2023 gruodžio 4 d. pirmadienis, 21:14
Reklama  |  facebook

KTU mokslininkų tyrimas: Įmonių finansiniai rezultatai ir CO2 emisija

2021-10-15 07:19
Pastaruoju metu labai dažnai girdime „žaliojo kurso“, „žaliųjų finansų“ sąvokas. Šios sąvokos ir tendencijos buvo plačiai aptariamos ir rugsėjo 23 d. vykusioje Kaupo pramonės, prekybos ir amatų rūmų Finansininkų klubo organizuotoje konferencijoje „Naujoji realybė – naujieji finansai. Finansų valdymas nuo įkaitusio raudonumo iki žaliųjų finansų ateityje“.
nuotrauka
Rytis KRUŠINSKAS, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų profesorius


Minimos įmonės
KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas,
Su kuo šios sąvokos asocijuojasi pirmiausiai? Tikriausiai su aplinkosauga ir gamtos ištekliais, klimato kaita, CO2 ir tarša, energetiniu efektyvumu. Tačiau jeigu gilintis labiau, galima rasti dar daugiau sąsajų su žaliąja pramone, tvariu ekonomikos augimu, o organizacijos lygmeniu – su organizacijos strategija, investicijomis ir veiklos kaštais, bei su(si)tarimu veikti kiek kitaip, nei veikėme iki šiol.

Nesibaigiančių diskusijų klausimų lieka tai, ką mes patirsime per ateinantį dešimtmetį – klimato kaitą mažinančių veiksmų imtis, sutartinai siekiant aplinką tausojančio rezultato. Dažnai tipiniai „žalieji“ projektai yra siejami su atsinaujinančios energijos šaltiniais ir energetiniu efektyvumu, taršos prevencija ir kontrole, biologinės įvairovės išlaikymu, žiedinės ekonomikos iniciatyvomis, tvariu gamtinių resursų ir žemės naudojimu.

Tad bendruoju atveju, „žalieji finansai“ turėtų apimti organizacijos strateginį požiūrį integruoti gerąją finansų valdymo praktiką į transformacijos procesus didinančius energijos naudojimo efektyvumą ir švelninančius klimato kaitą.

Įrodymų dar trūksta

Jungtinių Tautų organizacija iškėlė tikslą 45 proc. iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą į aplinką. Tuo tarpu Europos Sąjunga su savo ambicija siekia 55% sumažinimo iki 2030.

Taip, įstatymų leidėjai siekia paskatinti įmones mažinti įvairiomis priemonėmis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į aplinką, tačiau iki galo lieka neaišku kaip įmonės sureaguos į šiuos raginimus. Kokių pokyčių tai gali atnešti į organizacijų finansų planavimą ir valdymą? Kiek tai gali keisti nusistovėjusią veiklos efektyvumo vertinimo sampratą? Ar jau yra kažkokių įrodymų kad tai atsiperka, o gal jau yra kažkokių įrodymų apie tokios veiklos efektyvumą?

Pasaulyje galima rasti jau atliktų mokslinių tyrimų, kurių imtis yra kol kas nedidelė, tačiau teigiančių kad įmonės su mažesniais COemisijos kiekiais turi aukštesnį pelningumą ir kapitalo apyvartumą ar konstatuojančių tendencijas, jog įmonės prisidedančios prie anglies dvideginio mažinimo savo veiklose gali „lengviau“ gauti ilgalaikių finansinių paskolų savo aplinkosauginiams projektams.

Tačiau yra ir argumentuojančių, kad įmonių pastangos tapti „žalesnėmis“, reikalauja papildomų investicijų, kas mažina trumpalaikį pelningumą, tačiau turėtų generuoti grąžą ilguoju laikotarpiu. Visgi diskutuojama ir apie tai, kad dėl neužtikrintumo bei nežinomybės, įmonės lėtai priima sprendimus eiti „žaliuoju kursu“. Ar netgi pagrindžiančių, kad „labiau taršios“ įmonės pasižymi geresniais finansiniais veiklos rezultatais.

COmažinimas – didėjanti turto grąža

Siekdami atsakyti į keliamus klausimus, kartu su kolegomis iš Groningeno (Nyderlandai) universiteto Robin van Emous ir Wim Westerman šiais metais atlikome tyrimą „Carbon emissions reduction and corporate financial performance: the influence of country level characteristics“ ir jį publikavome.

Tyrimu siekėme atsakyti į vieną pagrindinių klausimų: ar deklaruojamas įmonių išmetamo anglies dvideginio mažėjimas turi sąryšį su įmonių finansiniais rezultatais. Tyrimui buvo surinkti paneliniai duomenys iš „Thomson Reuters Eikon“ ir „World Bank“ duomenų bazių. Tyrimas apėmė 1785 įmonių iš 53 pasaulio šalių imtį, kurioje buvo iš viso 9265 stebiniai. Šioje duomenų imtyje 39 – ios šalys turėjo įmonių imtį didesnę nei 20 įmonių iš vienos šalies. O tyrimas apėmė 2004–2019 metų laikotarpio finansinius duomenis.

Šiame tyrime buvo analizuojami atrinkti, kaip koreliuojantys, turto grąžos (angl. return on assets; ROA), nuosavybės grąžos (angl. return on equity; ROE), įmonių pardavimų pelningumo (angl. return on sales; ROS), bendrojo likvidumo (BL), finansinio sverto, metinio pajamų augimo rodikliai.

Paveikslas 1. Vidutinės rodiklių reikšmės ir medianos (procentais, išskyrus bendrojo likvidumo (BL) rodiklį, išreikštą koeficientu)

klimato kaita KTUŠiame tyrime buvo nustatyta, kad anglies dvideginio emisijos mažėjimas turi statistiškai reikšmingą sąryšį su augančia turto grąža (ROA), nuosavybės grąža (ROE), įmonių pardavimų pelningumu (ROS).

Analizuojant statistinius duomenis taip pat buvo pastebėta, jog įmonių, kuriose deklaruojamas COmažinimas ROA rodiklio vidutinė reikšmė buvo beveik 2 procentiniais punktais aukštesnė nei tose įmonėse, kuriose COmažėjimo tendencijos nebuvo (palyginimui 7,6 ir 5,5 proc.).

Dar didesnis atotrūkis buvo nustatytas ROE rodiklio vertinimo atžvilgiu – besilaikančių „žaliosios krypties“ įmonių ROE vidutinė reikšmė nagrinėjamu laikotarpiu siekė 12,7 proc., kai tuo tarpu nedeklaruojančių mažėjančio CO– 8 proc.

Pardavimų pelningumas taip pat buvo aukštesnis įmonėse su mažėjančiu išskiriamo anglies dioksido kiekiu – atitinkamai 11,4 proc. ir 7,7 proc. Tuo tarpu bendrojo likvidumo rodikliai reikšmingo skirtumo neparodė. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog aukštesnius aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. Environmental, Social and Governance; ESG) rodiklius turinčios įmonės demonstravo ir aukštesnius ROA rodiklius.

Taip pat buvo nustatyta, kad bendras šalies anglies dvideginio emisijos kiekis ir šalies teisinė bazė (reguliavimas) daro didelę įtaką įmonių veiklai mažinant anglies dioksido kiekius, o tuo pačiu ir keičiant savo finansinę būklę.

Tad bauginančiai brangios energijos akivaizdoje belieka tik savęs paklausus atsakyti: ar jau esame pasiruošę, o gal nusiteikę eiti „žaliuoju“ keliu?
Statybunaujienos.ltKomentaras

nuotrauka
2023-12-01 14:13
Trijų didžiausių Lietuvos miestų rinkos išlieka labai panašiame aktyvumo lygyje, remdamiesi preliminariais lapkričio mėn. duomenimis, teigia kūrybiškų NT projektų ir vietokūros kompanijos „Citus“ analitikai. Prieš šventinį laikotarpį stebimas įprastas sezoninis sulėtėjimas, tačiau Vilniuje tai yra š...
nuotrauka
2023-11-30 09:29
Nepaisant įvairių per pastaruosius pusantrų metų patirtų iššūkių, Lietuvos gyventojų noras turėti nuosavą būstą nemažėja, tačiau jam besiskolinantys žmonės pasikeitė. 2022–2023 metų „Luminor" banko duomenys rodo, kad būstą su paskola dažniau perka vyresni gyventojai, pastebimi skirtumai ir tarp besi...
nuotrauka
2023-11-22 13:25
Per pandemiją įkaitusi šalies nekilnojamojo turto (NT) rinka pastebimai atvėso – sandorių skaičius yra sumažėjęs, reikšmingai prislopo ir kainų augimas. Apie tai, kokios priemonės sustiprintų NT rinkos, taip pat ir visos finansų sistemos atsparumą padidėjusių palūkanų aplinkoje, kaip padidinti kokyb...
nuotrauka
2023-11-20 13:04
Vis dažniau pasitaiko atvejų, kai įmonės šventiniu laikotarpiu visiškai sustabdo savo veiklą ir visi darbuotojai tuo metu išeina atostogų. Tiesa, nors tokia praktika egzistuoja jau kurį laiką, daugeliui vis dar kyla klausimų, ar tokios atostogos tikrai turėtų būti išskaičiuojamos iš darbuotojo kasme...
nuotrauka
2023-11-15 11:28
Būstas – bene brangiausias pirkinys gyvenime, o jo įsigijimas – vienas atsakingiausių sprendimų. Šią mantrą kartoja visi, tačiau faktas: būsto įsigijimas gali kelti stresą, nes šiame procese – daug terminų, dokumentų, pinigų ir panašiai. Jam suvaldyti reikia žinių ir kompetencijos, nesvarbu kokį būs...
nuotrauka
2023-11-13 12:50
Viršvalandžiai – laikas, kada darbuotojas faktiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos (pamainos) arba apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę. Viršvalandžius reglamentuoja Darbo kodekso 119 straipsnis.
nuotrauka
2023-11-10 15:03
Po Rusijos invazijos į Ukrainą visų Europos valstybių darbotvarkėse viena pagrindinių temų – gynybos stiprinimas, kuriam skiriamas vis didesnis finansavimas. Kartu didėja ir strateginės reikšmės infrastruktūros projektų užsakymų skaičius bei spartinamas pats projektų įgyvendinimas, o tai sukuria nau...
nuotrauka
2023-11-08 13:04
Įmonėje atėjo laikas pokyčiams, truputį keičiate darbo organizavimo tvarką, todėl atsiranda perteklinių funkcijų ir, panašu, kad teks atsisveikinti su kai kuriais darbuotojais. O galbūt kai kuriuos įmonės skyrius tenka perkelti į kitą miestą ir ne visi darbuotojai su tuo sutinka? Vienintelis kelias ...
nuotrauka
2023-11-07 08:04
Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą (BK) baudžiamoji atsakomybė gali būti taikoma ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims. Tačiau juridinis asmuo atsako tik už nusikalstamas veikas, už kurių padarymą BK specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė. Pavyzdžiui, sukčiavim...
nuotrauka
2023-10-30 11:03
Verslas supranta, kad intelektinę nuosavybę reikia saugoti, bet kaip konkrečiai tai padaryti, žino ne visi. Tai parodė nuo rugsėjo vykstančios nemokamos ekspertų konsultacijos verslo įmonėms, mokslo įstaigoms ir visuomenei.
nuotrauka
2023-10-27 14:30
Iki seniai regėtų aukštumų pakilusios palūkanos, geopolitinis neapibrėžtumas ir stojanti ekonomika pakoregavo nekilnojamojo turto (NT) kainas Skandinavijos šalyse ir Vokietijoje, tačiau Lietuvoje NT kainos demonstruoja žemaitišką užsispyrimą.
nuotrauka
2023-10-25 13:14
Paveldėjimas yra vienas seniausių teisinių procesų, kurio esmė yra ganėtinai instinktyvi – palikėjo turtas perduodamas gyvam įpėdiniui. Jeigu ne socialinė raida, globalizacija ir daugybė istorinių filosofų bei teisininkų pamąstymų, galėtume užbaigti šį straipsnį pirmuoju sakiniu. Tačiau laikui bėgan...
nuotrauka
2023-10-23 14:28
Keičiantis darbo ar gyvenimo sąlygoms, neretai gali keistis ir pačių darbuotojų poreikiai – kai kurie keičia darbą, o kai kurie gali norėti sumažinti arba padidinti savo darbo laiką. Kaip ir bet kuriais kitais atvejais, taip ir keičiant darbo laiką tiek darbdaviui, tiek darbuotojui galioja Darbo kod...
nuotrauka
2023-10-19 11:42
Pastaruoju metu karščiausia su nekilnojamuoju turtu (NT) susijusi tema tapo būsto įperkamumas. Dar visai neseniai Vilnius galėjo didžiuotis vienomis geriausių sąlygų įsigyti būstą Europoje. Dabar šis rodiklis smuko į seniai nematytas žemumas.
nuotrauka
2023-10-18 08:26
Verslo aplinka susideda iš dviejų dėmenų – klientai ir aplinka, susijusi su kolektyvu. 98 proc. STATICUS projektų yra įgyvendinama užsienyje, daugiausiai veikiame Jungtinėje Karalystėje bei Šiaurės Europoje. Tokia įmonės veikla turi įtakos ir mūsų darbuotojams: tai kitokia darbo kultūra, kitokie nei...
nuotrauka
2023-10-18 08:25
Statybų sektorius, kaip ir visa verslo aplinka, nuolat keičiasi ir tobulėja. Galime pasidžiaugti, kad pavyko pasiekti susitarimų, padedančių skaidrinti ir modernizuoti sektorių ir užtikrintai žvelgti į ateitį. Išskirčiau pažangą viešųjų pirkimų procese – standartizuota rangos sutartis, įdiegta Staty...
nuotrauka
2023-10-17 10:36
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2023 metų rugsėjo mėnesio reikšmė nesikeitė (2023 metų rugpjūtį buvo fiksuojamas 0,4% augimas).
nuotrauka
2023-10-12 16:29
Paskelbti naujausi nacionalinių sąskaitų duomenys rodo, kad įmonių pelningumas pernai šiek tiek padidėjo, tačiau tebebuvo pastebimai mažesnis nei prieš COVID-19 pandemiją. Įmonių pelningumą labiausiai padidino energetikos ir finansų sektoriai. Be šių veiklų Lietuvos įmonių pelningumas buvo mažiausia...
nuotrauka
2023-10-12 12:21
Mirus artimajam neretai kyla klausimų dėl turto dalybų. Į juos paprastai atsako testamentas – jei toks dokumentas buvo surašytas – nors ginčų pasitaiko net ir tokiais atvejais. Lietuvos teismai kasmet gauna apie 500 paveldėjimo bylų. Daugeliu atvejų teisiasi paveldėtojai, nesugebantys gražiuoju pasi...
nuotrauka
2023-10-05 11:11
Darbdaviai jau seniai įsitikino, kad motyvuoti darbuotojai reikšmingai prisideda prie verslo sėkmės, todėl nuolat ieškoma naujų būdų, kaip paskatinti darbuotojus, kurti organišką jų ryšį su darboviete ir įkvėpti juos rūpintis įmonės, kurioje dirba, rezultatais bei ateitimi. Vienas iš būdų tai pasiek...

Statybunaujienos.lt » Komentaras