2024 kovo 2 d. šeštadienis, 8:59
Reklama  |  facebook

Poveikio aplinkai vertinimas: kada institucijų išvadas gali nulemti visuomenės balsas

2020-11-30 10:11
Pasaulyje vis daugiau dėmesio skiriant aplinkosaugos problemoms, aktualesnis tampa ir poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Lietuvoje kasmet parengiama po kelis šimtus išvadų įmonėms dėl tokio vertinimo būtinumo. Neretai įsivaizduojama, kad šis procesas svarbus tik atsakingoms institucijoms ir į jas besikreipiančioms įmonėms, tačiau iš tiesų reikšmingą vaidmenį atlieka ir visuomenė. Teisės ekspertai teigia, kad aktyvus jos įsitraukimas kartais net nulemia institucijų ar teismų priimamus sprendimus.
nuotrauka
Dalia Stakvilevičiūtė. „Magnusson“ nuotr.


Minimos įmonės
MAGNUSSON ir partneriai, advokatų profesinė bendrija,
AAA (Aplinkos apsaugos agentūra),
„Visuomenės nuomonė ir indėlis vertinant įmonių ūkinės veiklos poveikį aplinkai yra išties labai svarūs, galintys visą procesą pakreipti viena ar kita linkme. Visuomenė turi galimybę aktyviai dalyvauti visuose poveikio aplinkai vertinimo etapuose ar atrankos procese, nes dokumentai paprastai viešai pateikiami susipažinimui, skiriama pakankamai laiko pareikšti savo poziciją. Kad į ją dažnai atsižvelgiama, rodo ir Lietuvos teismuose nagrinėjamos bylos“, – pranešime cituojama advokatų kontoros „Magnusson“ partnerė Dalia Stakvilevičiūtė.

Į visuomenės nuomonę atsižvelgia ir teismai


Advokatė pasakoja, kad visuomenės atstovai linkę inicijuoti Aplinkos apsaugos agentūros sprendimų, jog PAV yra nereikalingas, persvarstymą. Tiesa, didesnio dėmesio paprastai sulaukia ne vietinės, o nacionalinės reikšmės atvejai, tad ir tokių bylų per metus būna vos keletas.

Vis dėlto D. Stakvilevičiūtė pabrėžia, kad tokiose situacijoje svarbiausia – ne bylų kiekis, o jų rezultatas, kurį neretai visuomenė pajėgi paveikti. Kartais būna ir taip, kad nors planuojamai ūkinei veiklai pagal galiojančias teisės normas PAV neprivalomas, aktyvus visuomenės įsitraukimas lemia, kad įmonė vertinimą atlikti vis dėlto privalo.

Kaip pavyzdį ji pateikia Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėtą bylą, kurioje įmonė, planuojanti įrengti kremavimo liniją, ginčijo Aplinkos apsaugos agentūros galutinę išvadą, jog šiai veiklai būtinas PAV.

„Įdomu tai, kad pirminė šios agentūros išvada buvo priešinga – jog poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas. Tačiau gavusi savivaldybės administracijos ir bendruomenės prašymus ir argumentus šią išvadą persvarstyti ir atsižvelgusi į didelį visuomenės nepasitenkinimą, institucija priėmė išvadą dėl PAV būtinumo. Įmonė šią išvadą apskundė, tačiau teismas pripažino ją pagrįsta ir teisėta, o įmonės skundą atmetė“, – pavyzdį pateikia ekspertė, cituojama pranešime.

Visuomenės įsitraukimas prisidėjo ir prie teismo sprendimo kitoje neseniai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje byloje. Joje atliekų supirkimo ir perdirbimo įmonė ginčijo Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą, kad jos planuojama ūkinė veikla (pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso išplėtimas) yra neleistina.

Pasak advokatės, teismas įmonės skundą atmetė ne tik dėl to, kad įmonė nepateikė išsamios analizės ir nepagrindė, kaip bus pajėgi sutalpinti PAV ataskaitoje nurodytą atliekų kiekį. Daug lėmė ir visuomenės atstovų – aplinkinių gyventojų pastabos, kad jie ir dabar jau kenčia nuo triukšmo, oro taršos ir kvapų. Be to, dėl nedidelio atstumo gyventojams kyla potenciali ekstremaliųjų situacijų grėsmės rizika, o įmonė neketina naudoti pažangių atliekų tvarkymo technologijų.

Sprendimu suinteresuotos ne tik įmonės

Advokatė sako, kad įmonės į poveikio aplinkai vertinimą neturėtų žiūrėti kaip į paprastą formalumą, be to, tokiose situacijose dažniausiai būna daug suinteresuotų pusių, pasiruošusių ginti savo poziciją ir nuomonę.

„Kartais įmonės poveikio aplinkai vertinimą traktuoja tiesiog kaip leidimą ar draudimą vykdyti veiklą, tačiau iš tiesų šio proceso tikslas yra bendru sutarimu nustatyti, kokiomis sąlygomis planuojama ūkinė veikla galėtų būti vykdoma. Atliekant tokį vertinimą nagrinėjama aibė skirtingų aspektų: tiesioginis ir netiesioginis poveikis gyvūnijai, augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui, jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai, etninei-kultūrinei aplinkai, kultūros paveldo objektams ir vietovėms, visuomenės sveikatai. Todėl suinteresuotų institucijų ir organizacijų skaičius gali siekti iki dešimties ar net daugiau“, – tikina D. Stakvilevičiūtė.

Ji teigia, kad PAV įmonės turi ruoštis kruopščiai ne tik todėl, kad tokie procesai gali sulaukti daug dėmesio, bet ir dėl būtinybės pateikti kuo tikslesnius duomenis apie planuojamą veiklą, pagal kuriuos institucijos priims sprendimą: apie planuojamą gaminti produkciją, jos kiekius per metus, kuro ir energijos suvartojimą, naudojamas žaliavas, chemines medžiagas, technologinius procesus, gamybos atliekų saugojimo, tvarkymo, šalinimo tvarką. Taip pat svarbu nurodyti visų šių veiksnių galimą poveikį aplinkai ir visuomenei bei planuojamas pasitelkti priemones poveikiui sumažinti.

Advokatė atkreipia dėmesį, kad už neteisingos informacijos pateikimą juridiniams asmenims yra numatytos piniginės baudos. Neatlikus poveikio aplinkai vertinimo arba neturint sprendimo, jog jis nereikalingas, baudos gresia ir juridinių asmenų vadovams: už objekto statybą – 450-850 eurų bauda, už ūkinės ar kitokios veiklos vykdymą – 900-1700 eurų bauda.

Ji primena, kad jei planuojamai veiklai yra būtinas koks nors leidimas (statybą leidžiantis dokumentas, taršos leidimas, leidimas naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes ir kita), jis gali būti išduodamas tik po atsakingos institucijos išvados, kad planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus arba kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Būtinas ir tvarkant atliekas, ir tiesiant kelius

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo prieduose yra pateikti du sąrašai: 1 priede – sąrašas ūkinių veiklų, kurioms poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, 2 priede – sąrašas ūkinių veiklų, kurioms turi būti atliekama atranka dėl PAV. „Tai reiškia, kad pirmajame sąraše esančių ūkinių veiklų poveikis aplinkai bus vertinamas visada, o antrajame – tik nustačius jo būtinumą. Tokiu atveju yra rengiami atrankos dokumentai, pagal kuriuos Aplinkos apsaugos agentūra sprendžia, ar planuojamai veiklai reikia atlikti pilną PAV“, – aiškina advokatė.

Poveikio aplinkai vertinimas privalo būti atliekamas ūkinėms veikloms, susijusioms su tokiomis pramonės šakomis kaip energetika, metalų gamyba ir perdirbimas, chemijos pramonė, medienos ir popieriaus pramonė, atliekų šalinimas ar naudojimas ir panašiai.

Poveikį privaloma įvertinti ir ketinant intensyviai auginti kiaules ar naminius paukščius, užsiimti naudingųjų iškasenų gavyba dideliais kiekiais, tiesti magistralinius ar krašto kelius, taip pat kai ūkinė veikla gali daryti reikšmingą poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms.

Poveikio aplinkai vertinimo procedūra, D. Stakvilevičiūtės teigimu, yra sudėtinga, todėl įmonės pačios jos neatlieka, patiki šį darbą specialistams. Ji susideda iš PAV programos parengimo, suderinimo, ataskaitos parengimo, jos pristatymo visuomenei ir suderinimo su PAV subjektais, kitomis atsakingomis institucijomis, tad visas procesas gali užtrukti apie pusmetį ar daugiau. 
Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2024-03-01 15:45
Nuo kovo 1 d. visą mėnesį gyventojai, norintys atnaujinti savo individualų gyvenamąjį namą, gali kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) ir pasinaudoti finansine parama. Iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos šiam kvietimui skirti 22 mln. eurų. Iš viso iki 20...
nuotrauka
2024-03-01 15:25
Nekilnojamojo turto plėtros kompanija „Hanner“ į Venecijoje statomo viešbučio „Hampton by Hilton“ projektą įtraukė ir lietuviškų kompanijų. Viešbutyje jau montuojami šalies gamintojo „Aluvesto“ langai, o kambariuose bus naudojami Kaune pagaminti „Fitsout“ baldai ir interjero elementai.
nuotrauka
2024-03-01 09:59
Rinkdamiesi būstą Lietuvos gyventojai ypatingą dėmesį skiria ne tik lokacijai ar erdvių išplanavimui, bet ir darniai bei saugiai kvartalo kaimynystei. KOG rinkodaros ir komunikacijos mokslų instituto atliktos didmiesčių gyventojų apklausos duomenys rodo, kad pastarasis aspektas yra svarbus trims ket...
nuotrauka
2024-03-01 09:32
Finansų ministerija, kartu su Lietuvos banku parengusi iniciatyvą dėl būtinybės kredito įstaigoms užtikrinti kiekvienam nekilnojamojo turto kredito gavėjui realią galimybę pasirinkti kredito palūkanų normos rūšį, teikia įstatymo projektą viešam derinimui su visuomene.
nuotrauka
2024-03-01 09:27
Praėjusių metų spalis Europos gamintojams žymi reikšmingą pokytį – prasidėjo pereinamasis Pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo (PADKM, angl. CBAM – Carbon border adjustment mechanism) laikotarpis, kurio metu importuotojai privalo teikti ataskaitas apie tam tikrų į Europos Sąjungą įvežamų ...
nuotrauka
2024-02-29 16:02
Įsivaizduokite: įsigijus naują būstą ar jame gyvenant ima ryškėti įvairūs statinio defektai, pavyzdžiui, nuo fasado pradeda byrėti tinkas, plytelės ar atsiveria plyšys. Tuomet statinys atrodo neestetiškai, abejonių ima kelti ir jo saugumas. Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį, pastebėjus pastato defek...
nuotrauka
2024-02-29 09:59
Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Daugiafunkcio komplekso projekto pakeitimus ir pritarė siūlomam kainos indeksavimui bei papildomų darbų įsigijimui. Taip pat pritarta siūlymui sutrumpinti mokėjimo grafiką, siekiant sumažinti skolinimosi palūkanų dydį.
nuotrauka
2024-02-29 09:39
Alytaus apylinkės prokuratūra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašo panaikinti apeliacinės instancijos nutartį, kuria Alytaus vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas buvo išteisintas dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų klastojimo, ir bylą grąžinti apeliacinės instancijos teismui nag...
nuotrauka
2024-02-29 09:29
„Workland", pilnai aptarnaujamų biurų ir bendradarbystės erdvių operatorius Baltijos šalyse ir Suomijoje, plečia savo tinklą regione ir Vilniuje atidarys dar vieną centrą – „Workland Flow". Artimiausiuose įmonės planuose – ir po naują centrą Rygoje bei Taline, kurie padidins „Workland" portfelį daug...
nuotrauka
2024-02-29 07:45
Būstuose populiarėja plačios ir aukštos stumdomos sistemos į terasą, balkoną ar kiemą. Tačiau kartu kyla problema – kaip apsisaugoti nuo vabzdžių ir valdyti šviesos srautą. Amerikiečių gamintojas CENTOR pasiūlė modernų sprendimą: stilingus ištraukiamus tinklelius ir susukamas vertikalias žaliuzes. Š...
nuotrauka
2024-02-28 17:27
Lietuvos apeliacinis teismas pakeitė apygardos teismo nuosprendį – nenustatė, kad buvęs Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Vilius Šiliauskas pripažįsta savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi, ir už kyšininkavimą jam paskyrė 5 metų laisvės atėmimo bausmę, kurią, atsižvelgęs į prokuroro ...
nuotrauka
2024-02-28 17:17
Pirmoji dainykla duris vilniečiams atvers pavasarį. Vilniaus miesto savivaldybės Taryba pritarė antrosios dainyklos patalpų nuomos konkursui. Daugiau kaip 7 metams bus išnuomotos daugiau nei 400 kv. m. paviljonas, esantis Pylimo gatvėje.
nuotrauka
2024-02-28 15:51
Prieš dvejus metus Vilniuje buvo pradėtas kurti virtualus miesto judumo žemėlapis, kuris padės dar tiksliau stebėti miesto pulsą ir atlikus duomenų analizes, spręsti miesto infrastruktūros problemas. Visomis sistemos galimybėmis Vilniaus miesto planuotojai ir viešojo transporto administratoriai prad...
nuotrauka
2024-02-28 09:55
AB Vidaus vandens kelių direkcija (VVKD) numato įsigyti elektrinį laivą-stūmiką, kuris būtų vienas iš numatomų įsigyti šešių elektrinių laivų-stūmikų, įgyvendinant 75 mln. Eur vertės projektą. Turint elektrinį laivyną būtų sukurta nulinės emisijos vidaus vandenų transporto grandinė tarp Kauno ir Kla...
nuotrauka
2024-02-27 09:13
Jeigu netoli namų pasigendate gerų kelių, pramogų vietų ar kitų patogumų – esate ne vieni. Naujausia „Luminor“ banko užsakymu atlikta apklausa rodo, kad net pusė Lietuvos gyventojų ne iki galo patenkinti savo gyvenamosiomis apylinkėmis. Vis dėlto, rečiau besikraustantys žmonės apie savo gyvenvietes ...
nuotrauka
2024-02-27 09:07
Nuo šių metų valstybinė žemė miestuose ir miesteliuose patikėjimo teise perduota valdyti savivaldybėms. Joms patikėta teisė sudaryti valstybinės žemės nuomos, panaudos sandorius, priimti administracinius sprendimus, susijusius su patikėjimo teisės įgyvendinimu. Šių naujų valstybinės žemės patikėtini...
nuotrauka
2024-02-27 08:30
Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) struktūrinė pertvarka ir sustiprinta vidaus procesų kontrolė leido atskleisti įžūlų nusikaltimą klastojant nuosavybės teisių atkūrimo dokumentus. Pirminiais duomenimis nustatyta, kad dalyvaujant buvusiems NŽT darbuotojams buvo suklastoti nuosavybės teisių atkūrimo d...
nuotrauka
2024-02-26 16:10
Netrukus visuomenei bus pristatyta knyga apie Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Garbės prezidentą Adakrą Vincentą Šeštakauską. Tai yra knyga ne apie karjerą baigusį žmogų. Ir ne apie veikimą planinėje ekonomikoje ir laisvojoje rinkoje. Ji apie kur kas svarbesnius dalykus – nesenstančius princi...
nuotrauka
2024-02-26 14:13
Vis didėjant būsto paskolų palūkanų normoms, JAV ir ES kyla susirūpinimas dėl galimo būsto rinkos žlugimo. Yra rinkos ekspertų, kurie mano, kad toks scenarijus iš tiesų įmanomas.
nuotrauka
2024-02-26 12:46
Vasario 23 dieną, antrųjų Rusijos karo prieš Ukrainą metinių išvakarėse, Europos, Ukrainos ir pasaulio architektūros ir urbanistikos profesionalams buvo pristatyta naujai steigiama Naujojo Europos Bauhauso (NEB) laboratorija „Viešoji infrastruktūra Ukrainai“. Tai pirmoji lietuviškos organizacijos in...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos