2024 gegužės 28 d. antradienis, 0:47
Reklama  |  facebook

Uostamiesčio prokuratūra dėl statybų Palangoje, ant jūros kranto, viešojo intereso pažeidimų nenustatė Fotogalerija

2023-03-13 09:21
Klaipėdos apygardos prokuratūra atsisakė taikyti viešojo intereso gynimo priemones dėl statinio Užkanavės g. 31, Palangoje.
nuotrauka
Statybos pajūryje. Nuotrauka iš Palangos mero Šarūno Vaitkaus FB paskyros


Minimos įmonės
Palangos m. savivaldybė,
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),
Turto bankas, VĮ,
AAD (Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos),
Šių metų sausio 16 d. Palangos miesto merui viešojoje erdvėje išplatinus pranešimą, kuriame buvo keliamos abejonės dėl statybų teisėtumo ant jūros kranto, Klaipėdos apygardos prokuratūra savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl galimo viešojo intereso pažeidimo.

Tyrimas dėl statinio Palangoje, rašoam Generalinės prokuratūros pranešime, buvo vykdomas trimis aspektais. Visų pirma, buvo siekiama įvertinti pastato pardavimo aukcione teisėtumą. Antra, buvo aiškinamasi, ar teisėtas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sprendimas patvirtinti detalųjį planą, kurio sprendiniais apibrėžtas žemės naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos, ir numatyta joje esantį statinį rekonstruoti į poilsio organizavimo bei aptarnavimo pastatą. Trečia, buvo siekiama nustatyti, ar atliekami statybos darbai tikrai buvo statinio paprastasis remontas, ar rekonstrukcija, kuriai reikalingas statybos leidimas.

Surado klaidą, nurodant pastato plotą

Tyrimo metu išsiaiškinta, kad pastatas – radiotechninis postas, esantis Užkanavės g. 31, Palanga – buvo pastatytas 1968 m. Vėliau, 1998 m., atlikus jo kadastrinius matavimus, Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas 96,41 kv. m ploto statinys. Atliekant tyrimą buvo gauta duomenų, kad 1998 m. inventorinėje byloje buvo klaidingai nurodytas vienos pastato patalpos plotas – minėtame dokumente nurodytas 13,04 kv. m, nors realus patalpos plotas yra apie 42,16 kv. m. Dėl tokios techninės klaidos bendrasis pastato plotas buvo nurodytas 29,12 kv. m mažesnis nei faktinis. Ši aplinkybė buvo nustatyta atlikus naujus kadastrinius matavimus 2023 m. sausio 11 d.

Nekilnojamojo turto registro įstatyme nurodyta, kad visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Šie duomenys nebuvo nuginčyti, 1998 m. kadastrinių duomenų pagrindu registre įregistruotas pastato plotas buvo nurodomas ir 2010 m. Vyriausybės nutarime, kuriuo pastatas perduotas VĮ Turto fondui. Minėtas pastato plotas nebuvo pakeistas nei įtraukus jį į Privatizavimo objektų sąrašą, nei pardavimo fiziniam asmeniui 2011 m. pirkimo-pardavimo sutartimi metu.

Pažymėtina, jog duomenys apie pastato faktinį plotą teoriškai galėjo turėti įtakos nekilnojamojo turto vertintojui vertinat nekilnojamąjį turtą, nustatant aukcione pradinę statinio vertę, kuri galėjo būti nustatyta 10 483 Eur (36 196 lt) didesnė, tačiau pažymėtina ir ši aplinkybė, jog objektas parduotas viešo aukciono dalyviams kainą pakėlus nuo pirminės nustatytos kainos apie 4 kartus.

Prokuroras konstatavo, kad remiantis tyrimo metu surinktais duomenis ir atliktus patikrinimus, įvertinus aukciono metu buvusį teisinį reglamentavimą, teigti, jog aukcionas bei 2011 m. pirkimo-pardavimo sutartis, kuria turtas parduotas fiziniam asmeniui, yra sudaryti pažeidžiant imperatyvias teisės aktų nuostatas, nėra pagrindo.

Pajūrio juostoje nėra kategoriškų statybos draudimų

LR Civiliniame kodekse yra nustatytas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas. Nuo sandorio sudarymo praėjo apie 12 metų, todėl prokuroras, siekdamas užtikrinti teisingą pusiausvyrą (proporcingumą) tarp ginamo (viešojo) ir ribojamo (asmeninio) interesų, vertino šias aplinkybes bei teismų praktiką.

Tyrimo metu nustatyta, kad teritorija, kurioje stovi pastatas, priskiriama Pajūrio juostai, o vadovaujantis Pajūrio juostos įstatymu bei Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialiuoju planu, pastato rekonstrukcija yra galima. Tai nėra teritorija, kurioje galiotų kategoriški draudimai vykdyti statybos darbus. 2015 m. Statybos inspekcijos patvirtintu detaliuoju planu minėtoje teritorijoje numatyta rekonstruoti ten esantį radiotechninio posto pastatą į poilsio organizavimo bei aptarnavimo pastatą. Detaliuoju planu taip pat numatyta ten galima vykdyti veikla – trumpalaikė patalpų nuoma, paplūdimio ir sporto inventoriaus nuoma, sezoninis bistro-baras, dušai ir pan. Tokie detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja šioje teritorijoje esantiems aukštesnės galios teritorijų planavimo dokumentams bei teisės aktams, todėl prokurorui nėra teisinio pagrindo ginčyti patvirtinto dokumento.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą, rašoma pranešime, visuomenės (viešąjį) interesą ginantiems subjektams senaties terminas pareikšti reikalavimus dėl patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, yra 5 metai nuo patvirtinto teritorijų planavimo dokumento įsigaliojimo. Šioje dalyje numatytas 5 metų senaties terminas yra naikinamasis (naikinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga. Naikinamieji terminai negali būti teismo ar kito subjekto atnaujinti), todėl ginčyti pagrindo nėra ir dėl šios įstatyminės nuostatos.

Gali tekti atlyginti žalą už nukastą kopą 

Teisme nuo 2019 m. vyksta ginčas pagal pareiškėjo – minėto pastato savininko – skundą dėl įpareigojimo atsakovę – Palangos miesto savivaldybės administraciją – išduoti specialiuosius reikalavimus pastato rekonstravimo į poilsio paskirties pastatą bei inžinerinių kiemo statinių griovimo Užkanavės g. 31, Palangoje projektui rengti. Šiuo metu byla nagrinėjama Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

Iš prokuratūrai pateiktų duomenų nustatyta, kad vykdomi radiotechninio posto paprastojo remonto darbai. Pabrėžtina, kad, atliekant radiotechninio posto paprastąjį remontą, paprastojo remonto projektas, paprastojo remonto aprašas ir statybą leidžiantis dokumentas neprivalomi. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis 2023 m. sausio 12 d. įregistruota deklaracija apie statybos užbaigimą, kuria užbaigti radiotechninio posto paprastojo remonto darbai. Atlikusi padarytų statybos darbų faktinį patikrinimą Statybos inspekcija pažeidimų nenustatė.

Radiotechninis postas, kuriame atliktas paprastasis remontas, galėtų būti naudojamas kaip poilsio organizavimo bei aptarnavimo objektas tik pakeitus jo paskirtį įstatymo nustatyta tvarka. Statinių naudojimo priežiūrą vykdo savivaldybės. Tai yra savarankiškoji savivaldybių funkcija, todėl pareiga tikrinti, ar pastatas bus naudojamas pagal paskirtį tenka Palangos miesto savivaldybei.

Tyrimo metu Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Kretingos aplinkos apsaugos inspekcija pateikė prokuratūrai informacijos apie ginčo žemės sklype atliktą vertinimą dėl galimai padarytų pažeidimų nukasant kopas. Departamento Klaipėdos valdybos Kretingos aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai nustatė, kad užpilant įsigytu ir atvežtu smėliu valstybiniame žemės sklype buvo sulyginta kopos paviršiaus dalis (pakeistas reljefas) su buvusia natūralia žoline augalija. Taip pat greta esančiame žemės sklype užpilant smėliu sunaikinta / sužalota dalis sklype buvusios natūralios žolinės augalijos. Tokiu būdu buvo pažeistos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo bei Pajūrio juostos įstatymo nuostatos. Dėl nustatytų pažeidimų departamentas imsis priemonių dėl administracinės nuobaudos taikymo atsakingam asmeniui, kuris taip pat turėtų atlyginti aplinkai galimai padarytą žalą, kurią nustatys Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba bei Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas. 
Statybunaujienos.lt
nuotrauka
nuotrauka
nuotrauka
nuotrauka
nuotrauka
nuotrauka
nuotrauka
nuotrauka
Aktualijos

nuotrauka
2024-05-27 10:34
Praėjusią savaitę „Via Lietuva" pasirašė sutartį dėl paskutiniosios kelio „Via Baltica" nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos atkarpos rekonstrukcijos darbų atlikimo. Planuojama, kad intensyvūs modernizavimo darbai šiame kelio ruože turėtų prasidėti jau birželio pradžioje, baigtis – kitų metų antroje...
nuotrauka
2024-05-27 10:04
Aplinkos ministerija informavo vandentvarkos įmones, kad nuo š. m. liepos 1 d. jos galės priimti nuotekas iš nuotekų vežėjų tik jeigu bus pateikti duomenys Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje (NTIS).
nuotrauka
2024-05-24 16:57
Ketvirtadienį Vilniuje INVEGOS iniciatyva surengta konferencija „Daugiabučių namų modernizavimo fondo ateitis". Joje, be kitų šios srities ekspertų, dalyvavo ir Europos Komisijos atstovas Andreas von Busch, pabrėžęs, kad iki 2030 m. bus siekiama padvigubinti pastatų renovacijos apimtis, ženklias inv...
nuotrauka
2024-05-24 11:36
Per pirmąsias tris savaites nuo finansinės priemonės „Milijardas verslui" starto įmonės suskubo aktyviai teikti paraiškas finansavimui gauti. Nacionalinė plėtros įstaiga INVEGA sulaukė 25 paraiškų paskoloms, kurių bendra prašoma suma viršija 1 mlrd. eurų, tad nuo šiol klientų teikiamos paraiškos sko...
nuotrauka
2024-05-24 11:08
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo bandymo papirkti Aplinkos apsaugos departamento (AAD) darbuotoją. Įtarimai šiuo metu pareikšti vienam asmeniui.
nuotrauka
2024-05-23 10:55
Kaip pranešė Finansų ministerija, VĮ Turto bankas, centralizuotai valdantis administracinės paskirties valstybės nekilnojamąjį turtą, turi naują vadovą. Nuo šių metų gegužės 22 d., laimėjęs Finansų ministerijos paskelbtą konkursą, VĮ Turto banko generalinio direktoriaus pareigas pradeda eiti Gintara...
nuotrauka
2024-05-23 10:39
Nuo 2025 m. daugiau nei du aukštus turinčiuose daugiabučiuose namuose SND balionai negalės būti naudojami. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) primena apie galimybę pasinaudoti valstybės parama ir daugiabučiuose namuose atsisakyti suskystintų naftos dujų (SND) balionų, juos pakeičiant kitais e...
nuotrauka
2024-05-23 10:29
Tvarumas nekilnojamojo turto (NT) ir statybų rinkai šiandien aktualus kaip niekada. Tačiau tvari sektoriaus strategija gali būti sutelkta ne tik į atliekų, neigiamo poveikio aplinkai ir CO2 mažinimą, žaliųjų sprendimų bei atsinaujinančios energijos naudojimą, bet ir teritorijų konversiją. Tai – tars...
nuotrauka
2024-05-23 10:01
2024 m. padėtas pagrindas ilgai lauktam architektūros ir urbanistikos kokybės proveržiui Lietuvoje. Sukurti įrankiai savivaldybėms, regioninėms architektų taryboms, architektams ir projektuotojams, kurie suteikia daugiau aiškumo, skaidrumo verslui, įtvirtina gyventojų ir bendruomenių lūkesčius.
nuotrauka
2024-05-22 15:16
Vyriausybės kanceliarija, bendradarbiaudama su Latvijos investicijų ir plėtros agentūra (LIAA), paskelbė dizaino konkursą dėl bendro Baltijos (Latvijos ir Lietuvos) paviljono statybos tarptautinėje parodoje „Expo 2025 Osaka“, kuri vyks nuo 2025 m. balandžio 13 d. iki spalio 13 d. Osakoje, Kansai reg...
nuotrauka
2024-05-22 07:04
Prasidėjus šildymo ar vėsinimo sezonui, viena iš svarbiausių aktualijų tampa klausimas, kaip palaikyti norimą temperatūrą namuose be didelių šildymo ar vėsinimo sąnaudų. Populiariausias veiksmų planas – sienų izoliacija ir alternatyvūs šildymo-vėsinimo būdai. Tačiau paprastai pamirštama, kad didžiau...
nuotrauka
2024-05-21 14:36
Investicija į nekilnojamąjį turtą (NT) lietuviams visada buvo viliojantis pasirinkimas, tai atskleidė ir pandemija, kai dažnas puolė ieškoti antro būsto pajūryje ar sodybos užmiestyje. Pranešime cituojamas NT ekspertas Marius Bružas sako, kad nors šis bumas jau praėjo, išskirtinio būsto poreikis yra...
nuotrauka
2024-05-21 13:26
Seimas po pateikimo pritarė Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir Geležinkelių transporto kodekso pataisoms, kurios geriau suderina gyventojų ir ūkio subjektų interesus, aiškiau reglamentuoja žemės naudojimo ir ūkinės veiklos vykdymo galimybes teritorijose, kuriose taikomos specialiosios že...
nuotrauka
2024-05-21 07:11
Apie 40 % visų šalčio tiltų pastate susidaro dėl sienų ir kolonų. Ir tai lemia apie 10 % šildymo energijos nuostolių. Vokietijos įmonė SCHÖCK BAUTEILE GmbH sukūrė ir rinkai pasiūlė tvarių, patogių ir aukštos kokybės sprendimų – SCHÖCK SCONNEX gaminių asortimentą, prisidedantį prie tvaraus pastato ko...
nuotrauka
2024-05-20 14:31
Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai piktnaudžiavimu siekiant turtinės naudos, dokumentų klastojimu bei sukčiavimu pareikšti buvusiam Vilniaus miesto ...
nuotrauka
2024-05-17 08:39
Ketvirtadienį, gegužės 16 d., Seime pritarta Krašto apsaugos ministerijos inicijuotam Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo projektui, sudarančiam palankesnes sąlygas šios srities pramonės augimui, kartu stiprinant šalies saugumą, gynybos technologijų pažangą ir Lietuvos pramonės tarptautinį konkuren...
nuotrauka
2024-05-17 07:58
Turto bankas sostinėje, J. Kairiūkščio g. 10, įgyvendins atnaujinimo projektą, kurio metu bus pastatyti keli modernūs pastatai. Planuojama, kad bendras pastatų plotas sudarys apie 6 200 kv. m, o jų statyba kainuos apie 16,7 mln. Eur. Atnaujinimo projektui gegužės pradžioje pritarė LR Vyriausybė, sta...
nuotrauka
2024-05-17 06:35
Seimas priėmė Aplinkos apsaugos įstatymo, Aplinkos oro apsaugos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kurios padės spręsti lokalias taršos problemas gyvenamosiose vietovėse ir sustiprins savivaldybių galias įgyvendinant funkcijas aplinkos apsaugos srityje.
nuotrauka
2024-05-17 06:30
Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro pareiškimus dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamaisiais įsakymais, skyrė baudas dėl korupcijos teritorijų planavimo ir statybų valstybinės priežiūros srityse. Kaltais dėl kyšininkavimo pripažinti 2 asmenys, ji...
nuotrauka
2024-05-17 06:14
Aplinkos ministerija kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia derinti Medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijų nustatymo ir priskyrimo šalutiniams produktams tvarkos aprašą. Jame siūloma šalutiniams produktams priskirti visose ūkio šakose, ne tik apdirbam...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos