2023 rugsėjo 24 d. sekmadienis, 8:08
Reklama  |  facebook

Taupydami sąnaudas, statybos darbų vykdytojai samdo neatestuotus subrangovus. Kuo tai gresia

2023-04-04 09:10
Viešųjų pirkimų įstatymas reikalauja, kad ypatingųjų statinių statybos ar rekonstrukcijos darbus atliekantys subrangovai atitiktų įvairius kvalifikacinius reikalavimus. Tačiau rangovai dažnai renkasi samdyti nesertifikuotus subrangovus, o statybų dokumentuose fiksuoja, kad darbus atliko patys. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad į šią situaciją pradėjo atidžiau žiūrėti mokestinius ir finansinius patikrinimus vykdančios institucijos – statybos įmonės tikrintojų sulaukia vis dažniau, o tokios schemos joms gali baigtis ir baudžiamosiomis bylomis.
nuotrauka
Marius ENDZINAS, advokatų kontoros „Magnusson“ partneris


Minimos įmonės
MAGNUSSON ir partneriai, advokatų profesinė bendrija,

Pasak advokatų kontoros „Magnusson“ partnerio, advokato Mariaus Endzino, priežastys, kodėl tiekėjai kartais samdo subrangovus, kurie reikalavimų neatitinka ir reikiamų atestatų ar leidimų neturi, gali būti įvairios.

„Galbūt darbus reikia atlikti skubiai, o subjektų, turinčių teisę verstis atitinkama veikla, ratas yra ribotas, tad samdomos įmonės, kurios, nors ir neturi būtinų atestatų, bet gali darbus atlikti greitai. Taip pat tikėtina, jog bandoma sutaupyti, tad pirmenybė teikiama pigesniems, bet nebūtinai kvalifikuotiems subrangovams. Tokie sprendimai yra rizikingi, kadangi Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) statybų sektoriui skiria vis didesnį dėmesį. Tikėtina, jog patikrinimai aktyviau vykdomi ir dėl to, jog čia yra dažniau nei kitur fiksuojami su mokesčių deklaravimu ir mokėjimu susiję pažeidimai“, – sako M. Endzinas.

Reikalavimai ir rangovams, ir subrangovams

Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ) numato, jog perkančioji organizacija, siekdama išsiaiškinti, ar pirkime dalyvaujantis tiekėjas būtų kompetentingas ir pajėgus įvykdyti sutartį, pirkimo sąlygose gali nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Neretai privalomi reikalavimai yra numatyti kituose įstatymuose, tokių reikalavimų itin daug statybas reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Tiekėjams sutarties įvykdymui leidžiama pasitelkti subrangovus, apie jų būsimą dalyvavimą pranešant perkančiajai organizacijai dar pasiūlymų pateikimo metu. Pasak M. Endzino, reikalavimo išviešinti subtiekėjus ir jų atliktinų darbų dalį tikslas – patikrinti, ar konkretaus subtiekėjo kvalifikacija yra tinkama darbams atlikti, tad ir subrangovams gali būti keliami įvairūs reikalavimai.

„Statybos įstatymas reikalauja, kad rangovas (tiek įmonė, tiek statybos darbų vadovas kaip fizinis asmuo) arba subrangovas turėtų atestatą, leidžiantį dirbti tam tikruose, ypatinguosiuose statiniuose. Prie tokių statinių priskiriami visuomenės poreikiams naudojami pastatai, kuriuose vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių, taip pat daugiau kaip 5 aukštų daugiabučiai gyvenamieji namai, kultūros paveldo statiniai, sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statiniai bei kiti pastatai, kurių pilnas sąrašas yra pateiktas Statinių klasifikavimo reglamente. Vadinasi, tokių statinių statybos ar rekonstrukcijos darbų negali vykdyti neatestuotos įmonės“, – aiškina advokatas.

Jei teisės aktai nereglamentuoja, jog konkrečius darbus atlikti gali tik tam tikras sąlygas atitinkantis subjektas, tai tokius darbus vykdysiančiam subrangovui jokie reikalavimai nėra keliami. Todėl M. Endzinas atkreipia dėmesį, kad jei perkami neypatingojo statinio statybos darbai, o pirkimo sąlygose yra nurodytas reikalavimas turėti teisę vykdyti statybos veiklą ypatingame statinyje, tokia pirkimo sąlyga gali būti ginčijama kaip nesusijusi su pirkimo objektu, perteklinė ir neteisėta.

Gresia kaltinimai dokumentų klastojimu

Jei darbus atlieka pirkimo sutartyje nenurodytas subrangovas, kuris dar ir neturi teisės vykdyti konkrečios veiklos, tai gali būti laikoma viešojo pirkimo sutarties pažeidimu ir tapti pagrindu tokios sutarties nutraukimui. Be to, Statybos įstatyme numatyta, jog juridiniams asmenims už veiklos vykdymą neturint tam teisės gali būti skiriama bauda nuo 2 896 iki 5 792 eurų.

Advokatas sako, kad jei statybos darbai yra atliekami teisės juos vykdyti neturinčio subrangovo, kyla klausimas, kaip jie įforminami ir priduodami statybos darbus prižiūrinčioms institucijoms. Pasitaiko situacijų, jog nepaisant to, kad faktiškai darbus atliko subrangovas, oficialiuose statybos dokumentuose, tokiuose kaip statybos žurnalai, tokiems darbams atestatą turintis rangovas nurodo, jog darbus atliko pats. M. Endzinas perspėja, kad tokia situacija gali sukelti net keletą problemų.

„Pirma, nustačius tokį faktą gali būti keliamas klausimas dėl statybos darbų žurnalo klastojimo. Antra, rangovai išlaidas už subrangovų atliekamus darbus įprastai deklaruoja kaip leidžiamus atskaitymus mokesčių tikslais. VMI atliekant patikrinimą ir suabejojus dėl tokių išlaidų pagrįstumo, gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, taip pat ir statybos darbų žurnalą. Nustačius, jog pagal statybos darbų žurnalą subrangovas jokių darbų neatliko, gali būti keliamas klausimas, ar įmonė neteisėtais veiksmais nesiekia susimažinti jai priklausančių mokestinių prievolių. Taip pat rangovas prieš užsakovą prisiima visas rizikas dėl nekvalifikuoto subrangovo (kurio nerodo) atliekamų darbų kokybės“, – sako jis.

Kaip pavyzdį pašnekovas pateikia vieną šiuo metu nagrinėjamą bylą, kurioje įmonė už subrangovo darbą patirtas išlaidas, kaip leidžiamus atskaitymus, būtent ir deklaravo mokesčių tikslais. VMI pareikalavo įrodymų, jog subrangovas tikrai vykdė konkretaus objekto statybos darbus: viešojo pirkimo sutarties, statybos darbų žurnalo, kitų dokumentų. Tačiau įmonė pasitelkto subrangovo viešojo pirkimo procedūrų metu nebuvo išviešinusi, todėl subrangovas sutartyje nebuvo nurodytas. Be to, kadangi subrangovas neturėjo teisės vykdyti konkrečių statybos darbų, statybos darbų žurnaluose buvo fiksuojama, jog darbus atlieka pats rangovas. Atsižvelgus į visas aplinkybes, mokestinis tyrimas buvo perkvalifikuotas į baudžiamąjį.

Pataria nebandyti laimės

Paklaustas, kaip rangovams derėtų elgtis, kad būtų išvengta galimų rizikų, M. Endzinas pirmiausia pataria tiekėjams, dar prieš teikiant pasiūlymą konkrečiame viešajame pirkime, objektyviai įsivertinti, ar bus pajėgūs patys laiku ir tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Jei tokių abejonių kyla, tiekėjas, užkirsdamas kelią potencialioms problemoms ir ginčams ateityje, jau pasiūlymo pateikimo metu turi parinkti ir perkančiajai organizacijai išviešinti pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkantį subrangovą.

Jei pasiūlymo pateikimo metu subrangovas išviešintas nebuvo, bet vėliau kilo poreikis dalį darbų perleisti subrangovui, gali būti keičiama pirkimo sutartis.

„Jei pirkimo sutartyje nėra numatytos konkrečios naujų subrangovų įtraukimo tvarkos, sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu. Tačiau visais atvejais naujai įtraukiamas subrangovas privalo atitikti visus pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta sutartis, sąlygose subrangovams taikytus reikalavimus“, – teigia advokatas.

Jis atkreipia dėmesį, kad kartais rangovai gali tiesiog pasiduoti neformaliai rinkoje nusistovėjusiai tvarkai ir, baiminantis, kad kitaip pasiūlymas taps nekonkurencingas, pasielgti „kaip visi“: nenurodyti subrangovų iš anksto, samdyti neatestuotas įmones ir panašiai.

„Tiesiog reikėtų ne bandyti laimę, o plačiai ir racionaliai įsivertinti visas galinčias kilti rizikas. Gal perkančioji organizacija ir neatkreips dėmesio į neatitikimus, tačiau yra kitų institucijų, kurios tuo gali susidomėti, pavyzdžiui, projektus finansuojančios institucijos, tokios kaip Aplinkos projektų valdymo agentūra, Centrinė projektų valdymo agentūra ir panašios, VMI, ikiteisminio tyrimo įstaigos. Jos gali ir pačios atkreipti dėmesį, o gali būti nukreiptos, tarkime, nepatenkinto darbuotojo. Kuo daugiau įmonių pradės suprasti ir vertinti rizikas, tuo labiau keisis bendra situacija“, – sako M. Endzinas. 
Statybunaujienos.ltKomentaras

nuotrauka
2023-09-19 14:23
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatyta, kad kiekvienoje įmonėje turi būti paskiriamas vienas arba daugiau, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių ir įmonės veiklos rizikingumą, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, atitinkantis teisės aktais nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, k...
nuotrauka
2023-09-01 09:41
Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Realco“ duomenimis, rugpjūtį Vilniaus pirminėje NT rinkoje parduoti 218 būstų ir fiksuoti 28 sutarčių nutraukimai. Rugpjūtį būstų parduota 31 proc. daugiau, palyginti su liepa, kuomet parduoti 166 būstai, ir 74 proc. daugiau nei praėjusių metų rugpjūtį, ka...
nuotrauka
2023-08-31 13:17
Investicija į nekilnojamąjį turtą yra gyventojų įvardijama kaip viena patraukliausių, be to, yra nesudėtingai valdoma. Tačiau niekas nėra apsaugotas nuo nuostolių, susijusių su būstu. Praėjusiais metais buvo atlyginta daugiau nei 22 mln. eurų būsto nuostoliams padengti, rodo „Lietuvos draudimo“ duom...
nuotrauka
2023-08-30 09:42
Kai iš darbo vienu metu atleidžiami keli darbuotojai, neretai iškyla klausimas, ar tai neturi būti traktuojama kaip grupės darbuotojų atleidimas. Darbo teisės ekspertai sako, kad keleto darbuotojų atleidimas grupiniu atleidimu tampa, kai atitinka tris kriterijus: darbo sutartys nutraukiamos remianti...
nuotrauka
2023-08-29 10:26
Tikriausiai kiekvienas esame matę produktų pakuočių, ant kurių puikuojasi specialūs ekologiškumą ir tvarumą patvirtinantys ženklai. Visgi, Europos komisija skelbia, kad net 53 proc. ant Europos sąjungos šalyse parduodamų produktų pakuočių ir jų reklamose skelbiamų ekologiškumo teiginių yra susiję su...
nuotrauka
2023-08-28 09:56
Jaunesnio amžiaus žmonės, besidomintys galimybe gauti paskolą nekilnojamam turtui, dažniausiai klausinėja apie paskolos išdavimo procedūrą, taip pat teiraujasi, ar galėtų gauti bendrą paskolą, jei su partneriu nėra susituokę, bei kokio dydžio pradinį įnašą reikėtų sukaupti. Tokie klausimai dominavo ...
nuotrauka
2023-08-23 08:53
Visą gyvenimą svajojote apie savo nuosavus namus ir šalia namo žaliuojančia veją. Svajonę įgyvendinote, bet vieną dieną sužinote, kad Jūsų namus už kompensaciją valstybė nori paimti visuomeniniams poreikiams. Kokiais atvejais taip gali nutikti? Kokias teises turite ir ką daryti? Apie tai plačiau pas...
nuotrauka
2023-08-23 07:11
Dalis pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų svarsto apie galimybes ir toliau likti darbovietėje, tačiau neretai kyla klausimų, ar ir toliau bus taikomos tokios pat garantijos ir ar likusieji dirbti pensinio amžiaus darbuotojai vėliau nepraras galimybės nutraukti darbo sutartį ir gauti išeitinę išmo...
nuotrauka
2023-08-22 10:04
Užuot statę nuosavą namą ar pirkę naują nekilnojamąjį turtą, dažnai žmonės susidomi galimybe atnaujinti senesnį nekilnojamąjį turtą, kuris vieniems tampa antruoju būstu atostogoms, kitiems – nuolatiniais namais. Neretai būsimiems tokių namų savininkams iššūkių kelia renovacijos suplanavimas, kurio g...
nuotrauka
2023-08-16 13:20
Šią vasarą Europos Komisija (EK) priėmė Europos informacijos apie tvarumą teikimo standartus (ESRS), skirtus visoms įmonėms, kurioms taikoma Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva. Šie nauji standartai apima visus aplinkos, socialinius ir valdymo klausimus – įskaitant klimato kaitą, biol...
nuotrauka
2023-08-16 09:08
Vis dažniau mūsų šalies gyventojai gyvenamosiomis patalpomis naudojasi nuomos, o ne nuosavybės teisės pagrindais. Nuomininkai neretai susiduria su įvairiais sunkumais, kurie jiems trukdo tinkamai vykdyti nuomos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Iškeldinimas iš nuomojamos patalpos yra kraštutinė ...
nuotrauka
2023-08-11 06:51
Augančios kainos ir palūkanos neramina daugelį – visos pagrindinės bazinės palūkanų normos liepos pabaigoje padidintos jau vienuoliktą kartą nuo 2022 m. kovo mėn. prasidėjusio kėlimo. JAV Federalinė rezervų sistema (FRS) pakėlė palūkanų normų intervalą iki 5,25–5,5 proc., Europos Centrinis Bankas (E...
nuotrauka
2023-08-09 09:33
Ką tik naujai susiremontavote butą. Būtų labai nesmagu, jei dabar kaimynai iš viršaus užpiltų naujai nudažytas lubas ir sienas. Vis dėlto, nuo tokių situacijų nelabai apsisaugosite. Teismai užversti ginčais dėl daugiabučiuose namuose vykstančių apliejimų. Dažna priežastis – kiauri radiatoriai butuos...
nuotrauka
2023-08-08 09:59
Didėjančios palūkanos ir neapibrėžtumas ekonomikoje pristabdė Lietuvos būsto rinką, tačiau naujų butų ir namų įsigijimo apimčių mažėjimas primena švelnų sklendimą, o ne skaudų kritimą. „Luminor“ banko klientai per pirmąjį pusmetį paėmė beveik tiek pat būsto paskolų, kaip ir pernai per tą patį laikot...
nuotrauka
2023-08-07 09:56
Štai ir pajudėjo garsioji mokesčių reforma. Prasidėjo pirmieji svarstymai ir klausymai komitetuose. Ir jie daug ką pasakė apie šios reformos rengėjus ir stūmėjus.
nuotrauka
2023-08-01 07:29
Architektų ir statybininkų bendradarbiavimas yra labai svarbus. Egzistuoja klasikinė istorinė taisyklė, kad bet kurį projektą laiko trys banginiai: statytojas (užsakovas) – architektas (projektuotojas) – statybininkas (rangovas). Jeigu šis optimaliai dirbantis trikampis nesusiformuoja, gero rezultat...
nuotrauka
2023-07-31 07:51
Architektūrinei idėjai įgyvendinti architekto ir statybininkų sąveika itin svarbi. Ji ryškiausiai tampa matoma realizuotame projekte. Jei iš pradžių architektas savo kūrinį derina su visuomene, savivaldybėmis, klientu, kitomis institucijomis, tai realizuojant – lieka klientas, architektas ir statybi...
nuotrauka
2023-07-28 07:53
Įgyvendinant statybos darbus, dažnai statybos rangovo sėkmė priklauso nuo architekto ir projektuotojų padarytų sprendimų bei tiksliai, kokybiškai paruoštų darbo brėžinių. Turbūt reikia išskirti kaip atskiras veiklas: architektūrinę veiklą ir projektavimo-konstravimo veiklą.
nuotrauka
2023-07-27 07:48
Architektas, projektuodamas savo idėją, turi įvertinti, kiek ją technologiškai realu įgyvendinti. Todėl dažnai, dar rengiant idėją konkursiniam projektui, konsultuojamasi su konstruktoriais, statybininkais – siekiama pasitiksinti, ar tai įmanoma, ar leidžia technologijos, ar tai racionalu ekonomiška...
nuotrauka
2023-07-26 07:42
Architektūra – tai menas, apimantis daug procesų ir darantis didelį ilgalaikį poveikį visuomenei. Architektas yra panašus į kompozitorių ir dirigentą viename asmenyje. Jis vadovauja profesionalų kolektyvui, siekdamas kuo tobuliau pateikti savo kūrinį visuomenei. Statybininkai yra viena iš labai svar...

Statybunaujienos.lt » Komentaras