2020 gegužės 28 d. ketvirtadienis, 7:12
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Lobizmas ES institucijose – pamatinis akmuo, o kaip Lietuvoje?

2019-05-27 10:45
Įkaitusiame mūsų šalies rinkimų kontekste „lobizmo“ sąvoka įgyja dar labiau toksišką krūvį. Lietuvoje, kur lobizmas dažnai suvokiamas vienpusiškai ir neigiamai, apsunkinamas įvairių intereso grupių, o ypač verslo bendruomenės dialogas su politikais. Skaidrumo bei atvirumo klausimai nuolat keliami ir rinkimų nuotaikomis šiuo metu gyvenančiame Briuselyje, tačiau ES institucijos išlieka nepalyginamai atviresnės dialogui. Kodėl jų pastangos stiprinti skaidrumą, sėkmingesnės ir ką iš to pasimokę laimėtume?
nuotrauka
Vidmantas JANULEVIČIUS, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas


Dialogas yra vertinamas, o reguliarus dialogas – dar labiau

„Susitikimai su interesų grupių atstovais įvairiais viešosios politikos klausimais yra natūrali Europos Komisijos kasdienybė. Kaip dar Europos Komisija, būdama pagrindinė teisės aktų iniciatorė, galėtų užtikrinti, kad jos pasiūlymai yra veiksmingi, išmintingi ir atspindi visų nuomonių pusiausvyrą? Ar kritikai tikrai norėtų, kad Europos Komisija būtų uždara ir priiminėtų milijonams žmonių įtaką darančius sprendimus, neįvertinusi neigiamų padarinių?“ Tai – Europos Komisijos vicepirmininko Marošo Šefčovičiaus žodžiai, puikiai atspindintys ES institucijų požiūrį. Iš lobistų tikimasi konkrečios, patikimos informacijos, kūrybiškų, ekonomiškai pagrįstų sprendimų, kurie pagerintų priimamus sprendimus.

Galvojant pragmatiškai – kiekviena institucija (ar ES, ar vyriausybės), inicijuodama teisės aktą, nori, kad jis būtų sėkmingas, atspindėtų daugelio interesus, ir kurtų pridėtinę vertę. Dėl šios priežasties, konsultavimasis su socialinėmis, verslo ir kitomis grupėmis pačiame ankstyviausiame etape yra būtinas. Tokiu būdu sumažinamos visos rizikos, kurios gali iškilti svarstant teisės akto projektą vėlesnėse stadijose. Kitaip tariant – tai yra investicija į teisės akto sėkmę.

Tikslas – skaidrumas ir atvirumas, o ne „lobistų sukontroliavimas“

Įsijungę Briuselyje itin populiarų socialinį tinklą „Twitter“, įsitikinsite, kad didžioji dalis komisarų, Europos komisijos generalinių direktorių ir Europos Parlamento narių kiekvieną dieną po 3-4 kartus skelbia nuotraukas ir žinutes: su kuo ir kokiais klausimais jie susitinka. Sekėjai sužino, ar tai buvo susitikimas su profesionaliais konsultantais ir teisės kontorų atstovais, ar verslo, profsąjungų organizacijos, įmonių lobistais, NVO, think-tank‘ų ir tyrimų institutų, religinių grupių atstovais ir t.t.

Tokie susitikimai nėra reguliuojami teisės aktais, daugiau tarpinstituciniais susitarimais. Briuselyje veikia pasirinktas „švelnus“ reguliavimo modelis – visa ko ašis šiame ilgalaikiu pasitikėjimu grįstame modelyje yra ES Skaidrumo registras, kuriame registruojasi išskirtinai juridiniai asmenys.

ES Skaidrumo registras – labai nesudėtinga, tačiau realiai veikianti švelniojo reguliavimo priemonė, leidžianti tiek piliečiams, tiek skirtingų grupių atstovams ir įstatymų priėmėjams matyti, kas daro įtaką, kokiais klausimais, kiek proporcinga jų finansinė galia ir t.t. Svarbu tai, kad interesų atstovams nereikia deklaruoti susitikimų – kitaip tariant, našta yra subalansuojama tarp interesantų ir sprendimų priėmėjų. Komisarai, jų kabinetų nariai ir Komisijos generaliniai direktoriai susitikimus privalo deklaruoti nuo 2014-2015 m., o Europos Parlamento komitetų vadovai ir pranešėjai – nuo šių metų vasario. Susitikimų deklaravimas vis labiau prigyja ir tampa netgi tam tikra pareigūnų reputacijos išraiška.

Prasminių akcentų svarba

Kitas labai svarbus dalykas yra tai, kad šis registras nekabina jokių etikečių. Vien nuo užsiregistravimo Skaidrumo registre netampama „lobistu“. Siekiama sudaryti vienodas galimybes visiems interesams ir nebandoma dirbtinai kurti skirties tarp „blogojo lobisto“ ar „gerojo lobisto“ (pvz. asocijuoto verslo struktūra vs. NVO).

Sąvokos ir apibrėžimai yra svarbūs, ypač Lietuvoje kur „lobizmas“ yra stigmatizuotas ir ši tema yra nepatogi. Mes galime žvalgytis į JAV ar kitas Vakarų šalis, kur „lobizmo“ terminas yra labai prigijęs, tačiau mūsų visuomenėje jautrumas šiai sąvokai apibrėžia mūsų realybę, konstruoja vaizdinius ir stumia prie konkrečių išvadų. Tikiu, kad net ir ES atveju buvo neatsitiktinai nuspręsta registrą pavadinti būtent „skaidrumo“, o ne „lobizmo registru“.

ES Skaidrumo registre užsiregistravusios asocijuotos verslo struktūros yra traktuojamos kaip reprezentatyvūs veikėjai, atstovaujantys bendrąjį savo narių interesą. Laikoma, kad tokia organizacija geba generuoti kokybišką bendrą ar situaciją tam tikroje šakoje atspindinčią informaciją.

Pavyzdys – visoms ES šalių pramonininkų konfederacijoms (tarp jų ir Lietuvos) atstovaujanti organizacija „BusinenessEurope“. Joje dirba apie 50 ekspertų, generuojančių milžinišką kiekį informacijos. Europos Komisija labai vertina šios organizacijos rekomendacijas ir susitikimus su jos atstovais, nes jie atspindi tam tikrą nagrinėjamų klausimų vidurkį – tiek geografinio subalansavimo, tiek kt. atžvilgiais. Komisija supranta, kad tokia informacija padės geriau atskleisti problemas, kurios galbūt nebuvo įvertintos parengiamuosiuose etapuose.

Trukdis sprendimų kokybei ir dirva populizmui

Toks skaidrumo modelis pasirinktas apgalvojus, kad sudėtingesnė reguliavimo sistema galėtų kelti įgyvendinimo ir priežiūros problemas bei galėtų apsunkinti dalyvavimo galimybes įvairioms grupėms. Šis reguliavimas neužkrauna naštos nei interesų grupėms, nei institucijoms. Dėl to sudaro geras sąlygas bendrauti ir prisidėti prie sprendimų priėmimo kokybės.

Politinis procesas ir viešosios politikos formavimas turi būti suprantami kaip labai kompleksiški. Vadovaudamiesi „simplistic“ požiūriu šiuo atveju iškart pakliūvame į „populistic“ spąstus. Politinis procesas negali būti redukuojamas vien tik į korupciją ar į korupcinę riziką, vien į interesų grupių primetamą poveikį. Čia veikia partijos, ideologijos, sprendimų priėmimų viražai – visa tai reikia aiškiai pristatyti piliečiams. O būtent šis edukacinis tikslas yra prarandamas, kai viską beatodairiškai suvedame į vieną sprendimą ar dar blogiau – vieną etiketę (t. y. „lobizmas=korupcija”).

Didelė supaprastinto požiūrio į lobizmo reguliavimą grėsmė yra ta, kad ji gali paversti institucijas pakankamai uždaromis. Kitaip tariant, pačios institucijos neturi užtektinai informacijos resursų ir neturi išminties monopolio. Joms reikia palaikyti ryšį su atskiromis socialinėmis grupėmis tam, kad galėtų priimti išmintingus ir su socialine bei ekonomine realybe nesikertančius sprendimus.

Jei pareigūnai bijos konsultuotis, surinkti įvairių sričių ekspertus ir pabandyti išsiaiškinti problemas ir galimas rizikas, tai, tikėtina, atsilieps sprendimų kokybei. Europos institucijose – Komisijoje ir Parlamente – to siekiama išvengti. Juk kur kas geriau aptarti įgyvendinamos politikos viziją, išdiskutuoti sprendimus ir taip išvengti paprasčiausiai dar viena popierių krūva virstančio teisės akto. Rašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Komentaras

nuotrauka
2020-05-27 09:48
Šiandien neįsivaizduojame kasdienio gyvenimo be technologinių ar inovatyvių sprendimų. Pokyčių ir naujovių nuolat tikimasi visur, ne išimtis ir statybos sektorius, kur kiekvienais metais juntami vis didesni technologiniai perversmai. Vis dažniau pradedama galvoti ne tik kaip statyti lengviau, bet ir...
nuotrauka
2020-05-26 07:50
Jau keletas savaičių praėjo nuo paskelbtos dar vienos priemonės verslui – dalinio nuomos mokesčio kompensavimo labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms. Komercinių patalpų nuomotojai ir šio verslo vystytojai bei nuomininkai jau seniai laukė šios priemonėmis. Tiesa, buvo daug diskutuojama vieša...
nuotrauka
2020-05-22 08:26
Europos Sąjunga iškėlė tikslą iki 2050 metų pereiti prie klimatui neutralaus ekonomikos modelio. „Prie šio perėjimo prisidės visi ekonomikos sektoriai, tad kaip niekad svarbu užtikrinti darnų jų vystymą, tarpusavio integraciją ir koordinuotą valdymą. Dujų, šilumos, elektros, transporto, pramonės, mi...
nuotrauka
2020-05-21 12:55
Valstybių, taip pat – ir Lietuvos, ekonomikas suparalyžiavusią Covid-19 ligos pandemiją, tapo madinga lyginti su 2008-ųjų krize. Kaip rodo įvairios analizės, kai kurioms ūkio šakoms padaryta žala iš tiesų prilygsta arba netgi pranoksta žalą, kurią nulėmė prieš 12 metų užfiksuoti įvykiai.
nuotrauka
2020-05-19 08:28
Karantino metu statybos nebuvo draudžiamos, o statybininkai nestovėjo priekinėje nuo pandemijos nukentėjusiųjų linijoje, tačiau šiandien jau matome, kad po truputį stoja visų statybos sektoriaus įmonių veikla. Nedarbo lygis šiame sektoriuje pakilo net iki 12%, kai tuo tarpu paslaugų sektoriuje šis r...
nuotrauka
2020-05-18 11:10
Dėl COVID-19 pandemijos ypač nukenčia smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonės, kurios sprendžia klausimą – kaip išgyventi sustojus ekonomikos varikliui. SVV įmonės yra pažeidžiamos, nes daugelis jų neturi sukaupusios rezervų juodai dienai. Net trumpalaikis pajamų sumažėjimas joms gali būti lemting...
nuotrauka
2020-05-12 10:36
Balandį gyventojų nuomonė dėl būsto kainų pokyčių per artimiausius dvylika mėnesių pakito nedaug. SEB banko užsakymu balandžio 28–30 dienomis atlikta gyventojų apklausa parodė, kad 23 proc. apklaustųjų tikisi, jog būstas brangs, 39 proc. mano, kad pigs, o 16 proc. galvoja, kad kaina liks panaši. Kov...
nuotrauka
2020-04-30 20:44
Seime karantino metu buvo priimti Darbo kodekso pakeitimai, įpareigojantys darbdavius per vieną darbo dieną nuo prastovos paskelbimo informuoti apie tai Valstybinę darbo inspekciją (VDI). Nors prastovų paskelbimas buvo pakankamai reglamentuotas ir prieš karantiną, kyla klausimas, kodėl darbuotojus i...
nuotrauka
2020-04-27 10:17
Milijardo eurų likvidumo pagalba – toks ekonomikos skatinimo paketas prieš savaitę buvo pasiūlytas finansinių sunkumų dėl koronaviruso protrūkio patiriantiems būsto, lizingo ir vartojimo paskolų turėtojams, kai Lietuvos komerciniai bankai pasirašė moratoriumą dėl laikino kredito įsipareigojimų atidė...
nuotrauka
2020-04-24 08:18
„Milsos“ įmonių grupės bendrovių veikla yra priklausoma nuo sezono. Šiemet darbų sezono pradžia sutapo su karantino dėl koronaviruso grėsmės paskelbimu. Vykdome įprastą tokiam metui gamybinę veiklą, pasitelkdami kai kurias neįprastas – apsaugos nuo koronaviruso – priemones. Darbas organizuojamas mak...
nuotrauka
2020-04-23 11:07
Dėl karantino didelė dalis darbuotojų šiuo metu dirba nuotoliniu būdu namuose, visos statybvietės yra aprūpintos būtinomis darbuotojų apsaugos ir dezinfekcinėmis priemonėms, pirštinėmis ir kaukėmis, išsaugojome absoliučiai visus kompanijos darbuotojus.
nuotrauka
2020-04-22 09:58
Karantinas „Švykų“ veiklos nesustabdė, tačiau didžioji dalis įmonės administracijos darbuotojų dirba nuotoliniu būdu – iš namų.
nuotrauka
2020-04-20 15:06
Po ilgų darbo energetikos srityje metų susidūrimas su kai kurių asmenų kompetencijos trūkumu nustoja stebinti. Tačiau 2020 m. sausio 22 d. paviešintam LRT tyrimui „Icor“ ir „Veolia“ Šimašiui po Vilniumi pakasė brangų rusišką standartą“ visgi pavyko nustebinti ir mane.
nuotrauka
2020-04-20 08:38
Vyriausybės šiuo metu siūloma 100 mln. Eur vertės nekilnojamojo turto (NT) nuomos kompensavimo priemonė prilygintina subsidijai išskirtinai vieno sektoriaus įmonėms – komercinio NT, t. y. daugiausia biurų ir prekybos centrų, savininkams. Tai reiškia, kad tiesioginiai tokios valstybės paramos gavėjai...
nuotrauka
2020-04-17 13:08
Kasdien stebime, kaip stoja ekonomika, krenta pramonės, prekybos, gamybos ir visų kitų sričių rodikliai, drastiškai mažėja vartojimas, dalis įmonių vis labiau balansuoja ant nemokumo slenksčio, o darbo vietų kasdien netenka tūkstančiai žmonių. Šiandien didžiulį nerimą kelią tai, jog šiuo metu Lietuv...
nuotrauka
2020-04-16 08:15
Lietuvos Respublikos Finansų ministerija ir Vyriausybė balandžio 9 dieną parengė įstatymo projektą, keičiantį esamo juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymą. Naujasis reguliavimas yra nukreiptas į verslą, patyrusį finansinių sunkumų dėl koronaviruso sukelto veiklos ribojimo šalyje.
nuotrauka
2020-04-14 07:27
Vos prieš mėnesį ar du kalbėjome apie dirbtinio intelekto amžių, komunikacijos įgūdžių, kurie taps kertiniais bei technologijas, kurios keis komunikaciją, svarbą. Dar daugiau, didžiąją pastarojo dešimtmečio dalį praleidome norėdami rasti sprendimus, kurie leistų tobulinti ar atvertų naujas galimybes...
nuotrauka
2020-04-09 10:41
Visame pasaulyje valdžios institucijos mobilizuojasi kovai su koronavirusu. COVID-19 – naujos formos sukrėtimas. Dabartiniams sunkumams įveikti anksčiau naudotos taisyklės netinka. Mums reikalingos politikos priemonės, skirtos padėti labiausiai kenčiantiems šioje krizėje. Šiandien tai įmonės ir šeim...
nuotrauka
2020-04-08 11:51
Pastarojo laiko realijos daugeliui iš mūsų primena „šoko terapiją“. Nori nenori tenka keisti įprastą gyvenimo ritmą, sustoti ir kuriam laikui kažko atsisakyti. Kita vertus, nėra to blogo, kas neišeitų į gera – asmeninių finansų valdymo prasme tai unikali proga išgryninti ir permąstyti ne tik savo ve...
nuotrauka
2020-04-08 08:18
Kaip valstybės institucijos užtikrins įgyvendinimą ir priežiūrą? Kas svarbu darbuotojams, darbdaviams bei savarankiškai dirbantiems?

Statybunaujienos.lt » Komentaras

nuotrauka

„Išjungti“ žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pastaruoju metu tam tikrais daiktais išmokome naudotis „be rankų“. Durų rankeną įmanoma nuspausti alkūne taip pat lengvai kaip ir įjungti šviesą, o pirkinių krepšelį prekybos centre – suimti...