2023 gegužės 29 d. pirmadienis, 17:49
Reklama  |  facebook

Mokytis konkrečių statybos darbų Jeruzalės mokymo centrą renkasi net turintys aukštąjį išsilavinimą

2021-11-03 07:28
Modernią šiandienos statybos rinką atspindi naujoviški pastatai, atitinkantys aukštus energinio efektyvumo reikalavimus. Jiems statyti ir įrengti reikalingi naujos kartos specialistai, gebantys dirbti su šiuolaikine įranga. Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras išsiskiria koncentruotomis programomis, padedančiomis efektyviai ir per kuo trumpesnį laiką įgyti konkrečiam darbui reikalingų žinių ir įgūdžių.
nuotrauka
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro nuotr.


Dėl statomų pastatų įvairovės ir nuolat augančių lūkesčių mokymo įstaigos parengtiems specialistams, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras modernią rinką atitinkančias programas ruošia įtraukdami ir socialinius partnerius. Vienas iš paskutinių sėkmingų pavyzdžių – šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemų montuotojo mokymo programa. Rengiant šią mokymo programą, dalyvavo ir Lietuvos statybininkų asociacijos atstovai, daug prisidėjo Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacija.

Mokymo centras, panaudodamas sukauptą patirtį ir mokymo bazę, paruošia ne tik mokymo planą, bet ir reikalingą infrastruktūrą, skirtą šiai programai įgyvendinti. Šiuolaikišką šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesiją noriai renkasi tiek specialistai su aukštuoju išsilavinimu, tiek jaunuoliai, ką tik baigę vidurinę mokyklą. Labai paklausi specialybė suteikia galimybę rasti gerai apmokamą darbą statybų sektoriuje.

Bendradarbiauja su įrangos gamintojais, technologijų kūrėjais

„Mūsų tikslas yra paruošti žmones kryptingai, koncentruotai bei efektyviai per kuo trumpesnį laiką. Tuo mes skiriamės nuo profesinių mokyklų. Mokome realių darbų, įgūdžių, kurie reikalingi atliekant konkretų darbą, tad turime labai įvairių mokinių – didelė dalis stojančiųjų yra su aukštuoju išsilavinimu. Jie ateina būtent dėl tų įgūdžių, kuriuos suteikiame. Visos programos paremtos praktiniu mokymu,“ – atskleidžia praktinio ugdymo privalumus mokymo centro direktorius Mindaugas Černius. 

Vilniaus JDRMC

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras išsiskiria koncentruotomis programomis, padedančiomis efektyviai ir per kuo trumpesnį laiką įgyti konkrečiam darbui reikalingų žinių ir įgūdžių.

Vadovas atkreipia dėmesį, kad stengiamasi reaguoti į rinką. Jeruzalės mokymo centras stebi, kokias programas renkasi žmonės, seka besimokančių kiekybinius pokyčius, reaguoja į darbdavių ir mokinių atsiliepimus, pageidavimus. Kad laiku identifikuotų rinkos poreikius ir juos atlieptų, mokymo centras remiasi viešais pasiekiamais barometrais ir įvairiais kitais rodikliais, savarankiškai atlieka rinkos analizę (viešai prieinama dažnai remiasi praeities statistika arba orientuota į labai tolimą perspektyvą). Be to, produktyviai bendradarbiaujama su įvairiomis įmonėmis, asociacijomis, kurios taip pat seka vyraujančias tendencijas ir perspektyvas.

Mokymo centras dirba su įvairių medžiagų, įrangos ir technologijų gamintojais, kūrėjais. Daug informacijos apie naujoves, planuojamus pokyčius ir specialistų poreikį suteikia partneriai. Pavyzdžiui, jei užsakovai pasirenka moderniai suprojektuotus pastatus arba naujausius įrenginius, suprantama, kad tokiems pastatams statyti ir išmaniesiems įrenginiams sumontuoti reikės gerai parengtų žmonių. Bendraudamas, dalindamasis patirtimi su bendraminčiais, įsigilindamas į jų poreikius, centras gali paruošti naujas mokymo programas, atitinkančias naujausias statybos sektoriaus tendencijas.

Mokiniai supažindinami su žalios statybos principais

Kokios kompetencijos ir asmeninės savybės lemia tai, ar darbuotojas bus sėkmingas darbo rinkoje – vienas iš klausimų, neprarandančių aktualumo. M.Černiaus nuomone, sėkmingas specialistas turi atitikti rinkos poreikius, didele dalimi sėkmė priklauso nuo žmogaus gebėjimo prisitaikyti, bendrauti, atitinkamai elgtis darbinėje aplinkoje. Taip pat labai svarbu, kad profesinio mokymo sistemoje įgyti gebėjimai atitiktų asmens profesiją, pareigas, veiklą, būtų šiuolaikiški. Mokymo centro direktorius pabrėžia, kad labai svarbus ir dirbančiojo gebėjimas kritiškai vertinti savo galimybes, darbo kokybę. Tai padeda suprasti, kada laikas mokytis, kokias kompetencijas verta stiprinti, be to, padeda nesustoti tobulėti.

Mindaugas Černius, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrasNuotraukoje –
Vilniaus Jeruzalės
darbo rinkos mokymo centro
direktorius Mindaugas Černius

Jau keletą metų Jeruzalės mokymo centras skiria daug dėmesio žaliosios statybos temai. Nors žalioji statyba dar nėra tradicinė statyba, įstaiga stebi tendencijas ir ruošia ateičiai specialistus, kurie turėtų žinių apie tvarumą. Vykdomi ES finansuojami projektai, taip pat įgyvendinamos ir paties mokymo centro iniciatyvos.

„Su Lietuvos statybininkų asociacija esame parengę „Tvarios statybos ir aplinką tausojančio darbo kursą“, gaires, kurios jau nebėra tik mūsų vidinis dokumentas. Idėjos skleidžiamos ir plačiau – įvairioms organizacijoms, mokymo įstaigoms. Pagal tvarios statybos gaires papildėme jau vykdomas mokymo programas. Beveik visi mūsų mokiniai, kurie siekia įgyti kvalifikaciją, gauna žinių apie žaliąjį kursą, tvarią statybą ir įgyja pamatinių žinių apie statybų tvarumą. Mokiniai, baigiantys mokymo centrą, ne tik žino šių žodžių reikšmę, bet ir suvokia jų kuriamą naudą“, – apie mokyklos dėmesį žaliajai, tvariai statybai pasakoja direktorius.

Moko praktinių įgūdžių konkrečiam darbui

Į mokymo programas integruotas ir asmeninių žmogaus gebėjimų stiprinimas. Skatinamas kritinis mąstymas, ugdomi komandinio darbo, itin svarbūs statybų srityje, kuris neįmanomas be brigadiniame darbo, įgūdžiai. Ugdymo procese ne tik pedagogai ar praktikos vadovai vertina žmogaus pasiekimus, bet ir pats mokinys įtraukiamas, mokomas įvertinti savo atliktą darbą. Mokymo metu asmenys dažnai suskirstomi mažomis grupelėmis, mokomi montuoti įrenginius komandoje ir ieškoti bendrų sprendimų.

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrasDar viena įstaigos stiprybė – lankstus, pritaikytas prie darbdavių, dažnai netgi individualizuotas mokymas. Mokymai vyksta tiek dienomis, tiek vakarais, tad lengvai gali mokytis, kelti kvalifikaciją jau dirbantys asmenys. Galima pasirinkti ne visą programą, o atskirą modulį. Mokymasis intensyvus, atsakingas, nes nuolat vyksta pasiekimų arba turimų gebėjimų vertinimas. Tuomet centro atstovai gali pasakyti, ar žmogus turi mokytis, ką turi mokytis, prireikus argumentuotai pataria, nukreipia kiekvieną, kuris nori atsakingai mokytis ir tapti savo srities profesionalu.

Pasak M.Černiaus, komanda kaupia patirtį, kad galėtų, kilus poreikiui, pritaikyti mokymo programas ir mokymo aplinką prie ateities rinkos.

„Galvojame apie ateitį stebėdami tai, kas vyksta. Planuodami savo mokymo programas, medžiagą bei priemones, kuriame įvairias mokymo formas, tam, kad prireikus jas galėtume prisitaikyti prie ateities iššūkių“, – apie planus ir pasirengimą prisitaikyti prie besikeičiančių modernios rinkos poreikių kalba Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro vadovas Mindaugas Černius.

 Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro nuotr. 
Statybunaujienos.ltAktualijos

nuotrauka
2023-05-29 12:56
Pastarojo meto padėtį ir dabartinius iššūkius puikiai apibendrina Europos Sąjungos (ES) ekonomikos komisaro Paolo Gentiloni pareiškimas, kuriame teigiama, kad Rusijos invazija sukelia ne tik neapsakomas kančias ir destrukciją Ukrainoje, bet taip pat trukdo Europos ekonomikos atsigavimui. Karas padid...
nuotrauka
2023-05-29 06:02
Statybos inžinerijos studentų skaičius per pastaruosius keliolika metų sumažėjo kelis kartus. Lietuvoje inžinerijos studentų – tebestudijuojančių ir jau baigusių – ieško taip pat ir užsienio kompanijos. Ką daryti, kad daugiau moksleivių pasirinktų statybos inžineriją, diskutavo Lietuvos statybininkų...
nuotrauka
2023-05-27 09:24
Vilniaus vystymo kompanija mieste vystomiems projektams rengia atviro projekto konkursus. Projektuotojai kviečiami kurti kokybiškus, šiuolaikines tendencijas atitinkančius bei racionalių sprendimų pastatus. Šiuos konkursus vertina kompetentingi komisijos nariai, kurių atranką skelbia Vilniaus vystym...
nuotrauka
2023-05-26 09:27
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija papildomai skirs 3 mln. eurų jaunoms šeimoms finansinei paskatai pirmajam būstui įsigyti. Šių lėšų turėtų pakakti daugiau kaip 200 jaunų šeimų, kurios laukia pažymos, patvirtinančios jų teisę į finansinę paskatą. Daugiau lėšų jaunoms šeimoms finansinei paskat...
nuotrauka
2023-05-26 06:10
Valstybės kontrolėje gegužės 24-25 d. vyko „Rail Baltica“ projekto stebėsenos darbo grupės susitikimas. Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) atstovai ir stebėsenos grupės nariai diskutavo apie projekto pažangą tiek tarptautiniu, tiek Lietuvos mastu, jo rizikas, būsima...
nuotrauka
2023-05-25 11:20
Gegužės 25 d. darbą pradeda Panevėžio mokymo centro direktoriumi išrinktas Donatas Bakšys. Naujasis profesinės mokyklos vadovas konkurso būdu paskirtas penkerių metų kadencijai.
nuotrauka
2023-05-25 06:28
Turto bankas skelbs išskirtinį aukcioną – bus siūloma įsigyti buvusios sovietinės armijos priešlėktuvinės gynybos dalinio teritoriją, iš viso 20 ha žemės sklypą Kalnėnuose, Vilniuje. Pradinė sklypo kaina – 15 mln. eurų. Sostinės Kalnėnų bendruomenei tai taip pat gera žinia – numatyta daugiau nei 4 h...
nuotrauka
2023-05-25 06:04
Netoli Šakių, Lietuvos pietvakariuose, netrukus įsikurs vėjo jėgainių parkas, kuriame bus pastatytos keturios 4,5 MW galios vėjo jėgainės. Prie šio projekto finansavimo prisidėjo ir Šiaulių bankas, kuris suteikė 25 mln. eurų paskolą vėjo jėgainių parko įkūrimui.
nuotrauka
2023-05-25 05:56
Aplinkos ministras patvirtino atnaujintą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, kuriuo detalizuojama poveikio aplinkai vertinimo proceso eiga ir visuomenės dalyvavimo šiame procese reikalavimai. Apraše nuosekliai išdėstyti poveikio aplinkai vertinimo dokumentų viešini...
nuotrauka
2023-05-24 15:46
Vilniuje tūkstančiui gyventojų tenka daugiau nei 400 automobilių, rodo Lietuvos statistikos departamento duomenys. Tai ketvirtadaliu daugiau nei Londone ar Berlyne. Nenuostabu, kad tokia situacija mieste kelia automobilių parkavimo keblumų. Savivaldybės atstovai ir nekilnojamojo turto plėtotojai pas...
nuotrauka
2023-05-24 15:39
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas šiandien, gegužės 24 d., susitiko su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku ir Vilniaus miesto vyriausiuoju architektu Mindaugu Pakalniu ir aptarė, kokių teisinių pakeitimų reikia imtis, kad būtų užkardytas savavališkas vertingų medžių kirtimas miestuose.
nuotrauka
2023-05-24 15:38
Jau kalbama apie ekonomikos lėtėjimą, tačiau kol kas Baltijos šalių verslas vis dar nusiteikęs optimistiškai. „Luminor“ banko užsakymu atlikta smulkiųjų ir vidutinių įmonių vadovų apklausa rodo, kad praėjusių metų rezultatus verslas vertina pozityviai, du trečdaliai jų tikisi, kad šiais metais parda...
nuotrauka
2023-05-24 11:34
Reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos metu vos penktadalis, arba 21 proc., respondentų nurodė, kad norėtų pirkti būstą iš brėžinių. Tyrimą inicijavusios bendrovės „Realco“ ekspertų teigimu, faktiniai pardavimų duomenys rodo kitokią realybę. Būsto pirkimas ankstyvoje statybų stadijoje turi pr...
nuotrauka
2023-05-24 09:45
Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorai, gavę sostinės mero Valdo Benkunsko pareiškimą dėl Vilniaus centre nupjauto ąžuolo, pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 294 str. 1 d. (Savavaldžiavimas).
nuotrauka
2023-05-24 08:00
Perjungimo vožtuvai gali būti naudojami šildymo terpės srautui perjungti tarp dviejų šilumos šaltinių arba imtuvų. Jie gerai veikia, pavyzdžiui, sistemose su šilumos siurbliais.
nuotrauka
2023-05-23 13:22
Aplinkos ministerija siūlo priemones skatinti smulkųjį verslą, teikiantį pakartotinio daiktų naudojimo, remonto paslaugas, vykdantį tvarią, išteklius tausojančią gamybą. Taip pat edukacinėms programoms, kurios mažintų atliekų susidarymą, skatintų tausų išteklių, maisto vartojimą, kuo ilgesnį ir paka...
nuotrauka
2023-05-23 07:53
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro bazė yra vienintelė tokia Klaipėdos regione: nuo pernai čia veikia modernus Statybos sektorinis praktinio mokymo centras (SPMC), kuris jau sudomino ir darbdavius, nes atitinka jų keliamus reikalavimus bei lūkesčius gauti kur kas aukštesnio lygio...
nuotrauka
2023-05-23 06:34
Aplinkos ministras patvirtino Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašą. Apraše atskirųjų želdynų normos papildytos bendro viešųjų atskirųjų želdynų ploto ir 300 m atstumu nuo gyvenamojo kvartalo ribos esančių atskirųjų želdynų ploto, ten...
nuotrauka
2023-05-22 16:51
Kauno apygardos prokuratūra vadovauja ikiteisminiam tyrimui dėl galimo aplinkos apsaugos pažeidimo Kauno mieste, Raudondvario plente.
nuotrauka
2023-05-22 09:53
Estijos kapitalo bankas „Bigbank“ suteikė 9,8 mln. eurų finansavimą NT vystymo grupei „Lithome“, įgyvendinančiai aukštos klasės gyvenamąjį kompleksą Vilniaus Naujamiestyje – „Algirdo promenada“. Bendros investicijos į 119 butų ir 10 komercinių patalpų kompleksą sieks 14,5 mln. eurų, o komplekso dydi...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos