2023 gegužės 30 d. antradienis, 16:51
Reklama  |  facebook

Statybos sektoriuje reikia esminių pokyčių: klampią biurokratiją ir kitas kliūtis sieks įveikti naujasis Statybos kodeksas

2022-02-10 08:39
Akivaizdu, kad statybos procesų reguliavimui Lietuvoje yra reikalingi esminiai pokyčiai. Pagal dabartines sąlygas, investiciniai projektai susiduria su formaliomis kliūtimis, sprendimų priėmėjų biurokratizmu ir, kai kuriais atvejais, net piktnaudžiavimu. Statybos procesų reguliavimas yra dažnai klampus ir neatitinka investuotojų ir vystytojų teisėtų interesų, o rangovams dėl jo sunkiau vertinti projektų finansinius pasiūlymus, nustatyti tikslius statybos darbų terminus.
nuotrauka
Mindaugas ŠIMONIS, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto partnerystės docentas, advokatas


Minimos įmonės
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU),
Vyriausybės programos 157.6 punkte yra numatyta klampią statybų biurokratiją pakeisti inovacijomis ir skaitmeninimu, parengti statybų kodeksą, kuriame būtų nustatytos aiškios ir nuoseklios statybos ir pastatų projektavimo bei eksploatavimo taisyklės. Inovacijomis, skaitmeninimu ir šiuo naujuoju kodeksu siekiama šalinti trukdžius, su kuriais statybos sektoriuje susiduria tiek vystytojai, tiek projektuotojai bei statybos rangovai, statybos techninė priežiūra ir kiti statybos dalyviai.

Trūksta skaidrumo ir atsakomybės

Pirmas klausimas, į kurį būtina atsakyti: kokio pokyčio iš tikrųjų reikia, kad Lietuvoje būtų pašalintos administracinės ir teisinės kliūtys sklandiems statybos procesams? Ar pokytis teisinėje sistemoje turi būti sistemiškai reformuojant pačius įstatymus ir kitus teisės aktus? Ar tikrai reikalingas materialinis Statybos teisės kodifikavimas (teisės aktų sisteminimas), ar vis tik silpnoji vieta yra ne tiek patys teisės aktai, kiek jų įgyvendinimas, statybos ir su ja susijusių sričių viešasis administravimas?

Sprendžiant šiuos klausimus būtina įvertinti vis dar žemą viešojo administravimo kultūrą, kai dažnai nesilaikoma net ir esminių viešojo administravimo principų reikalavimų, tokių kaip skaidrumas, atsakomybė už priimamus sprendimus, objektyvumas, nepiktnaudžiavimas valdžia ir kt.

Aplinkos ministerija vasario 1-ąją paskelbė viešąsias konsultacijas dėl siūlomų Statybos kodekso koncepcijos alternatyvų ir paprašė, kad per pakankamai trumpą laiką, iki vasario 15-osios, tikslinės grupės ir suinteresuota visuomenė pateiktų turimus pasiūlymus.

Vos dvi savaitės yra itin trumpas laikotarpis pateikti profesionalią nuomonę dėl šios koncepcijos, kadangi statybos teisiniai santykiai yra kompleksiniai, apimantys ne tik patį statybos procesą, bet ir teritorijų planavimą, poveikio aplinkai vertinimą, projektavimą, statinių naudojimą ir kitas su statyba ir statiniais susijusias veiklos sritis. Šie santykiai taip pat apima nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo darbus bei statybą saugomose teritorijose. Šiuo metu Lietuvoje tai reguliuoja daugiau nei 20 skirtingų įstatymų ir nesuskaičiuojama daugybė poįstatyminių teisės aktų.

Aplinkos ministerija siūlo tris alternatyvas

Aplinkos ministerijos pranešime nurodomi du Statybos kodekso rengimo etapai: kodekso koncepcijos parengimas (projektas, apimantis tris galimas koncepcijos alternatyvas) ir paties kodekso parengimas.

Iš viso pristatomos trys Statybos kodekso koncepcijų alternatyvos. Pirmoji yra plataus masto reforma, kurios metu būtų peržiūrėti visi teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto projektų vystymą, pradedant teritorijų planavimu ir baigiant statinių naudojimo taisyklėmis. Rezultatas – Statybos kodeksas, apimantis visus teisės aktus (nuostatas), kuriais reglamentuojamas teritorijų planavimas, žemėtvarka, projektavimas, statyba, nekilnojamojo turto objektų formavimas, kadastriniai matavimai, jų registracija bei naudojimas ir priežiūra.

Antroji koncepcijos alternatyva yra mažesnio masto reforma, peržiūrint tik teisės aktus, reglamentuojančius projektavimo, statybos ir statinių naudojimo procesus, pradedant projektavimu ir baigiant statinių naudojimu ir jų pabaiga. Pagal šią koncepciją, Statybos kodeksas apimtų teisės aktus (nuostatas), kuriais reglamentuojamas projektavimas, statyba bei statinių naudojimas.

Galiausiai, trečioji koncepcijos alternatyva būtų tik prieigos prie teisės aktų reforma, neperžiūrint esamo teisinio reguliavimo.

Vien teisės aktų keitimo nepakanka

Susipažinus su Statybos kodekso pirmos ir antros koncepcijos prielaidomis, esminiais principais ir galimų Statybos kodeksų turiniu, privalumais ir trūkumais, matyti, kad siūlomas materialinis kodifikavimas iš esmės galėtų lemti Statybos teisės sistemos kokybinį pokytį. Šiame kodekse būtų perkeltos nuostatos net iš 23 šiuo metu galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, procedūrinės taisyklės iš statybos techninių dokumentų. Naujų materialiai kodifikuotų teisės aktų parengimas yra reikalingas, siekiant, kad siūlomos priemonės efektyviai pažabotų netinkamą viešojo sektoriaus administravimą ir biurokratiją statybos sektoriuje.

Naujo Statybos kodekso parengimas turėtų ženkliai pagerinti teisinį reguliavimą visose statybos teisės srityse. Tikėtina, tai sudarys sąlygas sklandesniam statybos projektų derinimui ir jų įgyvendinimui, teritorijų planavimo dokumentų rengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui, poveikio aplinkai vertinimo procedūrų vykdymui. Susikaupusių problemų apimtis verčia abejoti, ar užtektų įgyvendinti tik koncepcijos trečiąją alternatyvą – informacinių technologijų sprendimais supaprastinti esamo teisinio reguliavimo prieinamumą vartotojui.

Akivaizdu, kad vien teisinio reglamentavimo keitimas, koks esminis jis bebūtų, savaime nepakeis kokybės viešojo administravimo statybos srityje. Kokios yra tikrosios statybos sektoriaus biurokratijos priežastys, kokie trikdžiai klampina projektų derinimą ir statybos leidimų gavimą, ar nereikia spręsti viešojo administravimo subjektų išankstinės kontrolės, veiklos objektyvumo, skaidrumo ir efektyvumo problemų? Tai – klausimai, į kuriuos būtų galima atsakyti įvertinus visos suinteresuotos visuomenės pasiūlymus ir nuomonę dėl Statybos kodekso koncepcijų alternatyvų, realių biurokratinių trikdžių, jų priežasčių, ir spręsti dėl konceptualios Statybos teisės sistemos tobulinimo, jos materialinio kodifikavimo.

Suinteresuotai visuomenei, statybinėms įmonėms ir organizacijoms bei jas vienijančioms asociacijoms yra pats laikas išreikšti savo argumentus ir poziciją sprendžiamais statybos sektoriaus teisės ir administravimo klausimais.

Detalesnę informaciją apie Statybos kodekso koncepcijų variantus galima rasti portale „E. pilietis“
Statybunaujienos.ltKomentaras

nuotrauka
2023-05-30 11:00
Pirmąjį šių metų ketvirtį fiksuotas nedidelis sovietmečiu statyto ir nerenovuoto būsto kainos kritimas, tačiau kito nekilnojamojo turto (NT) kaina išliko stabili. „Luminor“ banko ekonomistas Žygimantas Mauricas prognozuoja, kad ekonominio būsto kainos šiemet turėtų stabilizuotis.
nuotrauka
2023-05-29 13:00
Darbo sutarties šalys ir jų atstovai savo interesus derina ir įgyvendina naudodamiesi socialinės partnerystės formomis. Glaudi socialinė partnerystė leidžia patenkinti savo ir atstovaujamų darbuotojų interesus, o tai – ypač svarbu išlaikant bendradarbiavimą svarbiais darbo, socialiniais ir ekonomini...
nuotrauka
2023-05-26 10:07
Trečdalis Lietuvos gyventojų planuoja įsigyti naują būstą dešimties metų laikotarpyje, rodo „Luminor" banko atliktos apklausos* duomenys. Didžiausiu trikdžiu apklaustieji įvardija aukštas nekilnojamo turto kainas, o beveik kas dešimtam Lietuvos gyventojui trūksta santaupų pradiniam būsto paskolos įn...
nuotrauka
2023-05-24 11:34
Reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos metu vos penktadalis, arba 21 proc., respondentų nurodė, kad norėtų pirkti būstą iš brėžinių. Tyrimą inicijavusios bendrovės „Realco“ ekspertų teigimu, faktiniai pardavimų duomenys rodo kitokią realybę. Būsto pirkimas ankstyvoje statybų stadijoje turi pr...
nuotrauka
2023-05-22 13:18
Ekonomikos iššūkių kupinu laikotarpiu Lietuva išlieka patraukliausia tiesioginių užsienio investicijų (TUI) projektams tarp Baltijos šalių, rodo Europos patrauklumo tyrimas „Europe Attractiveness Survey“, kurį kasmet atlieka profesinių paslaugų bendrovė EY. Jo duomenimis, Lietuva pernai pritraukė 47...
nuotrauka
2023-05-18 07:02
Nors dažniausiai, apie 75 proc., į darbo ginčų komisijas (DGK) kreipiasi darbuotojai dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų, tačiau antrą vietą pagal DGK nagrinėjamų reikalavimų skaičių užima darbo ginčai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo.
nuotrauka
2023-05-12 10:24
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2023 m. balandžio mėnesio reikšmė išaugo 0,3% (2023 m. kovą buvo fiksuojamas 0,1% augimas). Bendras butų kainų lygis Li...
nuotrauka
2023-05-11 14:38
Vėluojantys klientų mokėjimai yra problema, dėl kurios įmonės patiria reikšmingų išlaidų. Duomenys rodo, kad Lietuvos įmonėms skolų „vaikymasis“ kasmet atsieina daugiau kaip 1,1 mlrd. eurų. Šiuos praradimus įvertino tarptautinė kreditų valdymo bendrovė „Intrum“, kurios paskelbtoje naujausioje „Europ...
nuotrauka
2023-05-09 11:26
Baigiasi pereinamasis laikotarpis, kuris buvo numatytas darbdaviams prisitaikyti prie Darbo kodekso (DK) 144 str. 8 d. pakeitimo. Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. buvo sumažintas kompensuojamas dydis nuo 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio iki 30 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ...
nuotrauka
2023-05-05 10:38
Statybos sektorius – rizikingiausias – apie 60 proc. nelegalaus darbo atvejų nustatoma būtent šiame sektoriuje. Kadangi daugybę metų situacija nesikeitė, atsakingų valdžios institucijų iniciatyva 2022 m. balandžio 1 d. startavo skaidriai dirbančiojo ID.
nuotrauka
2023-05-04 11:27
Įmonėms taikomi vis aukštesni aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės standartai. Verslai, vedini savo vertybių ir siekdami būti konkurencingesni bei patrauklesni investuotojams, imasi įgyvendinti aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. environmental, social, governance – ESG)...
nuotrauka
2023-05-02 10:31
Šiuos metus Lietuvos ekonomika pradėjo būdama techninėje recesijoje. Prarastas dalies apdirbamosios gamybos veiklų kainų konkurencingumas, mažėjusi užsienio paklausa ir griežtinama pinigų politika lėmė, kad antrą ketvirtį iš eilės šalies ekonomikos aktyvumas sumenko. Vis dėlto darbo rinka rodo atspa...
nuotrauka
2023-05-02 09:16
VDI informuoja, kad Darbo kodeksas reglamentuoja šeiminių įsipareigojimų turinčių darbuotojų teisę pasinaudoti tam tikromis garantijomis, kurios darbuotojams leidžia daugiau laiko skirti šeimai bei pailsėti, ir darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojams vykdyti šeiminius įsipareigojimus. ...
nuotrauka
2023-04-19 11:20
Darbo kodekso 25 straipsnio 6 dalyje reglamentuota, kad darbo skelbime darbdavys privalo nurodyti informaciją apie siūlomo bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio (valandinio atlygio arba mėnesinės algos, arba pareiginės algos pastoviosios dalies) dydį ir (arba) dydžio intervalą, išskyrus įstatymuose n...
nuotrauka
2023-04-19 08:55
Daugiau kaip prieš metus įsigaliojo Žemės įstatymo pakeitimai, kuriais buvo numatytas į valstybės ir savivaldybės biudžetus mokamas atlyginimas už statinių griovimą, statybą ir rekonstrukciją iš valstybės nuomojamuose žemės sklypuose esamų statinių eksploatavimui. Pirmieji įstatymo taikymo metai išr...
nuotrauka
2023-04-17 10:20
Koronaviruso pandemija leido suvokti, kad galima dirbti ir fiziškai nebūnant darbo vietoje, todėl išpopuliarėjo tiek nuotolinis darbas, tiek darbostogos užsienyje, kurias kaip motyvacinę priemonę darbuotojams renkasi vis didesnė dalis Lietuvos darbdavių. Jas organizuojantiems darbdaviams ekspertai p...
nuotrauka
2023-04-17 07:02
Nekilnojamojo turto skelbimuose neretai nurodoma, kad būstas yra ne gyvenamosios, bet, pvz., poilsio paskirties arba įvardijami kaip apartamentai. Pardavėjai aiškina, kad jokie papildomi mokesčiai, įsigijus negyvenamosios paskirties būstą, nebus taikomi. Situaciją komentuoja VMI Teisės departamento ...
nuotrauka
2023-04-14 13:34
Į viešumą iškilus nemalonioms istorijoms apie nekilnojamojo turto (NT) agentūrų susitarimus ir krepšinio klubų suokalbį nemokėti žaidėjams atlyginimų, Konkurencijos taryba nutarė ir šiemet akyliau stebėti darbo rinką. Savo ruožtu, konkurencijos teisės ekspertai atkreipia dėmesį, kad verslui, kurį ji...
nuotrauka
2023-04-14 13:01
Nors dažniausiai (apie 75 proc.) į darbo ginčų komisijas (DGK) kreipiasi darbuotojai dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų, tačiau antrą vietą pagal DGK nagrinėjamų reikalavimų skaičių užima darbo ginčai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo. 2022 m. daugiausia kreiptasi dėl atleidimo iš darbo ...
nuotrauka
2023-04-14 09:24
Pernai naujos statybos būstas Baltijos šalyse brango 10-15 proc., augo ir antrinės rinkos būsto kainos. Tačiau įsigyti nekilnojamąjį turtą Latvijoje vis dar yra žymiai pigiau nei Lietuvoje ir Estijoje. „Luminor“ bankas prognozuoja, kad nekilnojamojo turto rinka stabilizavosi, o kainos Baltijos šalys...

Statybunaujienos.lt » Komentaras