąnaudas gerinant paslaugų kokybę ir prieinamumą.
nuotrauka
2023-06-01 05:56
Šiandien, birželio 1 d., prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas. Į valstybės finansuojamas studijų vietas universitetuose ir kolegijose šiemet numatoma priimti 12,7 tūkst. pirmakursių. Profesinio mokymo įstaigose valstybės finansavimą planuojama ...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos