2023 gruodžio 2 d. šeštadienis, 20:57
Reklama  |  facebook

Kaip užkirsti kelią nesilaikyti pastatų paskirties reikalavimų

2023-03-21 05:33
Sprendžiant pastatų statybos ir naudojimo ne pagal paskirtį problemą, aplinkos ministro sudaryta darbo grupė suformavo teisinio reglamentavimo pakeitimų pasiūlymus, kurie kovo 22 d. bus pristatomi Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje. Siūloma patikslinti statinio paskirčių sąrašą, priskyrimo joms kriterijus, peržiūrėti normatyvinius reikalavimus ir jų įgyvendinimo sąlygas teritorijų planavimo, statinių projektavimo, jų statybos ir naudojimo priežiūros etapuose.
nuotrauka
Aplinkos ministerijos nuotr.


Minimos įmonės
STT (Specialiųjų tyrimų tarnyba),
Darbo grupė gilinosi į Lietuvoje kylančias problemas, kai svečių namai, viešbučiai, vienbučiai gyvenamieji namai virsta daugiabučiais gyvenamaisiais pastatais, kūrybinės dirbtuvės – butais, ūkio pastatai – gyvenamaisiais namais, rašoma Aplinkos ministerijos pranešime.

Rengiant šiuos pakeitimus darbo grupė atsižvelgė į Specialiųjų tyrimų tarnybos, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto ir kitų institucijų pateiktas pastabas ir pasiūlymus, užsienio valstybių praktiką. Diskusijų metu buvo vertinamos neigiamos pasekmės, kylančios, kai nesilaikoma pastatų paskirtims keliamų reikalavimų: savivaldybių suplanuota infrastruktūra neatitinka poreikių, neužtikrinamas tinkamas gyventojų informavimas ir jų teisėti lūkesčiai, nesukuriama sveikatai palanki gyvenamoji aplinka, gyventojai įsigyja „negyvenamus“ butus ar rekreacinės teritorijos naudojamos ne viešajam interesui tenkinti.

Įvertinusi problematiką, darbo grupė siūlo pokyčio kryptis.

Turtinių vienetų reglamentavimas

2023 m. gegužės 1 d. įsigalios Statybos įstatymo pakeitimai, kurie turtinių vienetų skaičių įtvirtina kaip vieną iš pagrindinių statinio paskirties kriterijų. Atsižvelgiant į tai, siūloma atskirti daugiabučius gyvenamuosius pastatus, kuriems būdingas daugelio savininkų nuosavybės teisės įgijimas ir bendras pastato naudojimas nuo viešbučių ir kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančio verslo objektų, kuriems būdingas vieno ūkinės veiklos savininko veikimas.

Tuo pačiu principu siūloma atskirti ir vienbučius-dvibučius gyvenamuosius pastatus, skirtus nuosavybės teise valdyti ir naudoti vienai-dviem šeimoms. Remiantis šiuo principu, siūloma nustatyti, kad vienbučiai gyvenamieji pastatai, pagalbinio ūkio pastatai, viešbučiai, kiti laikinojo apgyvendinimo pastatai būtų reglamentuojami kaip vienas turtinis vienetas. Norint juos išskaidyti į daugiau turtinių vienetų ir perleisti skirtingiems savininkams, būtų būtina keisti žemės sklypo naudojimo būdą, taip pat keisti pastato paskirtį į gyvenamąją, parengti statinio projektą, pritaikyti pastatą ir patalpas, informuoti gretimų teritorijų gyventojus.

Turtinių vienetų skaičių siūloma numatyti kaip esminį statinio projekto reikalavimą, kurio patikra vyktų visuose statinio projektavimo, statybos, jos užbaigimo ir naudojimo priežiūros etapuose.

Taip pat siūloma keisti Civilinio kodekso nuostatas, leidžiančias daugeliui savininkų nusistatyti naudojimosi patalpomis tvarką, kad nesikartotų piktnaudžiavimo ir gyventojų klaidinimo atvejai, kai jiems išparduodamas vienas pastatas bendros nuosavybės dalimis. Taip pažeidžiamas viešasis interesas, o gyventojai pasmerkiami konfliktams dėl sudėtingo, nekokybiško pastato valdymo ir naudojimo.

Ūkinė veikla kaip statinio paskirties kriterijus

Apibrėžiant statinių paskirtis, siūloma aiškiai įvardinti, kad trumpalaikio ir laikinojo apgyvendinimo pastatai yra skirti būtent apgyvendinimo paslaugų teikimui, t. y. atitinkamos ūkinės veiklos vykdymui. Šis kriterijus leistų objektyviai atskirti atvejus, kai pastate gyvenama, nuo atvejų, kai vykdoma viešbučių ar trumpalaikės nuomos veikla, kurią galima pagrįsti atitinkamais komercinės veiklos dokumentais. Tai leistų efektyviau vykdyti statinių naudojimo pagal paskirtį priežiūrą.

Inžinerinių sprendimų kriterijus

Pastate, kuris formuojamas kaip vienas turtinis vienetas, siūloma leisti įrengti tik vieną inžinerinių tinklų ir inžinerinių išteklių (dujų, vandens, elektros) apskaitos sistemą. Taip būtų papildytas objektyviai vertinamų paskirčių kriterijų sąrašas, juo remiantis būtų galima įvertinti statinio paskirtį projektavimo ir jo naudojimo etape.

Baigtinis paskirčių sąrašas, perteklinių paskirčių panaikinimas

Siūloma peržiūrėti ir sudaryti baigtinį pastatų paskirčių sąrašą, kuriame būtų atsisakyta nebeaktualių arba dviprasmiškų paskirčių, taip pat pagal šių dienų poreikį pergrupuoti ar sukurti naujas paskirtis.

Viešbučių paskirties pastatus siūloma pergrupuoti numatant, kad jie skirti tik trumpalaikio apgyvendinimo paslaugoms, atskirti šiuo metu populiarėjančių pastatų grupę – laikinojo apgyvendinimo paslaugų pastatus. Šie pastatai nuo viešbučių skirtųsi tuo, kad patalpos būtų naudojamos ilgalaikei nuomai. Jie būtų formuojami kaip vienas turtinis vienetas ir statomi komercinės paskirties objektų teritorijose. Minimalūs norminiai reikalavimai apgyvendinimo paslaugų paskirties pastatams būtų suvienodinami, numatoma, kokiose ne gyvenamosiose teritorijose jie galėtų būti statomi.

Atsisakius poilsio pastatų paskirties, būtų užtikrinta, kad viešajam interesui skirtos rekreacinės teritorijos taptų prieinamos kuo didesniam lankytojų skaičiui, leidžiant jose statyti pastatus, skirtus trumpalaikio apgyvendinimo paslaugoms. Privačiam poilsiui skirti pastatai būtų statomi kaip gyvenamieji, kai tokia paskirtis būtų numatyta teritorijų planavimo dokumentuose. Atsisakius poilsio paskirties pastatų būtų išvengta nepamatuojamų skirtumų tarp gyvenimo ir poilsio vertinimo, užtikrinti planuojant apibrėžti teritorijų naudojimo tikslai.

Pastato patalpų paskirties reglamentavimo pokyčiai

Šiuo metu numatyta, kad iki 49 proc. pastato patalpų gali būti kitos nei viso pastato paskirties. Toks reglamentavimas trukdo darniai vystyti teritorijas, jose atsiranda skirtingos veiklos, kurios nebuvo įvertintos planuojant infrastruktūrą, informuojant gyventojus. Siekiant išspręsti šias problemas neužkertant kelio daugiafunkcėms teritorijoms vystyti, siūloma keisti galiojančią kitos paskirties patalpų proporciją į 90 proc. ir 10 proc.

Norint statyti kitokios sudėties, mišrius pastatus, pirmiausia reikėtų juos suplanuoti teritorijų planavimo dokumentuose, įtvirtinti juose kelis galimus žemės naudojimo būdus ir jais vadovautis projektuojant skirtingų paskirčių patalpas. Siekiant skaidrumo ir tinkamai informuoti gyventojus, siūloma įvesti naujus – mišrios paskirties pastatus. Jų aplinka privalėtų būti pritaikyta visoms skirtingoms paskirtims, o pastatui būtų taikomi griežčiausią apsaugą nustatantys gaisrinės saugos, energetinio naudingumo ir kiti normatyvai.

Skirtingoms pastatų paskirtims taikomų norminių reikalavimų peržiūra. Pertvarkius pastatų paskirčių klasifikavimo sistemą, kartu siūloma detaliau peržiūrėti minėtus ir kitus norminius reikalavimus tam, kad būtų užtikrinta gyvenamosios aplinkos kokybė, sudarytos sąlygos savivaldybėms planuojant teritorijas atsižvelgti į jų specifiką, suderinti skirtingus visuomenės interesus, išsaugoti paveldą, užtikrinti tvarumą.

Darbo grupės pasiūlymai svarstomi su suinteresuotomis pusėmis

Darbo grupės pasiūlymai šiuo metu pristatomi ir svarstomi su suinteresuotomis institucijomis, praktinio sektoriaus atstovais, bendruomenėmis. Ateityje planuojama juos detalizuoti rengiant konkrečius teisės aktų projektus, numatant pereinamąsias nuostatas, naujų reikalavimų įgyvendinimo tvarką.

Visi teisės aktų projektai bus pakartotinai svarstomi ir derinami, tikintis visų suinteresuotų visuomenės grupių glaudaus bendradarbiavimo, ieškant subalansuotų, kuriamos aplinkos kokybę ir visuomenės darną užtikrinančių sprendimų.

Darbo grupėje, šių metų sausio-kovo mėnesiais rengusioje šiuos siūlymus, dirbo Aplinkos ministerijos politikos grupių, kuruojančių statybos, architektūros, urbanistikos, žemės, teritorijų planavimo sritis, atstovai. Taip pat Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vilniaus ir Palangos savivaldybių administracijų, Lietuvos nekilnojamojo turto vystymo asociacijos, Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos, Lietuvos architektų rūmų, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos, Lietuvos statybininkų asociacijos, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos atstovai.

Darbo grupės pasiūlymai jau buvo apsvarstyti Aplinkos ministerijos socialinių partnerių renginyje, dalyvaujant daugiau nei 200 reglamentuojamo sektoriaus atstovų, įvertintos jų pastabos ir pasiūlymai. 
Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2023-12-01 14:19
Aplinkos ministerija primena, kad asmenys savo namuose įsirengę biologinio valymo ir septiko tipų individualius nuotekų tvarkymo įrenginius ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus turės atlikti į aplinką išleidžiamų nuotekų tyrimą laboratorijose. Toks reikalavimas įsigalioja nuo Naujųjų m...
nuotrauka
2023-12-01 14:09
Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Realco“ duomenimis, šių metų lapkričio mėnesį Vilniaus pirminėje NT rinkoje parduotas 171 naujas būstas ir fiksuota 15 sutarčių nutraukimų. Iš visų praėjusį mėnesį parduotų būstų 30 buvo rezervuoti ankstesniais mėnesiais, o į lapkričio statistiką įtraukti ...
nuotrauka
2023-12-01 10:23
Darbuotojų baimė kreiptis psichikos sveikatos pagalbos, dvejonės dėl konfidencialumo, savikritika ir netikėjimas psichinės pagalbos paslaugomis vis dar gajus. Darbuotojo psichikos sveikatos gerovė turėtų būti vienas esminių darbdavio prioritetų. Juk nuo darbuotojo emocinės ir psichinės gerovės tiesi...
nuotrauka
2023-12-01 10:07
Sostinės Savanorių prospekte esančiame sklype simboliniu kapsulės įkasimu pradedamos pirmųjų socialinių dirbtuvių ir dienos užimtumo centro statybos. Juose intelekto ar psichosocialinę negalią turintys žmonės vykdys socialinį verslą: daigins augalus, gamins biohumusą, lies žvakes, megs šviesą atspin...
nuotrauka
2023-12-01 09:32
Būsto pirkėjai Lietuvoje vis didesnį dėmesį skiria tvarumo aspektams. Beveik dviem trečdaliams (63 proc.) šalies didmiesčių gyventojų yra svarbu, kad namai būtų statomi kuo mažiau kenkiant aplinkai. Tą atskleidė tvarios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovės „YIT Lietuva" iniciatyva KOG rinkoda...
nuotrauka
2023-11-30 13:26
Šią vasarą Vyriausybė leido Susisiekimo ministerijai komerciniais pagrindais nupirkti 167 sklypus, kurie yra reikalingi „Rail Baltica" geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge ir „Rail Baltica" geležinkelio ruožo nuo Lietuvos-Lenkijos sienos iki Jiesios upelio, statyboms. Teisininkas nu...
nuotrauka
2023-11-30 09:55
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos (KPD) įgyvendina projektą „Kultūros paveldo informacinių sistemų konsolidavimas ir modernizavimas“.
nuotrauka
2023-11-30 09:47
Vienas iš pagrindinių kriterijų renkantis naują būstą ar ketinantiems perplanuoti pagal savo poreikius jau turimą – patogiai išdėstytos erdvės. Tačiau, siekdami didesnio komforto, būsto savininkai neretai pamiršta pasitikrinti, ar tokie darbai daugiabučiame name galimi ir kokie leidimai tam reikalin...
nuotrauka
2023-11-30 09:29
Nepaisant įvairių per pastaruosius pusantrų metų patirtų iššūkių, Lietuvos gyventojų noras turėti nuosavą būstą nemažėja, tačiau jam besiskolinantys žmonės pasikeitė. 2022–2023 metų „Luminor" banko duomenys rodo, kad būstą su paskola dažniau perka vyresni gyventojai, pastebimi skirtumai ir tarp besi...
nuotrauka
2023-11-30 09:14
Siekiant taikliau ir efektyviau panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas, labiau skatinti savivaldybes prisidėti finansiškai prie valstybės teikiamos jaunų šeimų įsigyti būstus paskatos, keičiamas finansinės paramos jaunoms šeimoms teikimo modelis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam įstaty...
nuotrauka
2023-11-29 13:30
VĮ Turto bankui bus suteikta iki 57,5 mln. eurų valstybės perskolinama paskola iš Šiaurės investicijų banko (ŠIB). Šios paskolos lėšos bus naudojamos viešųjų pastatų modernizavimui.
nuotrauka
2023-11-29 13:25
Iki Kalėdų liko mažiau nei mėnuo, todėl neišvengiamai pradedame galvoti apie dovanas artimiesiems, Kalėdų eglutės puošybą, jaukias dekoracijas. Namų dekoratorė Karolina Kandrotė siūlo nepamiršti ir kalėdinio stalo dekoro – pasirinkti tinkamas spalvas, medžiagas ir šventiškai paserviruoti.
nuotrauka
2023-11-29 12:41
Kultūros infrastruktūros objektų savininkai ir valdytojai kviečiami teikti projektų įgyvendinimo planus ir pretenduoti į paramą objektui atnaujinti.
nuotrauka
2023-11-29 12:26
Kauno apygardos teismas paskelbė sprendimą, kuriuo patenkino Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, ieškinį ir pripažino negaliojančiomis penkių žemės sklypų Druskininkų savivaldybėje pirkimo-pardavimo sutartis. Taikyta restitucija.
nuotrauka
2023-11-29 10:49
40 šeimų, laukiančių socialinių būstų, jau įsikūrė naujuose namuose. Baigtas įgyvendinti socialinio būsto adresu Rambyno g. 14A, Klaipėda, projektas. Naujos statybos gyvenamasis namas jau yra visiškai apgyvendintas.
nuotrauka
2023-11-29 10:05
Siekiant kuo efektyviau prižiūrėti Panevėžio miesto savivaldybės įstaigų nekilnojamąjį turtą, sukurti ir administruoti sporto salių ar kitų erdvių rezervavimo sistemą, ieškoti būdų pritraukti investicijas į administruojamus objektus šią vasarą buvo įsteigta biudžetinė įstaiga – Panevėžio nekilnojamo...
nuotrauka
2023-11-29 09:57
Kaip tvariai su minimaliai neigiamu aplinkai poveikiu gaminti energiją iš atsinaujinančių šaltinių: saulės, vėjo ir vandens? Kaip išsisukti nenaudojant iškastinio kuro? Šiuos ir kitus klausimus praėjusią savaitę kėlė šalies inžinerinė bendruomenė Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociaci...
nuotrauka
2023-11-28 12:36
Šiuos metus Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) planuoja baigti su rekordiniu suremontuotų kelių kilometrų skaičiumi. Iki metų pabaigos numatyta sutvarkyti iki 380 km kelių, tai yra beveik 42 proc. daugiau, nei praėjusiais, 2022-aisiais, kai šalyje buvo sutvarkyta 220 km kelių. Taip pat plan...
nuotrauka
2023-11-28 12:23
Tęsdamas ilgalaikį bendradarbiavimą, „Luminor" bankas suteikė 10,4 mln. eurų ilgalaikę paskolą vienai didžiausių nekilnojamojo turto plėtotojų Baltijos šalyse „Sirin Development", plėtojančiai A klasės logistikos parką „Rumbula" Rygoje. Projektas buvo įgyvendinamas keliais etapais – ketvirtasis 28 t...
nuotrauka
2023-11-28 12:14
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų Vilniaus regiono atliekų tvarkymo srityje, susijusių su stambaus masto kyšininkavimu, papirkimu, prekyba poveikiu, piktnaudžia...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos