2019 rugpjūčio 19 d. pirmadienis, 11:34
Reklama  |  El. paštas  |  facebook

Naudinga žinoti. Kaip atpažinti nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas?

2019-07-30 14:26
Prieš pasirašydami sutartį su pardavėju ar paslaugos teikėju paprastai stengiamės nuodugniai perskaityti sudaromos sutarties sąlygas, įvertinti nustatytus terminus bei numatytus šalių įsipareigojimus. Toks atsargumas visiškai pagrįstas, juk vadovaujantis Civiliniu kodeksu „teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią“. Tačiau derėtų nepamiršti, kad vartojimo sutarties sąlygos visais atvejais privalo būti sąžiningos vartotojo atžvilgiu.
nuotrauka
Asociatyvi portalo Statybunaujienos.lt iliustr.


Minimos įmonės
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT),

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pristato dažniausiai praktikoje pasitaikančias nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas, kurias laiku pastebėjus ne tik užtikrinsite, kad jūsų teisės nebūtų pažeistos, bet ir išvengsite galimų ginčų su pardavėju ar paslaugos teikėju.

Verslininko atsakomybės už žalą panaikinimas arba apribojimas

Vartojimo sutarties sąlyga laikoma nesąžininga, jeigu ja panaikinama arba apribojama verslininko civilinė atsakomybė už žalą, padarytą dėl vartotojo gyvybės atėmimo, sveikatos sužalojimo ar vartotojo turto sugadinimo, tokių sąlygų pavyzdžiai:

„Bendrovė negali būti atsakinga už bet kokį kūno sužalojimą arba už bet kokį pažeidimą, atsiradusį variklyje ar automobilyje dėl netvarkingo turbokompresoriaus ir/ar komponentų“.

„Jei bagažui (pvz.: kelioniniam krepšiui arba lagaminui patalpintam į bagažo skyrių) buvo padaryta žala dėl firmos kaltės, kompensuojama iki 200 EUR žalos vertės arba atitinkama suma vietine valiuta. Didesnį nei 200 EUR vertės nuostolį kompensuoja draudimo kompanija, jei Keleivis yra sudaręs draudimo sutartį“.

Neproporcingai didelė vartotojo atsakomybė

Nesąžininga laikoma ir tokia sutarties sąlyga, kuri numato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, pavyzdžiui:

„Užsakymo atšaukimo bauda – 50 % nuo užsakymo sumos“.

„Jeigu klientas įsigijo Metinį abonementą su vienkartiniu abonementinio mokesčio apmokėjimu iš karto už visą Metinio abonemento galiojimo laikotarpį, klientas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį nenurodydamas nutraukimo priežasčių, informavęs apie tai įmonę. Tokiu atveju sutartis laikoma nutraukta tuo momentu, kai įmonė gauna iš kliento pranešimą apie sutarties nutraukimą. Abonementinio mokesčio suma už likusį nepanaudotą abonemento galiojimo laikotarpį pasibaigus sutarties galiojimui negrąžinama ir įmonė laiko ją kaip kompensaciją už nuostolius, sukeltus įmonei dėl išankstinio sutarties nutraukimo kliento iniciatyva“.

Neaptarti vartotojo įpareigojimai

Jei sutartyje įtvirtintos sąlygos, su kuriomis vartotojas neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo (nebuvo pateiktos sutartyje numatytos instrukcijos, vidaus taisyklės ir pan., tačiau vartotojas sutartimi įpareigojamas jų laikytis), tokios sąlygos taip pat laikytinos nesąžiningomis, pavyzdžiui:

„Užsakovas užtikrina, kad asmenys, kurie naudojasi signalizacijos sistema, laikysis signalizacijos sistemos eksploatavimo instrukcijų <...>“.

„Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jei abonentas nevykdo esminių šios sutarties sąlygų arba nesilaiko bendrovės vartotojo taisyklių“.

„Lankytojas, būdamas pramogų centre ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, įsipareigoja besąlygiškai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ar nurodymų. <...> taisyklių sąrašas nėra išsamus ir baigtinis <...>. Operatorius turi teisę už šių taisyklių nesilaikymą savo nuožiūra skirti lankytojui 30 (trisdešimties) eurų baudą“.

Vienašališkas sutarties sąlygų keitimas

Būtina atminti, kad verslininkas negali vienašališkai, be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo, keisti sutarties sąlygų. Tokios sąlygos būtų laikomos nesąžiningomis, pavyzdžiui:

„Bendrovė pasilieka teisę keisti, taisyti ar pildyti pasiūlymų sąlygas be išankstinio perspėjimo“.

„Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo keisti šias taisykles, teikiamų paslaugų sąrašą ir jų kainas“.

Sutartyje įtvirtinamas automatinis vartotojo sutikimas

Vartojimo sutarčių sąlygos, kuriose įtvirtinamas automatinis vartotojo sutikimas, kuris nėra išreiškiamas aktyviais vartotojo veiksmais, laikomos nesąžiningomis. Tokių sąlygų pavyzdžiai:

„Sudarydamas sutartį klientas duoda savo sutikimą naudoti ir apdoroti kliento nurodytus mokėjimo kortelės duomenis (įskaitant mokėjimo kortelės numerį ir tipą, jos galiojimo laiką, CVV / CVC kodą) <...>“.

„Lankytojai, nepilnamečių asmenų tėvai ir globėjai, įsigydami bilietus ir (ar) įeidami (patekdami) į pramogų centro patalpas, suteikia leidimą operatoriui fotografuoti save ir nepilnamečius asmenis ir sutinka, kad operatoriaus padarytos nuotraukos būtų viešai skelbiamos interneto svetainėje“.
Dar vienas nesąžiningos vartojimo sutarties sąlygos požymis – vartotojo galimybės ginti savo pažeistas teises apribojimas. Jei verslininkas sutarties sąlygose panaikina arba suvaržo jūsų teisę pareikšti ieškinį arba pasinaudoti kitais jūsų pažeistų teisių gynimo būdais – tokia sutarties sąlyga yra nesąžininga. Verslininkas negali jums perkelti įrodinėjimo pareigos, reikalauti perduoti spręsti ginčą tik arbitražui, nustatyti išimtinį teritorinį teismingumą spręsti ginčą tik verslininko buveinės vietos teisme ir pan.

Būtina pažymėti, kad kiekvienu atveju vartojimo sutarties sąlygos nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu vertinamos sistemiškai, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, o ne pateiktas atskiras sutarties sąlygas, todėl sudarydami sutartis visada atidžiai perskaitykite visas sąlygas, o jeigu visgi turite pagrįstų įtarimų, kad su jumis sudarytos vartojimo sutarties sąlygos gali būti nesąžiningos, galite kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl sutarties sąlygų įvertinimo. Kartu su prašymu būtina pateikti vartojimo sutarties kopiją.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija
Statybunaujienos.lt
Žymės  SutartysRašyti komentarą:
Vardas:

Tekstas:

Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.


Aktualijos

nuotrauka
2019-08-16 10:44
Lietuvoje daugėja atvejų, kai būsto nuomininkai ir savininkai savo santykius įtvirtina Nekilnojamojo turto registre (NTR) įregistruodami faktą apie sudarytą būsto nuomos sutartį. Šį registrą tvarkantis Registrų centras ne tik pastebi augančius įregistruojamų sutarčių skaičius, tačiau artėjant rudeni...
nuotrauka
2019-08-16 10:33
Įmonių vagystės, kai prisidengiant kitais asmenimis ir pateikus suklastotus dokumentus bandoma perimti įmonės akcijas ir valdymą, taip sukeliant nuostolių tikriesiems įmonės savininkams, nuo šių metų tapo pagrindiniu Registrų centro prevencinio darbo taikiniu. Sustiprinus pajėgas siekiama visiškai e...
nuotrauka
2019-08-16 07:55
Šiaulių miesto savivaldybėje pristatyta iniciatyva surengti laisvą Prisikėlimo aikštėje numatomo statyti paminklo „Tautos Laisvei“ idėjų konkursą. Siūlymus teikti gali ne tik architektai, menininkai ar dizaineriai, bet ir visi bendruomenės atstovai.
nuotrauka
2019-08-16 07:31
Lietuvos aukščiausiasis teismas paskelbė, kad atsisako priimti nagrinėti UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“ skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės sprendimo pašalinti bendrovę iš Daugiafunkcio komplekso koncesijos konkurso.
nuotrauka
2019-08-14 11:10
Rugsėjo 6 d. Klaipėdoje įvyks jau tradicine tapusi Statybininkų dienos šventė, kurią organizuoja Lietuvos statybininkų asociacija (LSA).
nuotrauka
2019-08-14 10:00,      papildyta 2019-08-14 11:52, Papildyta „YIT Lietuva“ komentaru
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (Kelių direkcijos) tęsiamas kelių kokybės auditas atskleidžia vis naujas kai kurių rangovų piktnaudžiavimo detales.
nuotrauka
2019-08-14 09:41
2019 m. antrąjį ketvirtį šalyje, paskelbė Statistikos departamentas, atlikta statybos darbų už 874,1 mln. EUR to meto kainomis. Tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 2,4 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei pirmąjį ketvirtį (nepašalinus – 61,2 proc. daugiau).
nuotrauka
2019-08-14 09:19
2019 m. antrąjį ketvirtį baigti statyti 1 836 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 10,6 proc. daugiau nei 2018 m. atitinkamą ketvirtį.
nuotrauka
2019-08-13 10:44
Kaip praneša Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 82 straipsnio 8 dalimi „Centrinė perkančioji organizacija ketvirčiui pasibaigus per 5 darbo dienas privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai informaciją apie perkančiųjų organizacij...
nuotrauka
2019-08-12 16:41
Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (KN), naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorė, kartu su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (KVJUD), pasirašė trišalę sutartį dėl „Klaipėdos naftos“ valdomos krantinės Nr. 1 rekonstrukcijos darbų su viešojo konkurso laimėtojais. 22,...
nuotrauka
2019-08-12 14:56
Šiaulių apskrities Jungtinio operacijų centro (toliau – JOC), kuris telkia 11 įvairių žinybų atstovus, pirmojo pusmečio veiklos rezultatai aptarti Šauliuose.
nuotrauka
2019-08-12 14:36
Sostinė šiuo metu įgyvendina ambicingą paviršinių nuotekų sistemų tvarkymo projektą, kurio metu bus rekonstruotas T. Narbuto-Saltoniškių gatvių paviršinių nuotekų kolektorius. T. Narbuto gatvė yra svarbi transporto arterija, su centrine miesto dalimi jungianti kelis rajonus. Naujojo kolektoriaus tra...
nuotrauka
2019-08-12 11:59
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2019 metų liepos mėnesio reikšmė išaugo 0,8%. Bendras butų kainų lygis Lietuvos didmiesčiuose per pastaruosius 12 mėnes...
nuotrauka
2019-08-12 09:27
Europos Komisija atkreipė dėmesį, kad tiekėjams iš trečiųjų šalių turi būti taikomi tokie patys reikalavimai ir standartai, kaip ir tiekėjams iš ES šalių, kad pastarieji neatsidurtų nepalankesnėje padėtyje.
nuotrauka
2019-08-12 09:19
Lietuvoje veiklą stabdančio „Barclays“ logotipo ant 12-os aukštų „Green Hall 1“ pastato nebeliko jau prieš savaitę. Sostinės akcentas, miestiečių iki šiol simboliškai „susitikime prie Barclays“ vadinta vieta bevardė neliks – iškilus trečiajam išskirtinio komplekso biurų pastatui, SBA grupės nekilnoj...
nuotrauka
2019-08-09 10:49
Per praėjusią parą ugniagesiai gelbėtojai nuo važiuojamosios kelių dalies 25 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių.
nuotrauka
2019-08-08 15:22
Lietuvoje jau antrus metus iš eilės laiku sėkmingai baigtas ženklinimas didžiausio intensyvumo –magistraliniuose keliuose, jungiančiuose didžiausius miestus. Paženklinti 1750 km – kaip atstumas nuo Vilniaus iki Briuselio. Darbus pagrindiniuose keliuose labai svarbu užbaigti iki rudens, kai dėl oro s...
nuotrauka
2019-08-07 15:17
Finansų ministerija Vyriausybei pristatė praėjusių metų (2018 m.) valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą, kurią parengė VĮ Turto bankas. Pernai VĮ Turto bankui centralizuotai valdyti perduota 258,8 tūkst. kv. metrų administracinės paskirties ne...
nuotrauka
2019-08-07 14:05
4 iš 10-ies didelių ir vidutinių Lietuvos verslo įmonių nurodo, kad kilus teisiniams klausimams ar problemoms, jas sprendžia savo jėgomis. Kreiptis į išorinius teisės specialistus bendrovės labiausiai vengia dėl aukštos kainos – kad verslo teisės paslaugos brangios, mano pusė apklausoje dalyvavusių ...
nuotrauka
2019-08-07 10:09
Konkurenciją ribojančius susitarimus sudariusios įmonės rizikuoja būti nubaustos solidžiomis baudomis. Konkurencijos taryba primena, kad informaciją apie pažeidimą suteikusios bendrovės gali sumažinti gresiančių sankcijų naštą arba visiškai jų išvengti. Prisipažinusios kartelio dalyvės gali išvengti...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos

nuotrauka

Naujos CAT® technikos paklausa Baltijos šalyse didėja

Š. m. gegužės mėn. vyko statybinės technikos šventė „Caterpillar Roadshow“, kurios metu visiems besidomintiems statybinės technikos naujovėmis buvo pademonstruotos pažangiausios „Cat“ prekės...