2024 vasario 28 d. trečiadienis, 2:13
Reklama  |  facebook

Kas verslą motyvuoja rūpintis tvarumu – baudos ar galimybės?

2022-03-15 13:21
Įtemptos geopolitinės situacijos kontekste pasigirsta tvirtinimų, kad klimato kaitos, tvarumo klausimai pasitrauks į antrą planą. Juolab, kad didžiajai daliai verslų neprivaloma atskleisti tvarumo informacijos, o aktualių reikalavimų apimtis, jų įgyvendinimo kaina, galimos naudos ir neigiamų pasekmių santykis nėra visiškai aiškūs.
nuotrauka
Vitalija IMPOLEVIČIENĖ, firmos „Sorainen“ advokatė


Minimos įmonės
Sorainen, advokatų kontora,
Tačiau finansų ir kapitalo rinkose aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. environmental, social, governance arba ESG) reikalavimai iš darbotvarkių nesitraukia, todėl tvarumu vis labiau domisi visi verslai, siekdami nepraleisti progų dalyvauti pirkimuose, projektuose, auginti vertę bei turėti geresnę prieigą prie kapitalo. Panašu, kad verslams, skiriantiems pakankamą dėmesį ESG, atsiveriančios galimybės gali būti išties nemažos.

ESG – tai ne tik aplinkosauga

Kalbant apie ESG, vis dar kyla klausimų, kas tai yra. Verslo atstovai dažnai pabrėžia energijos taupymą veiklos procesuose, mažesnes anglies dvideginio emisijas ar „žalias“ paslaugas, tačiau tai tik pirmoji iš trijų raidžių. Svarbu nepamiršti ir S raidės – socialinio tvarumo aspektų. Pavyzdžiui, lygių galimybių klausimų, socialinės integracijos ir darbo santykių, tiekimo grandinės valdymo užtikrinant, kad verslo partneriai taip pat laikosi atitinkamų reikalavimų. Galiausiai, ESG elementas yra ir valdysenos veiksniai, tokie kaip patikima įmonės valdymo struktūra, darbuotojų atlygio ir mokestinių prievolių vykdymas, antikorupcijos politika. Gero valdymo elementas – tai ir gebėjimas pademonstruoti, kad verslas yra integravęs tvarumą į savo procesus, įskaitant tinkamą dokumentaciją bei reguliarią jos peržiūrą.

Kol kas teisės aktuose įtvirtinti su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo reikalavimai privalomi tik pakankamai siauram suinteresuotų subjektų ratui. Pavyzdžiui, investicinėms įmonėms, investicijų portfelio valdymo paslaugas teikiančioms kredito įstaigoms arba draudimo principu pagrįstus investicinius produktus siūlančioms draudimo įmonėms. Jos privalo informuoti savo produktų pirkėjus ir suinteresuotus asmenis apie savo investicinių sprendimų poveikį tvarumui ir finansinių produktų tvarumo ypatybes. Europos Sąjungos Taksonomijos reglamentas įtvirtina vieningą klasifikaciją, kas laikoma aplinkosaugos atžvilgiu tvaria veikla.

Be to, didelėms viešojo intereso įmonėms taikoma pareiga atskleisti nefinansinę informaciją, kaip antai, informaciją apie aplinkosaugą, socialinius klausimus ir elgesį su darbuotojais, pagarbą žmogaus teisėms, kovos su korupcija bei kyšininkavimu priemones. Europos Komisijos siūlymai dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo praplečia tiek bendrovių, kurioms taikomi nefinansinės informacijos atskleidimo reikalavimai, ratą, tiek atskleidžiamos informacijos apimtį.

Nespėjus į traukinį – kur kas mažiau galimybių

Dar prieš keletą metų daugelis įmonių įvairias tvarumo iniciatyvas suvokė tik kaip rinkodaros, prekės ženklo pozicionavimo ar darbuotojų motyvavimo priemonę. Pavyzdžiui, biure atsisakoma vienkartinių puodelių, visas kolektyvas sodina medelius ar užsiima labdaros iniciatyvomis. Mažai kas įžvelgė galimybes augimui, sąsajas su rizikų valdymu, nedaug buvo tikinčių, kad ESG gali palengvinti kapitalo pritraukimą.

Šiuo metu situacija pasikeitė. ES Žaliasis kursas, kapitalo srautų perorientavimas į tvarias investicijas ir atitinkamos teisėkūros iniciatyvos skatina žalingą poveikį aplinkai bei atliekų susidarymą mažinančius pirkimus, klimatą tausojančių sprendimų įgyvendinimą ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą. Norint gauti finansavimą šioms iniciatyvoms, verslas turės atitikti tvarumo reikalavimus.

Didelės viešojo intereso ir tarptautinės įmonės, siekdamos įgyvendinti tvarumo tikslus, savo tiekėjams kelia reikalavimus, susijusius su aplinkos apsauga, pagarba žmogaus teisėms, darbuotojų teisių apsauga, verslo etika. Tai minimalūs reikalavimai, kuriuos privaloma atitikti norint tiekti tiek valymo paslaugas ar užkandžius furšetui, tiek konsultacijas ar įrangą.

Vis didesnis dėmesys ESG rizikoms skiriamas įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriuose – potencialūs pirkėjai domisi ne tik tradiciniais klausimais apie ketinamą įsigyti verslą, bet ir, pavyzdžiui, nori būti kiek galima labiau užtikrinti, kad perkamame versle nėra korupcinių praktikų. Turintis ESG sistemą verslas patrauklesnis investuotojams, nes jie lengviau gali įvykdyti savo pareigas, susijusias su tvarumo informacijos atskleidimu. Kredito įstaigos taip pat neslepia, kad ESG rizikų vertinimą integruoja į kredito rizikos vertinimą, taigi, tikėtina, kad turintieji ESG sistemą ateityje skolinsis palankesnėmis sąlygomis.

Taigi, verslas, kuris galvos apie ESG tik tuo aspektu, kad jeigu negresia bauda, tai ir nesirūpinu, gali prarasti palankias galimybes. Nebeužtenka „darau, kas priklauso pagal įstatymą“ požiūrio, o bandymas paskubomis pademonstruoti atitiktį tik tada, kai norima laimėti konkretų konkursą ar dalyvauti projekte, gali būti ir nesėkmingas. Lūkesčiai dėl ESG formuojasi greičiau negu objektyvioji teisė, galime šį procesą prilyginti „minkštosios teisės“ arba tam tikrų, jokiuose privalomuose teisės aktuose neįtvirtintų elgesio gairių susiformavimui. Tad jei teisininkas sako, kad privalomų reikalavimų dėl tvarumo ar ESG jūsų verslui nėra, reikėtų klausti, ar tikrai. Tam tikriems rinkos dalyviams teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai paliečia kaip krioklys visus verslus.

Svarbu gebėti pademonstruoti atitiktį

Dažnam kyla klausimas, kas bus verslui, jei jis nesirūpins ESG, ar sulauks kokių nors baudų? Jų, panašu, neprireiks, nes verslas pats norės įgyti „socialinę licenciją“ – galimybę sėkmingai vykdyti veiklą, nes klientai, investuotojai ir visuomenė pasitiki juo bei jo teisėtais ir atsakingais veiksmais. Laimės tas, kuris suskubs pirmiau už kitus.

Galiausiai prieiname prie klausimo, koks teisininkų vaidmuo, vykdant tvarumo transformaciją įmonėje? ESG iniciatyvos turėtų būti integruotos tiek į įmonės verslo procesus, tiek į organizacijos kultūrą, todėl reikės įvairių specialistų įsitraukimo. Vis tik, iš teisininko perspektyvos pabrėžčiau: svarbu ne tik rūpintis ESG, bet ir pademonstruoti šį rūpestį tokiu būdu, kad būtų galima dokumentais pagrįsti verslo partneriams, investuotojams ir finansuotojams.

Pirmas žingsnis galėtų būti ESG klausimo įtraukimas į įmonės valdybos ir vadovybės posėdžių darbotvarkę ir reguliarus svarstymas. Vertėtų atlikti ESG reikalavimų patikrinimą: su kokiomis rizikomis susiduriate? Ar kažkokie reikalavimai privalomi? Galbūt neprivalomi, bet yra geroji praktika, sektoriaus standartai? Kiek užtruktų ir kainuotų juos įgyvendinti? Susidarius planą, galbūt reikės peržiūrėti ar parengti naujas įmonės vidaus politikas, įtraukti naujus principus į sutartis su tiekėjais ir partneriais. Dokumentus norės matyti dažnas rimtesnis partneris ir kiekvienas investuotojas. ESG transformacija – kelionė. Iššūkis yra prisiderinti prie norų ir galimybės skirti tam resursų, reikia atsižvelgti į verslo dydį ir pobūdį, bet kuo anksčiau šią kelionę bus dokumentuota, tuo greičiau verslas pajus jos naudą, o ESG virs realiomis galimybėmis dalyvaujat pirkimuose, įvairiuose projektuose ar siekiant finansavimo. 
Statybunaujienos.ltKomentaras

nuotrauka
2024-02-26 09:27
Darbo kodekso 56 str. numato baigtinį sąrašą svarbių priežasčių, kada darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, o įspėti darbdavį tokiu atveju darbuotojui privalu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Nurodomos keturios pagrindinės priežastys.
nuotrauka
2024-02-21 15:12
Apyvartiniai taršos leidimai (ATL) didžiajai daliai visuomenės yra terra incognita – kažkur girdėta, bet niekad nečiupinėta. Ir nekeista – iki šiol jie didžiąja dalimi buvo taikomi daliai didžiųjų įmonių kaip kovos su klimato kaita priemonė. Tačiau žaidimo taisyklės keičiasi – vos po poros metų net ...
nuotrauka
2024-02-21 08:50
Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbdaviai privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Tai reiškia, kad bet kokių darbdavio santykių su darbuotojais atvejais yra draudžiama tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabi...
nuotrauka
2024-02-20 12:03
Pirmojo būsto įsigijimas – dažnai labai maloni, bet ir varginanti patirtis. Jei būstas perkamas su paskola, tai tampa kur kas ilgesniu ir sudėtingesniu procesu. Kadangi namai – nepigus pirkinys, labai svarbu žinoti keletą taisyklių, kurių laikantis mažėja tikimybė nusipirkti ne tai, ko iš tikrųjų no...
nuotrauka
2024-02-15 12:44
Kiekvienas žmogus nuosavybės teise gali įgyti norimus daiktus: perkame butą, automobilio stovėjimo vietą ar kitą nekilnojamąjį turtą, o nuosavybės teisės forma būna nurodyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį. Tačiau nuosavybės teisė, priklausomai nuo situacijos, gali turėti tam tikrų išimčių, kuria...
nuotrauka
2024-02-09 09:43
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Almantas Stankūnas kreipėsi į Vilniaus merą Valdą Benkunską ir administracijos direktorių Adomą Bužinską, reikalaudamas informacijos apie sustabdytų statybos darbų, sutarties kainos indeksavimo ir statybos darbų pabaigimo termino nukėlimo teisėtumą.
nuotrauka
2024-02-08 19:53
Vadovaujantis Darbo kodekso 112–113 str., darbuotojas turi dirbti pagal darbo sutartyje sulygtą darbo laiko normą ir režimą. VDI atkreipia dėmesį, kad darbo laiko norma nustato, kiek valandų darbuotojas privalo dirbti per apskaitinį laikotarpį, pvz., savaitę, o darbo laiko režimas lemia, kaip šios v...
nuotrauka
2024-02-01 09:37
Darbo kodekse numatoma, kad kiekvienam darbuotojui turi būti suteiktos ne mažiau kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip 24 darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra ma...
nuotrauka
2024-01-31 09:12
Pastaruoju metu būsto įperkamumas Lietuvoje mažėjo ir viešojoje erdvėje buvo daug diskusijų bei skambių, net apokaliptinių antraščių. Tačiau, ką jis iš tiesų reiškia būsto pirkėjams, koks jis buvo anksčiau, kokius faktorius reikia vertinti ieškant sprendimo, ar būstą pirkti, informacijos nėra daug. ...
nuotrauka
2024-01-30 10:27
Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba ketvirtadienį nusprendė nekeisti nė vienos iš trijų pagrindinių palūkanų normų. Jos lieka rekordiškai didelės. Žinoma, verslo tai nedžiugina, nes prieiga prie pinigų irgi išlieka rekordiškai bloga (Lietuvoje ypač, bet nesaldu ir mūsų kaimynėms, ir vis...
nuotrauka
2024-01-25 10:57
Sausio 23 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) atstovai dar kartą susitiko su Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovybe dėl žemės įsigijimo ribojimo įstatymo. Ūkininkai jau seniai teigia, kad galiojantis įstatymas neveikia; pasak jų, verslininkai išmoko rasti landas ir taip savo rankose sukaupė žemių plotus viršij...
nuotrauka
2024-01-24 06:08
Iki šiol Lietuvoje susiklosčiusi praktika pasikeitė: nekilnojamas turtas jo pirkėjui dažnu atveju buvo parduodamas su daline apdaila, t. y. įregistravus 85 proc. statinio baigtumą. Nuo šių metų pradžios įsigaliojo nauja Statybos įstatymo redakcija, kurioje numatyta, kad sandorius dėl nekilnojamo tur...
nuotrauka
2024-01-16 09:27
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2023 metų gruodžio mėnesio reikšmė paaugo 0,5%. Bendras butų kainų lygis Lietuvos didmiesčiuose per pastaruosius 12 mėn...
nuotrauka
2024-01-10 06:45
Kiekvienais metais gyventojams teikiant metines pajamų deklaracijas yra grąžinamos žymios sumos gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Tačiau nemaža dalis gyventojų savo metines pajamų deklaracijas pateikia šių neišanalizavę ir sutinka su VMI automatiškai parengtais skaičiavimais ir tarsi dalyvauja loteri...
nuotrauka
2024-01-09 16:05
Neskausmingas JAV darbo rinkos atšalimas, sėkmė kovojant su infliacija ir lūkesčiai dėl kitų centrinio banko bazinių palūkanų normų sprendimų buvo pagrindiniai motyvai, užbaigę praėjusius metus pasaulio ekonomikoje. Tad kokio palūkanų normų sumažėjimo galime tikėtis šiemet ir ką rodo infliacijos pro...
nuotrauka
2024-01-08 09:18
2023 metus nekilnojamojo turto (NT) rinkoje galėtume pavadinti besitęsiančio neapibrėžtumo, atsargių vilčių, persiorientavimo ir alternatyvių sprendimų paieškų metais. Ryškiausia praeitų metų tema NT rinkoje – būsto įperkamumas, kuris pasiekė rekordines žemumas.
nuotrauka
2024-01-03 14:09
Po 2022 m. riedėjimo nuo kalno, 2023 m. būsto rinka pasižymėjo seniai matytu stabilumu: per 2023-iuosius Vilniuje buvo parduoti 2302 butai (2022 m. – 2252 butai), paskutinio ketvirčio rezultatai metų kontekste taip pat neišsiskyrė – buvo realizuoti 549 nauji butai (2023 m. III ketv. – 533 butai).
nuotrauka
2023-12-28 13:21
Parduotų būstų skaičius rudenį toliau mažėjo, naujos statybos būstų pardavimai, palyginti su praėjusiais metais, susitraukė labiau nei senos statybos būstų. Nors pardavimų skaičius sumažėjo, pinigų suma, išleidžiama būstui įsigyti, vis dar yra didelė dėl išaugusių kainų. O pakilus palūkanų normoms i...
nuotrauka
2023-12-28 11:59
Vadovaujantis Europos parlamento ir tarybos direktyva, valstybės narės turi užtikrinti, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. biologinės atliekos būtų atskiriamos ir perdirbamos jų susidarymo vietoje, arba surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitų tipų atliekomis.
nuotrauka
2023-12-20 10:36
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2023 metų lapkričio mėnesio reikšmė paaugo 0,1% (2023 metų spalio mėnesį buvo fiksuojamas 0,1% sumažėjimas). Bendras bu...

Statybunaujienos.lt » Komentaras