2023 spalio 1 d. sekmadienis, 2:53
Reklama  |  facebook

Priimti nauji informacijos apie tvarumą standartai – kokie pokyčiai laukia dalies įmonių?

2023-08-16 13:20
Šią vasarą Europos Komisija (EK) priėmė Europos informacijos apie tvarumą teikimo standartus (ESRS), skirtus visoms įmonėms, kurioms taikoma Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva. Šie nauji standartai apima visus aplinkos, socialinius ir valdymo klausimus – įskaitant klimato kaitą, biologinę įvairovę ir žmogaus teises.
nuotrauka
Elena MICKEVIČIENĖ, advokatų kontoros „TGS Baltic" asocijuotoji partnerė


Minimos įmonės
TGS Baltic, advokatų kontora,

Kaip teigia advokatų kontoros „TGS Baltic" asocijuotoji partnerė Elena Mickevičienė, tai bus dar vienas žingsnis, kuris padės pereiti prie tvarios ES ekonomikos ir kovoti su „žaliuoju melu" (angl. greenwashing) bei įpareigos dar daugiau įmonių teikti standartizuotas tvarumo ataskaitas.

Pirminė nefinansinė informacijos atskleidimo direktyva buvo priimta 2014 m. ir nustatė reikalavimus atskleisti tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, įmonių socialinės, aplinkos ir personalo politikos. Šie reikalavimai galiojo didelėms viešosios naudos įmonėms, t.y. įmonėms, kuriomis prekiauja viešai ir kurios turi daugiau nei 500 darbuotojų.

Ankstesnė direktyva buvo naudinga, tačiau galiojo tik labai mažam ratui įmonių ir nenustatė jokių bendrų standartų, kaip ir kokia informacija apie tvarumą turi būti atskleista. Tai lėmė, kad įmonės pateikdavo su tvarumu susijusią informacija taip, kaip norėdavo arba vadovaudamiesi skirtingais tarptautiniais standartais, dėl to palyginti įmonių informaciją buvo neįmanoma. Galėti palyginti – svarbu, kad tiek investuotojai, tiek kiti suinteresuoti asmenys galėtų priimti pamatuotą sprendimą dėl investavimo į įmonę, bendradarbiavimo su ja ar net renkantis darbdavį. Tvarumas ir aplinkosauga šiandien tampa vienu iš didžiausių veiksnių renkantis partnerius ar net įsigyjant prekes bei paslaugas.

Siekiant spręsti jau minėta palyginamumo iššūkį, 2018 m. EK pateikė siūlymą keisti Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvą nauja direktyva dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo (CSRD), kuri įsigaliojo šių metų pradžioje ir jos nuostatas ES šalys per 18 mėnesių turi perkelti į nacionalinę teisę.

O kaip Lietuvoje?


Lietuvoje ši direktyva yra perkelta į Įmonių atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymą, už tai atsakinga Finansų ministerija. Ji planuoja iki 2023 m. lapkričio pateikti Vyriausybei Įmonių atskaitomybės, Įmonių grupių atskaitomybės, Finansinių ataskaitų audito įstatymų ir Administracinių nusižengimų kodekso įstatymo projektus. Juos Seimas turėtų priimti 2024 m. pavasario sesijoje.

Į Lietuvos teisės aktus perkėlus ES direktyvos nuostatas, nefinansinę informaciją privalės teikti visos didelės įmonės, o taip pat beveik visos bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama biržoje, bei visos viešojo intereso įmonės, pavyzdžiui, veikiančios finansų sektoriuje. Nefinansinę informaciją turės teikti ir tam tikros ne ES įmonės, vykdančios veiklą ES teritorijoje.

Didelėmis įmonėmis laikomos tos, kurios atitinka bent du iš trijų kriterijų – jei bendrovės balanse nurodyto turto vertė siekia daugiau kaip 20 mln. Eur., pardavimo grynosios pajamos per metus viršija 40 mln. Eur. ir vidutinis metinis darbuotojų skaičius per metus yra didesnis nei 250. Pareiga teikti nefinansinę informaciją nuo 2024 m. teks gerokai didesniam skaičiui įmonių – net ir toms, kurios iki šiol jokios tvarumo informacijos nerinko ir neskelbė arba tai darė savanoriškai ir laisva forma.

Natūralu, kad įmonėms pradžioje tai bus didelė administracinė ir finansinė našta. Šiuo metu nėra susiformavusi praktika, todėl bus nelengva surinkti reikiamus duomenis. Nors rinkoje vystomi IT įrankiai, tačiau dar nėra sukurta tokių, kurie galėtų operatyviai sujungti visus grupės įmonių duomenis. Ataskaitos turės būti audituotos, o tai irgi kainuos papildomai,

Preliminariais skaičiavimais, Baltijos valstybėse tokių įmonių, kurioms bus pradėtas taikyti naujas reguliavimas, bus apie tūkstantį, tačiau vertinant situaciją, netiesiogiai bus paliesta daug daugiau rinkos dalyvių.

Aiškūs standartai

ES įsipareigojo iki 2050 m. užtikrinti neutralų poveikį klimatui – kad būtų išmetama į aplinką ne daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei jų surenkama ar absorbuojama. Šis tikslas tapo įpareigojančiu, kai 2021 m. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė ES klimato įstatymą.

Priimami ir kiti nauji įstatymai, kurie padės pasiekti tikslą ir 55 proc. sumažinti išmetamų teršalų kiekį iki 2030 m. Teisės aktų paketas, žinomas kaip 55 proc. tikslo priemonių rinkinys, apima taisykles dėl prekybos apyvartiniais taršos leidimais, nacionalinių išmetamųjų teršalų mažinimo tikslų, anglies dioksido šalinimo žemės naudojimo sektoriuje, transporto išmetamų teršalų ir kt. Jeigu viso to nebūtų, remiantis nauju klimato kaitos tyrimu numatoma, kad Europos miestuose vasarą būtų 3,5 laipsnio Celsijaus šilčiau ir, pavyzdžiui, Londono klimatas 2050 m. būtų daug panašesnis į Barselonos klimatą, tik su užtvindytomis gatvėmis.

Nors ES pradėjo nuo aplinkosauginių tikslų, kaip prioritetinių, tačiau tvarumas apima kur kas daugiau aspektų (socialinė atsakomybė, kova su korupcija ir pan.), prie kurių ES dabar taip pat smarkiai darbuojasi.

Kitais metais turėtų būti paskelbti ir specifiniai sektorių standartai, kurių, kaip planuojama, bus virš 40. Jie padės orientuotis ir atskleisti aktualią tvarumo informaciją konkrečiame sektoriuje. Taip pat bus parengti atskirti standartai mažoms ir vidutinėms įmonėms bei ne ES įmonių tvarumo informacijos teikimo standartai.

Kokia informacija reiks dalytis?

Kokią tiksliai informaciją turės atskleisti įmonės, priklausys nuo to, kokias reikšmingas tvarumo sritis jos bus identifikavusios savo veiklose. Bus taikomas dvejopas požiūris į reikšmingumą – finansinis reikšmingumas ir aplinkos bei socialinis reikšmingumas. Pastarąjį geriausiai nustatyti leidžia suinteresuotų asmenų apklausa, kurios metu įmonės vadovybė, darbuotojai, pirkėjai, tiekėjai, finansuotojai ir kiti partneriai, o taip pat, jeigu aktualu, ir nevyriausybinis sektorius ar vartotojai, apklausiami siekiant išsiaiškinti, kokie konkrečiai aplinkosauginiai, socialiniai bei valdysenos veiksniai turi įtakos įmonės veiklai ir kokiems veiksniams įtakos turi įmonė.

Pagrindinis šių standartų pakeitimas – ženkliai sumažėjo privalomų atskleisti duomenų apimtys, įmonės pačios turės atlikusios dvigubo reikšmingumo vertinimą nuspręsti ką turi atskleisti, o ko ne. EK taip pat gavo pastabų ir pasiūlymų iš 604 suinteresuotų asmenų ir įvertinusi jas priėmė pakoreguotus standartus.

Sveikintina, kad pagaliau su tvarumu susijusi informacija su standartizuota ir įmonių rezultatus bus galima palyginti tarpusavyje. Taip kovojant su vadinamuoju „žaliuoju melu", nors ir EK ambicija nustatyti išsamų privalomų pateikti informacijos sąrašą tapo kiek ribota.  
Statybunaujienos.lt
Žymės  TvarumasKomentaras

nuotrauka
2023-09-26 11:58
Lietuvoje išduodamų paskolų kiekis būstui, vartojimui ir kitiems tikslams toliau pamažu auga, rodo Lietuvos banko duomenys. Visgi skaičiuojama, kad didėjant paskolų poreikiui daugėja ir įsiskolinusių lietuvių. Anot „Vivus Finance" vyr. teisininkės Aurelijos Meiliūnaitės, šiemet pirmąją paskolos įmok...
nuotrauka
2023-09-19 14:23
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatyta, kad kiekvienoje įmonėje turi būti paskiriamas vienas arba daugiau, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių ir įmonės veiklos rizikingumą, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, atitinkantis teisės aktais nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, k...
nuotrauka
2023-09-01 09:41
Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Realco“ duomenimis, rugpjūtį Vilniaus pirminėje NT rinkoje parduoti 218 būstų ir fiksuoti 28 sutarčių nutraukimai. Rugpjūtį būstų parduota 31 proc. daugiau, palyginti su liepa, kuomet parduoti 166 būstai, ir 74 proc. daugiau nei praėjusių metų rugpjūtį, ka...
nuotrauka
2023-08-31 13:17
Investicija į nekilnojamąjį turtą yra gyventojų įvardijama kaip viena patraukliausių, be to, yra nesudėtingai valdoma. Tačiau niekas nėra apsaugotas nuo nuostolių, susijusių su būstu. Praėjusiais metais buvo atlyginta daugiau nei 22 mln. eurų būsto nuostoliams padengti, rodo „Lietuvos draudimo“ duom...
nuotrauka
2023-08-30 09:42
Kai iš darbo vienu metu atleidžiami keli darbuotojai, neretai iškyla klausimas, ar tai neturi būti traktuojama kaip grupės darbuotojų atleidimas. Darbo teisės ekspertai sako, kad keleto darbuotojų atleidimas grupiniu atleidimu tampa, kai atitinka tris kriterijus: darbo sutartys nutraukiamos remianti...
nuotrauka
2023-08-29 10:26
Tikriausiai kiekvienas esame matę produktų pakuočių, ant kurių puikuojasi specialūs ekologiškumą ir tvarumą patvirtinantys ženklai. Visgi, Europos komisija skelbia, kad net 53 proc. ant Europos sąjungos šalyse parduodamų produktų pakuočių ir jų reklamose skelbiamų ekologiškumo teiginių yra susiję su...
nuotrauka
2023-08-28 09:56
Jaunesnio amžiaus žmonės, besidomintys galimybe gauti paskolą nekilnojamam turtui, dažniausiai klausinėja apie paskolos išdavimo procedūrą, taip pat teiraujasi, ar galėtų gauti bendrą paskolą, jei su partneriu nėra susituokę, bei kokio dydžio pradinį įnašą reikėtų sukaupti. Tokie klausimai dominavo ...
nuotrauka
2023-08-23 08:53
Visą gyvenimą svajojote apie savo nuosavus namus ir šalia namo žaliuojančia veją. Svajonę įgyvendinote, bet vieną dieną sužinote, kad Jūsų namus už kompensaciją valstybė nori paimti visuomeniniams poreikiams. Kokiais atvejais taip gali nutikti? Kokias teises turite ir ką daryti? Apie tai plačiau pas...
nuotrauka
2023-08-23 07:11
Dalis pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų svarsto apie galimybes ir toliau likti darbovietėje, tačiau neretai kyla klausimų, ar ir toliau bus taikomos tokios pat garantijos ir ar likusieji dirbti pensinio amžiaus darbuotojai vėliau nepraras galimybės nutraukti darbo sutartį ir gauti išeitinę išmo...
nuotrauka
2023-08-22 10:04
Užuot statę nuosavą namą ar pirkę naują nekilnojamąjį turtą, dažnai žmonės susidomi galimybe atnaujinti senesnį nekilnojamąjį turtą, kuris vieniems tampa antruoju būstu atostogoms, kitiems – nuolatiniais namais. Neretai būsimiems tokių namų savininkams iššūkių kelia renovacijos suplanavimas, kurio g...
nuotrauka
2023-08-16 09:08
Vis dažniau mūsų šalies gyventojai gyvenamosiomis patalpomis naudojasi nuomos, o ne nuosavybės teisės pagrindais. Nuomininkai neretai susiduria su įvairiais sunkumais, kurie jiems trukdo tinkamai vykdyti nuomos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Iškeldinimas iš nuomojamos patalpos yra kraštutinė ...
nuotrauka
2023-08-11 06:51
Augančios kainos ir palūkanos neramina daugelį – visos pagrindinės bazinės palūkanų normos liepos pabaigoje padidintos jau vienuoliktą kartą nuo 2022 m. kovo mėn. prasidėjusio kėlimo. JAV Federalinė rezervų sistema (FRS) pakėlė palūkanų normų intervalą iki 5,25–5,5 proc., Europos Centrinis Bankas (E...
nuotrauka
2023-08-09 09:33
Ką tik naujai susiremontavote butą. Būtų labai nesmagu, jei dabar kaimynai iš viršaus užpiltų naujai nudažytas lubas ir sienas. Vis dėlto, nuo tokių situacijų nelabai apsisaugosite. Teismai užversti ginčais dėl daugiabučiuose namuose vykstančių apliejimų. Dažna priežastis – kiauri radiatoriai butuos...
nuotrauka
2023-08-08 09:59
Didėjančios palūkanos ir neapibrėžtumas ekonomikoje pristabdė Lietuvos būsto rinką, tačiau naujų butų ir namų įsigijimo apimčių mažėjimas primena švelnų sklendimą, o ne skaudų kritimą. „Luminor“ banko klientai per pirmąjį pusmetį paėmė beveik tiek pat būsto paskolų, kaip ir pernai per tą patį laikot...
nuotrauka
2023-08-07 09:56
Štai ir pajudėjo garsioji mokesčių reforma. Prasidėjo pirmieji svarstymai ir klausymai komitetuose. Ir jie daug ką pasakė apie šios reformos rengėjus ir stūmėjus.
nuotrauka
2023-08-01 07:29
Architektų ir statybininkų bendradarbiavimas yra labai svarbus. Egzistuoja klasikinė istorinė taisyklė, kad bet kurį projektą laiko trys banginiai: statytojas (užsakovas) – architektas (projektuotojas) – statybininkas (rangovas). Jeigu šis optimaliai dirbantis trikampis nesusiformuoja, gero rezultat...
nuotrauka
2023-07-31 07:51
Architektūrinei idėjai įgyvendinti architekto ir statybininkų sąveika itin svarbi. Ji ryškiausiai tampa matoma realizuotame projekte. Jei iš pradžių architektas savo kūrinį derina su visuomene, savivaldybėmis, klientu, kitomis institucijomis, tai realizuojant – lieka klientas, architektas ir statybi...
nuotrauka
2023-07-28 07:53
Įgyvendinant statybos darbus, dažnai statybos rangovo sėkmė priklauso nuo architekto ir projektuotojų padarytų sprendimų bei tiksliai, kokybiškai paruoštų darbo brėžinių. Turbūt reikia išskirti kaip atskiras veiklas: architektūrinę veiklą ir projektavimo-konstravimo veiklą.
nuotrauka
2023-07-27 07:48
Architektas, projektuodamas savo idėją, turi įvertinti, kiek ją technologiškai realu įgyvendinti. Todėl dažnai, dar rengiant idėją konkursiniam projektui, konsultuojamasi su konstruktoriais, statybininkais – siekiama pasitiksinti, ar tai įmanoma, ar leidžia technologijos, ar tai racionalu ekonomiška...
nuotrauka
2023-07-26 07:42
Architektūra – tai menas, apimantis daug procesų ir darantis didelį ilgalaikį poveikį visuomenei. Architektas yra panašus į kompozitorių ir dirigentą viename asmenyje. Jis vadovauja profesionalų kolektyvui, siekdamas kuo tobuliau pateikti savo kūrinį visuomenei. Statybininkai yra viena iš labai svar...

Statybunaujienos.lt » Komentaras