2021 sausio 28 d. ketvirtadienis, 11:32
Reklama  |  facebook

Konfidencialumo užtikrinimas įmonėse, kai nuotolinis darbas tampa norma

2020-11-05 07:40
Populiarėjant nuotoliniam darbui kaip niekad aktualūs tampa konfidencialios informacijos, komercinių paslapčių apsaugos, nekonkuravimo, interesų konflikto vengimo klausimai. Žalos ir nesusipratimų norintys išvengti darbdaviai turi pasiruošti, sąvokas apsibrėžti ir darbuotojus informuoti iš anksto.
nuotrauka
Jurgita VAIČIULIONIENĖ, „Fondia Lietuva“ vyr. teisininkė, direktorė


Minimos įmonės
Fondia Lietuva, UAB
Pirmas žingsnis, norint užtikrinti konfidencialumą įmonėje, yra apibrėžti, kas yra konfidenciali informacija, ir išskirti, kas yra komercinė paslaptis. Tai padaryti galima valdybos, o jei ji nesudaroma, vadovo sprendimu. Viešai prieinama informacija apie įmonę (pvz., tai, kas matoma www.rekvizitai.lt) ar tokia, kuri pagal įstatymus privalo būti vieša, neturėtų būti įvardijama kaip konfidenciali. Svarbu ir tai, kad ne visa konfidenciali informacija pripažįstama komercine paslaptimi.
Informacija laikoma komercine paslaptimi, jeigu ji yra slapta, dėl to turi tikros ar potencialios komercinės vertės, ir yra protingai saugoma. Tai gali būti techninė (pvz., formulės, brėžiniai) ar verslo (pvz., klientų sprendimų priėmėjai, strategija) informacija. Pareiga saugoti (gauti, naudoti ir neatskleisti be turėtojo sutikimo) komercinę paslaptį kyla iš įstatymo.
Konfidenciali informacija – platesnė sąvoka, kuri apima ne tik komercines paslaptis, bet ir kitą viešai neprieinamą informaciją. Ji saugoma šalių susitarimu.
Susitarime dėl konfidencialios informacijos apsaugos svarbu apibrėžti tokią informaciją sudarančius duomenis, susitarimo galiojimo terminą, darbdavio pareigas padedant darbuotojui išsaugoti informacijos slaptumą, galite sulygti dėl netesybų už šio susitarimo nevykdymą ar netinkamą jo vykdymą. Jeigu nenumatoma kitaip, toks susitarimas galioja vienerius metus nuo darbo santykių pabaigos.

Susitarimas dėl nekonkuravimo pareigos darbuotojams

Susitarimu dėl nekonkuravimo galima sulygti dėl to, kad darbuotojas tam tikrą laiką nevykdys tam tikros darbo veiklos pagal darbo sutartį su kitu darbdaviu arba savarankiškai, jeigu ši veikla tiesiogiai konkuruotų su Jūsų veikla.

Kadangi šiuo susitarimu apribojama asmens teisė pasirinkti darbą, jam keliami tam tikri reikalavimai: gali būti sudaromas tik su specialių žinių ar sugebėjimų turinčiais darbuotojais ne ilgesniam negu 2 metų nuo darbo sutartis pabaigos terminui.

Taip pat reikia numatyti nekonkuravimo teritoriją ir kompensacijos dydį, kuris negali būti mažesnis negu 40 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Galima susitarti ir dėl darbdavio teisės vienašališkai nutraukti tokį susitarimą (pvz., pasibaigus darbo sutarčiai) bei netesybų, kurių dydis ribojamas už 3 mėnesius gautos kompensacijos suma.

Jeigu susitarimo dėl konfidencialios informacijos ar nekonkuravimo pažeidimu darbdaviui padaroma žala, darbuotojas privalo ją atlyginti visą, suma nėra ribojama trimis vidutiniais darbo užmokesčio dydžiais kaip numato bendra taisyklė.

Darbo, Baudžiamajame kodekse ir Konkurencijos įstatyme numatyta apsauga

Darbo kodekse įtvirtintos bendros šiuos klausimus reguliuojančios nuostatos, numatančios pareigas ir be papildomų susitarimų. Pavyzdžiui, darbuotojas įsipareigoja dirbti darbdavio naudai, saugoti darbdavio turtinius ir neturtinius interesus, šalys privalo veikti sąžiningai ir nepiktnaudžiauti teisėmis, vengti interesų konflikto ir siekti bendros gerovės.

Tam tikra apsauga (ne tik pareigos ar draudimai darbuotojams, bet ir kitiems asmenims) numatyta ir kituose tesiės aktuose. Pavyzdžiui, Konkurencijos įstatyme įtvirtintas draudimas naudoti, perduoti ar skelbti kito ūkio subjekto komercines paslaptis, jas gauti iš asmenų, neturinčių teisės perduoti tokią informaciją, o darbuotojams – pareiga nenaudoti komercinių paslapčių ne trumpiau kaip vienerius metus po sutarties pasibaigimo. Taip pat draudžiama vilioti darbuotojus.

Baudžiamasis kodeksas, savo ruožtu, numato atsakomybę už komercinį šnipinėjimą, komercinės paslapties atskleidimą, neteisėtą prisijungimą prie informacinės sistemos bei elektroninių duomenų perėmimą ir panaudojimą.
Aštuoni elementai, į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį praktikoje

Pirma – pareigų detalizavimas. Darbo sutartyse, įmonės taisyklėse, pareiginiuose nuostatuose detalizuokite bendrąsias Darbo kodekse numatytas pareigas (pvz., dėl interesų konflikto vengimo).

Antra – konfidencialumo ribų apsibrėžimas. Įvardinę, kokia informacija yra konfidenciali, kuri jos dalis sudaro komercines paslaptis, aptarkite tai su darbuotojais, kad jiems būtų aišku. Pasikeitus aplinkybėms (pvz., pradedant naują projektą, pasikeitus pareigoms), priminkite apie įsipareigojimus.

Trečia – netesybų dydžio nustatymas. Susitarimuose dėl nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos apsaugos numatomų netesybų dydį siekite su atlyginimo dydžiu, pvz., 3 mėnesių vidutinis darbo užmokestis.

Ketvirta – priemonių informacijos apsaugai paruošimas. Imkitės protingų (priklausomai nuo veiklos, informacijos pobūdžio) priemonių konfidencialios informacijos apsaugai.

Penkta – išankstinis darbuotojų informavimas apie jų kontrolės mechanizmus. Tinkamai patvirtinkite tvarkas dėl informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje, supažindinkite darbuotojus.

Šešta – darbo pareigų pažeidimų sąrašo papildymas. Peržiūrėkite ir, reikalui esant, papildykite darbo pareigų pažeidimų, kurie laikomi šiurkščiais, sąrašą.

Septinta – lankstesnių susitarimų galimybė. Su darbuotojais, kurių atlyginimai ne mažesni negu 2 šalies vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, galimi lankstesni susitarimai, jeigu darbo sutartimi pasiekiama darbdavio ir darbuotojo interesų pusiausvyra.

Aštunta – apsauga sutartyse su verslo partneriais. Įtraukite nuostatas dėl konfidencialios informacijos apsaugos, darbuotojų neviliojimo (priklausomai nuo aktualumo). 
Statybunaujienos.lt
Komentaras

nuotrauka
2021-01-27 08:33
Kalbant apie nekilnojamojo turto (NT) rinką Vilniuje, įprasta šį miestą lyginti su visai greta esančiu Kaunu ar vos už kelių valandų automobiliu įsikūrusiais Baltijos kaimynais – Ryga ir Talinu. Žinoma, tiesios tame daug, tačiau verta dairytis ir plačiau: į kitus, kiek atokiau esančius, tačiau panaš...
nuotrauka
2021-01-21 08:57
Pasaulyje vykstantys pokyčiai atnešė iššūkių verslams visoje Lietuvoje, natūralu – neišvengiamai palietė ir NT rinką. Sparčiai tobulėjantis NT sektorius gavo progą iš naujo įvertinti ekonominės krizės metu išmoktas pamokas, savo galimybes greitai reaguoti ir veikti naujomis sąlygomis.
nuotrauka
2021-01-18 10:13
Pavienių investuotojų ir gyventojų žvilgsniai jau kurį laiką krypo į Stoties rajoną Vilniuje, tačiau netrukus tai turėtų tapti ir masiniu reiškiniu. Nekilnojamojo turto (NT) ekspertai prognozuoja, kad po planuojamos Vilniaus Stoties rajono konversijos pakils Stoties, Naujininkų ir Naujamiesčio mikro...
nuotrauka
2021-01-14 14:01
Nors prognozuoti, kokie bus 2020 metai biurų rinkoje niekas neskubėjo, jie užbaigti geriau, nei tikėtasi. Bendra išnuomoto biurų ploto apimtis viršijo 5 metų vidurkį ir pasiekė daugiau nei 100 tūkst. kv. m. Šiuo metu biurų rinkoje vis dar jaučiamas suspaustos spyruoklės efektas – pandemijos metu ati...
nuotrauka
2021-01-14 09:38
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2020 metų gruodžio mėnesio reikšmė išaugo 0,9% (2020 metų lapkritį buvo fiksuojamas 0,6% augimas). Bendras butų kainų l...
nuotrauka
2021-01-08 15:38
Koronaviruso sukelta pandemija paženklinti jau praėję 2020-ieji metai skaudžiai palietė Lietuvą, o valstybė ir visuomenė gana stipriai nukentėjo nuo tiesioginių ir netiesioginių pandemijos pasekmių, ypač vadinamosios antrosios pandemijos bangos, prasidėjusios 2020 m. rudenį, metu.
nuotrauka
2021-01-06 08:39
Jei ne dvigubas karantinas, praėję metai, neabejotinai, būtų tapę rekordiniais sostinės būsto rinkai. Tiesa, po pirmojo karantino trumpam buvo atsiradę skelbusių priešingus rekordus ir kolapsą, tačiau taip neįvyko.
nuotrauka
2020-12-31 12:44
Vilniaus pirminio būsto rinkoje sunku būtų įsivaizduoti kontrastingesnius metus nei praėję 2020–ieji: nuo rekordinių karščio bangų iki visiško sąstingio į ledą.
nuotrauka
2020-12-30 14:37
Metų sandūroje kone kiekvienas iš mūsų pasižadame sau pačių įvairiausių dalykų. Neslėpkime, tarp jų turbūt palyginti dažnai atsiduria ir tikslas atidžiau elgtis su savo finansais.
nuotrauka
2020-12-28 09:39
Lūkesčiai dėl būsto kainų Lietuvoje gruodžio pradžioje, kai dar nebuvo sugriežtinti antrojo karantino ribojimai, buvo istoriškai dideli. Vilniaus regione gyventojų, teigusių, kad gyvenamojo nekilnojamojo turto kaina didės per ateinančius dvylika mėnesių, buvo ypač daug – net 70 procentų.
nuotrauka
2020-12-23 15:03
Nekilnojamojo turto (NT) rinka 2020 metus dar ilgai prisimins kaip „(ne)linksmuosius kalnelius“ – nuo euforijos metų pradžioje, rinkos stagnacijos pirmojo karantino metu iki optimizmo šuolio vasarą ir atsargios metų pabaigos.
nuotrauka
2020-12-18 10:42
Pasaulio ekonomikos forumo konkurencingumo ataskaita šiemet kitokia – tradiciškai joje būna pateikiamas šalių konkurencingumo indeksas, reitinguojantis valstybes pagal tai, kaip jų instituciniai „rėmai“ skatina arba varžo verslą didinti produktyvumą. Šiais metais, atsižvelgiant į išskirtinę situacij...
nuotrauka
2020-12-17 13:13
2020–uosius dar ilgai prisiminsime kaip nepaprastai sunkius įprastą rutiną sutrikdžiusius ir daugumą mūsų dukart namuose įkalinusius metus. Tačiau kai kurie pokyčiai leido atrasti naujas galimybes, padėjo išvengti visiškos gyvenimo ir ekonomikos stagnacijos, sako nekilnojamojo turto (NT) projektų va...
nuotrauka
2020-12-16 13:27
Šiemet viešieji pirkimai buvo linksniuojami itin dažnai. Vienais atvejais dėl to, kad dabartinis reglamentavimas apsunkina pandemijai suvaldyti būtinų priemonių įsigijimą, kitais – dėl skubių įstatymo pakeitimų. Ekspertų vertinimu, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų keitimas atsižvelg...
nuotrauka
2020-12-01 13:31
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas leido nuomoti valstybinę žemę prie bendrų kiemų, aikštelių ir šaligatvių. Tokią išvadą galima daryti iš paskutinės Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties dėl teisės išsinuomoti valstybinę žemę lengvatinėmis sąlygomis.
nuotrauka
2020-11-23 09:18
Šie metai Lietuvai atnešė iššūkių ne tik suvaldant COVID-19 pandemiją, bet ir įgyvendinant reikšmingus statybos projektus. Sausį buvo nutraukta rangos sutartis su Kaune stadioną stačiusia Turkijos įmone „Kayi Insaat“, spalį paaiškėjo, kad Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos darbų vykdyti nebega...
nuotrauka
2020-11-19 10:11
Per pirmas dvi antrojo karantino savaites žmonių aktyvumas ieškant ir perkant būstą – nemažėja. „Vienintelis pokytis, kurį matome, kai šalyje buvo įvestas antrasis karantinas, žmonėms atsirado daugiau laisvo laiko, todėl gali aktyviau planuotis butų apžiūras gyvai ar konsultuotis su pardavėjais nuot...
nuotrauka
2020-11-18 15:55
Paskelbus antrąjį karantiną, jį sutikome ramiau: iš vienos pusės, pavasarį išmokome su tuo gyventi, iš kitos – supratome, kad reikia situaciją vertinti rimtai ir negalima su ja žaisti. Tai reiškia, kad matėme, kokios pasekmės bus, jei gyvenimas sustos – o to nenorime niekas. Todėl turime prisitaikyt...
nuotrauka
2020-11-16 14:28
Nors jau keletą metų galiojantis naujasis Darbo kodeksas palengvino darbuotojų atleidimo galimybes, jų neteisėto atleidimo kaina išlieka didelė. Neteisėtai atleistas darbuotojas savo teises gali ginti teismuose, o įrodęs esąs teisus – prisiteisti iki pusantrų metų darbo užmokesčio dydžio kompensacij...
nuotrauka
2020-11-12 09:12
Praėjusį šeštadienį šalyje prasidėjo antras per metus nacionalinis karantinas dėl kurio padėtis darbo rinkoje vėl komplikuojasi. Trečiadienį prastova jau buvo paskelbta 26 tūkst. darbuotojų, ir skaičius artimiausiomis dienomis toliau augs bent iki 50 tūkstančių.

Statybunaujienos.lt » Komentaras