2024 gegužės 21 d. antradienis, 17:11
Reklama  |  facebook

Kaip užkirsti kelią nesilaikyti pastatų paskirties reikalavimų

2023-03-21 05:33
Sprendžiant pastatų statybos ir naudojimo ne pagal paskirtį problemą, aplinkos ministro sudaryta darbo grupė suformavo teisinio reglamentavimo pakeitimų pasiūlymus, kurie kovo 22 d. bus pristatomi Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje. Siūloma patikslinti statinio paskirčių sąrašą, priskyrimo joms kriterijus, peržiūrėti normatyvinius reikalavimus ir jų įgyvendinimo sąlygas teritorijų planavimo, statinių projektavimo, jų statybos ir naudojimo priežiūros etapuose.
nuotrauka
Aplinkos ministerijos nuotr.


Minimos įmonės
STT (Specialiųjų tyrimų tarnyba),
Darbo grupė gilinosi į Lietuvoje kylančias problemas, kai svečių namai, viešbučiai, vienbučiai gyvenamieji namai virsta daugiabučiais gyvenamaisiais pastatais, kūrybinės dirbtuvės – butais, ūkio pastatai – gyvenamaisiais namais, rašoma Aplinkos ministerijos pranešime.

Rengiant šiuos pakeitimus darbo grupė atsižvelgė į Specialiųjų tyrimų tarnybos, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto ir kitų institucijų pateiktas pastabas ir pasiūlymus, užsienio valstybių praktiką. Diskusijų metu buvo vertinamos neigiamos pasekmės, kylančios, kai nesilaikoma pastatų paskirtims keliamų reikalavimų: savivaldybių suplanuota infrastruktūra neatitinka poreikių, neužtikrinamas tinkamas gyventojų informavimas ir jų teisėti lūkesčiai, nesukuriama sveikatai palanki gyvenamoji aplinka, gyventojai įsigyja „negyvenamus“ butus ar rekreacinės teritorijos naudojamos ne viešajam interesui tenkinti.

Įvertinusi problematiką, darbo grupė siūlo pokyčio kryptis.

Turtinių vienetų reglamentavimas

2023 m. gegužės 1 d. įsigalios Statybos įstatymo pakeitimai, kurie turtinių vienetų skaičių įtvirtina kaip vieną iš pagrindinių statinio paskirties kriterijų. Atsižvelgiant į tai, siūloma atskirti daugiabučius gyvenamuosius pastatus, kuriems būdingas daugelio savininkų nuosavybės teisės įgijimas ir bendras pastato naudojimas nuo viešbučių ir kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančio verslo objektų, kuriems būdingas vieno ūkinės veiklos savininko veikimas.

Tuo pačiu principu siūloma atskirti ir vienbučius-dvibučius gyvenamuosius pastatus, skirtus nuosavybės teise valdyti ir naudoti vienai-dviem šeimoms. Remiantis šiuo principu, siūloma nustatyti, kad vienbučiai gyvenamieji pastatai, pagalbinio ūkio pastatai, viešbučiai, kiti laikinojo apgyvendinimo pastatai būtų reglamentuojami kaip vienas turtinis vienetas. Norint juos išskaidyti į daugiau turtinių vienetų ir perleisti skirtingiems savininkams, būtų būtina keisti žemės sklypo naudojimo būdą, taip pat keisti pastato paskirtį į gyvenamąją, parengti statinio projektą, pritaikyti pastatą ir patalpas, informuoti gretimų teritorijų gyventojus.

Turtinių vienetų skaičių siūloma numatyti kaip esminį statinio projekto reikalavimą, kurio patikra vyktų visuose statinio projektavimo, statybos, jos užbaigimo ir naudojimo priežiūros etapuose.

Taip pat siūloma keisti Civilinio kodekso nuostatas, leidžiančias daugeliui savininkų nusistatyti naudojimosi patalpomis tvarką, kad nesikartotų piktnaudžiavimo ir gyventojų klaidinimo atvejai, kai jiems išparduodamas vienas pastatas bendros nuosavybės dalimis. Taip pažeidžiamas viešasis interesas, o gyventojai pasmerkiami konfliktams dėl sudėtingo, nekokybiško pastato valdymo ir naudojimo.

Ūkinė veikla kaip statinio paskirties kriterijus

Apibrėžiant statinių paskirtis, siūloma aiškiai įvardinti, kad trumpalaikio ir laikinojo apgyvendinimo pastatai yra skirti būtent apgyvendinimo paslaugų teikimui, t. y. atitinkamos ūkinės veiklos vykdymui. Šis kriterijus leistų objektyviai atskirti atvejus, kai pastate gyvenama, nuo atvejų, kai vykdoma viešbučių ar trumpalaikės nuomos veikla, kurią galima pagrįsti atitinkamais komercinės veiklos dokumentais. Tai leistų efektyviau vykdyti statinių naudojimo pagal paskirtį priežiūrą.

Inžinerinių sprendimų kriterijus

Pastate, kuris formuojamas kaip vienas turtinis vienetas, siūloma leisti įrengti tik vieną inžinerinių tinklų ir inžinerinių išteklių (dujų, vandens, elektros) apskaitos sistemą. Taip būtų papildytas objektyviai vertinamų paskirčių kriterijų sąrašas, juo remiantis būtų galima įvertinti statinio paskirtį projektavimo ir jo naudojimo etape.

Baigtinis paskirčių sąrašas, perteklinių paskirčių panaikinimas

Siūloma peržiūrėti ir sudaryti baigtinį pastatų paskirčių sąrašą, kuriame būtų atsisakyta nebeaktualių arba dviprasmiškų paskirčių, taip pat pagal šių dienų poreikį pergrupuoti ar sukurti naujas paskirtis.

Viešbučių paskirties pastatus siūloma pergrupuoti numatant, kad jie skirti tik trumpalaikio apgyvendinimo paslaugoms, atskirti šiuo metu populiarėjančių pastatų grupę – laikinojo apgyvendinimo paslaugų pastatus. Šie pastatai nuo viešbučių skirtųsi tuo, kad patalpos būtų naudojamos ilgalaikei nuomai. Jie būtų formuojami kaip vienas turtinis vienetas ir statomi komercinės paskirties objektų teritorijose. Minimalūs norminiai reikalavimai apgyvendinimo paslaugų paskirties pastatams būtų suvienodinami, numatoma, kokiose ne gyvenamosiose teritorijose jie galėtų būti statomi.

Atsisakius poilsio pastatų paskirties, būtų užtikrinta, kad viešajam interesui skirtos rekreacinės teritorijos taptų prieinamos kuo didesniam lankytojų skaičiui, leidžiant jose statyti pastatus, skirtus trumpalaikio apgyvendinimo paslaugoms. Privačiam poilsiui skirti pastatai būtų statomi kaip gyvenamieji, kai tokia paskirtis būtų numatyta teritorijų planavimo dokumentuose. Atsisakius poilsio paskirties pastatų būtų išvengta nepamatuojamų skirtumų tarp gyvenimo ir poilsio vertinimo, užtikrinti planuojant apibrėžti teritorijų naudojimo tikslai.

Pastato patalpų paskirties reglamentavimo pokyčiai

Šiuo metu numatyta, kad iki 49 proc. pastato patalpų gali būti kitos nei viso pastato paskirties. Toks reglamentavimas trukdo darniai vystyti teritorijas, jose atsiranda skirtingos veiklos, kurios nebuvo įvertintos planuojant infrastruktūrą, informuojant gyventojus. Siekiant išspręsti šias problemas neužkertant kelio daugiafunkcėms teritorijoms vystyti, siūloma keisti galiojančią kitos paskirties patalpų proporciją į 90 proc. ir 10 proc.

Norint statyti kitokios sudėties, mišrius pastatus, pirmiausia reikėtų juos suplanuoti teritorijų planavimo dokumentuose, įtvirtinti juose kelis galimus žemės naudojimo būdus ir jais vadovautis projektuojant skirtingų paskirčių patalpas. Siekiant skaidrumo ir tinkamai informuoti gyventojus, siūloma įvesti naujus – mišrios paskirties pastatus. Jų aplinka privalėtų būti pritaikyta visoms skirtingoms paskirtims, o pastatui būtų taikomi griežčiausią apsaugą nustatantys gaisrinės saugos, energetinio naudingumo ir kiti normatyvai.

Skirtingoms pastatų paskirtims taikomų norminių reikalavimų peržiūra. Pertvarkius pastatų paskirčių klasifikavimo sistemą, kartu siūloma detaliau peržiūrėti minėtus ir kitus norminius reikalavimus tam, kad būtų užtikrinta gyvenamosios aplinkos kokybė, sudarytos sąlygos savivaldybėms planuojant teritorijas atsižvelgti į jų specifiką, suderinti skirtingus visuomenės interesus, išsaugoti paveldą, užtikrinti tvarumą.

Darbo grupės pasiūlymai svarstomi su suinteresuotomis pusėmis

Darbo grupės pasiūlymai šiuo metu pristatomi ir svarstomi su suinteresuotomis institucijomis, praktinio sektoriaus atstovais, bendruomenėmis. Ateityje planuojama juos detalizuoti rengiant konkrečius teisės aktų projektus, numatant pereinamąsias nuostatas, naujų reikalavimų įgyvendinimo tvarką.

Visi teisės aktų projektai bus pakartotinai svarstomi ir derinami, tikintis visų suinteresuotų visuomenės grupių glaudaus bendradarbiavimo, ieškant subalansuotų, kuriamos aplinkos kokybę ir visuomenės darną užtikrinančių sprendimų.

Darbo grupėje, šių metų sausio-kovo mėnesiais rengusioje šiuos siūlymus, dirbo Aplinkos ministerijos politikos grupių, kuruojančių statybos, architektūros, urbanistikos, žemės, teritorijų planavimo sritis, atstovai. Taip pat Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vilniaus ir Palangos savivaldybių administracijų, Lietuvos nekilnojamojo turto vystymo asociacijos, Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos, Lietuvos architektų rūmų, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos, Lietuvos statybininkų asociacijos, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos atstovai.

Darbo grupės pasiūlymai jau buvo apsvarstyti Aplinkos ministerijos socialinių partnerių renginyje, dalyvaujant daugiau nei 200 reglamentuojamo sektoriaus atstovų, įvertintos jų pastabos ir pasiūlymai. 
Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2024-05-21 14:36
Investicija į nekilnojamąjį turtą (NT) lietuviams visada buvo viliojantis pasirinkimas, tai atskleidė ir pandemija, kai dažnas puolė ieškoti antro būsto pajūryje ar sodybos užmiestyje. Pranešime cituojamas NT ekspertas Marius Bružas sako, kad nors šis bumas jau praėjo, išskirtinio būsto poreikis yra...
nuotrauka
2024-05-21 13:26
Seimas po pateikimo pritarė Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir Geležinkelių transporto kodekso pataisoms, kurios geriau suderina gyventojų ir ūkio subjektų interesus, aiškiau reglamentuoja žemės naudojimo ir ūkinės veiklos vykdymo galimybes teritorijose, kuriose taikomos specialiosios že...
nuotrauka
2024-05-20 14:31
Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai piktnaudžiavimu siekiant turtinės naudos, dokumentų klastojimu bei sukčiavimu pareikšti buvusiam Vilniaus miesto ...
nuotrauka
2024-05-17 08:39
Ketvirtadienį, gegužės 16 d., Seime pritarta Krašto apsaugos ministerijos inicijuotam Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo projektui, sudarančiam palankesnes sąlygas šios srities pramonės augimui, kartu stiprinant šalies saugumą, gynybos technologijų pažangą ir Lietuvos pramonės tarptautinį konkuren...
nuotrauka
2024-05-17 07:58
Turto bankas sostinėje, J. Kairiūkščio g. 10, įgyvendins atnaujinimo projektą, kurio metu bus pastatyti keli modernūs pastatai. Planuojama, kad bendras pastatų plotas sudarys apie 6 200 kv. m, o jų statyba kainuos apie 16,7 mln. Eur. Atnaujinimo projektui gegužės pradžioje pritarė LR Vyriausybė, sta...
nuotrauka
2024-05-17 06:35
Seimas priėmė Aplinkos apsaugos įstatymo, Aplinkos oro apsaugos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kurios padės spręsti lokalias taršos problemas gyvenamosiose vietovėse ir sustiprins savivaldybių galias įgyvendinant funkcijas aplinkos apsaugos srityje.
nuotrauka
2024-05-17 06:30
Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro pareiškimus dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamaisiais įsakymais, skyrė baudas dėl korupcijos teritorijų planavimo ir statybų valstybinės priežiūros srityse. Kaltais dėl kyšininkavimo pripažinti 2 asmenys, ji...
nuotrauka
2024-05-17 06:14
Aplinkos ministerija kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia derinti Medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijų nustatymo ir priskyrimo šalutiniams produktams tvarkos aprašą. Jame siūloma šalutiniams produktams priskirti visose ūkio šakose, ne tik apdirbam...
nuotrauka
2024-05-16 10:43
Vyriausybė nutarė papildyti nutarimą, kuris reglamentuoja Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus. Šis sprendimas atitinka praėjusių metų pabaigoje priimtas Teritorijų planavimo įstatymo pataisas ir aiškiau detalizuoja teritorijų plan...
nuotrauka
2024-05-16 10:35
Trečiadienį Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pareigūnai UAB „Geovika" priklausančiame sklype nustatė, kad po žeme yra įrengtas pastatas, surašė faktinių duomenų patvirtinimo aktą, užfiksavo inžinerines kondicionavimo sistemas bei šviežiai žole uždengtas dangas.
nuotrauka
2024-05-16 10:20
Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė Daugiafunkcio komplekso statybų projekto pakeitimų patikslinimui. Jų buvo imtasi po gautos Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) nuomonės ir derybų su kitomis projekto šalimis. Pakoreguotas projektas Savivaldybei yra 20 tūkst. eurų pigesnis nei tas, kuriam Taryba...
nuotrauka
2024-05-15 12:51
Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) su Ukrainos Kalytos savivaldybės atstovais antradienį nuotoliu aptarė bendradarbiavimo galimybes padedant joms parengti savo teritorijų žemės inventorizaciją ir bendruosius planus.
nuotrauka
2024-05-15 08:37
Šiandien Seime po pateikimo pritarta Finansų ministerijos kartu su Lietuvos banku parengtiems įstatymų projektams – perkantiems nekilnojamąjį turtą su būsto paskola suteikti realią galimybę rinktis palūkanų normos rūšį, įpareigojant kredito įstaigas siūlyti tiek fiksuotas, tiek ir kintamas palūkanų ...
nuotrauka
2024-05-15 07:53
Didžiausios Lietuvoje vandentvarkos bendrovės „Vilniaus vandenys" ekspertai Vilniuje išbandė inovatyvų vamzdynų valymo ledu metodą (angl. Ice Pigging), kuris gali tapti efektyvia ir inovatyvia alternatyva šiuo metu naudojamoms priemonėms. Bandymų metu siekta įvertinti galimybes pasaulyje populiarėja...
nuotrauka
2024-05-14 20:17
Alytaus profesinio rengimo centre įvyko konferencija-susitikimas, kuriame Alytaus regiono statybos įmonės aptarė abipusius lūkesčius su tame pačiame regione dirbančiais statybos inžinieriais. Pastaruosius atstovavo Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Alytaus apskrities bendrija. Rangovų atstovai i...
nuotrauka
2024-05-14 13:28
Kauno oro uoste oficialiai atidarytas jau antrasis kompanijos „Ryanair“ valdomas orlaivių techninės priežiūros ir remonto (angl.: „Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO)“) paslaugų angaras. Teigiama, kad šis oro bendrovės sprendimas sustiprins antrojo pagal dydį Lietuvoje oro uosto esamą lyderystę ...
nuotrauka
2024-05-14 10:59
XX a. architektūros tyrimai Lietuvoje įgauna naujų atspalvių – Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) Architektūros fakultete gegužės 9-10 dienomis vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Netobulas Modernizmas".
nuotrauka
2024-05-14 10:50
Praėję metai UAB „Merko statyba“ buvo sėkmingi naujai pasirašytomis generalinės rangos sutartimis. Šiais metais jau matomi akivaizdūs jų rezultatai – 2024 metų pirmo ketvirčio UAB Merko statyba apyvarta iš generalinės rangos sutarčių pasiekė 49 mln. eurų. Palyginimui – 2023 metų pirmą ketvirtį šis s...
nuotrauka
2024-05-14 09:40
Gegužės 15–17 d. Vilniaus LITEXPO parodų centras taps vieta, kur bus galima susipažinti su pažangiausiomis technologijomis ir inovacijomis, skirtomis pramonei, verslui bei vartotojams. Čia vyks ir nemažai specializuotų renginių. Viename jų – konferencijoje „Ateities energetika Baltijos šalyse 2024“...
nuotrauka
2024-05-13 12:26
Neliko kliūčių Atgimimo aikštės rekonstrukcijai – pasirašyta sutartis dėl rangos darbų. Numatoma, kad darbai startuos vasarą, pirmiausiai bus vykdomi detalūs archeologiniai tyrinėjimai, įrengiama spraustasienė, pamatų poliai, kitos požeminės konstrukcijos, toliau įrengiama požeminė aikštelė ir galia...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos