2022 gruodžio 6 d. antradienis, 9:26
Reklama  |  facebook

Mokymo įstaigų ir verslo partnerystė užtikrina greitą reakciją į rinkos poreikius

2021-11-01 07:18
Statybų rinka itin sparčiai keičiasi, tad šio sektoriaus darbuotojai turi nuolat atnaujinti žinias, o būsimi specialistai – ugdyti kompetencijas, kurios bus reikalingos jiems baigus mokslus. Atsižvelgdamos į modernios rinkos poreikius, mokymo įstaigos reguliariai atnaujina mokymo programas. Vilniaus statybininkų rengimo centras tai daro kasmet. Įsiklausant į darbdavių lūkesčius, gimsta naujos specialybės, o į jau egzistuojančias programas įtraukiamos naujos technologijos ir inovacijos.
nuotrauka
Vilniaus statybininkų rengimo centro nuotr.


Minimos įmonės
Vilniaus statybininkų rengimo centras, VŠĮ
Mano būstas LT, UAB
Civinity, AB
„Šiuolaikinės statybų rinkos poreikiai ir sąlygos diktuoja naujus reikalavimus darbuotojams. Mūsų tikslas – greitai reaguoti į rinką ir užtikrinti, kad mūsų parengti specialistai galėtų iškart pradėti dirbti ir kurti pridėtinę vertę“, – sako Vilniaus statybininkų rengimo centro direktorė Daina Kiršanskienė. Operatyviai identifikuoti darbdavių poreikius ir efektyviai į juos reaguoti mokymo įstaigai padeda platus ir nuolat plečiamas socialinių partnerių tinklas.

Aktualios kryptys nustatomos glaudžiai bendradarbiaujant su įvairiomis statybų kompanijomis, gamybos įmonėmis, profesinėmis, darbdavių asociacijomis ir kitomis organizacijomis. Darbdavių atstovai įeina ir į įstaigos tarybą – kolegialų valdymo organą, kuris sprendžia, kokias programas kasmet įgyvendinti ir kiek žmonių priimti. Tarybos sudėtis leidžia neatsilikti nuo statybų sektoriaus aktualijų ir poreikių.

Nuolat atnaujinamos mokymo programos

Glaudaus bendradarbiavimo su partneriais rezultatas – aktualios mokymo programos ir rinkoje paklausių darbuotojų rengimas. Nuo žiemos semestro Vilniaus statybininkų rengimo centras kvies mokytis patalpų administravimo. Ši programa sukurta ir licencijuota bendradarbiaujant su UAB „Mano būstas“, „Civinity “ grupe ir kitomis pastatų priežiūros įmonėmis, kurioms reikalingi tokie specialistai.

 
„Šiuolaikinės statybų rinkos poreikiai ir sąlygos
diktuoja naujus reikalavimus darbuotojams.
Mūsų tikslas – greitai reaguoti į rinką ir užtikrinti,
kad mūsų parengti specialistai
galėtų iškart pradėti dirbti ir kurti pridėtinę vertę“, –
direktorė Daina KIRŠANSKIENĖ. 

Nuolat analizuojant statybų sektoriaus naujienas, tendencijas, operatyviai koreguojamas ir jau vykdomų mokymo programų turinys. Pavyzdžiui, prieš keletą metų pradėjus vykdyti kompiuterinio programavimo operatoriaus programą, greitai paaiškėjo, kad tokie specialistai–technikai reikalingi nekilnojamojo turto vystytojams. Tad mokiniai mokosi dirbti su skaitmeninėmis grafikos programomis „AutoCAD“, „SolidWorks“, kurias naudoja darbdaviai. 

Antrus metus profesinio rengimo centras kviečia įgyti naują kvalifikaciją – tapti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojais. D. Kiršanskienė pabrėžia, kad buvo tikras iššūkis rasti kvalifikuotų dėstytojų šiai programai. Pasak vadovės, įstaigai labai pasisekė, kad į švietimą iš verslo pasuko itin patyręs šios srities specialistas, buvęs įmonės vadovas.

Mokyti kviečiami savo sričių specialistai – praktikai

Pasak įstaigos vadovės, labai svarbus ne tik mokymo turinys, bet ir taikomi metodai. Kad būsimi specialistai kuo geriau priimtų profesines žinias ir susiformuotų įgūdžius, o darbdaviai būtų patenkinti, Vilniaus statybininkų rengimo centras daug dėmesio skiria ne tik programoms sudaryti, mokymo medžiagų ir įrangos kokybei gerinti, bet ir mokytojų darbo kokybei užtikrinti. Ieškoma efektyviausių mokymo metodų, taikomos užsienio praktikos, specialistai nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose kursuose, kurie rengiami Lietuvoje ir užsienyje. Didelė mokytojų komandos dalis – gamybos specialistai, elektrikai, inžinieriai, galintys pasidalinti su mokiniais ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir ilgamete savo praktine patirtimi. Daug dėmesio įstaiga skiria skaitmenizacijai, skaitmeniniam informaciniam modeliui (BIM), be kurio šiandien jau beveik neįsivaizduojami sklandūs statybų procesai. Siekiant užtikrinti BIM įgyvendinimą mokymo programose, mokytojų komandą papildė architektūros ir informacinių technologijų profesionalės.

Vilniaus statybininkų rengimo centras Paklausių specialistų, kurie būtų reikalingi ne tik šiandien, bet ir ateityje, ruošimas, pasak direktorės pavaduotojo Jeronimo Mikiparavičiaus, yra vienas pagrindinių įstaigos iššūkių ir uždavinių. Tobulėjanti įranga, medžiagos, atsirandančios naujos technologijos reikalauja žinių. Sustiprinti gebėjimus dirbti taikant naujausias technologijas ir praktiškai susipažinti su modernia įranga ir procesais realiomis sąlygomis mokiniai gali mokymo metu, kai lankosi įvairiose įmonėse, atlieka praktiką ar dalyvauja pameistrystės programose.

Skaitmeninimo įgūdžiai padeda sėkmingiau įsidarbinti

„Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais yra abipusiai naudingas. Mes galime supažindinti mokinius su praktiniu taikymu, modernia įranga, medžiagomis, o darbdaviai gauna kokybiškai paruoštą specialistą, kurį įdarbinus nebereikia daug investuoti, kad jis galėtų įmonei kurti pridėtinę vertę“, – partnerysčių svarbą komentuoja J. Mikiparavičius.

Vilniaus statybininkų rengimo centrasDirektorės pavaduotojas ugdymui atkreipia dėmesį, kad inovatyvios, modernios ugdymo programos ne tik padeda tenkinti rinkos poreikius, bet ir yra patrauklesnės mokiniams. Dauguma jų jau neįsivaizduoja gyvenimo be išmaniųjų technologijų, tad jomis lengviau sukaupia ir profesines žinias. Mokiniai, turintys pastatų skaitmeninimo įgūdžių, lengviau įsidarbina, darbdaviams nebereikia papildomai jų apmokyti.

Be profesinių žinių, mokykla daug dėmesio skiria ir vertybiniam asmenybės ugdymui. Skatinama savanorystė, bendruomeniškumas.
Pernai ir šiais metais centro mokiniai su mokytojais savanoriškai dalyvavo bendruomeninių socialinės integracijos veiklų projekte ir įrengė socialinį restoraną „Pirmas blynas“ Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje. Tai buvo puiki proga savo įgūdžius pritaikyti visuomenei naudingai veiklai.

Siekia tapti statybininkų kompetencijų vertinimo centru šalies mastu

Profesinio rengimo centras nuolat ieško naujų partnerių ir bendradarbiavimo formų, o šiuo metu kviečia įmones pasinaudoti valstybės siūloma parama specialistams ruošti ir teikti paraiškas pameistrystės programoms. Mokykla glaudžiai bendradarbiauja ne tik su verslu, bet ir su kitomis švietimo įstaigomis bei valdžios institucijomis. Šiuo metu kartu su partneriais profesinio rengimo centras rengia BIM vadovėlį. Pirmoji tokio pobūdžio mokomoji knyga bus skirta ne tik mokymo įstaigoms, bet ir statybininkams bei dirbantiems specialistams.

Savo patirtį mokykla išnaudoja ir prisidėdama prie švietimo reformų, naujovių įgyvendinimo. Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi profesinio mokymo kompetencijų vertinimo tvarka, ji bus centralizuota. Įstaigai buvo patikėta paruošti teorinio ir praktinio vertinimo užduotis, kurių dalis jau sukelta į Nacionalinės švietimo agentūros platformą. Šios užduotys bus teikiamos visai Lietuvai vienu metu, kaip yra daroma brandos egzaminų metu.

Vilniaus statybininkų rengimo centras ketina teikti paraišką tapti visos Lietuvos statybos sektoriaus kvalifikacijų vertinimo centru. „Tikiuosi, kad būsim akredituoti ir organizuosime ne tik savo mokinių, bet ir kitų mokymo įstaigų ir eksternu norinčių patvirtinti savo žinias specialistų kvalifikaciją“, – planų šalies mastu panaudoti mokyklos įdirbį neslepia direktorė.
Vilniaus statybininkų rengimo centro nuotr.
Statybunaujienos.lt
Aktualijos

nuotrauka
2022-12-06 09:08
„Luminor“ bankas atsinaujinančios energetikos įmonei „Green Genius“ skolina 25,5 mln. eurų penkiems saulės energijos parkams statyti, kurių bendra galia siekia 39 MW. Tai jau ketvirtasis banko atliekamas atsinaujinančios energetikos įmonės finansavimo etapas. Per metus tai leis išvengti apie 20 tūks...
nuotrauka
2022-12-05 14:58
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) gruodžio 12 d. skelbs naują kvietimą teikti paraiškas seniems daugiabučiams atnaujinti. Šiam kvietimui skirta100 mln. eurų suma statybos rangos darbų pastato energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms. Kvietimo ...
nuotrauka
2022-12-05 09:24
Per lapkričio mėnesį Lietuvoje buvo įregistruota apie 9,6 tūkst. nekilnojamojo turto (NT) sandorių - tai yra kukliausias mėnesio rezultatas šiemet. Paskutinį kartą mažesnis įregistruotų NT sandorių skaičius buvo fiksuotas per pandemiją 2020 metų gegužę, pastebi įregistruotų NT sandorių dinamiką steb...
nuotrauka
2022-12-05 05:21
Aplinkos ministerija parengė Vyriausybės nutarimo „Dėl medienos ir kitų organinių statybos medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose“ projektą, kuris sudaro sąlygas plėtoti medinę statybą Lietuvoje ir pasiekti, kad 2024 m. mediena bei organinės medžiago...
nuotrauka
2022-12-02 10:47
Aplinkos ministerija ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pristato nuo 2022 m. gruodžio 1 d. įdiegtus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ...
nuotrauka
2022-12-02 10:45
Turto bankas, bendradarbiaudamas su „GIS-Centru“, pristato interaktyvų valstybės nekilnojamojo turto žemėlapį. Žemėlapyje paprastai ir aiškiai galima matyti valstybei priklausančius pastatus, jų adresus, plotą ir kitą naudingą informaciją. Ateityje žemėlapį ketinama plėsti papildant jį duomenimis, t...
nuotrauka
2022-12-02 09:22
Baigiantis metams nekilnojamojo turto (NT) savininkai tradiciškai turi deklaruoti ir sumokėti mokesčius už jiems priklausančią žemę ir statinius. Konkreti mokėtina suma priklauso nuo Registrų centro kasmet atliekamo masinio visos šalies NT vertinimo, kurio metu apskaičiuojamos vidutinės rinkos vertė...
nuotrauka
2022-12-01 10:53
Teikiami patikslinti įstatymo pakeitimai dėl tradicinio gyventojų nekilnojamojo turto mokesčio modelio įvedimo. Siūloma apmokestinti atskirus nekilnojamojo turto objektus, o ne bendrą jų verčių sumą. Tokiu būdu savivaldybės, gaudamos gyventojų mokamą mokestį, turės daugiau galimybių plėsti jiems tei...
nuotrauka
2022-12-01 09:23
Užimtumo tarnyba siūlo 2023 m. trūkstamų profesijų darbuotojų poreikį tenkinti 350 vienetų didinant paslaugų sektoriaus iš trečiųjų šalių įvežamų darbuotojų kvotą. Iš viso ateinantiems metams Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai siūloma nustatyti 35 950 kvotą trūkstamų profesijų trečiųjų šalių ...
nuotrauka
2022-12-01 09:11
Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) planuoja 2023 m. pradžioje kviesti piliečius rinktis Vilniuje nuosavybės teisėms atkurti skirtus žemės sklypus.
nuotrauka
2022-11-30 09:24
VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre lapkritį įvyko respublikinis konkursas „Apdailininkas 2022“, kuriame dalyvavo rekordiškai daug komandų. Pirmoji vieta atiteko telšiškiams.
nuotrauka
2022-11-29 17:00
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) 2022-11-17 paskyrė 12 tūkst. eurų baudą UAB „Statybos investicija“, kuri V. Kavoliuko ir J. Matuso gatvėse Kaune, neturėdama statybą leidžiančių dokumentų (SLD) vykdė dešimties gyvenamųjų namų sta...
nuotrauka
2022-11-29 16:24
Mokestinių ginčų komisija, atsižvelgdama į ginčų praktiką, pristato, kokias klaidas daro verslas, pripažindamas nuostolius, ir pateikia patarimus, kaip šių klaidų išvengti.
nuotrauka
2022-11-29 14:50
2023 m. bus pradėtas įgyvendinti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 16,017 km viaduko kapitalinio remonto projektas. Remonto darbai turės būti atlikti per 13 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) ir ...
nuotrauka
2022-11-29 13:32
„Laikai, kai įmonės rungėsi dėl biurų išskirtinumo, pamažu lieka praeityje. Dabar, įsigalėjus lanksčiam hibridinio darbo modeliui, pagrindinė konkurencija vyksta tarp savo namų ir biuro. Čia viskas turi būti šiek tiek geriau negu namuose – ir kava skanesnė, ir stiklai švaresni, ir kėdė ergonomiškesn...
nuotrauka
2022-11-29 11:37
Siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, o sulygtas darbas – darbuotojui, sudarydamos darbo sutartį darbo sutarties šalys, t. y. darbdavys ir darbuotojas, gali sulygti dėl išbandymo. Dėl išbandymo laikotarpio šalys gali susitarti tik sudarydamos darbo sutartį, vadinasi, galimybių s...
nuotrauka
2022-11-29 05:21
Gruodžio 2 d., penktadienį, Aplinkos ministerijos kartu su asociacija „Lietuvos urbanistinių inovacijų tinklas“ rengia XVI Lietuvos urbanistinį forumą, kuris kvies pažvelgti į Lietuvos miestų problemas ir jų ateitį. Visą šią savaitę dar galite į jį registruotis.
nuotrauka
2022-11-28 15:18
Utenoje baigtas įgyvendinti dar vienas miestui ir jo gyventojams svarbus projektas – Utenos miesto darnaus judumo plano priemonių diegimo pirmasis etapas. Jo metu mieste įrengta 21 nauja autobusų sustojimo stotelė, kurios pritaikytos ir žmonėms su negalia.
nuotrauka
2022-11-28 12:05
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi Kauno miesto savivaldybės (Savivaldybė) infrastruktūros objektų viešųjų pirkimų procesų korupcijos rizikos analizę, nustatė korupcijos rizikos veiksnius. Nustatyta, kad Savivaldybės infrastruktūros objektų viešųjų pirkimų procesams trūksta aiškumo, skaidrum...
nuotrauka
2022-11-28 11:21
Apie tvarumą kalbų apstu: juo susirūpinusi švietimo bendruomenė, verslininkai, valdantieji ir pati visuomenė. Augantis sąmoningumas ir rūpestis ateities kartomis – sveikintinas, tačiau ar iš tikrųjų visi vienodai suprantame, kokia yra tvari visuomenė, tvari gamyba, tvarus verslas? Kas nustato taisyk...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos