2023 rugsėjo 27 d. trečiadienis, 1:01
Reklama  |  facebook

KTU mokslininkės: ar ES ekonomika tikrai tarnauja žmonėms?

Daiva DUMČIUVIENĖ, Meda ANDRIJAUSKIENĖ, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslininkės      2023-05-29 12:56
Pastarojo meto padėtį ir dabartinius iššūkius puikiai apibendrina Europos Sąjungos (ES) ekonomikos komisaro Paolo Gentiloni pareiškimas, kuriame teigiama, kad Rusijos invazija sukelia ne tik neapsakomas kančias ir destrukciją Ukrainoje, bet taip pat trukdo Europos ekonomikos atsigavimui. Karas padidino energijos kainas ir sutrikdė tiekimo grandines, o tai paskatino infliaciją ir smarkiai paveikė žmonių lūkesčius.
nuotrauka
Iš kairės: Daiva DUMČIUVIENĖ, Meda ANDRIJAUSKIENĖ, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslininkės. KTU nuotr.


Minimos įmonės
KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas,

Po krizių Kinija atsigauna sparčiausiai

Europos Sąjunga, Kinija ir JAV yra didžiausios tarptautinės prekybos dalyvės. Dėl COVID-19 pandemijos ir Rusijos invazijos į Ukrainą, jų ekonominiai pajėgumai šiek tiek sulėtėjo, o infliacija – atvirkščiai, paspartėjo (žr. 1 ir 2 pav.).

Reaguojant į krizes, 2021 m. ES pradėjo diegti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę „Next Generation EU“, kurios biudžetas – 806,9 milijardo eurų (apie 5,5 proc. viso ES BVP). Deja, ES šių investicijų grąžos reikės palaukti, kai tuo metu Kinija jau trejus metus išlaiko teigiamą metinį BVP pokytį, o 2023 m. pradžioje – ir gerokai spartesnį augimą nei JAV ir ES.

1 pav. BVP pokytis, %

Sudaryta autorių, šaltinis: Eurostat 2022; Statista 2022; Trading Economics 2022. 2023 m. statistika paremta I ketvirčio duomenimis.

Karo sukelti sukrėtimai lėmė sparčiai pakilusias energijos ir maisto kainas, kurios sumažino namų ūkių perkamąją galią ir paskatino greitesnį, nei anksčiau manyta, pinigų politikos atsaką.

Metinė infliacija ES 2022 m. gruodį buvo 10,4 proc., nors prieš metus šis rodiklis siekė 5,3 proc. Žemiausias infliacijos rodiklis registruotas Ispanijoje (5,5 proc.), Liuksemburge (6,2 proc.) ir Prancūzijoje (6,7 proc.). Aukščiausias – Vengrijoje (25,0 proc.), Latvijoje (20,7 proc.) ir Lietuvoje (20,0 proc.).

Remiantis statistikos duomenų baze „Eurostat“, didžiausią įtaką metinei infliacijai Euro zonoje turėjo maisto produktai, alkoholis ir tabakas (+2,88 proc. punkto), antroje vietoje – energetika (+2,79 proc. punkto), paslaugos (+1,83 procentinio punkto) ir pramoninės prekės, neenergetinės (+1,70 procentinio punkto).

Yra ir kuo pasidžiaugti – šiuo metu vidutinis ES infliacijos rodiklis yra sumažėjęs ir siekia 8 proc. (2023 m. kovo mėn. duomenimis), žr. 2 pav.

2 pav. Metinė infliacija, %

Sudaryta autorių, šaltinis: Eurostat 2022; Statista 2022; Trading Economics 2022.

Gelbėjimo ratas

Vienas iš šešių Europos Komisijos (EK) prioritetų 2019–2024 metams yra „Žmonėms tarnaujanti ekonomika“. Įgyvendinami koordinuoti veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti įperkamą energijos tiekimą, ekonominį ir finansinį stabilumą, kartu išsaugant viešųjų finansų tvarumą. Be kita ko, didelis dėmesys skiriamas ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui bei žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai.

Atsižvelgdama į tai, kad daugumoje valstybių narių minimalusis darbo užmokestis yra nepakankamas, EK priėmė pasiūlymą dėl Direktyvos dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio (COM(2020) 682 final).

Tikslas – skatinti kolektyvines derybas dėl darbo užmokesčio valstybėse narėse ir gerinti kiekvienoje šalyje nustatytos minimaliojo darbo užmokesčio apsaugos įgyvendinimą bei stebėseną. Teigiama, jog iš to išloštų apie 25 milijonai ES darbuotojų, o padidinus minimalų darbo užmokestį, darbo užmokesčio nelygybė ir dirbančiųjų skurdas sumažėtų 10 proc.

Kita itin svarbi sritis – energijos vartojimo efektyvumo priemonės. Jos ne tik labai svarbios Europos žaliojo kurso kontekste, bet ir padeda stiprinti ekonomikos atsparumą, mažinant išorės priklausomybę nuo iškastinio kuro. Šiuo aspektu smarkiai fokusuojamasi į pastatų renovacijos darbus, nes svertinis metinis energetinės renovacijos lygis tebėra žemas – vos apie 1 proc. (EK, 2023 m.).

COVID-19 krizė ypač stipriai paveikė mažas ir vidutines įmones (MVĮ). Nors finansinė parama padėjo sušvelninti žalą, tačiau pažanga valstybėse narėse ir sektoriuose nėra vienoda. Dėl šios priežasties, siekiama MVĮ skatinti pereiti prie žalesnės, labiau skaitmeninės ir atsparesnės ekonomikos.

Tikimasi, kad paramos skaitmeninimui iniciatyva bus naudinga apie 30 000 MVĮ. Pavyzdžiui, Čekija paskelbs konkursą itin didelio pralaidumo tinklams diegti, kad piliečiams, įmonėms, viešojo administravimo institucijoms ir verslui būtų suteikta kuo daugiau galimybių naudotis internetinėmis paslaugomis, ypač kaimo vietovėse (EK, 2022 m.).

O kas toliau?

Remiantis „Eurostato“ ataskaita, 77 proc. ES įmonių teigia, kad sunku rasti reikiamų įgūdžių darbuotojų. Turint omenyje spartų IT sektoriaus augimą, vien Vokietijoje trūksta 124 000 IT specialistų, Vengrijoje - apie 30 000 (Budapešto tarptautinis koledžas 2023).

Pasak EK Pirmininkės Ursulos von der Leyen, šiandien turime daug daugiau investuoti į profesinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. Mums reikia glaudžiau bendradarbiauti su įmonėmis, nes jos geriausiai žino, ko joms reikia. Be to, turime suderinti šiuos poreikius su žmonių lūkesčiais. Tačiau taip pat turime į savo žemyną pritraukti tinkamų įgūdžių, kurie padėtų įmonėms ir stiprintų Europos augimą.

2023-ieji paskelbti ES įgūdžių metais. Tikimasi, kad siūlomos priemonės padės įmonėms spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemą. Be to, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose numatomos investicijos verslo aplinkos gerinimui, MVĮ skaitmeninimui, aplinkosauginiam tvarumui, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros pajėgumų didinimui. Pabrėžiama, jog bus orientuojamasi į visus – tiek į novatoriškus technologinius startuolius, tiek ir į tradicinius amatus puoselėjančius verslus.

Neapibrėžtumas ir rizikos vis dar priklauso nuo karo raidos, tačiau EK prognozuoja, jog ES nenugrims į recesiją, o darbo rinka išliks stipri. 2023 m. pabaigoje ES BVP turėtų paaugti 1%, o infliacija sumažėti iki 6,7%. 2024 m. prognozės dar optimistiškesnės – numatoma, jog BVP augs 1,7 proc., o infliacijos rodiklis nukris iki 3,1%.

Statybunaujienos.lt
Žymės  EkonomikaAktualijos

nuotrauka
2023-09-26 12:09
Šildymo sezono metu kiekvienais metais padaugėja patalpose kylančių gaisrų, kurie pridaro didelių nuostolių. Kaip pažymi pranešime cituojamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus viršininkas Aurimas Gudžiauskas, dažniausia gais...
nuotrauka
2023-09-26 11:17
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno ligoninėje artimiausiu metu bus pradėti Skubiosios pagalbos bei Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių modernizavimo darbai. Pokyčiai, kurie bus įgyvendinti iki 2024 m. pabaigos, leis užtikrinti paslaugų teikimą didesniems pacientų srautams i...
nuotrauka
2023-09-26 11:05
Panevėžyje sparčiai vykdomi miesto autobusų stoties statybos darbai. Jau įrengti lauko vandentiekio, vidaus lietaus nuotekų bei drenažo, vidaus vandentiekio tinklai, sumontuotos stoties pastato denginį laikysiančios metalinės kolonos, išbetonuota požeminės stovėjimo aikštelės perdanga, keleivių lau...
nuotrauka
2023-09-25 16:39
Rugsėjo 22d. Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione Alytuje atidarytos rekonstruotos kareivinės. Kareivinių rekonstrukcijai buvo skirta 2,7 mln. eurų, darbus atliko UAB „Statrama“. Rekonstruotose kareivinėse galės tarnauti ir gyventi apie 200 karių.
nuotrauka
2023-09-25 16:27
Elektromobilių įkrovimo tinklo vystytoja „Eleport“ gavo 13,8 mln. eurų finansavimą viešosios europinio TEN-T kelių tinklo įkrovimo infrastruktūros plėtrai. Įgyvendindama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) finansuojamą projektą Estijos įmonė šalia svarbiausių transporto arterijų Bal...
nuotrauka
2023-09-25 15:29
Aplinkos ministerijoje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertai pristatė studiją „Statybos priežiūros sistemos Lietuvoje efektyvumo didinimas“ ir rekomendacijas Lietuvai, kaip spręsti statybos priežiūros sistemos iššūkius.
nuotrauka
2023-09-25 09:45
Seminaro „Lietuvos melioracijos dabartis ir perspektyvos“ metu aptarta opiausia sektoriaus aktualija – kompleksinė šalies melioracijos sistemos rekonstrukcija bei galimi finansiniai instrumentai šių didžiulės aprėpties darbų finansavimui. Renginio metu atkreiptas dėmesys, kad procesui pajudėjus iš...
nuotrauka
2023-09-22 12:59
Diskusijose apie kvalifikuotų darbuotojų stoką bei jų pritraukimo galimybes vis dažniau atsigręžiama į emigracijoje gyvenančius ir į Lietuvą sugrįžti svajojančius mūsų piliečius. Juolab, kad grįžtančių į gimtinę ar rimtai ketinančių tai daryti skaičiai kasmet auga. Emigrantų, ypač kvalifikuotų darbu...
nuotrauka
2023-09-22 11:41
Generalinė prokuratūra praneša, kad jos Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašoma atlaisvinti valstybinę žemę Vilniuje, Valakampiuose.
nuotrauka
2023-09-22 11:30
Nekilnojamojo turto vystymo bendrovė „Homa Group“ keičia 2021 m. įsigyto viešbučio „Simple Plus“ pastato koncepciją ir pavadinimą. Šiuo metu Ševčenkos g. 21, Vilniaus Naujamiesčio rajone, atliekami paprastojo remonto darbai.
nuotrauka
2023-09-22 08:26
Vilniuje vyko konferencija „Vandenilis Lietuvoje: energetika ir transportas“, kurioje aptartos vandenilio plėtros perspektyvos ir galimybės taikyti šalies energetikos ir transporto sektoriuose. Energetikos ministras Dainius Kreivys tarptautinėje konferencijoje pristatė vandenilio plėtros Lietuvoje v...
nuotrauka
2023-09-22 07:39
Įveikęs pirmąjį rimtą karjeros iššūkį, konstruktorius Andrius Gudelis jautėsi geriausiu. Po 10 metų geriausiu jį pripažino ir statybos inžinierių bendruomenė: Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) apdovanojimuose Andrius Gudelis šiemet buvo išrinktas Metų statybos inžinieriumi-projektuotoju.
nuotrauka
2023-09-21 13:03
Neigiamą įtaką darbo kokybei ir rezultatams daro ne tik vadovų profesionalumo stygius, blogi santykiai su kolegomis ar didelis darbo krūvis. Ekspertų nuomone, labai svarbu išvengti ir nuobodžiavimo darbe, dar kitaip vadinamo darboduliu. Nuobodulys ir dinamikos trūkumas gali lemti motyvacijos stoką, ...
nuotrauka
2023-09-21 11:28
Skaičiuojama, kad per trejus metus Šiaulių ir aplinkiniuose regionuose trūks daugiau nei 4 tūkst. IT ir inžinerijos srities specialistų. Šios tendencijos kelia nerimą ne tik aukštojo mokslo įstaigoms, bet ir regione veikiančiam verslui, susirūpinusiam ateities darbo rinkos potencialu. Situaciją geri...
nuotrauka
2023-09-21 11:13
Nuvilnijus informacijos bangai, kad sostinės gyventojai, gaunantys kompensacijas už šildymą ir balsuojantys prieš renovaciją, valstybės paramos nebegaus, patikslinama, kokių priemonių artimiausiu metu bus imtasi.
nuotrauka
2023-09-21 07:33
Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtai Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (LRBP) sprendinių įgyvendinimo programai iki 2030 m. Programoje numatyti konkretūs veiksmai ir nurodomos priemonės, kaip kiekvienas sprendinys bus įgyvendintas, būtini parengti teritorijų planavimo dok...
nuotrauka
2023-09-20 14:03
AB Vilniaus šilumos tinklų valdomoje Vilniaus termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 trečiadienį surengtos funkcinės civilinės saugos pratybos, kurių tikslas – stiprinti pasirengimo lygį ir įvertinti bendrovės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ir operacijų centro veiksmingumą, tobulinti reagavimo pro...
nuotrauka
2023-09-20 13:51
Jau šį ketvirtadienį sostinėje bus žengtas dar vienas reikšmingas žingsnis tvarios energijos pritaikymo link. AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) rugsėjo 21 d., 10 val. Vilniuje, Elektrinės g. 2 kviečia tapti istorinio įvykio liudininkais – ketvirtadienį galingiausio Baltijos šalyse absorbcinio šilumo...
nuotrauka
2023-09-20 13:38
Neprižiūrimi balkonai ne tik mažina gyvenamųjų namų estetinį patrauklumą, bet ilgainiui gali tapti rimtos nelaimės priežastimi.
nuotrauka
2023-09-20 12:17
„Ober-Haus“ Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 2023 metų rugpjūčio mėnesio reikšmė išaugo 0,4% (2023 metų liepą buvo fiksuojamas 0,3% augimas). Bendras butų kainų lyg...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos