2023 birželio 2 d. penktadienis, 4:25
Reklama  |  facebook

Uostamiesčio prokuratūra dėl statybų Palangoje, ant jūros kranto, viešojo intereso pažeidimų nenustatė Fotogalerija

2023-03-13 09:21
Klaipėdos apygardos prokuratūra atsisakė taikyti viešojo intereso gynimo priemones dėl statinio Užkanavės g. 31, Palangoje.
nuotrauka
Statybos pajūryje. Nuotrauka iš Palangos mero Šarūno Vaitkaus FB paskyros


Minimos įmonės
Palangos m. savivaldybė,
Statybos inspekcija (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos),
Turto bankas, VĮ,
AAD (Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos),
Šių metų sausio 16 d. Palangos miesto merui viešojoje erdvėje išplatinus pranešimą, kuriame buvo keliamos abejonės dėl statybų teisėtumo ant jūros kranto, Klaipėdos apygardos prokuratūra savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl galimo viešojo intereso pažeidimo.

Tyrimas dėl statinio Palangoje, rašoam Generalinės prokuratūros pranešime, buvo vykdomas trimis aspektais. Visų pirma, buvo siekiama įvertinti pastato pardavimo aukcione teisėtumą. Antra, buvo aiškinamasi, ar teisėtas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sprendimas patvirtinti detalųjį planą, kurio sprendiniais apibrėžtas žemės naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos, ir numatyta joje esantį statinį rekonstruoti į poilsio organizavimo bei aptarnavimo pastatą. Trečia, buvo siekiama nustatyti, ar atliekami statybos darbai tikrai buvo statinio paprastasis remontas, ar rekonstrukcija, kuriai reikalingas statybos leidimas.

Surado klaidą, nurodant pastato plotą

Tyrimo metu išsiaiškinta, kad pastatas – radiotechninis postas, esantis Užkanavės g. 31, Palanga – buvo pastatytas 1968 m. Vėliau, 1998 m., atlikus jo kadastrinius matavimus, Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas 96,41 kv. m ploto statinys. Atliekant tyrimą buvo gauta duomenų, kad 1998 m. inventorinėje byloje buvo klaidingai nurodytas vienos pastato patalpos plotas – minėtame dokumente nurodytas 13,04 kv. m, nors realus patalpos plotas yra apie 42,16 kv. m. Dėl tokios techninės klaidos bendrasis pastato plotas buvo nurodytas 29,12 kv. m mažesnis nei faktinis. Ši aplinkybė buvo nustatyta atlikus naujus kadastrinius matavimus 2023 m. sausio 11 d.

Nekilnojamojo turto registro įstatyme nurodyta, kad visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Šie duomenys nebuvo nuginčyti, 1998 m. kadastrinių duomenų pagrindu registre įregistruotas pastato plotas buvo nurodomas ir 2010 m. Vyriausybės nutarime, kuriuo pastatas perduotas VĮ Turto fondui. Minėtas pastato plotas nebuvo pakeistas nei įtraukus jį į Privatizavimo objektų sąrašą, nei pardavimo fiziniam asmeniui 2011 m. pirkimo-pardavimo sutartimi metu.

Pažymėtina, jog duomenys apie pastato faktinį plotą teoriškai galėjo turėti įtakos nekilnojamojo turto vertintojui vertinat nekilnojamąjį turtą, nustatant aukcione pradinę statinio vertę, kuri galėjo būti nustatyta 10 483 Eur (36 196 lt) didesnė, tačiau pažymėtina ir ši aplinkybė, jog objektas parduotas viešo aukciono dalyviams kainą pakėlus nuo pirminės nustatytos kainos apie 4 kartus.

Prokuroras konstatavo, kad remiantis tyrimo metu surinktais duomenis ir atliktus patikrinimus, įvertinus aukciono metu buvusį teisinį reglamentavimą, teigti, jog aukcionas bei 2011 m. pirkimo-pardavimo sutartis, kuria turtas parduotas fiziniam asmeniui, yra sudaryti pažeidžiant imperatyvias teisės aktų nuostatas, nėra pagrindo.

Pajūrio juostoje nėra kategoriškų statybos draudimų

LR Civiliniame kodekse yra nustatytas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas. Nuo sandorio sudarymo praėjo apie 12 metų, todėl prokuroras, siekdamas užtikrinti teisingą pusiausvyrą (proporcingumą) tarp ginamo (viešojo) ir ribojamo (asmeninio) interesų, vertino šias aplinkybes bei teismų praktiką.

Tyrimo metu nustatyta, kad teritorija, kurioje stovi pastatas, priskiriama Pajūrio juostai, o vadovaujantis Pajūrio juostos įstatymu bei Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialiuoju planu, pastato rekonstrukcija yra galima. Tai nėra teritorija, kurioje galiotų kategoriški draudimai vykdyti statybos darbus. 2015 m. Statybos inspekcijos patvirtintu detaliuoju planu minėtoje teritorijoje numatyta rekonstruoti ten esantį radiotechninio posto pastatą į poilsio organizavimo bei aptarnavimo pastatą. Detaliuoju planu taip pat numatyta ten galima vykdyti veikla – trumpalaikė patalpų nuoma, paplūdimio ir sporto inventoriaus nuoma, sezoninis bistro-baras, dušai ir pan. Tokie detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja šioje teritorijoje esantiems aukštesnės galios teritorijų planavimo dokumentams bei teisės aktams, todėl prokurorui nėra teisinio pagrindo ginčyti patvirtinto dokumento.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą, rašoma pranešime, visuomenės (viešąjį) interesą ginantiems subjektams senaties terminas pareikšti reikalavimus dėl patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, yra 5 metai nuo patvirtinto teritorijų planavimo dokumento įsigaliojimo. Šioje dalyje numatytas 5 metų senaties terminas yra naikinamasis (naikinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga. Naikinamieji terminai negali būti teismo ar kito subjekto atnaujinti), todėl ginčyti pagrindo nėra ir dėl šios įstatyminės nuostatos.

Gali tekti atlyginti žalą už nukastą kopą 

Teisme nuo 2019 m. vyksta ginčas pagal pareiškėjo – minėto pastato savininko – skundą dėl įpareigojimo atsakovę – Palangos miesto savivaldybės administraciją – išduoti specialiuosius reikalavimus pastato rekonstravimo į poilsio paskirties pastatą bei inžinerinių kiemo statinių griovimo Užkanavės g. 31, Palangoje projektui rengti. Šiuo metu byla nagrinėjama Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

Iš prokuratūrai pateiktų duomenų nustatyta, kad vykdomi radiotechninio posto paprastojo remonto darbai. Pabrėžtina, kad, atliekant radiotechninio posto paprastąjį remontą, paprastojo remonto projektas, paprastojo remonto aprašas ir statybą leidžiantis dokumentas neprivalomi. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis 2023 m. sausio 12 d. įregistruota deklaracija apie statybos užbaigimą, kuria užbaigti radiotechninio posto paprastojo remonto darbai. Atlikusi padarytų statybos darbų faktinį patikrinimą Statybos inspekcija pažeidimų nenustatė.

Radiotechninis postas, kuriame atliktas paprastasis remontas, galėtų būti naudojamas kaip poilsio organizavimo bei aptarnavimo objektas tik pakeitus jo paskirtį įstatymo nustatyta tvarka. Statinių naudojimo priežiūrą vykdo savivaldybės. Tai yra savarankiškoji savivaldybių funkcija, todėl pareiga tikrinti, ar pastatas bus naudojamas pagal paskirtį tenka Palangos miesto savivaldybei.

Tyrimo metu Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Kretingos aplinkos apsaugos inspekcija pateikė prokuratūrai informacijos apie ginčo žemės sklype atliktą vertinimą dėl galimai padarytų pažeidimų nukasant kopas. Departamento Klaipėdos valdybos Kretingos aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai nustatė, kad užpilant įsigytu ir atvežtu smėliu valstybiniame žemės sklype buvo sulyginta kopos paviršiaus dalis (pakeistas reljefas) su buvusia natūralia žoline augalija. Taip pat greta esančiame žemės sklype užpilant smėliu sunaikinta / sužalota dalis sklype buvusios natūralios žolinės augalijos. Tokiu būdu buvo pažeistos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo bei Pajūrio juostos įstatymo nuostatos. Dėl nustatytų pažeidimų departamentas imsis priemonių dėl administracinės nuobaudos taikymo atsakingam asmeniui, kuris taip pat turėtų atlyginti aplinkai galimai padarytą žalą, kurią nustatys Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba bei Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas. 
Statybunaujienos.lt
nuotrauka
nuotrauka
nuotrauka
nuotrauka
nuotrauka
nuotrauka
nuotrauka
nuotrauka
Aktualijos

nuotrauka
2023-06-01 14:35
Vakar, gegužės 31 d. pasibaigus kvietimui daugiabučiams atnaujinti, buvo gauta arti 500 paraiškų. Preliminariais skaičiavimais bendra investicijų suma siekia apie 440 mln. eurų.
nuotrauka
2023-06-01 12:01
Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) informuoja apie nuo birželio 1 d. koreguojamus dalies teikiamų paslaugų įkainius. Jie keičiami įvertinus pastarųjų metų pokyčius statybos sektoriuje ir išaugusias sąnaudas gerinant paslaugų kokybę ir prieinamumą.
nuotrauka
2023-06-01 05:56
Šiandien, birželio 1 d., prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas. Į valstybės finansuojamas studijų vietas universitetuose ir kolegijose šiemet numatoma priimti 12,7 tūkst. pirmakursių. Profesinio mokymo įstaigose valstybės finansavimą planuojama ...
nuotrauka
2023-05-31 15:46
Vyriausybė pritarė, kad UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) būtų perduodamas Vilniaus Gedimino technikos universitetui (VILNIUS TECH). Tai sudarys palankias sąlygas VILNIUS TECH studentams ir mokslininkams kartu su bendrovės specialistais vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus, ek...
nuotrauka
2023-05-31 09:55
Po pareigūnų atliktų kratų grindų dangą pardavinėjusios uostamiesčio įmonės akcininkas ir direktorė sulaukė įtarimų dėl mokesčių vengimo ir keletą metų apgaulingai tvarkytos bendrovės finansinės apskaitos. Įtariama, kad asmenys į valstybės biudžetą galėjo nesumokėti beveik 412 tūkst. eurų pridėtinės...
nuotrauka
2023-05-30 14:29
AB Lietuvos automobilių kelių direkcija kreipiasi į projektuotojus, kad rengdami kelių tvarkymo projektus, visais atvejais įvertintų galimybes išsaugoti kuo daugiau medžių, pritaikant kitas inžinerines saugos priemones, kurios apsaugotų eismo dalyvius.
nuotrauka
2023-05-30 09:55
Pagal Darbo kodekso 30 straipsnio 3 dalį darbdavys privalo imtis visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą ar priekabiavimą, suteikti.
nuotrauka
2023-05-30 06:26
Po Europos Komisijos paskelbtos Naujojo Europos bauhauzo iniciatyvos Aplinkos ministerija pradeda skatinti daugiabučių kvartalinę renovaciją. Modernizuojant daugiabučius itin daug dėmesio bus skiriama kvartalo visumai. Planuojama atrinkti iki dešimties Lietuvos savivaldybių, kuriose ši iniciatyva bū...
nuotrauka
2023-05-29 12:56
Pastarojo meto padėtį ir dabartinius iššūkius puikiai apibendrina Europos Sąjungos (ES) ekonomikos komisaro Paolo Gentiloni pareiškimas, kuriame teigiama, kad Rusijos invazija sukelia ne tik neapsakomas kančias ir destrukciją Ukrainoje, bet taip pat trukdo Europos ekonomikos atsigavimui. Karas padid...
nuotrauka
2023-05-29 11:00
Skaitmeninius sprendimus statybos ir gamybos pramonei sėkmingai vysčiusios Lietuvos įmonės sutelkia jėgas naujam etapui prancūzų kapitalo grupėje.
nuotrauka
2023-05-29 06:02
Statybos inžinerijos studentų skaičius per pastaruosius keliolika metų sumažėjo kelis kartus. Lietuvoje inžinerijos studentų – tebestudijuojančių ir jau baigusių – ieško taip pat ir užsienio kompanijos. Ką daryti, kad daugiau moksleivių pasirinktų statybos inžineriją, diskutavo Lietuvos statybininkų...
nuotrauka
2023-05-27 09:24
Vilniaus vystymo kompanija mieste vystomiems projektams rengia atviro projekto konkursus. Projektuotojai kviečiami kurti kokybiškus, šiuolaikines tendencijas atitinkančius bei racionalių sprendimų pastatus. Šiuos konkursus vertina kompetentingi komisijos nariai, kurių atranką skelbia Vilniaus vystym...
nuotrauka
2023-05-26 09:27
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija papildomai skirs 3 mln. eurų jaunoms šeimoms finansinei paskatai pirmajam būstui įsigyti. Šių lėšų turėtų pakakti daugiau kaip 200 jaunų šeimų, kurios laukia pažymos, patvirtinančios jų teisę į finansinę paskatą. Daugiau lėšų jaunoms šeimoms finansinei paskat...
nuotrauka
2023-05-26 06:10
Valstybės kontrolėje gegužės 24-25 d. vyko „Rail Baltica“ projekto stebėsenos darbo grupės susitikimas. Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) atstovai ir stebėsenos grupės nariai diskutavo apie projekto pažangą tiek tarptautiniu, tiek Lietuvos mastu, jo rizikas, būsima...
nuotrauka
2023-05-25 11:20
Gegužės 25 d. darbą pradeda Panevėžio mokymo centro direktoriumi išrinktas Donatas Bakšys. Naujasis profesinės mokyklos vadovas konkurso būdu paskirtas penkerių metų kadencijai.
nuotrauka
2023-05-25 06:28
Turto bankas skelbs išskirtinį aukcioną – bus siūloma įsigyti buvusios sovietinės armijos priešlėktuvinės gynybos dalinio teritoriją, iš viso 20 ha žemės sklypą Kalnėnuose, Vilniuje. Pradinė sklypo kaina – 15 mln. eurų. Sostinės Kalnėnų bendruomenei tai taip pat gera žinia – numatyta daugiau nei 4 h...
nuotrauka
2023-05-25 06:04
Netoli Šakių, Lietuvos pietvakariuose, netrukus įsikurs vėjo jėgainių parkas, kuriame bus pastatytos keturios 4,5 MW galios vėjo jėgainės. Prie šio projekto finansavimo prisidėjo ir Šiaulių bankas, kuris suteikė 25 mln. eurų paskolą vėjo jėgainių parko įkūrimui.
nuotrauka
2023-05-25 05:56
Aplinkos ministras patvirtino atnaujintą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, kuriuo detalizuojama poveikio aplinkai vertinimo proceso eiga ir visuomenės dalyvavimo šiame procese reikalavimai. Apraše nuosekliai išdėstyti poveikio aplinkai vertinimo dokumentų viešini...
nuotrauka
2023-05-24 15:46
Vilniuje tūkstančiui gyventojų tenka daugiau nei 400 automobilių, rodo Lietuvos statistikos departamento duomenys. Tai ketvirtadaliu daugiau nei Londone ar Berlyne. Nenuostabu, kad tokia situacija mieste kelia automobilių parkavimo keblumų. Savivaldybės atstovai ir nekilnojamojo turto plėtotojai pas...
nuotrauka
2023-05-24 15:39
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas šiandien, gegužės 24 d., susitiko su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku ir Vilniaus miesto vyriausiuoju architektu Mindaugu Pakalniu ir aptarė, kokių teisinių pakeitimų reikia imtis, kad būtų užkardytas savavališkas vertingų medžių kirtimas miestuose.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos