2024 gegužės 22 d. trečiadienis, 23:16
Reklama  |  facebook

Statybos sektoriuje reikia esminių pokyčių: klampią biurokratiją ir kitas kliūtis sieks įveikti naujasis Statybos kodeksas

2022-02-10 08:39
Akivaizdu, kad statybos procesų reguliavimui Lietuvoje yra reikalingi esminiai pokyčiai. Pagal dabartines sąlygas, investiciniai projektai susiduria su formaliomis kliūtimis, sprendimų priėmėjų biurokratizmu ir, kai kuriais atvejais, net piktnaudžiavimu. Statybos procesų reguliavimas yra dažnai klampus ir neatitinka investuotojų ir vystytojų teisėtų interesų, o rangovams dėl jo sunkiau vertinti projektų finansinius pasiūlymus, nustatyti tikslius statybos darbų terminus.
nuotrauka
Mindaugas ŠIMONIS, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto partnerystės docentas, advokatas


Minimos įmonės
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU),
Vyriausybės programos 157.6 punkte yra numatyta klampią statybų biurokratiją pakeisti inovacijomis ir skaitmeninimu, parengti statybų kodeksą, kuriame būtų nustatytos aiškios ir nuoseklios statybos ir pastatų projektavimo bei eksploatavimo taisyklės. Inovacijomis, skaitmeninimu ir šiuo naujuoju kodeksu siekiama šalinti trukdžius, su kuriais statybos sektoriuje susiduria tiek vystytojai, tiek projektuotojai bei statybos rangovai, statybos techninė priežiūra ir kiti statybos dalyviai.

Trūksta skaidrumo ir atsakomybės

Pirmas klausimas, į kurį būtina atsakyti: kokio pokyčio iš tikrųjų reikia, kad Lietuvoje būtų pašalintos administracinės ir teisinės kliūtys sklandiems statybos procesams? Ar pokytis teisinėje sistemoje turi būti sistemiškai reformuojant pačius įstatymus ir kitus teisės aktus? Ar tikrai reikalingas materialinis Statybos teisės kodifikavimas (teisės aktų sisteminimas), ar vis tik silpnoji vieta yra ne tiek patys teisės aktai, kiek jų įgyvendinimas, statybos ir su ja susijusių sričių viešasis administravimas?

Sprendžiant šiuos klausimus būtina įvertinti vis dar žemą viešojo administravimo kultūrą, kai dažnai nesilaikoma net ir esminių viešojo administravimo principų reikalavimų, tokių kaip skaidrumas, atsakomybė už priimamus sprendimus, objektyvumas, nepiktnaudžiavimas valdžia ir kt.

Aplinkos ministerija vasario 1-ąją paskelbė viešąsias konsultacijas dėl siūlomų Statybos kodekso koncepcijos alternatyvų ir paprašė, kad per pakankamai trumpą laiką, iki vasario 15-osios, tikslinės grupės ir suinteresuota visuomenė pateiktų turimus pasiūlymus.

Vos dvi savaitės yra itin trumpas laikotarpis pateikti profesionalią nuomonę dėl šios koncepcijos, kadangi statybos teisiniai santykiai yra kompleksiniai, apimantys ne tik patį statybos procesą, bet ir teritorijų planavimą, poveikio aplinkai vertinimą, projektavimą, statinių naudojimą ir kitas su statyba ir statiniais susijusias veiklos sritis. Šie santykiai taip pat apima nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo darbus bei statybą saugomose teritorijose. Šiuo metu Lietuvoje tai reguliuoja daugiau nei 20 skirtingų įstatymų ir nesuskaičiuojama daugybė poįstatyminių teisės aktų.

Aplinkos ministerija siūlo tris alternatyvas

Aplinkos ministerijos pranešime nurodomi du Statybos kodekso rengimo etapai: kodekso koncepcijos parengimas (projektas, apimantis tris galimas koncepcijos alternatyvas) ir paties kodekso parengimas.

Iš viso pristatomos trys Statybos kodekso koncepcijų alternatyvos. Pirmoji yra plataus masto reforma, kurios metu būtų peržiūrėti visi teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto projektų vystymą, pradedant teritorijų planavimu ir baigiant statinių naudojimo taisyklėmis. Rezultatas – Statybos kodeksas, apimantis visus teisės aktus (nuostatas), kuriais reglamentuojamas teritorijų planavimas, žemėtvarka, projektavimas, statyba, nekilnojamojo turto objektų formavimas, kadastriniai matavimai, jų registracija bei naudojimas ir priežiūra.

Antroji koncepcijos alternatyva yra mažesnio masto reforma, peržiūrint tik teisės aktus, reglamentuojančius projektavimo, statybos ir statinių naudojimo procesus, pradedant projektavimu ir baigiant statinių naudojimu ir jų pabaiga. Pagal šią koncepciją, Statybos kodeksas apimtų teisės aktus (nuostatas), kuriais reglamentuojamas projektavimas, statyba bei statinių naudojimas.

Galiausiai, trečioji koncepcijos alternatyva būtų tik prieigos prie teisės aktų reforma, neperžiūrint esamo teisinio reguliavimo.

Vien teisės aktų keitimo nepakanka

Susipažinus su Statybos kodekso pirmos ir antros koncepcijos prielaidomis, esminiais principais ir galimų Statybos kodeksų turiniu, privalumais ir trūkumais, matyti, kad siūlomas materialinis kodifikavimas iš esmės galėtų lemti Statybos teisės sistemos kokybinį pokytį. Šiame kodekse būtų perkeltos nuostatos net iš 23 šiuo metu galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, procedūrinės taisyklės iš statybos techninių dokumentų. Naujų materialiai kodifikuotų teisės aktų parengimas yra reikalingas, siekiant, kad siūlomos priemonės efektyviai pažabotų netinkamą viešojo sektoriaus administravimą ir biurokratiją statybos sektoriuje.

Naujo Statybos kodekso parengimas turėtų ženkliai pagerinti teisinį reguliavimą visose statybos teisės srityse. Tikėtina, tai sudarys sąlygas sklandesniam statybos projektų derinimui ir jų įgyvendinimui, teritorijų planavimo dokumentų rengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui, poveikio aplinkai vertinimo procedūrų vykdymui. Susikaupusių problemų apimtis verčia abejoti, ar užtektų įgyvendinti tik koncepcijos trečiąją alternatyvą – informacinių technologijų sprendimais supaprastinti esamo teisinio reguliavimo prieinamumą vartotojui.

Akivaizdu, kad vien teisinio reglamentavimo keitimas, koks esminis jis bebūtų, savaime nepakeis kokybės viešojo administravimo statybos srityje. Kokios yra tikrosios statybos sektoriaus biurokratijos priežastys, kokie trikdžiai klampina projektų derinimą ir statybos leidimų gavimą, ar nereikia spręsti viešojo administravimo subjektų išankstinės kontrolės, veiklos objektyvumo, skaidrumo ir efektyvumo problemų? Tai – klausimai, į kuriuos būtų galima atsakyti įvertinus visos suinteresuotos visuomenės pasiūlymus ir nuomonę dėl Statybos kodekso koncepcijų alternatyvų, realių biurokratinių trikdžių, jų priežasčių, ir spręsti dėl konceptualios Statybos teisės sistemos tobulinimo, jos materialinio kodifikavimo.

Suinteresuotai visuomenei, statybinėms įmonėms ir organizacijoms bei jas vienijančioms asociacijoms yra pats laikas išreikšti savo argumentus ir poziciją sprendžiamais statybos sektoriaus teisės ir administravimo klausimais.

Detalesnę informaciją apie Statybos kodekso koncepcijų variantus galima rasti portale „E. pilietis“
Statybunaujienos.ltKomentaras

nuotrauka
2024-05-21 14:08
Darbo ginčų komisija (DGK) nagrinėja iš esmės visus darbo ginčus dėl teisės: tiek individualius, tiek kolektyvinius. Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė informuoja, kad DGK dažniausiai nagrinėjami ginčai yra individualūs, t. y. nesutarimai tarp darbuotojo ir d...
nuotrauka
2024-05-17 06:14
Po artimojo mirties žmonės paveldi ne tik mirusiojo kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, bet ir finansinius įsipareigojimus, įskaitant ir būsto paskolas. Ką reikėtų žinoti susidūrus su tokia situacija, pataria „Luminor" banko Mažmeninės bankininkystės vadovas Edvinas Jurevičius.
nuotrauka
2024-05-14 13:21
Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis peri...
nuotrauka
2024-05-14 09:50
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (toliau – LRATCA) kreipėsi į Seimo Aplinkos apsaugos komitetą dėl nepaaiškinamų kogeneracinių jėgainių veiksmų, kai vienašališkai yra mažinami priimtų energetinę vertę turinčių atliekų kiekiai iš regioninių atliekų tvarkymo centrų (toliau – RATC...
nuotrauka
2024-05-10 07:44
Pastaruoju metu net būsto rinkos apžvalgos pradedamos nuo karo grėsmės aspekto, lyg ta grėsmė būtų atsiradusi ką tik ir tapusi neišvengiama. Strateginės komunikacijos, psichologinių operacijų ir kovos su propaganda ekspertai vienbalsiai sako: šis naratyvas šiuo metu naudingas tik vienai pusei. Iš ve...
nuotrauka
2024-05-08 13:37
Artėjant vasarai, jūsų prašo pavaduoti kolegas? Darbo kodekso 144 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse. Taigi ...
nuotrauka
2024-05-06 09:24
Nors tyčinio bankroto bylose daugiausia dėmesio skiriama įmonės vykdytos veiklos ir sandorių vertinimui, advokatų profesinės bendrijos LAWCORPUS VENSLAUSKAS teisininkas Vilius Vismantas įsitikinęs, kad labai svarbu nepamiršti ir vadovo vaidmens.
nuotrauka
2024-04-30 16:15
Visiems būsto paskolos gavėjams tenka spręsti tą patį klausimą – rinktis anuitetinį (kintamą) ar linijinį (fiksuotą) mokėjimo grafiką. Apie abiejų variantų privalumus ir trūkumus pasakoja „Luminor" banko Mažmeninės bankininkystės vadovas Edvinas Jurevičius.
nuotrauka
2024-04-30 16:13
Pirkdami būstą su paskola ar kreditu, dažniausiai, turime sudaryti ir hipotekos sutartį, tai yra įkeisti turtą kaip užstatą. Kas yra ta hipoteka, kam ji reikalinga ir ko jokiu būdu nerekomenduojama daryti – net ir susidūrus su sunkumais mokant įmokas, pasakoja kūrybiškų NT projektų ir vietokūros kom...
nuotrauka
2024-04-29 10:05
Pirmasis šių metų ketvirtis komercinio nekilnojamo turto (NT) įmonėms – sunkiai prognozuojamas. Rinkoje vyravusi nežinomybė dėl kainos pokyčių turėjo tiesioginės įtakos ir komercinio NT sandoriams, kurie vyko vangiai, sako Mindaugas Liaudanskas, SBA grupės investicijų valdymo bendrovės „Capitalica A...
nuotrauka
2024-04-26 09:55
Praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kai nekilnojamasis turtas priklauso keliems savininkams. Neretai tarp bendraturčių kyla įtampos ir ginčai, kaip tą turtą valdyti ir juo naudotis. Pasak advokatų profesinės bendrijos AVOCAD vyresniojo teisininko, advokato Eimanto Čepo, įprastas tokios situacijos sp...
nuotrauka
2024-04-25 10:36
Mintis nuosavame sklype pasistatyti savus namus – itin patraukli, tačiau neturint pakankamai santaupų tą padaryti ne visada paprasta. Kokius kriterijus turi atitikti būsimasis tokios paskolos gavėjas ir kokios yra ne visiems žinomos šio kredito subtilybės, pasakoja „Luminor" banko Mažmeninės bankini...
nuotrauka
2024-04-24 08:08
„Šildymo sezonas nutrauktas per anksti“, konstatuoja Algimantas, pro savo virtuvės langą žvelgdamas į šlapią sniegą, dengiantį daugiabučio kiemą. „Šalta“, priduria Algimantas, žvelgdamas į vidaus termometrą, kuris rodo 16 laipsnių Celsijaus.
nuotrauka
2024-04-22 14:23
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2024 metų kovo mėnesio reikšmė paaugo 0,2%. Bendras butų kainų lygis Lietuvos didmiesčiuose per pastaruosius 12 mėnesių...
nuotrauka
2024-04-19 12:39
Ar galima nustatyti išbandymo terminą darbuotojui, perkėlus jį į kitas pareigas? O sudarius susitarimą dėl papildomo darbo? Šie ir kiti klausimai apie išbandymo laikotarpį dažnai kyla daugeliui darbuotojų. Taigi ką reikia žinoti apie šį – išbandymo – terminą ir kokios darbuotojo teisės?
nuotrauka
2024-04-19 09:47
Šiais metais ne viena šventinė diena „išpuola" viduryje savaitės. Gegužės 1-ąją minima Tarptautinė darbo diena šiemet bus trečiadienį, ir tai prasčiausias variantas tiems, kurie stengiasi nepraleisti nė vienos progos susikurti ilgesnį atokvėpį. Galimybių pratęsti savaitgalius turi ir darbdavys, ir d...
nuotrauka
2024-04-16 14:42
Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais. Apie jos sudarymą bei darbuotojo priėmimą į darbą nustatyta tvarka privaloma pranešti „Sodrai“ mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios...
nuotrauka
2024-04-12 13:29
Visuomenėje verda diskusijos dėl gyventojų atsakomybės už jiems priklausančius statinius bei dėl to, ką daryti su senos statybos daugiabučiais pastatais. Svarstoma apie nedidelės dalies daugiabučių namų, kurie yra avarinės būklės, griovimą. Kas lauktų šio nekilnojamojo turto (NT) savininkų bei kaip ...
nuotrauka
2024-04-10 13:14
VDI primena, kad pagal Darbo kodekso 30 straipsnio 3 dalį darbdavys privalo imtis visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų padėti asmenims, kurie patyrė smurtą ar priekabiavimą. Viena iš darbdaviui numatytų pareigų – organizuoti darbuotojams mokymus api...
nuotrauka
2024-04-09 17:01
Vis dažniau kalbant apie tai, kad Seimas turėtų leisti iš viešųjų pirkimų šalinti Lietuvos ir užsienio tiekėjus, kurie yra įtraukti į Rusijos karo rėmėjų sąrašą ar yra su jais susijęs, į paviršių iškyla įmonių reputacijos klausimas. Viešojoje erdvėje neretai pasigirsta informacija ir apie ne laiku, ...

Statybunaujienos.lt » Komentaras