2024 vasario 26 d. pirmadienis, 12:52
Reklama  |  facebook

Kaip užtikrinti statybos viešųjų pirkimų tvarumą ir sumažinti administracinę naštą rangovams?

2024-02-11 17:56
Viešųjų pirkimų įstatymas yra daugiausiai – 74 kartus – keistas įstatymas per visą Lietuvos Respublikos istoriją. Tačiau tiek statybos sektorius, tiek valstybės institucijos pripažįsta, kad viešųjų pirkimų sistema veikia nepakankamai efektyviai, kad jos procesuose yra perteklinių reikalavimų, kurie užkrauna per didelę administracinę naštą dalyviams.
nuotrauka
Konferencijos tikslas – pasitari dėl vizijos, išsiaiškinti, ar galima sukurti valstybinę dinaminę IS, kuri užtikrintų kompetentingą rangovų atranką, siekiant kokybiškai įgyvendinti projektus. LSA / Alekso Jauniaus nuotr.


Minimos įmonės
LSA (Lietuvos statybininkų asociacija), VŠĮ
VPT (Viešųjų pirkimų tarnyba),
SSVA (Statybos sektoriaus vystymo agentūra),
CPO LT, VŠĮ
Ellex Valiūnas ir partneriai, advokatų kontora,
Vilniaus universitetas (VU),

konferencija viešieji pirkimaiKonferencijoje „Statybos viešųjų pirkimų tvarumas. Kompetencijos ir jų vertinimas. Buildupskillslt2030“ buvo aptariama bendros informacinės sistemos (IS) idėja. Nors ir Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) bendruomenė, ir Aplinkos ministerija, ir Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA), ir Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) tokiai idėjai pritaria, kyla daug klausimų, kas turėtų tokią sistemą sukurti ir valdyti.

„Viešųjų pirkimų procese dažnai susiduriame su perkančiųjų organizacijų pateikiamomis netiksliomis pirkimo sąlygomis, skirtingai dalyvaujančių pusių interpretuojamais kriterijais. Sprendimas – kuo labiau standartizuoti visus procesus, kad neliktų vietos interpretacijoms, konfliktams. Statybos viešieji pirkimai tvariais taps tik tuomet, kai pirkimo objektą, pirkimo sąlygas ir reikalavimus būsimiems rangovams visi supras vienodai, – akcentuoja LSA prezidentas Dalius Gedvilas. – Ir tam reikia aiškių, visiems vienodai suprantamų kriterijų, turi būti iš anksto aišku, kokių tiekėjo – įmonės ir specialistų – kompetencijų ieško perkančioji organizacija, užsakovas.“

LSA siūlo rangovus skirstyti į lygius pagal jų pajėgumą

Viena iš problemų, su kuria susiduria viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančios statybos įmonės – tiekėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai: jų reikalaujama kaskart, dalyvaujant skirtinguose pirkimuose. LSA atkreipia dėmesį, kad įmonės siekia būti atestuotais rangovais, tad analogiškus duomenis pateikia atestuojančiai institucijai. Todėl LSA siūlo sujungti atestavimo kvalifikacijos reikalavimus ir kvalifikacijos reikalavimus viešiesiems pirkimams ir sukurti dinaminę rangovų kvalifikavimo IS, kurios valdytoja galėtų būti SSVA.

Dalius Gedvilas

LSA prezidentas
Dalius Gedvilas 

Ypatingojo statinio statybos rangovų kvalifikaciją siūloma skirstyti į 4 lygius pagal techninį ir profesinį, finansinį ir ekonominį pajėgumus bei bendruosius reikalavimus (ar nepradėtos bankroto procedūros, sumokėti mokesčiai ir pan.). Rangovas pateikia informaciją, pagal kurią jis atestuojamas ir priskiriamas vienam iš lygių. Informacija atnaujinama nustatytu periodiškumu ir, pvz., viešųjų pirkimų, sutarties vykdymo metu. Dalis informacijos atsinaujintų automatiškai dėl sąsajų su valstybės duomenų bazėmis. Vykstant viešajam pirkimui, perkančioji organizacija nustato konkrečiame jos objekte reikalingą rangovo kvalifikacijos lygį, o informaciją apie rangovą gauna iš šios sistemos. Kad tokia sistema veiktų efektyviai, pažymi D.Gedvilas, reikalinga sąsaja su valstybės duomenų bazėmis: Juridinių asmenų ir gyventojų registrais, SODRA, VMI, IS „Infostatyba“. LSA jau turi sukūrusi efektyviai veikiantį kompetencijų registrą STATREG.

„Konferencijos tikslas – pasitari dėl vizijos, išsiaiškinti, ar galima sukurti valstybinę dinaminę IS, kuri užtikrintų kompetentingą rangovų atranką, siekiant kokybiškai įgyvendinti projektus. LSA siekia pokyčio, aiškindamasi, kiek tai būtų svarbu perkančiosioms organizacijoms, užsakovams. Išdiskutavę ir susitarę, galėtume sukurti sistemą, kuri įneštų teigiamų pokyčių į viešuosius pirkimus“, – sakė D.Gedvilas. LSA vadovas akcentavo, kad asocijuotas statybos sektorius siekia įteisinti privalomą standartizuotą rangos sutartį, standartizuotus kvalifikacinius ir ekonominio naudingumo kriterijus, kurie viešuosius pirkimus padarytų skaidresnius, sumažintų administracinę naštą tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms.

CPO LT: atsiradus IS, darbuotojai kurtų aukštesnę pridėtinę vertę

VPT parengtą standartinę rangos sutartį CPO LT vykdomuose pirkimuose taiko nuo 2022 m. Išimtis – moduliai dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų ir Negyvenamųjų pastatų rangos darbų, nes jie buvo sukurti dar iki minimos standartinės sutarties. Naujai kuriamuose Kelių remonto, Vamzdynų tiesimo darbų moduliuose ši sutartis bus taikoma.

CPO LT ANDRIJAUSKIENĖ

CPO LT direktorė
Neringa Andrijauskienė 

„CPO pritaria sutarčių standartizavimui valstybės mastu, nes tai duoda daug didesnį pridėtinį efektą tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms“, – sakė Neringa Andrijauskienė, CPO LT direktorė. Reaguodama į LSA iniciatyvą sukurti dinaminę rangovų kvalifikavimo IS, kurios valdytoja galėtų būti SSVA, ji pasidalino skaičiais: dviejuose moduliuose yra 269 kvalifikuoti rangovai. Tai reiškia dideles darbo sąnaudas, kai reikia tikrinti, ir nuolat pertikrinti kiekvieno jų kvalifikaciją. Todėl CPO LT vadovė pritarė idėjai sukurti bendrą dinaminę rangovų kvalifikavimo IS: „Jeigu tokia sistema būtų sukurta ir tinkamai reglamentuota, nei CPO, nei kitai perkančiajai organizacijai neturėtų kilti pasitikėjimo SSVA vertinimu klausimas. Mielai tokia sistema naudotumėmės, o darbuotojai, vertinantys tiekėjų kvalifikaciją, galėtų atlikti aukštesnės pridėtinės vertės darbus.“

DARIUS VEDRICKAS
VPT vadovas
Darius Vedrickas  

VPT vadovas Darius Vedrickas suabejojo, ar visapusišką tiekėjų kvalifikacijos vertinimą galėtų vykdyti SSVA, kurios kompetencija yra tik atestavimas. Tiekėjų kvalifikavimo sistema ir vertinimas apima ir finansinius aspektus, tiekėjų pašalinimo pagrindus ir pan. Todėl bendros IS savininkė, jo nuomone, turėtų būti VPT – su galimybe gauti duomenis iš tokių institucijų kaip SSVA, VMI ir pan.

„Pamirštama, kad tiekėjų kvalifikacija ir teisė verstis tam tikra veikla, finansinis, ekonominis ir kiti pajėgumai yra svarbūs ne tik vykdant viešųjų pirkimų procedūras, bet ir sutarties vykdymo metu. IS turėtų būti tokia, kad perkančiosios organizacijos kiekvieną rytą galėtų pasitikrinti duomenis apie tiekėją“, – sakė D.Vedrickas.

Valstybė kratosi rangovų reitingavimo

SSVA direktorius Aidas Vaičiulis konferencijoje pristatė baigiamą kurti SSVIS – Statybos sektoriaus vystymo informacinę sistemą ir sektoriui svarbius pokyčius, kurių vienas – pernai statinio kvalifikacijos atestatų peržiūros periodiškumas pakeistas iš vienerių į penkerius metus.

AIDAS VAIČIULIS

SSVA direktorius
Aidas Vaičiulis

Tai tapo įmanoma į sistemą įjungiant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, VMI, Registrų centro, SODROS, Valstybinės darbo inspekcijos ir IS „Infostatyba“ duomenis, kurie leidžia kontroliuoti pokyčius įmonėse. Ši sistema, kurią planuojama paleisti jau pavasarį, kaip sakė A.Vaičiulis, galėtų tapti LSA bendruomenės siūlomos IS sistemos dalimi, tačiau valstybė negali imtis rangovų reitingavo, nes tai būtų konkurencijos pažeidimas: valstybė tik suformuoja minimalias sąlygas, kad procesai vyktų skaidriai. O tokios IS, SSVA vadovo nuomone, galėtų imtis privatus subjektas, kuris surenka duomenis iš visų būtinų sistemų.

Valstybės rūpestis yra sauga, kurios siekiama per statybos dalyvių atestavimą, todėl Aplinkos ministerija, kaip kalbėjo aplinkos viceministrė Daiva Veličkaitė-Matusevičė, formuoja bendrąją politiką, bet nelinkusi imtis atsakomybės sukurti minimą IS: „Gerai, kai idėjos ateina iš sektoriaus, bet ministerijai svarbu matyti platesnį kontekstą, išgirsti visas suinteresuotas puses. Viešasis sektorius turi užtikrinti higieninį minimumą, jam svarbu objektai ir aplinka, bet ne perpatikrinti keliolika tūkstančių rinkos žaidėjų.“

Kas lemia statybos verslo riziką?

Bankai statybos įmones priskiria prie rizikingų verslų. Kaip sakė Vilniaus universiteto prof. Jelena Stankevičienė, statybos sektoriuje fiksuojamas vienas iš didžiausių bankrutuojančių įmonių skaičius.

JELENA STANKEVIČIENĖ

Vilniaus universiteto
prof. Jelena Stankevičienė

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos duomenimis, praėjusių metų I–III ketv. tokių įmonių buvo 162 arba 21,1 % nuo visų bankrutuojančių įmonių. Antra, pelningų įmonių dalis statybos sektoriuje 2022 m. sudarė tik 69,5 %. Trečia, įsiskolinimo koeficientas statybos sektoriuje 2022 m. siekė 0,58, o bendrojo mokumo rodiklis – 0,7. Šie skaičiai, kaip aiškino prof. J.Stankevičienė, yra mažiau lyginant iš viso įmonėse pagal visas ekonominės veiklos rūšis – 0,96. Tai reiškia, kad statybos įmonės patiria santykinai aukštesnę finansinę riziką – jų bankroto grėsmė yra didesnė.

„Todėl vienas iš aktualiausių sektoriui klausimų yra viešieji pirkimai ir su tuo susijęs tiekėjų finansinių ir ekonominių pajėgumų vertinimas, – aiškino prof. J.Stankevičienė.– Remiantis CPO nustatomais Standartiniais kvalifikacijos ir kitais reikalavimais tiekėjams, įmonių finansinis ir ekonominis pajėgumas vertinamas atsižvelgiant į metines veiklos pajamas bei vertinami 3 finansinės būklės rodikliai: bendrojo (pastovaus) mokumo, einamojo likvidumo ir kritinio likvidumo koeficientai. Bendrojo mokumo koeficiento siūlomi vertinimo rėžiai – 0,5–2, o minėti 2022 m. duomenys rodo, kad statybos įmonėse jis buvo 0,7. Tad nustačius pageidautiną reikšmę bent 1, nė viena statybos įmonė negalėtų dalyvauti konkurse.“

Daiva Veličkaitė-Matusevičė

Aplinkos viceministrė
Daiva Veličkaitė-Matusevičė

Finansinį įmonės pajėgumą lemia pelnas, savalaikis atsiskaitymas už darbą. Valstybinių institucijų atstovai sutinka, kad tai yra svarbu, tačiau to reglamentuoti nemato galimybių. Komentuodamas dėl minimalios pelno normos, kurios rangovas galėtų prašyti, kad galėtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimus, VPT vadovas D.Vedrickas suabejojo tokia galimybe: tam tektų klausti pelno maržos, kurią įvertinti Tarnybai būtų perteklinis, daug resursų kainuojantis darbas.

„Statybos tikslas – užtikrinti gyventojų gyvybę, sveikatą, aplinkos, kraštovaizdžio, paveldo apsaugą, visuomenės svarbius elementus. Tik tiek valstybė ir kišasi į verslo santykius, kad užtikrintų minimalų kokybinį reikalavimą. Bet ne valstybės užduotis reguliuoti verslo tarpusavio santykius“, – kalbėjo aplinkos viceministrė Daiva Veličkaitė-Matusevičė, pripažindama, kad verslo pelningumas yra svarbus, bet tai nėra valstybės reguliavimo sritis.

Teisė siūlomiems pokyčiams netrukdo, reikia tik valios

Taigi Statybos sektorius siekia viešųjų pirkimų tvarumo, aiškaus, visiems vienodai suprantamo kompetencijų vertinimo. Tam siūlo kuo labiau standartizuoti procesus, sukurti dinaminę rangovų kvalifikavimo IS. Šių idėjų įgyvendinimas sudarytų sąlygas minimizuoti statybos verslo rizikas, mažinti biurokratinę naštą įmonėms.

KAROLIS KAČERAUSKAS

Advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“
advokatas dr. Karolis Kačerauskas 

Kaip sakė dr. Karolis Kačerauskas iš advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“, teisė suteikia nemažai lankstumo: leidžia pirkti individualiai, kiekviena perkančioji organizacija gali nusistatyti savo kriterijus, bet teisė, siekiant didesnio efektyvumo, taip pat leidžia ir standartizuoti procesus. Jo žodžiais, tai labiau ne teisės, o vadybos uždavinys, kad procesai vyktų efektyviai, mažiausiomis sąnaudomis tiekėjams, perkančiosioms organizacijoms.

Suinteresuotos šalys bus pakviestos pasirašyti konferencijos deklaraciją, kurios esmė – susitelkti ir pradėti įgyvendinti teigiamus pokyčius, kurie viešųjų pirkimų, kvalifikavimo procesus darytų skaidresnius, aiškesnius, kuo labiau standartizuotus.

Konferencija, kurią organizavo LSA, VPT ir Aplinkos ministerija, yra sudėtinė „BuildUpSkillsLT2030 ES“ projekto dalis. Projekto partneriai: VšĮ Skaitmeninė statyba, Regioninis inovacijų vadybos centras, Kauno technologijos universitetas, VILNIUS TECH, SSVA. 

Projekto organizatoriai: 

 

 

 

Projekto partneriai: 

LSA / Alekso Jauniaus nuotr. 

Medžiaga parengta pagal LSA užsakymą. Turinys apmokėtas

Statybunaujienos.lt



Aktualijos

nuotrauka
2024-02-26 11:42
KTU laboratorijų centrui „M-Lab“ sparčiai žengiant į priekį, prie jo įveiklinimo prisideda „Continental“ įmonė. 2023 m. gruodžio mėnesį pasirašyta bendradariavimo sutartis tarp universiteto ir bendrovės. Remiantis ja, KTU įsigytą naujausią mokslinių tyrimų infrastruktūrą papildė „Continental“ gamykl...
nuotrauka
2024-02-26 11:30
Siekiant kokybiško laisvalaikio ir daugiau erdvių vaikams ir jaunimui, Klaipėdos miesto savivaldybės planuose – kasmet kompleksiškai sutvarkyti pasirinktą viešąją erdvę ir įrengti kelias vaikų žaidimo aikšteles.
nuotrauka
2024-02-26 09:15
Pastaruosius kelis metus Lietuvoje stebėjome sparčiai besitraukiantį būsto rinkos aktyvumą, kuris jau atsiliepia ir naujo būsto plėtros apimtims. Pastaruoju metu su didžiausiais iššūkiais susidūrė šalies didmiesčiuose daugiabučius plėtojančios įmonės, kurios 2022–2023 metais fiksavo itin kuklius but...
nuotrauka
2024-02-26 07:07
Nors dauguma Vilniaus gyventojų jau susipažino su nauja maisto atliekų rūšiavimo tvarka, dalis įmonių vis dar nežino, kad oranžinių maišelių rulonėlį ir specialų kibirėlį gali atsiimti ir verslai. Anot specialistų, metų pradžioje įsigalioję pokyčiai aktualūs toms įmonėms, kurių veikloje susidaro bui...
nuotrauka
2024-02-26 07:03
Pasirašyta projektavimo sutartis dėl Kirdiejų rūmų komplekso (pagrindinio pastato, oficinos, vežiminės, kiemo ir tvoros) sutvarkymo bei įveiklinimo. Būtent čia įsikurs Vilniaus miesto muziejus, kuris šiuo metu laikinai veikia Vokiečių gatvėje.
nuotrauka
2024-02-26 06:48
Mirtinos nelaimės darbe tęsiasi. Praėjusią savaitę, kaip pranešė VDI, užfiksuota informacija apie du mirtinus įvykius darbe. Šįkart abi nelaimės įvyko atliekant krovimo darbus.
nuotrauka
2024-02-23 10:13
„Paraiškos užpildymo greitis bus esminis faktorius teikiant prašymą paramai saulės elektrinės įrengimui gauti. Pavyks sparčiausiems“, – sako Vaidas Brazinskas, vienos bendrovės atstovas.
nuotrauka
2024-02-23 09:14
Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė su VĮ Turto bankas laikinuoju vadovu Ernestu Česoku aptarė galimybes įmonės valdomuose statiniuose įrengti priedangas.
nuotrauka
2024-02-23 09:10
Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) pasirašė sutartį su Ukrainos bendrove „Artificial Intelligence Map LLC“ (AIMap) dėl Bučos ir Borodyankos teritorijų fotografavimo dronais siekiant sukurti 3D miestų planavimo įrankį.
nuotrauka
2024-02-23 09:04
Pasibaigus žiemos priėmimui į profesines mokyklas, jose mokytis pradeda beveik tūkstantis naujų mokinių – mokymosi sutartis su 16 profesinio mokymo įstaigų pasirašė iš viso 995 mokiniai. Daugiausia jų rinkosi inžinerijos, sveikatos priežiūros sritis, beveik visi mokysis valstybės finansuojamose viet...
nuotrauka
2024-02-23 08:54
Apie nekilnojamojo turto vystytojų galimybes dalyvauti Vokietijos brigados karių ir jų šeimų apgyvendinimui skirtuose projektuose vasario 22d. kalbėta Krašto apsaugos ministerijoje ir Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) surengtame renginyje „Pramonės diena“. Renginio metu 19 NT ...
nuotrauka
2024-02-23 08:52
Kovo 1 d. gyventojai, ketinantys modernizuoti savo individualų gyvenamąjį namą, gali kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) ir pasinaudoti finansine parama. Šiais metais iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos šiai priemonei skirta 22 mln. eurų. Iš viso iki 2...
nuotrauka
2024-02-23 06:33
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) kartu su Lietuvos architektų sąjunga (LAS) šių metų vasario 22 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė tarptautinį atvirą architektūrinį konkursą, kurio tikslas – išrinkti geriausią architektūrinį pasiūlymą projektui „Ateities...
nuotrauka
2024-02-22 17:15
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi skundą, kad Švitrigailos g., Vilniuje, daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame kultūros paveldo vietovėje, galbūt neteisėtai vykdomi darbai, atliko patikrinimą. Įtarimai pasitvirtino – ...
nuotrauka
2024-02-22 15:51
Klaipėdoje toliau ieškoma galimybių įrengti daugiau automobilių stovėjimo vietų. Pradėtas didžiulis projektas Kauno gatvės mikrorajone – įgyvendinus keturis smulkesnius projektus bus įrengtos 957 naujos parkavimo vietos.
nuotrauka
2024-02-22 11:01
Sostinės Viršuliškių g. 101 daugiabučio gaisrą tyrusi komisija jau baigė darbą ir pateikė išvadas bei rekomendacijas namo valdytojui. Pastatas šiuo metu avarinės būklės – ekspertai siūlo vidurinę nuo gaisro nukentėjusią daugiabučio dalį išardyti ir naujai atstatyti.
nuotrauka
2024-02-22 10:52
Mažiau pasiturintys Lietuvos gyventojai daugiau nei dvigubai dažniau linkę prognozuoti nekilnojamojo turto (NT) pabrangimą, palyginus su uždirbančiais daugiausiai, rodo „Luminor“ banko užsakymu atliktas tyrimas. Ko tikisi žmonės Lietuvoje ir ar iš tiesų reikėtų nerimauti dėl NT pabrangimo, pasakoja ...
nuotrauka
2024-02-22 09:17
Devintus metus „Skaitmeninė statyba“ drauge su Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) organizuoja unikalų konkursą „Lietuvos BIM projektai“. Konkursu siekiama išrinkti geriausią šalies įmonių praktiką skaitmeninės statybos srityje – taikant statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijas ir me...
nuotrauka
2024-02-22 08:04
Advokatų kontora STRATEGUM dažnai susiduria su tokia Rangovo problema, todėl dalinasi bendra konsultacija, kurią parengė advokatė Giedrė Kačinskienė. Ekspertė apžvelgė esminę atliktų darbų akto reikšmę, skirtumus tarp Tarpinio ir Baigiamojo atliktų darbų akto, ir atsakė į klausimą, ką daryti Rangovu...
nuotrauka
2024-02-21 15:07
Antradienį, vasario 27 d., gyventojai sulauks naujo paramos kvietimo nuosavoms saulės elektrinėms iki 10 kW savo gyvenamajame būste įsirengti ir tapti gaminančiais vartotojais. Šiam kvietimui Energetikos ministerija skyrė 12 mln. Eur.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos