2023 gruodžio 9 d. šeštadienis, 6:29
Reklama  |  facebook

Darbuotojų įvairovės valdymas organizacijoje „naujo normalumo“ kontekste

2020-06-30 10:20
Jau ankstyvuoju gyvenimo periodu suvokiame, kad mus supantys žmonės yra skirtingi. Kai kurie skirtumai yra akivaizdžiai pastebimi, tokie kaip ūgis, svoris, kūno laikysena ar akių spalva. Tuo tarpu kitiems skirtumams identifikuoti reikalingas laikas ir bendravimas.
nuotrauka
Živilė STANKEVIČIŪTĖ, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė


Minimos įmonės
KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas,
Tik diskutuojant bei leidžiant laiką kartu pamatome, jog vieni žmonės yra uždaresni, kiti – labiau linkę išsipasakoti visus gyvenimo nuotykius, vieni – deklamuoja eilėraščius, kiti – puikiai įvaldę tam tikrą amatą. Tačiau visi jie yra visuomenės dalis, kuri kuria, siūlo ir įgyvendina įvairias idėjas bei realizuoja savo potencialą skirtingose srityse, steigiant savo verslą ar dirbant samdomą darbą.

Darbuotojų įvairovė – kas tai?

Žvelgiant iš organizacijų vadybos prizmės, darbuotojų įvairovė atsiskleidžia per skirtumus būdingus konkretiems darbuotojams. Šių skirtumų pagrindas yra darbuotojams būdingos charakteristikos, kuriomis jie tarpusavyje skiriasi arba kurių pagrindu suvokia save kaip kitokius lyginant su kolegomis.

Pastaruoju laikotarpiu kinta darbuotojų įvairovės suvokimas. Ilgą laiką dominavo taip vadinamo „didžiojo šešeto“ principas, kai įvairovė buvo analizuojama kaip sociodemografinė charakteristika, išskiriant amžiaus, lyties, tautybės, neįgalumo, religijos ir seksualinės orientacijos įvairovę.

Pastaruoju metu mokslinėje literatūroje ir modernių organizacijų vadyboje įvairovės samprata transformuojasi apimdami kitus verslo tvarumui ir gyvybingumui svarbius darbuotojų aspektus, tokius kaip žinias, kompetencijas, darbo stilių ar darbuotojų požiūrius.

Taigi, galime kalbėti apie dviejų tipų darbuotojų įvairovę: paviršinę įvairovę ir giluminę įvairovę. Paviršinė įvairovė apima fizinių savybių, tokių kaip lytis, amžius, rasė ir etninė priklausomybė, įvairovę. Giluminė įvairovė yra susijusi su savybėmis, kurias sunkiau nustatyti tiesiog stebint asmens išvaizdą, ir apima tokius veiksnius kaip išsilavinimas, kompetencija, vertybės ir nuomonės.

Dvi darbuotojų įvairovės valdymo pusės

Darbuotojų įvairovės valdymas reiškia savanoriškus organizacijos veiksmus labiau įtraukiant visus darbuotojus į oficialias ir neoficialias organizacijos veiklas, kai taikomos iš anksto apgalvotos ir tikslinės priemonės bei iniciatyvos. Darbuotojų įvairovės valdymu siekiama sudaryti darbuotojams inkliuzinę aplinką, kuriose jie gali išnaudoti visą savo potencialą.

Šiandien darbuotojų įvairovės ir jos valdymo vertė organizacijoms nekelia abejonių. Empiriniai tyrimai rodo, jog tinkamas darbuotojų įvairovės valdymas kuria pozityvią organizacijos reputaciją, kuri savo ruožtu leidžia pritraukti ir išlaikyti reikiamus darbuotojus. Darbuotojų įvairovės valdymas didina darbuotojų motyvaciją, jų įsipareigojimą ir lojalumą organizacijai.

Tuo tarpu darbuotojų įvairovė leidžia generuoti inovatyvias idėjas ir laiku bei taikliai atsakyti į naujus verslo aplinkos iššūkius dėka heterogeniškos darbuotojų visumos, o dėl to gerėja organizacijos finansiniai veiklos rezultatai.

Žinoma, nereikia pamiršti ir „tamsiosios“ darbuotojų įvairovės pusės, galinčios pasireikšti padažnėjusias konfliktais organizacijose, kai kertasi skirtingų darbuotojų kartų ar įsitikinimų interesai. Be to, gali išaugti mokymo išlaidos, nes ne visi darbuotojai vienodai imlūs naujovėms ir geba vienodai greitai įgyti žinias ar išsiugdyti įgūdžius.

Galimi ir komunikaciniai trikdžiai, kai skiriasi darbuotojų gebėjimas naudotis technologijomis, kuriomis skleidžiamos organizacijos naujienos. Įveikti šiuos darbuotojų įvairovės iššūkius yra nelengvas uždavinys, kur žmonių išteklių (personalo) valdymo vadovas turėtų imtis iniciatyvos ir demonstruoti lyderystę kuriant draugišką ir palaikančią aplinką visiems darbuotojams.

Šeši būdai gauti naudos

Deja, bet darbuotojų įvairovės valdymas nėra lengvas verslo iššūkis. Net ir ekonominio pakilimo laikotarpiu suvokti ir įveiklinti darbuotojų įvairovės vertę pavyksta ne visoms organizacijoms. Ką jau kalbėti apie krizinius laikotarpius. Dabartinis laikotarpis pasižymintis „naujo normalumo“ paieška atveria verslui galimybę plačiau pažvelgti į darbuotojų įvairovės vertę gamybos ar paslaugų teikimo kontekste.

Lietuvos darbdavių požiūris ir vyraujanti tradicija visgi yra neypatingai draugiška darbuotojų įvairovės atžvilgiu. Situacija karantino laikotarpiu tik dar kartą iliustravo nusistovėjusias tendencijas darbo rinkoje, kai nėra vertinami vyresnio amžiaus darbuotojai: karantino laikotarpiu darbdaviai buvo linkę juos atleisti, tuo prarasdami žinias, įgūdžius ir kurdami socialiai neatsakingo verslo reputaciją.

„Naujo normalumo“ kontekste, organizacijos turi puikią galimybę „gauti naudos“ iš darbuotojų įvairovės bent jau dėl šių 6 priežasčių. Pirma, įvairovė darbe padidina požiūrių skaičių. Skirtingo išsilavinimo, įsitikinimų, amžiaus darbuotojai, formavęsi nevienodose kultūrinėse aplinkose, gali pateikti revoliucinius požiūrius, leidžiančius organizacijoms sėkmingai konkuruoti nestabilioje verslo aplinkoje.

Antra – darbuotojų įvairovė lemia padidėjusį darbuotojų kūrybiškumą. Jų kūrybiškumas paprastai apibūdinamas kaip naujų ir naudingų idėjų, susijusių su produktais, paslaugomis ir darbo metodais, generavimas. Jis yra būtinas tobulinant ir sėkmingai vykdant organizacijos veiklą, o darbuotojų įvairovė amžiaus, patirties, įsitikimų aspektu kaip tik ir gali lemti kūrybiškumo proveržį.

Trečia, darbuotojų įvairovė skatina sėkmingą problemų sprendimą. Tyrimai rodo, kad įvairove grįstos komandos greičiau sprendžia problemas nei homogeniškos komandos. Ketvirta, darbo vietos įvairovė lemia geresnius sprendimų priėmimo rezultatus. Tai iliustruojantis tyrimas atskleidė, jog įvairove pasižyminčios komandos priėmė verslo sprendimus iki 87% laiko greičiau nei tai darė atskiri sprendimus priimantys asmenys.

Penkta, darbuotojų įvairovė lemia geresnius organizacijos veiklos rezultatus. Tarptautinė vadybos konsultavimo įmonė „McKinsey & Company“ atlikusi tyrimą, kuriame dalyvavo 180 bendrovių Prancūzijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir JAV, nustatė, jog įmonės, kurių aukščiausio lygio vadovų komandos pasižymėjo įvairove, pasiekė geresnių finansinių rezultatų.

Šešta – gerėja organizacijos reputacija. Sąlygų sudarymas ir įdarbinimas įvairaus amžiaus, įsitikinimų, tautybių, religinių nuostatų darbuotojų siunčia žinutę visuomenei, jog tokia organizacija yra linkusi elgtis socialiai atsakingai ir remia darnumo idėjas.

Kaip ne kartą akcentavo Pasaulio ekonomikos forumas, norint verslui veikti „naujo normalumo“ kontekste reikės sprendimų, orientuotų į darbuotojus. Darbuotojų įvairovės užtikrinimas kaip tik ir yra vienas iš tokių sprendimų, galinčių lemti ilgalaikį organizacijos gyvybingumą.

Labai svarbu, kad žmonių išteklių valdymo vadovai suvoktų ir gebėtų iškomunikuoti įvairovės vertę tiek pačiai organizacijai, tiek ir visai visuomenei. 
Statybunaujienos.ltKomentaras

nuotrauka
2023-12-08 10:05
Kariniai konfliktai, neramumai rinkoje, kainų augimas ir sumažėjusi perkamoji galia – ne pats lengviausias laikas kai kuriems verslams. Nereta įmonė šiandien susiduria su sunkumais, kuriuos išspręsti pavyksta ne visada. Tokiais atvejais labai svarbu laiku pastebėti problemas ir, jei atėjo laikas, kr...
nuotrauka
2023-12-06 14:39
Tiek teisininkai, tiek verslo atstovai jau yra pastebėję tendenciją, jog metams artėjant į pabaigą įmonės sulaukia didesnio Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) dėmesio dėl pagausėjusių pavedimų tikrinti. Pastaruoju metu VMI itin didelį dėmesį skiria plonosios kapitalizacijos taisyklei. Būtent pas...
nuotrauka
2023-12-05 09:41
Darbo kodekso 52 str. nuotolinis darbas apibrėžiamas kaip darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas arba jų dalį visą arba dalį darbo laiko su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje darbo sutarties ša...
nuotrauka
2023-12-01 14:13
Trijų didžiausių Lietuvos miestų rinkos išlieka labai panašiame aktyvumo lygyje, remdamiesi preliminariais lapkričio mėn. duomenimis, teigia kūrybiškų NT projektų ir vietokūros kompanijos „Citus“ analitikai. Prieš šventinį laikotarpį stebimas įprastas sezoninis sulėtėjimas, tačiau Vilniuje tai yra š...
nuotrauka
2023-11-30 09:29
Nepaisant įvairių per pastaruosius pusantrų metų patirtų iššūkių, Lietuvos gyventojų noras turėti nuosavą būstą nemažėja, tačiau jam besiskolinantys žmonės pasikeitė. 2022–2023 metų „Luminor" banko duomenys rodo, kad būstą su paskola dažniau perka vyresni gyventojai, pastebimi skirtumai ir tarp besi...
nuotrauka
2023-11-22 13:25
Per pandemiją įkaitusi šalies nekilnojamojo turto (NT) rinka pastebimai atvėso – sandorių skaičius yra sumažėjęs, reikšmingai prislopo ir kainų augimas. Apie tai, kokios priemonės sustiprintų NT rinkos, taip pat ir visos finansų sistemos atsparumą padidėjusių palūkanų aplinkoje, kaip padidinti kokyb...
nuotrauka
2023-11-20 13:04
Vis dažniau pasitaiko atvejų, kai įmonės šventiniu laikotarpiu visiškai sustabdo savo veiklą ir visi darbuotojai tuo metu išeina atostogų. Tiesa, nors tokia praktika egzistuoja jau kurį laiką, daugeliui vis dar kyla klausimų, ar tokios atostogos tikrai turėtų būti išskaičiuojamos iš darbuotojo kasme...
nuotrauka
2023-11-15 11:28
Būstas – bene brangiausias pirkinys gyvenime, o jo įsigijimas – vienas atsakingiausių sprendimų. Šią mantrą kartoja visi, tačiau faktas: būsto įsigijimas gali kelti stresą, nes šiame procese – daug terminų, dokumentų, pinigų ir panašiai. Jam suvaldyti reikia žinių ir kompetencijos, nesvarbu kokį būs...
nuotrauka
2023-11-13 12:50
Viršvalandžiai – laikas, kada darbuotojas faktiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos (pamainos) arba apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę. Viršvalandžius reglamentuoja Darbo kodekso 119 straipsnis.
nuotrauka
2023-11-10 15:03
Po Rusijos invazijos į Ukrainą visų Europos valstybių darbotvarkėse viena pagrindinių temų – gynybos stiprinimas, kuriam skiriamas vis didesnis finansavimas. Kartu didėja ir strateginės reikšmės infrastruktūros projektų užsakymų skaičius bei spartinamas pats projektų įgyvendinimas, o tai sukuria nau...
nuotrauka
2023-11-08 13:04
Įmonėje atėjo laikas pokyčiams, truputį keičiate darbo organizavimo tvarką, todėl atsiranda perteklinių funkcijų ir, panašu, kad teks atsisveikinti su kai kuriais darbuotojais. O galbūt kai kuriuos įmonės skyrius tenka perkelti į kitą miestą ir ne visi darbuotojai su tuo sutinka? Vienintelis kelias ...
nuotrauka
2023-11-07 08:04
Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą (BK) baudžiamoji atsakomybė gali būti taikoma ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims. Tačiau juridinis asmuo atsako tik už nusikalstamas veikas, už kurių padarymą BK specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė. Pavyzdžiui, sukčiavim...
nuotrauka
2023-10-30 11:03
Verslas supranta, kad intelektinę nuosavybę reikia saugoti, bet kaip konkrečiai tai padaryti, žino ne visi. Tai parodė nuo rugsėjo vykstančios nemokamos ekspertų konsultacijos verslo įmonėms, mokslo įstaigoms ir visuomenei.
nuotrauka
2023-10-27 14:30
Iki seniai regėtų aukštumų pakilusios palūkanos, geopolitinis neapibrėžtumas ir stojanti ekonomika pakoregavo nekilnojamojo turto (NT) kainas Skandinavijos šalyse ir Vokietijoje, tačiau Lietuvoje NT kainos demonstruoja žemaitišką užsispyrimą.
nuotrauka
2023-10-25 13:14
Paveldėjimas yra vienas seniausių teisinių procesų, kurio esmė yra ganėtinai instinktyvi – palikėjo turtas perduodamas gyvam įpėdiniui. Jeigu ne socialinė raida, globalizacija ir daugybė istorinių filosofų bei teisininkų pamąstymų, galėtume užbaigti šį straipsnį pirmuoju sakiniu. Tačiau laikui bėgan...
nuotrauka
2023-10-23 14:28
Keičiantis darbo ar gyvenimo sąlygoms, neretai gali keistis ir pačių darbuotojų poreikiai – kai kurie keičia darbą, o kai kurie gali norėti sumažinti arba padidinti savo darbo laiką. Kaip ir bet kuriais kitais atvejais, taip ir keičiant darbo laiką tiek darbdaviui, tiek darbuotojui galioja Darbo kod...
nuotrauka
2023-10-19 11:42
Pastaruoju metu karščiausia su nekilnojamuoju turtu (NT) susijusi tema tapo būsto įperkamumas. Dar visai neseniai Vilnius galėjo didžiuotis vienomis geriausių sąlygų įsigyti būstą Europoje. Dabar šis rodiklis smuko į seniai nematytas žemumas.
nuotrauka
2023-10-18 08:26
Verslo aplinka susideda iš dviejų dėmenų – klientai ir aplinka, susijusi su kolektyvu. 98 proc. STATICUS projektų yra įgyvendinama užsienyje, daugiausiai veikiame Jungtinėje Karalystėje bei Šiaurės Europoje. Tokia įmonės veikla turi įtakos ir mūsų darbuotojams: tai kitokia darbo kultūra, kitokie nei...
nuotrauka
2023-10-18 08:25
Statybų sektorius, kaip ir visa verslo aplinka, nuolat keičiasi ir tobulėja. Galime pasidžiaugti, kad pavyko pasiekti susitarimų, padedančių skaidrinti ir modernizuoti sektorių ir užtikrintai žvelgti į ateitį. Išskirčiau pažangą viešųjų pirkimų procese – standartizuota rangos sutartis, įdiegta Staty...
nuotrauka
2023-10-17 10:36
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2023 metų rugsėjo mėnesio reikšmė nesikeitė (2023 metų rugpjūtį buvo fiksuojamas 0,4% augimas).

Statybunaujienos.lt » Komentaras