2023 balandžio 2 d. sekmadienis, 15:16
Reklama  |  facebook

Garantiniu laikotarpiu atsiradę defektai ir jų sukelti nuostoliai – ne visada rangovo problema

2022-10-05 09:06
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2022 m. rugsėjo 28 d. kasacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje sprendė klausimus, susijusius su garantiniu laikotarpiu atsiradusiais defektais, užsakovo dėl to patirtais nuostoliais ir jų atlyginimu. Iš pažiūros eilinis rangos ginčas turėjo tokią baigtį, kurios nei rangovas, nei užsakovas galimai nesitikėjo.
nuotrauka
Karolis MERKEVIČIUS, advokatų kontoros „Glimstedt“ vyresnysis teisininkas, advokatas


Minimos įmonės
Glimstedt, UAB
Nurodytu atveju šalys sudarė rangos sutartį, kuria rangovas įsipareigojo pagal užsakovo užsakymą ir rangovo pasiūlymą, suderintas sąlygas savo jėgomis ir priemonėmis atlikti plieninių laikančiųjų konstrukcijų dažymo darbus – nudažyti jas priešgaisriniais dažais. Užsakovas rangovo atliktus darbus priėmė ir už darbus sumokėjo. Rangovas gaminiams ir darbams suteikė 5 metų garantiją. Garantinio termino laikotarpiu nuo metalinių konstrukcijų atsilupo ir atšoko priešgaisriniai dažai, to šalys byloje neginčijo, tačiau nesutarė dėl to, kuri iš šalių yra atsakinga dėl nustatytų trūkumų.

Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad rangovas netinkamai atliko užsakovo užsakytus plieninių laikančiųjų konstrukcijų dažymo darbus, todėl sumažino sutarties kainą iki 0 Eur – priteisė užsakovui iš rangovo užsakovo sumokėtus už dažymo darbus pinigus ir patirtų nuostolių, šalinant netinkamai atliktų dažymo darbų rezultatą, atlyginimą. Apeliacinės instancijos teismas nusprendė priešingai, t. y. kad byloje nėra pakankamai objektyvių įrodymų, patvirtinančių rangovo netinkamai atliktus dažymo darbus, konstatavo paties užsakovo atsakomybę nukrypus nuo patalpų laikymo sąlygų rangovui atlikus dažymo darbus. LAT šiame ginče teko sudėlioti galutinius taškus.

Pirma, LAT konstatavo, kad užsakovui reiškiant reikalavimą sumažinti darbų kainą (nagrinėjamu atveju iki 0 Eur) tenka pareiga įrodyti tik defektų faktą, o rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti, kad jie atsirado dėl netinkamo objekto naudojimo. LAT vertinimu, nagrinėjamu atveju rangovas tokių aplinkybių neįrodė, todėl užsakovas įgijo teisę atgauti visus už atliktus darbus sumokėtus pinigus.

Antra, analizuojamu atveju taip pat buvo pareikštas užsakovo reikalavimas dėl nuostolių (defektų šalinimo išlaidų) atlyginimo. Verslininko sutartinė atsakomybė atsiranda be kaltės, todėl, esant reikalavimui taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, teismas turi nustatyti tik tris atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį. Nagrinėjamu atveju LAT konstatavo, kad rangovas nesilaikė dažymo darbų atlikimo technologijos ir tai turėjo įtakos plieninių konstrukcijų priešgaisrinių dažų dangos kokybei, darbų rezultatas negalėjo būti naudojamas pagal normalią paskirtį, todėl užsakovas turi teisę taikyti rangovui sutartinę atsakomybę dėl netinkamai atliktų dažymo darbų ir reikalauti iš rangovo atlyginti defektų šalinimo išlaidas.

Galima pamanyti, kad viskas pasakyta ir šalių ginčas turėtų baigtis, tačiau čia tik prasideda įdomioji ginčo dalis.

LAT, remdamasis bylos medžiaga, konstatavo, jog užsakovo samdytas statybos techninis prižiūrėtojas, nustatęs, kad rangovas dažymo darbus atlieka netinkamomis oro sąlygomis, turėjo informuoti apie tai užsakovą bei rangovą ir matydamas, kad pastarasis toliau vykdo dažymo darbus, turėjo juos sustabdyti, nurodyti apie tai statybos darbų žurnale, nepriimti atliktų darbų. Tačiau statybos techninis prižiūrėtojas nurodytų pareigų neatliko. Atsižvelgdamas į tai LAT priėjo prie išvados, kad statybos techninio prižiūrėtojo neveikimas yra vertinamas kaip atliktas paties užsakovo. Tai reiškia, kad užsakovas netinkamai vykdė statybos darbų kontrolę ir priežiūrą, nebendradarbiavo su rangovu, o tai lėmė, kad nebuvo užkirstas kelias netinkamam rangovo dažymo darbų atlikimui, defektų ir atitinkamai nuostolių atsiradimui.

Kasacinio teismo praktikoje yra taikomas užsakovui priteistinų nuostolių mažinimas remiantis tuo, kad nebuvo tinkamai vykdoma statybos techninė priežiūra.

Teisėjų kolegija, įvertinusi tiek rangovo, tiek ir užsakovo (jo statybos techninio prižiūrėtojo) netinkamą rangos sutarties ir teisės aktų reikalavimų vykdymą (neveikimą), nurodė, kad netinkamas statinio statybos techninės priežiūros atlikimas nebuvo darbų defektų atsiradimo priežastis. Defektų atsiradimo priežastis buvo ta, kad dažymo darbai buvo atlikti nesilaikant dažymo darbų atlikimo technologijų. Dažymo darbų defektai buvo ne statinio statybos techninio prižiūrėtojo netinkamo veikimo rezultatas, bet rangovo netinkamai atliktų darbų tiesioginių veiksmų pasekmė. Bylos įrodymai patvirtino, jog netinkamas statybos techninės priežiūros kontrolės vykdymas buvo šalutinė priežastis, dėl kurios rangovo netinkamai atlikti darbai buvo perduoti užsakovui. Teisės aktuose ir rangos sutartyje nustatytos užsakovo pareigos atlikti darbų techninę priežiūrą netinkamas vykdymas turėjo reikšmės jo nuostoliams, kuriuos byloje jis prašė atlyginti, todėl, įvertinus šios pareigos nevykdymo reikšmę susidarant užsakovo nuostoliams, užsakovo prašomų priteisti iš rangovo nuostolių atlyginimo dydis LAT buvo sumažintas 25 proc.

LAT dar kartą pabrėžė, kad sprendžiant dėl užsakovo reikalavimo priteisti sumokėtą darbų kainą (ją sumažinti iki 0 Eur), nuostatos dėl rangovo atleidimo nuo atsakomybės nėra taikytinos, kadangi rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės (ją sumažinti), turėjo įrodyti, kad defektai atsirado dėl netinkamo objekto naudojimo.

Nors analizuojamoje nutartyje konstatuota, kad statybos techninio prižiūrėtojo neveikimas yra vertinamas kaip atliktas paties užsakovo, tačiau tų 25 proc. nuostolių dalies, kurie užsakovui taip ir liko neatlyginti, manytina, užsakovas galėtų reikalauti iš statybos techninę priežiūrą netinkamai atlikusių asmenų. LAT šiais metais kiek anksčiau nagrinėtoje civilinėje byloje yra išaiškinęs, kad statybos techninis prižiūrėtojas, paskirtas (pasamdytas) statytojo (užsakovo), veikia jo interesais, todėl neteisėto neveikimo atveju jis atsako statytojui, o ne rangovui ar subrangovui.

Aptarta kasacinio teismo praktika statybos sektoriaus dalyviams, o ypač užsakovams ir jų samdomiems statybos techninės priežiūros specialistams, dar kartą primena, kodėl sutarties vykdymo metu yra svarbu laikytis statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareigos. Atsiradus nuostolių ir teismui nustačius netinkamą šios pareigos vykdymą aptariama aplinkybė gali turėti esminę reikšmę sprendžiant klausimą dėl jų atlyginimo. 
Statybunaujienos.lt
Komentaras

nuotrauka
2023-03-31 15:09
Išankstiniai nekilnojamojo turto projektų valdymo ir NT paslaugų kompanijos „Citus“ analitikų duomenys rodo, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį Vilniaus pirminėje būsto rinkoje „užderėjo“ 648 naujų butų ir kotedžų pardavimai. Tai sudaro 64 proc. pirmojo 2022 m. ketvirčio ir yra beveik penktadaliu dau...
nuotrauka
2023-03-31 09:57
Po 2022-ųjų metų, kurie pirminei būsto rinkai buvo prasčiausi nuo 2013-ųjų metų, į 2023-iuosius rinka žengė nusiteikus gerokai optimistiškiau: per 2022 m. II pusmetį Vilniuje buvo parduoti 673 butai, o vien per pirmąjį 2023 m. ketvirtį rinkoje buvo realizuoti 642 butai.
nuotrauka
2023-03-30 11:05
Tik gyvybingas verslas gali įvykdyti didelio masto užsakymus, kurie ekonominio neužtikrintumo laikotarpiu yra retesni, todėl dėl jų labiau kovojama. Net ir dabartiniu įtemptu laikotarpiu – menkstant pramonės lūkesčiams ir lėtėjant ekonomikai – darbuotojų trūkumas išlieka vienu didžiausių iššūkių ver...
nuotrauka
2023-03-30 09:36
Statybų komerciniai ginčai dažnai būna itin sudėtingi, todėl rinkoje vis dažniau pasirenkama juos spręsti inicijuojant procesą vietiniuose arba tarptautiniuose arbitražuose. Tokiuose ginčuose paprastai reikia išanalizuoti milžinišką kiekį įrodymų, susiduriama su kompleksiškais teisės, procedūriniais...
nuotrauka
2023-03-29 11:53
VDI primena, kad dirbant svarbu užtikrinti darbo ir poilsio laikui keliamų reikalavimų laikymąsi. Maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko nesilaikymas yra darbo įstatymų pažeidimas.
nuotrauka
2023-03-29 09:10
Europos centrinis bankas (ECB) nuosekliai didina bazines palūkanų normas, o tai turi įtakos ir EURIBOR didėjimui, todėl bankų klientai vis dažniau susimąsto apie savo būsto paskolų įmokas. Lietuvoje absoliuti dauguma būsto paskolų išduodama su EURIBOR dedamąja, kuri beveik dešimtmetį buvo artima nul...
nuotrauka
2023-03-24 09:29
Susisiekimo infrastruktūra, jos sauga ir patikimumas – vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių kiekvienos šalies ekonomikos plėtrą. Įvairių pramonės šakų vystymasis neįsivaizduojamas be kelių ir tiltų infrastruktūros plėtros bei esamų statinių saugaus naudojimo. Didėjantys transporto srautai, jų inte...
nuotrauka
2023-03-23 07:49
Sodininkų bendrijose prasideda aktyvusis metas: užmiesčio teritorijose esantys sodai vėl atgyja ir prisipildo besidarbuojančių žmonių. Prasidedant naujam sodininkystės sezonui, svarbu aptarti ne tik ūkio, bet ir teisės klausimus apie sodų bendrijas. Paanalizuokime, naudinga ar nenaudinga būti sodini...
nuotrauka
2023-03-22 05:51
Užsieniečių įdarbinimo klausimai šiandien yra aktualūs daugeliui įmonių, tačiau darbdaviai dažnai ne iki galo įsigilina į juos reglamentuojančių įstatymų nuostatas. Tad kokias klaidas užsieniečius darbinančios įmonės daro dažniausiai ir kaip jų išvengti?
nuotrauka
2023-03-22 05:43
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) dažnai sulaukia nemažai įmonių klausimų apie galimybę vykdyti laikinąjį įdarbinimą, t. y. nuomoti darbuotojus. Laikinojo darbo sutartis – darbuotojo (laikinojo darbuotojo) ir darbdavio (laikinojo įdarbinimo įmonės) susitarimas, pagal kurį laikinasis darbuotojas įsip...
nuotrauka
2023-03-21 09:54
Nuo būsto paieškos pradžios iki įkurtuvių pabaigos – nemažai žingsnių, tačiau būtent paskolos suteikimo procesas naujakuriams kelia ypač daug klausimų. „Luminor“ banko būsto kredito produkto vadovė Žydra Rakauskaitė pastebi, kad ne visi planuojantys kreiptis į banką dėl būsto paskolos žino, koks lai...
nuotrauka
2023-03-14 11:28
Seimui pernai priėmus Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, susijusius su skirtingomis akcijų klasėmis, tikėtina, kad akcijų opcionai taps vis populiaresni. Tačiau, kaip rodo praktika, jie gali tapti ir ginčų priežastimi.
nuotrauka
2023-03-10 08:34
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną šiais metais minėsime šeštadienį, todėl papildomo laisvadienio darbuotojams šventinei dienai neprireiks, tačiau, nepaisant to, daugeliui vis tiek priklausys trumpesnis darbo laikas išvakarėse. Advokatų kontoros „TGS Baltic" darbo teisės specializacijos grupės...
nuotrauka
2023-03-08 14:59
Vasarį antrinėje nekilnojamo turto (NT) rinkoje Kaune ir Vilniuje didelių pokyčių kainų atžvilgiu nefiksuota, nors tiek įsigijimo, tiek nuomos skirtumai tarp miestų – reikšmingi. Tuo tarpu sostinės pirminėje rinkoje, augant pardavimų skaičiui, jau ne pirmą mėnesį fiksuojamas nežymus suaktyvėjimas. R...
nuotrauka
2023-03-08 09:48
Įprastai būsto paskolos išdavimo procesas užtrunka iki mėnesio, tačiau, neatlikus tam tikrų veiksmų, jis gali užsitęsti ir ilgiau. Kokius namų darbus reikėtų paruošti asmenims, besikreipiantiems dėl būsto paskolos ir norintiems sklandaus ir greito proceso, pasakoja „Luminor“ banko kredito produktų s...
nuotrauka
2023-03-02 09:44
Nuo šių metų visi viešieji pirkimai Lietuvoje turi būti žalieji – tai yra, darantys kuo mažesnį poveikį aplinkai. Nors verslui vis dar kyla nemažai klausimų, kaip atitikti žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijus, kita vertus, perkančiųjų organizacijų keliami reikalavimai yra gera proga įsivertinti savo s...
nuotrauka
2023-03-02 05:57
Vasario pirminės būsto rinkos rezultatai Vilniuje maloniai nustebino. Per mėnesį realizuoti 197 būstai (221 nauji ir 24 atšaukti pardavimai). Tai – 86 proc. padidėjimas lyginant su sausio mėnesiu (atitinkamai: 106, 144, 38), nors ir 45 proc. mažiau nei prieš metus (355, 372, 17).
nuotrauka
2023-03-02 05:30
NT paslaugų kompanijos „Citus“ investicijų ir analizės specialistai skaičiuoja, kad per vasario mėnesį sostinėje susitarta dėl 229 naujų būstų (butų ir kotedžų) įsigijimo. Tai yra reikšmingai, beveik 52 proc. daugiau nei per sausį. Kaune rinka pavasariu dar nekvepia, o per praėjusį mėnesį pardavimų ...
nuotrauka
2023-03-01 13:11
Vienos didžiausių Lietuvos nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovių „Realco“ duomenimis, šių metų vasario mėnesį Vilniaus pirminėje NT rinkoje parduoti 208 būstai ir fiksuoti 9 sutarčių nutraukimai. 67 būstai parduoti ekonominiame, 114 vidutiniame ir 18 prestižiniame segmente. Nors lėtai besipilda...
nuotrauka
2023-03-01 09:55
Darbo kodeksas numato ne vieną darbo sutarties nutraukimo pagrindą. Pagal Darbo kodekso 53 straipsnio nuostatas darbo sutartis gali pasibaigti net keliais pagrindais. Tačiau dažnai kyla klausimas, o kokiais visgi atvejais darbdavys negali nutraukti darbo sutarties?

Statybunaujienos.lt » Komentaras