2024 balandžio 24 d. trečiadienis, 11:57
Reklama  |  facebook

KTU mokslininkės: ar ES ekonomika tikrai tarnauja žmonėms?

Daiva DUMČIUVIENĖ, Meda ANDRIJAUSKIENĖ, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslininkės      2023-05-29 12:56
Pastarojo meto padėtį ir dabartinius iššūkius puikiai apibendrina Europos Sąjungos (ES) ekonomikos komisaro Paolo Gentiloni pareiškimas, kuriame teigiama, kad Rusijos invazija sukelia ne tik neapsakomas kančias ir destrukciją Ukrainoje, bet taip pat trukdo Europos ekonomikos atsigavimui. Karas padidino energijos kainas ir sutrikdė tiekimo grandines, o tai paskatino infliaciją ir smarkiai paveikė žmonių lūkesčius.
nuotrauka
Iš kairės: Daiva DUMČIUVIENĖ, Meda ANDRIJAUSKIENĖ, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslininkės. KTU nuotr.


Minimos įmonės
KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas,

Po krizių Kinija atsigauna sparčiausiai

Europos Sąjunga, Kinija ir JAV yra didžiausios tarptautinės prekybos dalyvės. Dėl COVID-19 pandemijos ir Rusijos invazijos į Ukrainą, jų ekonominiai pajėgumai šiek tiek sulėtėjo, o infliacija – atvirkščiai, paspartėjo (žr. 1 ir 2 pav.).

Reaguojant į krizes, 2021 m. ES pradėjo diegti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę „Next Generation EU“, kurios biudžetas – 806,9 milijardo eurų (apie 5,5 proc. viso ES BVP). Deja, ES šių investicijų grąžos reikės palaukti, kai tuo metu Kinija jau trejus metus išlaiko teigiamą metinį BVP pokytį, o 2023 m. pradžioje – ir gerokai spartesnį augimą nei JAV ir ES.

1 pav. BVP pokytis, %

Sudaryta autorių, šaltinis: Eurostat 2022; Statista 2022; Trading Economics 2022. 2023 m. statistika paremta I ketvirčio duomenimis.

Karo sukelti sukrėtimai lėmė sparčiai pakilusias energijos ir maisto kainas, kurios sumažino namų ūkių perkamąją galią ir paskatino greitesnį, nei anksčiau manyta, pinigų politikos atsaką.

Metinė infliacija ES 2022 m. gruodį buvo 10,4 proc., nors prieš metus šis rodiklis siekė 5,3 proc. Žemiausias infliacijos rodiklis registruotas Ispanijoje (5,5 proc.), Liuksemburge (6,2 proc.) ir Prancūzijoje (6,7 proc.). Aukščiausias – Vengrijoje (25,0 proc.), Latvijoje (20,7 proc.) ir Lietuvoje (20,0 proc.).

Remiantis statistikos duomenų baze „Eurostat“, didžiausią įtaką metinei infliacijai Euro zonoje turėjo maisto produktai, alkoholis ir tabakas (+2,88 proc. punkto), antroje vietoje – energetika (+2,79 proc. punkto), paslaugos (+1,83 procentinio punkto) ir pramoninės prekės, neenergetinės (+1,70 procentinio punkto).

Yra ir kuo pasidžiaugti – šiuo metu vidutinis ES infliacijos rodiklis yra sumažėjęs ir siekia 8 proc. (2023 m. kovo mėn. duomenimis), žr. 2 pav.

2 pav. Metinė infliacija, %

Sudaryta autorių, šaltinis: Eurostat 2022; Statista 2022; Trading Economics 2022.

Gelbėjimo ratas

Vienas iš šešių Europos Komisijos (EK) prioritetų 2019–2024 metams yra „Žmonėms tarnaujanti ekonomika“. Įgyvendinami koordinuoti veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti įperkamą energijos tiekimą, ekonominį ir finansinį stabilumą, kartu išsaugant viešųjų finansų tvarumą. Be kita ko, didelis dėmesys skiriamas ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui bei žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai.

Atsižvelgdama į tai, kad daugumoje valstybių narių minimalusis darbo užmokestis yra nepakankamas, EK priėmė pasiūlymą dėl Direktyvos dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio (COM(2020) 682 final).

Tikslas – skatinti kolektyvines derybas dėl darbo užmokesčio valstybėse narėse ir gerinti kiekvienoje šalyje nustatytos minimaliojo darbo užmokesčio apsaugos įgyvendinimą bei stebėseną. Teigiama, jog iš to išloštų apie 25 milijonai ES darbuotojų, o padidinus minimalų darbo užmokestį, darbo užmokesčio nelygybė ir dirbančiųjų skurdas sumažėtų 10 proc.

Kita itin svarbi sritis – energijos vartojimo efektyvumo priemonės. Jos ne tik labai svarbios Europos žaliojo kurso kontekste, bet ir padeda stiprinti ekonomikos atsparumą, mažinant išorės priklausomybę nuo iškastinio kuro. Šiuo aspektu smarkiai fokusuojamasi į pastatų renovacijos darbus, nes svertinis metinis energetinės renovacijos lygis tebėra žemas – vos apie 1 proc. (EK, 2023 m.).

COVID-19 krizė ypač stipriai paveikė mažas ir vidutines įmones (MVĮ). Nors finansinė parama padėjo sušvelninti žalą, tačiau pažanga valstybėse narėse ir sektoriuose nėra vienoda. Dėl šios priežasties, siekiama MVĮ skatinti pereiti prie žalesnės, labiau skaitmeninės ir atsparesnės ekonomikos.

Tikimasi, kad paramos skaitmeninimui iniciatyva bus naudinga apie 30 000 MVĮ. Pavyzdžiui, Čekija paskelbs konkursą itin didelio pralaidumo tinklams diegti, kad piliečiams, įmonėms, viešojo administravimo institucijoms ir verslui būtų suteikta kuo daugiau galimybių naudotis internetinėmis paslaugomis, ypač kaimo vietovėse (EK, 2022 m.).

O kas toliau?

Remiantis „Eurostato“ ataskaita, 77 proc. ES įmonių teigia, kad sunku rasti reikiamų įgūdžių darbuotojų. Turint omenyje spartų IT sektoriaus augimą, vien Vokietijoje trūksta 124 000 IT specialistų, Vengrijoje - apie 30 000 (Budapešto tarptautinis koledžas 2023).

Pasak EK Pirmininkės Ursulos von der Leyen, šiandien turime daug daugiau investuoti į profesinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. Mums reikia glaudžiau bendradarbiauti su įmonėmis, nes jos geriausiai žino, ko joms reikia. Be to, turime suderinti šiuos poreikius su žmonių lūkesčiais. Tačiau taip pat turime į savo žemyną pritraukti tinkamų įgūdžių, kurie padėtų įmonėms ir stiprintų Europos augimą.

2023-ieji paskelbti ES įgūdžių metais. Tikimasi, kad siūlomos priemonės padės įmonėms spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemą. Be to, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose numatomos investicijos verslo aplinkos gerinimui, MVĮ skaitmeninimui, aplinkosauginiam tvarumui, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros pajėgumų didinimui. Pabrėžiama, jog bus orientuojamasi į visus – tiek į novatoriškus technologinius startuolius, tiek ir į tradicinius amatus puoselėjančius verslus.

Neapibrėžtumas ir rizikos vis dar priklauso nuo karo raidos, tačiau EK prognozuoja, jog ES nenugrims į recesiją, o darbo rinka išliks stipri. 2023 m. pabaigoje ES BVP turėtų paaugti 1%, o infliacija sumažėti iki 6,7%. 2024 m. prognozės dar optimistiškesnės – numatoma, jog BVP augs 1,7 proc., o infliacijos rodiklis nukris iki 3,1%.

Statybunaujienos.lt
Žymės  EkonomikaAktualijos

nuotrauka
2024-04-24 08:09
Seniausia alaus darykla Lietuvoje aktyviai atsinaujina. Prieš porą metų „Gubernijos" darykloje modernizuota pagrindinė gamybos linija, kurioje gėrimai pilstomi į skardines. Dabar atėjo laikas modernizuoti kitas dvi linijas, kuriose produkcija pilstoma į PET plastiko butelius ir KEG statines. Kartu s...
nuotrauka
2024-04-24 07:59
Valstybinio kelių tinklo plėtrai svarstoma pasitelkti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) modelį. AB „Via Lietuva“ pradeda parengiamuosius darbus ir konsultacijas su rinkos dalyviais dėl galimybės įgyvendinti kelių infrastruktūros projektus pasitelkiant šią finansinę priemonę.
nuotrauka
2024-04-23 10:56
Žalia šviesa laivų šliuzo per Nemuną projektui: pasirašyta sutartis dėl projektinių pasiūlymų ir poveikio aplinkai vertinimo.
nuotrauka
2024-04-23 10:25
Į Kultūros paveldą įrašytas Vilniaus pakraštyje esantis Kazbėjų tiltas, kurio rekonstrukcijos ilgai laukė vietos bendruomenė bei sostinės vairuotojai, pagaliau bus sutvarkytas. Jo kapitalinio remonto darbų imasi tvarios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovė „YIT Lietuva", laimėjusi Vilniaus mie...
nuotrauka
2024-04-23 08:21
Vilniuje prie pat Vakarinio aplinkkelio, Girulių g. 23 sutvarkyta nauja viešoji erdvė. Joje įrengtas apšviestas pasivaikščiojimo takas su galimybe prisėsti ir pasigrožėti atsiveriančiais vaizdais, obelų sodas, sporto aikštelė.
nuotrauka
2024-04-23 08:03
Minint tarptautinę Motinos Žemės dieną, Turto bankas pristatė kasmetinę tvarumo ataskaitą. Kompleksiškai taikytos priemonės 2023 metais Turto bankui leido sumažinti suvartojamos energijos kiekį net 13 proc., o valdomo nekilnojamojo turto portfeliui CO2 emisiją – 12 proc. (t. y. 7,5 kg CO2 / m2), ly...
nuotrauka
2024-04-23 07:34
„Nemokamas sūris tik pelėkautuose" – posakis, aktualus ne tik taupantiems vartotojams, bet ir augti (tačiau – tik už kiek įmanoma palankesnį biudžetą) siekiantiems verslams. Vienu dažniausių žingsnių verslo procesų optimizavime tampa ISO vadybos sistemos diegimas. Visgi net ir augti pasiryžusi organ...
nuotrauka
2024-04-23 07:26
Iki balandžio 30 d. vilniečiai kviečiami teikti paraiškas istorinių pastatų išorės tvarkymui. Savivaldybė remia nuo 60 iki 80 proc. istorinių pastatų tvarkybos darbų išlaidų. Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėja Donata Kabelkė pasakoja svarbiausius dalykus, kuriuos ...
nuotrauka
2024-04-23 07:15
Aplinkos ministerijoje pirmadienį atidaryta Statybos sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) organizuojama paroda „Lietuvos sienų istorinė raida“. Joje eksponuojami išskirtiniai kartografiniai leidiniai.
nuotrauka
2024-04-22 14:19
Nuo balandžio pabaigos vyksta medinių Šnipiškių pastatų vertybinis inventorizavimas ir fotogrametriniai matavimai. Šių matavimų prireikia siekiant išsaugoti šio rajono identitetą, restauruojant pastatus ir pretenduojant gauti paveldo apsaugos programų finansavimą. Šnipiškių senų pastatų savininkai k...
nuotrauka
2024-04-22 13:57
Balandžio viduryje visiškai pabaigti vienu ambicingiausių per pastarąjį dešimtmetį vadinto projekto Klaipėdoje – Baltijos pr., Šilutės pl. ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos rekonstrukcijos – darbai. Šiuo metu rengiama techninė dokumentacija objektą atiduoti vertinti Valstybinei statybos inspekcijai...
nuotrauka
2024-04-22 13:31
Šių metų pradžia elektroninių aukcionų entuziastams nepašykštėjo patrauklių pasiūlymų – Registrų centro administruojamame elektroninių varžytynių ir aukcionų portale naujus savininkus surado buvusios kareivinės, autokroso trasa ir kiti įdomūs objektai. Be to, džiaugtis gali ir didelio pirkėjų susido...
nuotrauka
2024-04-22 10:06
Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (LEZ) įsteigta NT vystymo įmonė UAB „Flex Start Three“ gavo statybą leidžiantį dokumentą 8,8 tūkst. kv. m ploto šešių segmentų nuomininkų poreikiams itin greitai pritaikomam gamybiniam pastatui „FlexStart 03“. Tai – jau trečias tarptautinius apdovanojimus pelni...
nuotrauka
2024-04-22 09:49
Šiandien, balandžio 22 d., startuoja kvietimas Lietuvos verslui ir įstaigoms teikti paraiškas paramai investicijoms į žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų sukūrimą gauti. Energetikos ministerijos inicijuotam kvietimui numatyta skirti virš 23 mln. eurų. Tikimasi, kad šios investicijos Lietuvoje leis s...
nuotrauka
2024-04-19 13:00
Tankiai apgyvendintame Vilniaus Perkūnkiemio rajone bus statomas naujas darželis, kurį galės lankyti apie 290 vaikų. Vilniaus miesto savivaldybė uždegė žalią šviesą šio projekto įgyvendinimui – pritarė projektiniams pasiūlymams. Gavus statybų leidimus, statybos darbus tikimasi pradėti kitų metų prad...
nuotrauka
2024-04-19 12:45
Klaipėdos miesto savivaldybė jau baigė konkursines procedūras ir pasirašė sutartį su laimėjusia projektavimo bendrove, taigi, miesto poliklinikos kapitalinio remonto techninis projektas bus pradėtas rengti artimiausiu metu.
nuotrauka
2024-04-19 12:36
Viena didžiausių dolomito ir granito skaldos gamintojų Lietuvoje „Milsa“ grupė įsigijo Estijos bendrovės „Voglers Eesti“ kontrolinį akcijų paketą. Toks žingsnis leidžia įmonei ne tik sustiprinti paslaugų plėtrą už Lietuvos ribų, bet ir suteikia galimybę perimti svarbius procesus „Milsa“ įmonių grupė...
nuotrauka
2024-04-19 09:57
2024 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu pakeistos Projekto konkurso organizavimo taisyklės. Pakeitimai įsigalios 2024 m. gegužės 1 d.
nuotrauka
2024-04-19 09:40
Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) baigė Bučos ir Borodyankos teritorijų fotografavimą dronais siekiant sukurti 3D miestų planavimo įrankį. Aviacinio kartografavimo paslaugas šiose savivaldybėse teikė SSVA skelbtą konkursą kiek anksčiau laimėjusi Ukrainos bendrovė Artificial Intelligence Ma...
nuotrauka
2024-04-19 07:38
Nekilnojamojo turto pirkėjai šalyje – vis reiklesni, žinantys, ko nori, ir išsianalizavę rinką, pastebi ekspertai. Jie atidžiai renkasi patikimus vystytojus ir jų projektus. Daugėja ir tokių pirkėjų, kurie nori įsigyti pilnai įrengtą būstą gyvenimui čia ir dabar. Tačiau vis dar vyrauja įsitikinimas,...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos

nuotrauka

INSTITA dalyvavo infrastruktūros projekte, kuris keičia sostinės nekilnojamojo turto vystymo kryptis ir mažina taršą

INSTITA įgyvendino dar vieną lietaus nuotekų kolektoriaus rekonstravimo ir lietaus nuotekų valymo įrenginių statybos projektą – vykdė II etapo darbus. Tai itin reikšminga veikla, kuri, užsak...