2022 gruodžio 6 d. antradienis, 8:32
Reklama  |  facebook

Mokytis konkrečių statybos darbų Jeruzalės mokymo centrą renkasi net turintys aukštąjį išsilavinimą

2021-11-03 07:28
Modernią šiandienos statybos rinką atspindi naujoviški pastatai, atitinkantys aukštus energinio efektyvumo reikalavimus. Jiems statyti ir įrengti reikalingi naujos kartos specialistai, gebantys dirbti su šiuolaikine įranga. Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras išsiskiria koncentruotomis programomis, padedančiomis efektyviai ir per kuo trumpesnį laiką įgyti konkrečiam darbui reikalingų žinių ir įgūdžių.
nuotrauka
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro nuotr.


Minimos įmonės
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, VŠĮ

Dėl statomų pastatų įvairovės ir nuolat augančių lūkesčių mokymo įstaigos parengtiems specialistams, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras modernią rinką atitinkančias programas ruošia įtraukdami ir socialinius partnerius. Vienas iš paskutinių sėkmingų pavyzdžių – šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemų montuotojo mokymo programa. Rengiant šią mokymo programą, dalyvavo ir Lietuvos statybininkų asociacijos atstovai, daug prisidėjo Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacija.

Mokymo centras, panaudodamas sukauptą patirtį ir mokymo bazę, paruošia ne tik mokymo planą, bet ir reikalingą infrastruktūrą, skirtą šiai programai įgyvendinti. Šiuolaikišką šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesiją noriai renkasi tiek specialistai su aukštuoju išsilavinimu, tiek jaunuoliai, ką tik baigę vidurinę mokyklą. Labai paklausi specialybė suteikia galimybę rasti gerai apmokamą darbą statybų sektoriuje.

Bendradarbiauja su įrangos gamintojais, technologijų kūrėjais

„Mūsų tikslas yra paruošti žmones kryptingai, koncentruotai bei efektyviai per kuo trumpesnį laiką. Tuo mes skiriamės nuo profesinių mokyklų. Mokome realių darbų, įgūdžių, kurie reikalingi atliekant konkretų darbą, tad turime labai įvairių mokinių – didelė dalis stojančiųjų yra su aukštuoju išsilavinimu. Jie ateina būtent dėl tų įgūdžių, kuriuos suteikiame. Visos programos paremtos praktiniu mokymu,“ – atskleidžia praktinio ugdymo privalumus mokymo centro direktorius Mindaugas Černius. 

Vilniaus JDRMC

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras išsiskiria koncentruotomis programomis, padedančiomis efektyviai ir per kuo trumpesnį laiką įgyti konkrečiam darbui reikalingų žinių ir įgūdžių.

Vadovas atkreipia dėmesį, kad stengiamasi reaguoti į rinką. Jeruzalės mokymo centras stebi, kokias programas renkasi žmonės, seka besimokančių kiekybinius pokyčius, reaguoja į darbdavių ir mokinių atsiliepimus, pageidavimus. Kad laiku identifikuotų rinkos poreikius ir juos atlieptų, mokymo centras remiasi viešais pasiekiamais barometrais ir įvairiais kitais rodikliais, savarankiškai atlieka rinkos analizę (viešai prieinama dažnai remiasi praeities statistika arba orientuota į labai tolimą perspektyvą). Be to, produktyviai bendradarbiaujama su įvairiomis įmonėmis, asociacijomis, kurios taip pat seka vyraujančias tendencijas ir perspektyvas.

Mokymo centras dirba su įvairių medžiagų, įrangos ir technologijų gamintojais, kūrėjais. Daug informacijos apie naujoves, planuojamus pokyčius ir specialistų poreikį suteikia partneriai. Pavyzdžiui, jei užsakovai pasirenka moderniai suprojektuotus pastatus arba naujausius įrenginius, suprantama, kad tokiems pastatams statyti ir išmaniesiems įrenginiams sumontuoti reikės gerai parengtų žmonių. Bendraudamas, dalindamasis patirtimi su bendraminčiais, įsigilindamas į jų poreikius, centras gali paruošti naujas mokymo programas, atitinkančias naujausias statybos sektoriaus tendencijas.

Mokiniai supažindinami su žalios statybos principais

Kokios kompetencijos ir asmeninės savybės lemia tai, ar darbuotojas bus sėkmingas darbo rinkoje – vienas iš klausimų, neprarandančių aktualumo. M.Černiaus nuomone, sėkmingas specialistas turi atitikti rinkos poreikius, didele dalimi sėkmė priklauso nuo žmogaus gebėjimo prisitaikyti, bendrauti, atitinkamai elgtis darbinėje aplinkoje. Taip pat labai svarbu, kad profesinio mokymo sistemoje įgyti gebėjimai atitiktų asmens profesiją, pareigas, veiklą, būtų šiuolaikiški. Mokymo centro direktorius pabrėžia, kad labai svarbus ir dirbančiojo gebėjimas kritiškai vertinti savo galimybes, darbo kokybę. Tai padeda suprasti, kada laikas mokytis, kokias kompetencijas verta stiprinti, be to, padeda nesustoti tobulėti.

Mindaugas Černius, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrasNuotraukoje –
Vilniaus Jeruzalės
darbo rinkos mokymo centro
direktorius Mindaugas Černius

Jau keletą metų Jeruzalės mokymo centras skiria daug dėmesio žaliosios statybos temai. Nors žalioji statyba dar nėra tradicinė statyba, įstaiga stebi tendencijas ir ruošia ateičiai specialistus, kurie turėtų žinių apie tvarumą. Vykdomi ES finansuojami projektai, taip pat įgyvendinamos ir paties mokymo centro iniciatyvos.

„Su Lietuvos statybininkų asociacija esame parengę „Tvarios statybos ir aplinką tausojančio darbo kursą“, gaires, kurios jau nebėra tik mūsų vidinis dokumentas. Idėjos skleidžiamos ir plačiau – įvairioms organizacijoms, mokymo įstaigoms. Pagal tvarios statybos gaires papildėme jau vykdomas mokymo programas. Beveik visi mūsų mokiniai, kurie siekia įgyti kvalifikaciją, gauna žinių apie žaliąjį kursą, tvarią statybą ir įgyja pamatinių žinių apie statybų tvarumą. Mokiniai, baigiantys mokymo centrą, ne tik žino šių žodžių reikšmę, bet ir suvokia jų kuriamą naudą“, – apie mokyklos dėmesį žaliajai, tvariai statybai pasakoja direktorius.

Moko praktinių įgūdžių konkrečiam darbui

Į mokymo programas integruotas ir asmeninių žmogaus gebėjimų stiprinimas. Skatinamas kritinis mąstymas, ugdomi komandinio darbo, itin svarbūs statybų srityje, kuris neįmanomas be brigadiniame darbo, įgūdžiai. Ugdymo procese ne tik pedagogai ar praktikos vadovai vertina žmogaus pasiekimus, bet ir pats mokinys įtraukiamas, mokomas įvertinti savo atliktą darbą. Mokymo metu asmenys dažnai suskirstomi mažomis grupelėmis, mokomi montuoti įrenginius komandoje ir ieškoti bendrų sprendimų.

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrasDar viena įstaigos stiprybė – lankstus, pritaikytas prie darbdavių, dažnai netgi individualizuotas mokymas. Mokymai vyksta tiek dienomis, tiek vakarais, tad lengvai gali mokytis, kelti kvalifikaciją jau dirbantys asmenys. Galima pasirinkti ne visą programą, o atskirą modulį. Mokymasis intensyvus, atsakingas, nes nuolat vyksta pasiekimų arba turimų gebėjimų vertinimas. Tuomet centro atstovai gali pasakyti, ar žmogus turi mokytis, ką turi mokytis, prireikus argumentuotai pataria, nukreipia kiekvieną, kuris nori atsakingai mokytis ir tapti savo srities profesionalu.

Pasak M.Černiaus, komanda kaupia patirtį, kad galėtų, kilus poreikiui, pritaikyti mokymo programas ir mokymo aplinką prie ateities rinkos.

„Galvojame apie ateitį stebėdami tai, kas vyksta. Planuodami savo mokymo programas, medžiagą bei priemones, kuriame įvairias mokymo formas, tam, kad prireikus jas galėtume prisitaikyti prie ateities iššūkių“, – apie planus ir pasirengimą prisitaikyti prie besikeičiančių modernios rinkos poreikių kalba Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro vadovas Mindaugas Černius.

 Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro nuotr. 
Statybunaujienos.lt
Aktualijos

nuotrauka
2022-12-05 14:58
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) gruodžio 12 d. skelbs naują kvietimą teikti paraiškas seniems daugiabučiams atnaujinti. Šiam kvietimui skirta100 mln. eurų suma statybos rangos darbų pastato energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms. Kvietimo ...
nuotrauka
2022-12-05 09:24
Per lapkričio mėnesį Lietuvoje buvo įregistruota apie 9,6 tūkst. nekilnojamojo turto (NT) sandorių - tai yra kukliausias mėnesio rezultatas šiemet. Paskutinį kartą mažesnis įregistruotų NT sandorių skaičius buvo fiksuotas per pandemiją 2020 metų gegužę, pastebi įregistruotų NT sandorių dinamiką steb...
nuotrauka
2022-12-05 05:21
Aplinkos ministerija parengė Vyriausybės nutarimo „Dėl medienos ir kitų organinių statybos medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose“ projektą, kuris sudaro sąlygas plėtoti medinę statybą Lietuvoje ir pasiekti, kad 2024 m. mediena bei organinės medžiago...
nuotrauka
2022-12-02 10:47
Aplinkos ministerija ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pristato nuo 2022 m. gruodžio 1 d. įdiegtus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ...
nuotrauka
2022-12-02 10:45
Turto bankas, bendradarbiaudamas su „GIS-Centru“, pristato interaktyvų valstybės nekilnojamojo turto žemėlapį. Žemėlapyje paprastai ir aiškiai galima matyti valstybei priklausančius pastatus, jų adresus, plotą ir kitą naudingą informaciją. Ateityje žemėlapį ketinama plėsti papildant jį duomenimis, t...
nuotrauka
2022-12-02 09:22
Baigiantis metams nekilnojamojo turto (NT) savininkai tradiciškai turi deklaruoti ir sumokėti mokesčius už jiems priklausančią žemę ir statinius. Konkreti mokėtina suma priklauso nuo Registrų centro kasmet atliekamo masinio visos šalies NT vertinimo, kurio metu apskaičiuojamos vidutinės rinkos vertė...
nuotrauka
2022-12-01 10:53
Teikiami patikslinti įstatymo pakeitimai dėl tradicinio gyventojų nekilnojamojo turto mokesčio modelio įvedimo. Siūloma apmokestinti atskirus nekilnojamojo turto objektus, o ne bendrą jų verčių sumą. Tokiu būdu savivaldybės, gaudamos gyventojų mokamą mokestį, turės daugiau galimybių plėsti jiems tei...
nuotrauka
2022-12-01 09:23
Užimtumo tarnyba siūlo 2023 m. trūkstamų profesijų darbuotojų poreikį tenkinti 350 vienetų didinant paslaugų sektoriaus iš trečiųjų šalių įvežamų darbuotojų kvotą. Iš viso ateinantiems metams Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai siūloma nustatyti 35 950 kvotą trūkstamų profesijų trečiųjų šalių ...
nuotrauka
2022-12-01 09:11
Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) planuoja 2023 m. pradžioje kviesti piliečius rinktis Vilniuje nuosavybės teisėms atkurti skirtus žemės sklypus.
nuotrauka
2022-11-30 09:24
VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre lapkritį įvyko respublikinis konkursas „Apdailininkas 2022“, kuriame dalyvavo rekordiškai daug komandų. Pirmoji vieta atiteko telšiškiams.
nuotrauka
2022-11-29 17:00
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) 2022-11-17 paskyrė 12 tūkst. eurų baudą UAB „Statybos investicija“, kuri V. Kavoliuko ir J. Matuso gatvėse Kaune, neturėdama statybą leidžiančių dokumentų (SLD) vykdė dešimties gyvenamųjų namų sta...
nuotrauka
2022-11-29 16:24
Mokestinių ginčų komisija, atsižvelgdama į ginčų praktiką, pristato, kokias klaidas daro verslas, pripažindamas nuostolius, ir pateikia patarimus, kaip šių klaidų išvengti.
nuotrauka
2022-11-29 14:50
2023 m. bus pradėtas įgyvendinti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 16,017 km viaduko kapitalinio remonto projektas. Remonto darbai turės būti atlikti per 13 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) ir ...
nuotrauka
2022-11-29 13:32
„Laikai, kai įmonės rungėsi dėl biurų išskirtinumo, pamažu lieka praeityje. Dabar, įsigalėjus lanksčiam hibridinio darbo modeliui, pagrindinė konkurencija vyksta tarp savo namų ir biuro. Čia viskas turi būti šiek tiek geriau negu namuose – ir kava skanesnė, ir stiklai švaresni, ir kėdė ergonomiškesn...
nuotrauka
2022-11-29 11:37
Siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, o sulygtas darbas – darbuotojui, sudarydamos darbo sutartį darbo sutarties šalys, t. y. darbdavys ir darbuotojas, gali sulygti dėl išbandymo. Dėl išbandymo laikotarpio šalys gali susitarti tik sudarydamos darbo sutartį, vadinasi, galimybių s...
nuotrauka
2022-11-29 05:21
Gruodžio 2 d., penktadienį, Aplinkos ministerijos kartu su asociacija „Lietuvos urbanistinių inovacijų tinklas“ rengia XVI Lietuvos urbanistinį forumą, kuris kvies pažvelgti į Lietuvos miestų problemas ir jų ateitį. Visą šią savaitę dar galite į jį registruotis.
nuotrauka
2022-11-28 15:18
Utenoje baigtas įgyvendinti dar vienas miestui ir jo gyventojams svarbus projektas – Utenos miesto darnaus judumo plano priemonių diegimo pirmasis etapas. Jo metu mieste įrengta 21 nauja autobusų sustojimo stotelė, kurios pritaikytos ir žmonėms su negalia.
nuotrauka
2022-11-28 12:05
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi Kauno miesto savivaldybės (Savivaldybė) infrastruktūros objektų viešųjų pirkimų procesų korupcijos rizikos analizę, nustatė korupcijos rizikos veiksnius. Nustatyta, kad Savivaldybės infrastruktūros objektų viešųjų pirkimų procesams trūksta aiškumo, skaidrum...
nuotrauka
2022-11-28 11:21
Apie tvarumą kalbų apstu: juo susirūpinusi švietimo bendruomenė, verslininkai, valdantieji ir pati visuomenė. Augantis sąmoningumas ir rūpestis ateities kartomis – sveikintinas, tačiau ar iš tikrųjų visi vienodai suprantame, kokia yra tvari visuomenė, tvari gamyba, tvarus verslas? Kas nustato taisyk...
nuotrauka
2022-11-27 06:39
Vartotojų aljansas pradėjo kolektyvinio nutolusios saulės elektrinės pirkimo kampaniją. Tai pirma tokia kampanija, kurią Lietuvoje įgyvendina nevyriausybinė organizacija. Kolektyvinis pirkimas reiškia, kad vartotojai kviečiami ne po vieną, o visi kartu, kolektyviai, įsigyti nutolusią saulės elektrin...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos