2021 lapkričio 29 d. pirmadienis, 7:33
Reklama  |  facebook

KTU mokslininkų tyrimas: Įmonių finansiniai rezultatai ir CO2 emisija

2021-10-15 07:19
Pastaruoju metu labai dažnai girdime „žaliojo kurso“, „žaliųjų finansų“ sąvokas. Šios sąvokos ir tendencijos buvo plačiai aptariamos ir rugsėjo 23 d. vykusioje Kaupo pramonės, prekybos ir amatų rūmų Finansininkų klubo organizuotoje konferencijoje „Naujoji realybė – naujieji finansai. Finansų valdymas nuo įkaitusio raudonumo iki žaliųjų finansų ateityje“.
nuotrauka
Rytis KRUŠINSKAS, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų profesorius


Minimos įmonės
KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas,
Su kuo šios sąvokos asocijuojasi pirmiausiai? Tikriausiai su aplinkosauga ir gamtos ištekliais, klimato kaita, CO2 ir tarša, energetiniu efektyvumu. Tačiau jeigu gilintis labiau, galima rasti dar daugiau sąsajų su žaliąja pramone, tvariu ekonomikos augimu, o organizacijos lygmeniu – su organizacijos strategija, investicijomis ir veiklos kaštais, bei su(si)tarimu veikti kiek kitaip, nei veikėme iki šiol.

Nesibaigiančių diskusijų klausimų lieka tai, ką mes patirsime per ateinantį dešimtmetį – klimato kaitą mažinančių veiksmų imtis, sutartinai siekiant aplinką tausojančio rezultato. Dažnai tipiniai „žalieji“ projektai yra siejami su atsinaujinančios energijos šaltiniais ir energetiniu efektyvumu, taršos prevencija ir kontrole, biologinės įvairovės išlaikymu, žiedinės ekonomikos iniciatyvomis, tvariu gamtinių resursų ir žemės naudojimu.

Tad bendruoju atveju, „žalieji finansai“ turėtų apimti organizacijos strateginį požiūrį integruoti gerąją finansų valdymo praktiką į transformacijos procesus didinančius energijos naudojimo efektyvumą ir švelninančius klimato kaitą.

Įrodymų dar trūksta

Jungtinių Tautų organizacija iškėlė tikslą 45 proc. iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą į aplinką. Tuo tarpu Europos Sąjunga su savo ambicija siekia 55% sumažinimo iki 2030.

Taip, įstatymų leidėjai siekia paskatinti įmones mažinti įvairiomis priemonėmis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į aplinką, tačiau iki galo lieka neaišku kaip įmonės sureaguos į šiuos raginimus. Kokių pokyčių tai gali atnešti į organizacijų finansų planavimą ir valdymą? Kiek tai gali keisti nusistovėjusią veiklos efektyvumo vertinimo sampratą? Ar jau yra kažkokių įrodymų kad tai atsiperka, o gal jau yra kažkokių įrodymų apie tokios veiklos efektyvumą?

Pasaulyje galima rasti jau atliktų mokslinių tyrimų, kurių imtis yra kol kas nedidelė, tačiau teigiančių kad įmonės su mažesniais COemisijos kiekiais turi aukštesnį pelningumą ir kapitalo apyvartumą ar konstatuojančių tendencijas, jog įmonės prisidedančios prie anglies dvideginio mažinimo savo veiklose gali „lengviau“ gauti ilgalaikių finansinių paskolų savo aplinkosauginiams projektams.

Tačiau yra ir argumentuojančių, kad įmonių pastangos tapti „žalesnėmis“, reikalauja papildomų investicijų, kas mažina trumpalaikį pelningumą, tačiau turėtų generuoti grąžą ilguoju laikotarpiu. Visgi diskutuojama ir apie tai, kad dėl neužtikrintumo bei nežinomybės, įmonės lėtai priima sprendimus eiti „žaliuoju kursu“. Ar netgi pagrindžiančių, kad „labiau taršios“ įmonės pasižymi geresniais finansiniais veiklos rezultatais.

COmažinimas – didėjanti turto grąža

Siekdami atsakyti į keliamus klausimus, kartu su kolegomis iš Groningeno (Nyderlandai) universiteto Robin van Emous ir Wim Westerman šiais metais atlikome tyrimą „Carbon emissions reduction and corporate financial performance: the influence of country level characteristics“ ir jį publikavome.

Tyrimu siekėme atsakyti į vieną pagrindinių klausimų: ar deklaruojamas įmonių išmetamo anglies dvideginio mažėjimas turi sąryšį su įmonių finansiniais rezultatais. Tyrimui buvo surinkti paneliniai duomenys iš „Thomson Reuters Eikon“ ir „World Bank“ duomenų bazių. Tyrimas apėmė 1785 įmonių iš 53 pasaulio šalių imtį, kurioje buvo iš viso 9265 stebiniai. Šioje duomenų imtyje 39 – ios šalys turėjo įmonių imtį didesnę nei 20 įmonių iš vienos šalies. O tyrimas apėmė 2004–2019 metų laikotarpio finansinius duomenis.

Šiame tyrime buvo analizuojami atrinkti, kaip koreliuojantys, turto grąžos (angl. return on assets; ROA), nuosavybės grąžos (angl. return on equity; ROE), įmonių pardavimų pelningumo (angl. return on sales; ROS), bendrojo likvidumo (BL), finansinio sverto, metinio pajamų augimo rodikliai.

Paveikslas 1. Vidutinės rodiklių reikšmės ir medianos (procentais, išskyrus bendrojo likvidumo (BL) rodiklį, išreikštą koeficientu)

klimato kaita KTUŠiame tyrime buvo nustatyta, kad anglies dvideginio emisijos mažėjimas turi statistiškai reikšmingą sąryšį su augančia turto grąža (ROA), nuosavybės grąža (ROE), įmonių pardavimų pelningumu (ROS).

Analizuojant statistinius duomenis taip pat buvo pastebėta, jog įmonių, kuriose deklaruojamas COmažinimas ROA rodiklio vidutinė reikšmė buvo beveik 2 procentiniais punktais aukštesnė nei tose įmonėse, kuriose COmažėjimo tendencijos nebuvo (palyginimui 7,6 ir 5,5 proc.).

Dar didesnis atotrūkis buvo nustatytas ROE rodiklio vertinimo atžvilgiu – besilaikančių „žaliosios krypties“ įmonių ROE vidutinė reikšmė nagrinėjamu laikotarpiu siekė 12,7 proc., kai tuo tarpu nedeklaruojančių mažėjančio CO– 8 proc.

Pardavimų pelningumas taip pat buvo aukštesnis įmonėse su mažėjančiu išskiriamo anglies dioksido kiekiu – atitinkamai 11,4 proc. ir 7,7 proc. Tuo tarpu bendrojo likvidumo rodikliai reikšmingo skirtumo neparodė. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog aukštesnius aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. Environmental, Social and Governance; ESG) rodiklius turinčios įmonės demonstravo ir aukštesnius ROA rodiklius.

Taip pat buvo nustatyta, kad bendras šalies anglies dvideginio emisijos kiekis ir šalies teisinė bazė (reguliavimas) daro didelę įtaką įmonių veiklai mažinant anglies dioksido kiekius, o tuo pačiu ir keičiant savo finansinę būklę.

Tad bauginančiai brangios energijos akivaizdoje belieka tik savęs paklausus atsakyti: ar jau esame pasiruošę, o gal nusiteikę eiti „žaliuoju“ keliu?
Statybunaujienos.lt
Komentaras

nuotrauka
2021-11-25 08:36
Spalio pabaigoje teismų organizuota nemokamų teisinių konsultacijų diena parodė, kad kaip ir kasmet dažniausiai žmonės teiravosi apie skyrybas, išlaikymo vaikams priteisimą ar paveldėjimo priėmimą. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Agnė Surblienė atsako į labiausiai rūpimus klausimus apie pa...
nuotrauka
2021-11-24 10:41
Lietuvos banko sugriežtintas pradinio įnašo reikalavimas ne pirmoms būsto paskoloms vėsins padidintos rizikos būsto rinkos segmentą ir mažins perteklinio įsiskolinimo riziką. Dažnu atveju nepamatuotų lūkesčių ir ažiotažo rinkoje vedini pirkėjai didina savo įsiskolinimą ir perka papildomą būstą, siek...
nuotrauka
2021-11-18 17:45
Seime pristatyti siūlomi Atliekų įstatymo pakeitimai. Vienas jų - įpareigojantis gamintojus nenaudoti mikroplastikų kosmetikos gaminiuose. Tai pirmasis žingsnis įgyvendinant ES įpareigojimą iki 2033 m. pasiekti nulinę taršą, kitaip tariant, visiškai išvalyti nuotekas nuo šių teršalų.
nuotrauka
2021-11-08 06:45
Nors žodis „korupcija“ visų pirma kelia asociacijas su neskaidria valstybės ar vietos savivaldos institucijų veikla ir dažnai vis dar yra suprantamas kaip viešojo sektoriaus problema, statybų srityje veikianti bendrovė, kaip ir nemaža dalis kitų verslo subjektų, savo veikloje su korupcija gali susid...
nuotrauka
2021-11-03 13:44
Konfidencialios informacijos atskleidimas, sukėlęs neigiamus padarinius darbdaviui, gali tapti darbuotojo atleidimo priežastimi. Paprastai manoma, kad neigiami padariniai yra tik klientų praradimas ar nuostoliai, tačiau ne mažiau reikšmingas yra ir prarastas pasitikėjimas – netekęs darbdavio pasitik...
nuotrauka
2021-10-29 10:47
Lietuvos ekonomika nenustoja augti. Prie tokios jos raidos labiausiai prisideda atsigaunančia paklausa pagrindinėse prekybos partnerėse besinaudojantis eksportuojantysis sektorius, kuris nusvėrė nepalankius tiekimo grandinių sutrikimų, įtampos žaliavų rinkoje ir kitų tarptautinių veiksnių nulemtus i...
nuotrauka
2021-10-26 15:21
Įmonei iškėlus bylą dėl nemokumo ir įpareigojus vadovą perduoti nemokumo administratoriui įmonės valdomą turtą, dažniausiai vadovai galvoja apie fizinę infrastruktūrą – nekilnojamą turtą ar įrengimus. Vis dėlto, naujausia teismų praktika rodo, kad intelektinei nuosavybei – pavyzdžiui, programiniam k...
nuotrauka
2021-10-25 09:56
Gyvenamojo nekilnojamojo turto (NT) pirkimas susideda iš keleto svarbių etapų, tačiau bene reikšmingiausias jų yra pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymas pas notarą. Kad šis procesas klostytųsi sklandžiai bei nekeltų nerimo, verta su juo susipažinti iš anksto. Ką reikėtų žinoti apie pag...
nuotrauka
2021-10-19 10:25
Tvarumo bangai ritantis per pasaulį šią savybę sau pradeda taikyti vis daugiau verslų ir Lietuvoje. Visgi teisininkai pataria neskubėti vadintis tvariais, prieš tai nepasvėrus visų aplinkybių – tvariu verslu per dieną netampama, ėjimas tvarumo link neapsaugotas nuo rizikų, o bandymai apsimetinėti ge...
nuotrauka
2021-10-11 11:35
Yra trys pagrindinės varomosios jėgos, kurios skatina verslą peržiūrėti savo veiklą ir rūpintis jos tvarumu. Pirmoji – tai teisinė verslo aplinka. Daugiausia – Europos Sąjungos siekis iki 2050 metų tapti klimatui neutraliu žemynu ir su tuo susiję tarptautinių bei valstybių narių teisės aktų pakeitim...
nuotrauka
2021-10-08 10:43
Gyventojų būsto kainų lūkesčiai kaip iškalti akmenyje laikosi stabiliai trečią ketvirtį iš eilės. Nors būsto kainos šuolis Lietuvoje šiemet yra didelis, du trečdaliai gyventojų toliau galvoja, kad ir per artimiausius dvylika mėnesių būstas šalyje brangs. Ir tik 5 proc. apklaustųjų (mažiausia dalis n...
nuotrauka
2021-10-01 10:36
Naujo būsto pardavimai III šių metų ketvirtį nusistovėjo ir pasiekė pastarųjų trejų metų vidurkį: buvo parduoti 1372 butai, tai yra 12 proc. mažiau nei per II-ąjį šių metų ketvirtį (1561 butas). Tačiau jau dabar aišku, jog šie metai bus istoriškai sėkmingiausi, nes per pirmus 9 mėnesius Vilniuje būs...
nuotrauka
2021-09-29 15:15
Pažvelgus į su melagingos informacijos teikimu viešuosiuose pirkimuose susijusias bylas, galima drąsiai teigti, kad tai – vis dar aktuali problema. Visgi šiemet pasistūmėta į priekį aiškinant ne tik informacijos teikėjo, bet ir partnerių atsakomybės ribas, kas galbūt sumažins bandymų sukčiauti. Mat ...
nuotrauka
2021-09-28 11:16
Lietuvos bankas, įvertinęs situaciją būsto rinkoje ir sparčiai augančią skolinimo būstui įsigyti apimtį, siūlo griežtinti pradinio įnašo reikalavimą ne pirmoms būsto paskoloms, o kredito davėjams taikyti papildomą 2 proc. kapitalo rezervą būsto paskolų portfeliui. Planuojama, kad nauji reikalavimai ...
nuotrauka
2021-09-28 05:59
Paveldimas turtas, ypač jei jis nekilnojamasis, dažnai įvertinamas ir keliais šimtais tūkstančių eurų. Nors, atrodytų, tai gali ilgam užtikrinti finansinę gerovę, tačiau pasitaiko atvejų, kai atsiradusi mokestinė našta gali prislėgti itin stipriai.
nuotrauka
2021-09-22 10:15
Kaip šaukštas deguto sugadina statinę medaus, taip ir konfliktas, kilęs darbe, gali rimtai apkartinti karjerą. Pasak Lietuvos žmogaus teisių centro tarybos nario, darbo santykių konsultanto ir mediatoriaus Romo Turonio, nesprendžiami darbo konfliktai sukuria daug įtampos ir iššūkių, kelia psichologi...
nuotrauka
2021-09-21 10:26
2021 m. liepos 1 d. įsigaliojus LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimams, statytojams atsirado galimybė didinti sklypų užstatymo intensyvumą, už tai įsipareigojant dalį būstų perduoti į savivaldybės būsto fondą. Ekspertų vertinimu, ši galimybė slepia savyje ir rizikas: užstatymo intensyvumo didi...
nuotrauka
2021-09-21 10:06
Praėję metai Lietuvos elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių šaltinių buvo rekordiniai: neskaičiuojant Kruonio hidroelektrinės, penktadalį visos šalyje suvartotos energijos pagamino saulės, vandens ir vėjo jėgainės. Pastarosioms atiteko liūto dalis – vėjo turbinos pagamino 13 proc. Lietuvoje ...
nuotrauka
2021-09-16 09:08
Pastaruosius metus stebime nekilnojamojo turto sandorių bumą. Taigi, tiek būsto pardavėjui, tiek ir būsto pirkėjui kyla nemažai klausimų, kaip parduoti/įsigyti būstą nepatiriant papildomų ir neplanuotų išlaidų.
nuotrauka
2021-09-15 10:53
Mažos vertės pirkimai praėjusiais metais sudarė daugiau kaip 96 proc. visų Lietuvoje vykdomų viešųjų pirkimų. Tačiau tokių pirkimų vertės yra gerokai mažesnės, tad ir jų teisiniam reguliavimui bei kontrolei skiriama mažiau dėmesio. Teisininkai tame mato riziką, mat mažesnės pirkimų vertės gali būti ...

Statybunaujienos.lt » Komentaras

nuotrauka

„Business Garden“ projekte – aplinkotvarkos elementų ir augalų dermė

Vilniuje baigiamas statyti „Do architects“ projektuotas biuro pastatų kompleksas „Business Garden Vilnius“, kurio aplinkos sutvarkymo klausimus spręsti ir įgyvendinti padėjo UAB „Betono moza...