2023 rugsėjo 26 d. antradienis, 8:54
Reklama  |  facebook

Išvardijo atvejus, kada darbo sutarčių nutraukimas laikomas grupės darbuotojų atleidimu

2023-08-30 09:42
Kai iš darbo vienu metu atleidžiami keli darbuotojai, neretai iškyla klausimas, ar tai neturi būti traktuojama kaip grupės darbuotojų atleidimas. Darbo teisės ekspertai sako, kad keleto darbuotojų atleidimas grupiniu atleidimu tampa, kai atitinka tris kriterijus: darbo sutartys nutraukiamos remiantis tik tam tikrais pagrindais, vienu metu atleidžiamas tam tikras darbuotojų skaičius bei neviršytas terminas, per kurį nutraukiamos darbo sutartys. Tai įvertinti svarbu, nes esant grupiniam atleidimui darbdavys turi imtis papildomų priemonių ir laikytis specialiųjų atleidimo procedūrų.
nuotrauka
Justyna ŠČERBA, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson Lietuva“ darbo teisės ekspertė


Minimos įmonės
MAGNUSSON ir partneriai, advokatų profesinė bendrija,
Užimtumo tarnyba,
VDI (Valstybinė darbo inspekcija),
Pasak advokatų profesinės bendrijos „Magnusson Lietuva“ darbo teisės ekspertės Justynos Ščerbos, grupės darbuotojų atleidimu laikomi atvejai, kai darbo sutartis su darbuotojais nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, darbdavio valia, darbo sutarties šalių susitarimu, kurį inicijuoja darbdavys, ir dėl darbdavio bankroto.

„Didesnio darbuotojų skaičiaus atleidimas kitais pagrindais, pavyzdžiui, suėjus terminuotos sutarties terminui, nebus laikomas grupės darbuotojų atleidimu. Svarbu yra tai, kad grupinį darbuotojų atleidimą nurodytais pagrindais darbdavys turi inicijuoti per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpį“, – sako J. Ščerba.

Dar vienas reikšmingas grupinio atleidimo kriterijus – atleidžiamų darbuotojų skaičiaus santykis su vidutiniu įmonės darbuotojų skaičiumi. Grupiniu atleidimu bus laikomi atvejai, kai nurodytais pagrindais per nustatytą laikotarpį atleidžiama 10 ir daugiau darbuotojų darbovietėje, turinčioje vidutiniškai nuo 20 iki 99 darbuotojų, ne mažiau kaip 10 procentų darbuotojų darbovietėje, kurios vidutinis darbuotojų skaičius sudaro nuo 100 iki 299 darbuotojų, 30 ir daugiau darbuotojų darbovietėje, kurioje dirba vidutiniškai 300 ir daugiau darbuotojų.

Informavimo ir konsultavimo procedūra – būtina


J. Ščerba atkreipia dėmesį, kad prieš grupės darbuotojų atleidimą darbdavys privalo atlikti informavimo ir konsultavimo procedūrą su įmonėje veikiančia darbo taryba arba profesine sąjunga, siekiant susitarti dėl priemonių būsimo grupės darbuotojų atleidimo padariniams sušvelninti. Su darbuotojų atstovais neprivaloma konsultuotis vieninteliu – darbdavio bankroto atveju.

Darbdavys su darbuotojų atstovais galėtų tartis dėl darbuotojų perkvalifikavimo, perkėlimo į kitas darbo vietas, darbo laiko režimo pokyčių, didesnių, negu Darbo kodekse numatytų, išeitinių išmokų, įspėjimo terminų pratęsimo, laisvo laiko darbo paieškoms suteikimo ir kita.

„Tai savaime nereiškia, kad darbdavys visais atvejais privalo mokėti didesnes išeitines išmokas, nustatyti ilgesnius įspėjimo terminus, įsipareigoti perkvalifikuoti darbuotojus ar sukurti jiems kitas darbo vietas – kiekvienu atveju šalys privalo įvertinti faktinę situaciją bei atsižvelgti, kokias realias galimybes darbdavys turi. Negalėdamas sutikti su siūlomomis atleidimo padarinių švelninimo priemonėmis, darbdavys turi pateikti motyvuotą atsakymą“, – sako darbo teisės ekspertė.

Neretai kyla klausimų, kaip darbdaviui įgyvendinti informavimo ir konsultavimo pareigą, jeigu įmonėje nėra veikiančios darbo tarybos ar profesinės sąjungos. J. Ščerba sako, kad tokiu atveju darbdavys privalo pateikti informaciją tiesiogiai visiems darbuotojams, pavyzdžiui, visuotiniame darbuotojų susirinkime.

Po informavimo ir konsultavimo su darbuotojų atstovais procedūros darbdavys turi apie grupės darbuotojų atleidimą pranešti Užimtumo tarnybai ir tai padaryti ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki darbo santykių pasibaigimo ir prieš įteikiant įspėjimus darbuotojams.

„Bankroto atveju darbdavys turi tokią informaciją pateikti Užimtumo tarnybai ne vėliau kaip įspėdamas grupės darbuotojus apie jų atleidimą. Taip pat darbdavys privalo informuoti ir darbuotojų atstovus, kurie gali pateikti Užimtumo tarnybai pastabas ir pasiūlymus. Užimtumo tarnyba, laiku gavusi informaciją apie didesnį atleidžiamų darbuotojų skaičių, gali tinkamai pasiruošti darbuotojų supažindinimui su registravimosi Užimtumo tarnyboje tvarka, darbo paieškos galimybėmis ir taip užtikrinti efektyvesnę darbuotojų integraciją į darbo rinką“, – teigia darbo teisės ekspertė.

Atleidimas gali būti pripažintas neteisėtu

Specialistė atkreipia dėmesį, kad darbdavys negali atleisti grupės darbuotojų, nesilaikydamas nurodytos procedūros. Pažeisdamas nustatytą atleidimo tvarką, jis rizikuoja patirti ženklius finansinius nuostolius, o pats atleidimas gali būti pripažintas neteisėtu.

Jei darbdavys nevykdė informavimo ir konsultavimo procedūros su darbuotojų atstovais, nepranešė apie grupės atleidimą Užimtumo tarnybai ar padarė tą pavėluotai, darbuotojai atleidimą gali ginčyti kaip galimai neteisėtą. Atleidimą iš darbo pripažinus neteisėtu, darbdavys kiekvienam neteisėtai atleistam darbuotojui turės sumokėti jo vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, bet ne ilgiau kaip už vienerius metus, bei grąžinti darbuotoją į darbą.

„Jei ginčą nagrinėjantis organas priims sprendimą neteisėtai atleisto darbuotojo į darbą negrąžinti, darbdaviui kils pareiga jam sumokėti kompensaciją už neteisėtą atleidimą – po vieną vidutinį darbo užmokestį už kiekvienus dvejus darbo santykių trukmės metus, bet ne daugiau kaip šešis darbuotojo vidutinius darbo užmokesčius. Be to, darbuotojas papildomai gali reikalauti turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo“, – aiškina J. Ščerba.

Darbdaviui, nesilaikančiam grupės darbuotojų atleidimo tvarkos bei procedūros, gali būti taikoma ir administracinė atsakomybė. Valstybinė darbo inspekcija, nustačiusi pažeidimus, gali skirti nuo 240 iki 880 eurų dydžio baudą, o už pakartotinį pažeidimą – nuo 900 iki 1400 eurų dydžio baudą. 
Statybunaujienos.lt
Žymės  Darbo santykiaiKomentaras

nuotrauka
2023-09-19 14:23
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatyta, kad kiekvienoje įmonėje turi būti paskiriamas vienas arba daugiau, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių ir įmonės veiklos rizikingumą, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, atitinkantis teisės aktais nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, k...
nuotrauka
2023-09-01 09:41
Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Realco“ duomenimis, rugpjūtį Vilniaus pirminėje NT rinkoje parduoti 218 būstų ir fiksuoti 28 sutarčių nutraukimai. Rugpjūtį būstų parduota 31 proc. daugiau, palyginti su liepa, kuomet parduoti 166 būstai, ir 74 proc. daugiau nei praėjusių metų rugpjūtį, ka...
nuotrauka
2023-08-31 13:17
Investicija į nekilnojamąjį turtą yra gyventojų įvardijama kaip viena patraukliausių, be to, yra nesudėtingai valdoma. Tačiau niekas nėra apsaugotas nuo nuostolių, susijusių su būstu. Praėjusiais metais buvo atlyginta daugiau nei 22 mln. eurų būsto nuostoliams padengti, rodo „Lietuvos draudimo“ duom...
nuotrauka
2023-08-29 10:26
Tikriausiai kiekvienas esame matę produktų pakuočių, ant kurių puikuojasi specialūs ekologiškumą ir tvarumą patvirtinantys ženklai. Visgi, Europos komisija skelbia, kad net 53 proc. ant Europos sąjungos šalyse parduodamų produktų pakuočių ir jų reklamose skelbiamų ekologiškumo teiginių yra susiję su...
nuotrauka
2023-08-28 09:56
Jaunesnio amžiaus žmonės, besidomintys galimybe gauti paskolą nekilnojamam turtui, dažniausiai klausinėja apie paskolos išdavimo procedūrą, taip pat teiraujasi, ar galėtų gauti bendrą paskolą, jei su partneriu nėra susituokę, bei kokio dydžio pradinį įnašą reikėtų sukaupti. Tokie klausimai dominavo ...
nuotrauka
2023-08-23 08:53
Visą gyvenimą svajojote apie savo nuosavus namus ir šalia namo žaliuojančia veją. Svajonę įgyvendinote, bet vieną dieną sužinote, kad Jūsų namus už kompensaciją valstybė nori paimti visuomeniniams poreikiams. Kokiais atvejais taip gali nutikti? Kokias teises turite ir ką daryti? Apie tai plačiau pas...
nuotrauka
2023-08-23 07:11
Dalis pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų svarsto apie galimybes ir toliau likti darbovietėje, tačiau neretai kyla klausimų, ar ir toliau bus taikomos tokios pat garantijos ir ar likusieji dirbti pensinio amžiaus darbuotojai vėliau nepraras galimybės nutraukti darbo sutartį ir gauti išeitinę išmo...
nuotrauka
2023-08-22 10:04
Užuot statę nuosavą namą ar pirkę naują nekilnojamąjį turtą, dažnai žmonės susidomi galimybe atnaujinti senesnį nekilnojamąjį turtą, kuris vieniems tampa antruoju būstu atostogoms, kitiems – nuolatiniais namais. Neretai būsimiems tokių namų savininkams iššūkių kelia renovacijos suplanavimas, kurio g...
nuotrauka
2023-08-16 13:20
Šią vasarą Europos Komisija (EK) priėmė Europos informacijos apie tvarumą teikimo standartus (ESRS), skirtus visoms įmonėms, kurioms taikoma Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva. Šie nauji standartai apima visus aplinkos, socialinius ir valdymo klausimus – įskaitant klimato kaitą, biol...
nuotrauka
2023-08-16 09:08
Vis dažniau mūsų šalies gyventojai gyvenamosiomis patalpomis naudojasi nuomos, o ne nuosavybės teisės pagrindais. Nuomininkai neretai susiduria su įvairiais sunkumais, kurie jiems trukdo tinkamai vykdyti nuomos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Iškeldinimas iš nuomojamos patalpos yra kraštutinė ...
nuotrauka
2023-08-11 06:51
Augančios kainos ir palūkanos neramina daugelį – visos pagrindinės bazinės palūkanų normos liepos pabaigoje padidintos jau vienuoliktą kartą nuo 2022 m. kovo mėn. prasidėjusio kėlimo. JAV Federalinė rezervų sistema (FRS) pakėlė palūkanų normų intervalą iki 5,25–5,5 proc., Europos Centrinis Bankas (E...
nuotrauka
2023-08-09 09:33
Ką tik naujai susiremontavote butą. Būtų labai nesmagu, jei dabar kaimynai iš viršaus užpiltų naujai nudažytas lubas ir sienas. Vis dėlto, nuo tokių situacijų nelabai apsisaugosite. Teismai užversti ginčais dėl daugiabučiuose namuose vykstančių apliejimų. Dažna priežastis – kiauri radiatoriai butuos...
nuotrauka
2023-08-08 09:59
Didėjančios palūkanos ir neapibrėžtumas ekonomikoje pristabdė Lietuvos būsto rinką, tačiau naujų butų ir namų įsigijimo apimčių mažėjimas primena švelnų sklendimą, o ne skaudų kritimą. „Luminor“ banko klientai per pirmąjį pusmetį paėmė beveik tiek pat būsto paskolų, kaip ir pernai per tą patį laikot...
nuotrauka
2023-08-07 09:56
Štai ir pajudėjo garsioji mokesčių reforma. Prasidėjo pirmieji svarstymai ir klausymai komitetuose. Ir jie daug ką pasakė apie šios reformos rengėjus ir stūmėjus.
nuotrauka
2023-08-01 07:29
Architektų ir statybininkų bendradarbiavimas yra labai svarbus. Egzistuoja klasikinė istorinė taisyklė, kad bet kurį projektą laiko trys banginiai: statytojas (užsakovas) – architektas (projektuotojas) – statybininkas (rangovas). Jeigu šis optimaliai dirbantis trikampis nesusiformuoja, gero rezultat...
nuotrauka
2023-07-31 07:51
Architektūrinei idėjai įgyvendinti architekto ir statybininkų sąveika itin svarbi. Ji ryškiausiai tampa matoma realizuotame projekte. Jei iš pradžių architektas savo kūrinį derina su visuomene, savivaldybėmis, klientu, kitomis institucijomis, tai realizuojant – lieka klientas, architektas ir statybi...
nuotrauka
2023-07-28 07:53
Įgyvendinant statybos darbus, dažnai statybos rangovo sėkmė priklauso nuo architekto ir projektuotojų padarytų sprendimų bei tiksliai, kokybiškai paruoštų darbo brėžinių. Turbūt reikia išskirti kaip atskiras veiklas: architektūrinę veiklą ir projektavimo-konstravimo veiklą.
nuotrauka
2023-07-27 07:48
Architektas, projektuodamas savo idėją, turi įvertinti, kiek ją technologiškai realu įgyvendinti. Todėl dažnai, dar rengiant idėją konkursiniam projektui, konsultuojamasi su konstruktoriais, statybininkais – siekiama pasitiksinti, ar tai įmanoma, ar leidžia technologijos, ar tai racionalu ekonomiška...
nuotrauka
2023-07-26 07:42
Architektūra – tai menas, apimantis daug procesų ir darantis didelį ilgalaikį poveikį visuomenei. Architektas yra panašus į kompozitorių ir dirigentą viename asmenyje. Jis vadovauja profesionalų kolektyvui, siekdamas kuo tobuliau pateikti savo kūrinį visuomenei. Statybininkai yra viena iš labai svar...
nuotrauka
2023-07-25 10:59
Po pastarųjų dviejų itin solidžių metų Lietuvos komercinio nekilnojamojo turto investicinių sandorių rinkoje, 2023 metais šiame segmente jau fiksuojamos daug nuosaikesnės nuotaikos.

Statybunaujienos.lt » Komentaras